ภาษาที่รองรับสำหรับเนื้อหาวิธีใช้ของ Microsoft Teams

Microsoft Teams รองรับภาษาท้องถิ่นสำหรับบอทแปลและเนื้อหาวิธีใช้ เนื่องจากมีการเพิ่มภาษาใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา โปรดกลับมาดูที่นี่หากต้องการทราบรายการภาษาที่รองรับล่าสุด

 • ภาษาที่รองรับสำหรับบอทแปล:

  ขณะนี้คิวรีและการตอบกลับสนทนา T-bot ได้รับการสนับสนุนในภาษาต่อไปนี้:

  • ภาษาอังกฤษ

  • ฝรั่งเศส

  • เยอรมัน

  • สเปน

 • ภาษาที่รองรับสำหรับเนื้อหาวิธีใช้:

  เนื้อหาวิธีใช้และคำถามที่ถามบ่อยใน Teams และสำหรับ วิธีใช้ Microsoft Teams มีเป็นภาษาต่อไปนี้:

  อาหรับ

  บัลแกเรีย

  คาตาลัน

  จีน (ประยุกต์)

  จีน (ดั้งเดิม)

  โครเอเชีย

  เช็ก

  เดนมาร์ก

  ดัตช์

  อังกฤษ

  เอสโตเนีย

  ฟินแลนด์

  ฝรั่งเศส

  เยอรมัน

  กรีก

  ฮิบรู

  ฮังการี

  ไอซ์แลนด์

  อินโดนีเซีย

  อิตาลี

  ญี่ปุ่น

  เกาหลี

  ลัตเวีย

  ลิทัวเนีย

  นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

  นอร์เวย์ (ไนนอสก์)

  โปแลนด์

  โปรตุเกส (บราซิล)

  โปรตุเกส (โปรตุเกส)

  โรมาเนีย

  รัสเซีย

  เซอร์เบีย (ละติน)

  สโลวัก

  สโลวีเนีย

  สเปน

  สวีเดน

  ไทย

  ตุรกี

  ยูเครน

  เวียดนาม

  เวลช์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×