ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ภาษาที่ได้รับการสนับสนุนโดย Microsoft Forms

เคล็ดลับ: สร้างแบบสำรวจ แบบทดสอบ หรือโพลด้วย Microsoft Forms ต้องการสร้างแบบสำรวจขั้นสูงหรือไม่ ลองใช้ Microsoft Forms Pro

ขณะนี้Microsoft Forms พร้อมใช้งานในภาษาต่อไปนี้:

 • แอฟริกานส์

 • อังกฤษ สหราชอาณาจักร

 • ญี่ปุ่น

 • โปรตุเกส (บราซิล)

 • แอลเบเนีย

 • อังกฤษ สหรัฐอเมริกา

 • กันนาดา

 • โรมาเนีย

 • อัมฮารา

 • เอสโตเนีย

 • คาซัคสถาน

 • รัสเซีย

 • อาหรับ

 • ฟิลิปปินส์

 • เขมร

 • สคริปต์ภาษาเซอร์เบีย-ซิริลลิก

 • -สคริปต์ละติน-สคริปต์ละติน

 • ฟินแลนด์

 • สวาฮีลี

 • สคริปต์ภาษาเซอร์เบีย-ละติน

 • บังคลา (บังคลาเทศ)

 • ฝรั่งเศส

 • เกาหลี

 • สโลวัก

 • บาสก์

 • แคนาดาฝรั่งเศส

 • ลาว

 • สโลวีเนีย

 • เบลารุส

 • กาลิเซีย

 • ลัตเวีย

 • สเปน

 • สคริปต์ของบอสเนีย-ละติน

 • เยอรมัน

 • ลิทัวเนีย

 • สเปน เม็กซิโก

 • บัลแกเรีย

 • กรีก

 • มาซิโดเนียเหนือ

 • สวีเดน

 • คาตาลัน

 • สคริปต์ภาษาเฮาซา-ละติน

 • มลายู

 • ทมิฬ (อินเดีย)

 • จีน (ประยุกต์)

 • ฮิบรู

 • มาลายาลัม

 • เตลูกู

 • จีน (ดั้งเดิม)

 • ฮินดี

 • นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

 • ไทย

 • โครเอเชีย

 • ฮังการี

 • นอร์เวย์ (ไนนอสก์)

 • ตุรกี

 • เช็ก

 • ไอซ์แลนด์

 • เปอร์เซีย (ฟาร์ซี)

 • ยูเครน

 • เดนมาร์ก

 • อินโดนีเซีย

 • โปแลนด์

 • สคริปต์ภาษาอุซเบก-ละติน

 • ดัตช์

 • อิตาลี

 • โปรตุเกส

 • เวียดนาม

มีคำติชมบนฟอร์ม Microsoft ใช่ไหม

เรายินดีรับฟังคุณ! โปรดเยี่ยมชม ไซต์ User Voice ของ Microsoft Forms เพื่อให้คำแนะนำ และลงคะแนนให้กับแนวคิดที่ผู้อื่นได้ส่งไป

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ดูเพิ่มเติม

การตั้งค่าภาษาสำหรับ Microsoft Forms

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×