มองหาเวอร์ชันของทีมที่คุณกำลังใช้

มองหาเวอร์ชันของทีมที่คุณกำลังใช้

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการค้นหาเวอร์ชันใดของทีมที่คุณอยู่บน คลิกรูปภาพโปรไฟล์ของคุณที่ด้านบนของแอป จาก นั้นคลิกเกี่ยวกับ >เวอร์ชัน นี้แสดงให้คุณแบนเนอร์ที่ด้านบนของแอปที่บอกคุณว่าเวอร์ชันที่คุณกำลังใช้งาน และเมื่อนั้นถูกอัปเดตล่าสุด

ต้องการค้นหาเวอร์ชันใดที่คุณอยู่บนได้อย่างไร แตะเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม >ตั้งค่า >เกี่ยวกับ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×