ภาพรวมผลิตภัณฑ์ Microsoft Office Access 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ Microsoft Office Fluent และดีไซน์แบบโต้ตอบความสามารถที่จำเป็นต้องมีความลึกฐานความรู้ Microsoft Office Access 2007 ช่วยให้คุณติดตาม และรายงานข้อมูลกับง่าย เริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการสร้างไว้ล่วงหน้าแอปพลิเคชันที่คุณสามารถปรับเปลี่ยน หรือปรับเปลี่ยนเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงความต้องการทางธุรกิจ รวบรวมข้อมูลผ่านทางฟอร์มในอีเมล หรือนำเข้าข้อมูลจากแอปพลิเคชันภายนอก สร้าง และแก้ไขรายงานรายละเอียดที่แสดงการเรียงลำดับ ถูกกรอง และจัดกลุ่มข้อมูลในลักษณะที่ช่วยให้คุณทำให้เข้าใจข้อมูลสำหรับ decision-making เสมอ แชร์ข้อมูล ด้วยการย้ายไฟล์ Office Access 2007 ของคุณไปยัง Windows SharePoint Services เว็บไซต์ ซึ่งคุณสามารถตรวจทานประวัติการ กู้คืนข้อมูลที่ถูกลบ การตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และสำรองข้อมูลของคุณอย่างสม่ำเสมอ

ยินดีต้อนรับ

การเข้าถึง office 2007 มีไลบรารีของ solutions ฐานข้อมูลที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อให้คุณเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

คุณต้องการทำสิ่งใด

ได้อย่างรวดเร็วเริ่มต้นใช้งานการติดตามเก็บข้อมูล

สร้าง และปรับเปลี่ยนรายงานที่มีความหมาย

ติดตามข้อมูลร่วมกับผู้อื่น

จัดการ และตรวจสอบข้อมูลที่สำคัญ

ได้อย่างรวดเร็วเริ่มต้นใช้งานการติดตามเก็บข้อมูล

เริ่มการทำงานได้ทันที ด้วยฟีเจอร์ผลลัพธ์ตามแนวในการเข้าถึง Office 2007:

 • โซลูชันที่สร้างไว้ล่วงหน้า    หน้าจอเริ่มต้นใช้งานใหม่มีหลากหลายวิธีแก้ไขปัญหาฐานข้อมูลที่สร้างไว้ล่วงหน้า ใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้ออกจากกล่องขวาเพื่อติดตามติดต่อ เหตุการณ์ ปัญหา แอสเซ งาน และอื่น ๆ เช่น หรือถือว่าพวกเขาเช่นเทมเพลต เพิ่มประสิทธิภาพ และปรับให้เหมาะสมกับชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการติดตามหรือตามคุณต้องการติดตามพวกเขา เป็นเทมเพลตแอปพลิเคชันอื่น ๆ จะพร้อมใช้งานจาก Microsoft Office Online พวกเขาจะถูกโฆษณาในหน้าจอเริ่มต้นใช้งาน

 • ส่วนติดต่อผู้ใช้ office Fluent    มีการปรับปรุงการเข้าถึง office 2007 ดูทันสมัยที่ทำให้ง่ายต่อการสร้าง แก้ไข และทำงานกับติดตามแอปพลิเคชัน (โซลูชันฐานข้อมูล Access) ส่วนติดต่อผู้ใช้ Office Fluent (UI) ถูกปรับให้เหมาะสมสำหรับประสิทธิภาพและความสามารถ และแบบตามบริบท จากเกือบ 1000 พร้อมใช้งานคำสั่ง Fluent UI แสดงเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับงานคุณกำลังดำเนินการในใด ๆ ที่ระบุ นอกจากนี้ windows อยู่ในแท็บดู และแถบสถานะใหม่ แถบเลื่อน และแถบชื่อเรื่องให้แอปพลิเคชันที่มีอยู่แล้วภายในการเข้าถึง Office 2007 รูปลักษณ์ทันสมัยมาก

 • นำทาง Improved    บานหน้าต่างนำทางใหม่มีมุมมองแบบครอบคลุมของตาราง ฟอร์ม แบบสอบถาม และรายงาน คุณยังสามารถสร้างกลุ่มแบบกำหนดเองเพื่อจัดระเบียบ และดูฟอร์มและรายงานที่เกี่ยวข้องลงในตารางเดียว

 • สร้างตารางอย่างรวดเร็ว    การเข้าถึง office 2007 ทำให้ง่ายต่อการทำงานภายในแผ่นข้อมูลเพื่อสร้าง และกำหนดตารางโดยตรง ใส่ข้อมูลลงในเซลล์ข้อมูล — เหมือนกับที่คุณทำได้ใน Microsoft Office Excel เมื่อคุณใส่ค่าใหม่ Office Access 2007 เพิ่มเขตข้อมูลใหม่โดยอัตโนมัติ และตรวจพบชนิดข้อมูล (ตัวอย่างเช่น วัน จำนวน หรือข้อความ) แม้แต่คุณสามารถวางตาราง Excel ลงในแผ่นข้อมูลใหม่ และ Office Access 2007 จะสร้างเขตข้อมูลทั้งหมด และจดจำชนิดข้อมูลโดยอัตโนมัติ

 • นำเข้าที่ติดต่อระเบียนจาก Microsoft Office Outlook 2007    การเข้าถึง office 2007 ทำให้ง่ายต่อการแลกเปลี่ยนแต่ละเครื่องติดต่อระเบียนที่ มี Office Outlook 2007 คุณสามารถนำเข้าระเบียนติดต่อ Outlook ลงในการเข้าถึง Office 2007 คุณสามารถส่งออกที่ติดต่อระเบียนจาก Office Access 2007 และบันทึกเป็นติดต่อใน Office Outlook 2007

รายการที่ติดต่อของ Outlook

การเข้าถึง office 2007 มีส่วนติดต่อผู้ใช้ Office Fluent ออกและปิดรวมกับที่ติดต่อ Outlook

 • ตัวกรองและเรียงลำดับข้อมูล    การเข้าถึง office 2007 ง่ายในการกรองข้อมูล นำชัดเจน business คำถามของคุณ ตัวเลือกการกรองที่แตกต่างกันจะพร้อมใช้งานสำหรับข้อความ ตัวเลข และชนิดข้อมูลวัน ตัวอย่างเช่น ตัวเลือกการกรองใหม่เป็นเรื่องง่ายในการกรองคอลัมน์วันที่สำหรับระเบียนทั้งหมดในวันนี้ เมื่อวานนี้ สัปดาห์ที่แล้ว เดือนถัดไป ใน อนาคต Past และต่อไปเรื่อย ๆ ประสบการณ์การใช้งานกรองจะสอดคล้องกันระหว่าง Office Excel 2007 และ Office Access 2007 เพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้วิธีใหม่เพื่อค้นหาข้อมูลที่จำเป็น

Access

การเข้าถึง office 2007 มีทำได้ง่ายขึ้นเพื่อกรองข้อมูล นำชัดเจน business คำถามของคุณ

 • ทำงานกับเขตข้อมูลที่มีหลายค่า    Office Access 2007 สนับสนุนชนิดข้อมูลที่ซับซ้อน เพื่อให้คุณสามารถสร้างคอลัมน์ที่ยอมรับมากกว่าหนึ่งค่าในเซลล์ ตัวอย่าง ถ้าคุณมอบหมายงานมากกว่าหนึ่งคน คุณสามารถรวมทั้งชื่อในเซลล์ เทคโนโลยี Windows SharePoint Services จะเข้ากันได้กับชนิดข้อมูลที่ซับซ้อนเหล่านี้เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าข้อมูล symmetry ระหว่าง stores ข้อมูลภายในเครื่อง และ บนเว็บ

 • แนบเอกสารและไฟล์ฐานข้อมูลของคุณ    แอปพลิเคชันของคุณสามารถรองรับข้อมูลที่น่าสนใจ และมีประโยชน์กว่าเดิม คุณสามารถแนบไฟล์หลายไฟล์ — เช่นรูปถ่าย เอกสาร หรือสเปรดชีต — ไปแต่ละระเบียนภายในข้อมูลจัดเก็บสำหรับการอ้างอิงง่ายได้ ถ้าไฟล์ไม่ถูกบีบอัดรูปแบบ Office 2007 เข้าถึงโดยอัตโนมัติบีบอัดได้สำหรับคุณ บันทึกฮาร์ดดิสก์

 • ออกแบบฟอร์ม Interactive    การเข้าถึง office 2007 ฟีเจอร์ให้ส่วนติดต่อการออกแบบฟอร์ม (WYSIWYG) what-you-see-is-what-you-get ก็ตาม คุณสามารถออกแบบ และปรับเปลี่ยนเค้าโครงฟอร์มในเวลาจริงบนหน้าจอ — และแสดงตัวอย่างฟอร์มของคุณขณะที่คุณสร้างได้ มีส่วนติดต่อดีไซน์ WYSIWYG คุณสามารถสร้างฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาทำงานและน้อยกว่าเวลาในการออกแบบ และจัดรูปแบบปัญหา

 • Rich text    ข้อความเป็นตัวหนาได้อย่างไร ตัวเอียงได้อย่างไร ไม่มีปัญหา การเข้าถึง office 2007 ให้การสนับสนุนรูปแบบ rich text สำหรับข้อมูลที่เก็บอยู่ในตาราง

การแก้ไขฟอร์มใน Office Access 2007

แก้ไขฟอร์มใน Office 2007 เข้าถึงในโหมดออกแบบแบบโต้ตอบจะเป็นคอลัมน์ประสบการณ์จริง

ด้านบนของหน้า

สร้าง และปรับเปลี่ยนรายงานที่มีความหมาย

ใช้ Office Access 2007 เพื่อให้เข้าใจความซับซ้อน โดยรวมข้อมูลลงในรายงานมีความหมายที่ช่วย decision-making เสมอ

 • แก้ไขโหมดออกแบบรายงานแบบโต้ตอบ    ฟังก์ชันใหม่ใน Access Office 2007 คุณสามารถมองเห็นว่าข้อมูลจะปรากฏในรายงานในขณะที่คุณกำลังสร้าง ใช้ส่วนติดต่อ WYSIWYG ใหม่ คุณสามารถจัดการเค้าโครงรายงานโดยตรงในขณะที่เรียกดูข้อมูลในตัวออกแบบรายงาน เพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องเรียกใช้รายงานเพื่อดูวิธีการที่จะปรากฏบนหน้า จะทำให้ง่ายต่อการสร้างรายงานที่สวยงามและจะบันทึกคุณเวลา

 • เรียกดูรายงาน Interactive    โหมดการเรียกดูรายงานใหม่ทำให้รายงานของผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น ใช้ CTRL + F เพื่อค้นหาระเบียน คัดลอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชันอื่น ๆ และไปยังระเบียนโดยละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูล ด้วยฟังก์ชันกรองใหม่ คุณสามารถได้รับข้อมูลที่จะตัดสินใจที่ยึดตามความคมชัด

 • กลุ่มข้อมูลในรายงาน    บานหน้าต่างจัดกลุ่มปรับปรุงให้ล้างจอแสดงผลของการจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถแสดงตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง ตามที่คุณจะนำไปใช้กับรายงาน คุณสามารถเพิ่มผลรวม ผลรวมย่อย นับ และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดกลุ่มข้อมูลในชั้นอย่าง น้อยหนึ่ง และเพิ่มผลรวมย่อย

การแก้ไขรายงานใน Office Access 2007

แก้ไขรายงานใน Office Access 2007 นำเสนอง่ายต่อการจัดกลุ่ม และสำหรับโหมดออกแบบแบบโต้ตอบการแก้ไข

ด้านบนของหน้า

ติดตามข้อมูลร่วมกับผู้อื่น

การเข้าถึง office 2007 ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างง่ายดาย และทำให้พร้อมใช้งานกับผู้อื่น ด้วยความปลอดภัยและความยืดหยุ่นเพิ่มเติม

 • รวบรวมข้อมูลโดยใช้ Office Outlook 2007    การเข้าถึง office 2007 กระบวนการรวบรวมข้อมูลจากผู้อื่นที่ทำให้ง่ายขึ้น สร้างฟอร์มคอลเลกชันข้อมูลโดยอัตโนมัติใน Microsoft Office InfoPath 2007 หรือ HTML ในเนื้อความของข้อความอีเมล คุณสามารถส่งฟอร์มนั้นไปยังผู้รับ โดยใช้ที่อยู่อีเม ลจากที่ติดต่อ Outlook ของคุณ หรือ จาก Access เอง กระบวนการที่ office Outlook 2007 เข้าในฟอร์ม และจะบันทึกข้อมูลนั้นในที่เก็บข้อมูลของคุณเข้าถึง Office 2007 — อย่างมีประสิทธิภาพปรับปรุงข้อมูลในแอปพลิเคชันการติดตามของคุณในทันที โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย InfoPath

รวบรวมข้อมูลจากผู้อื่น ด้วยฟอร์มอีเมลด้วย InfoPath (หรือ HTML) ที่สร้างขึ้น โดย Access Office 2007

 • ทำงานร่วมกันบนเว็บกับ Windows SharePoint Services    เว็บไซต์โดยยึดตาม Windows SharePoint Services ให้สถานที่ทีมของคุณสามารถสื่อสาร แชร์เอกสาร และทำงานร่วมกันในโครงการ เข้าถึง Office 2007 คุณสามารถประกาศไฟล์ Access ของคุณไปยังไลบรารี หรือย้ายแอปพลิเคชันกับ Windows SharePoint Services การย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูลส่วนหน้าไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้ทีมของคุณสามารถโต้ตอบกับข้อมูลได้อย่างง่ายดายผ่านทางเบราว์เซอร์ ฟอร์มและรายงานสามารถดู อัปเด หรือถูกลบโดยตรงบนไซต์ Windows SharePoint Services ตามการตั้งค่าสิทธิ์ที่สร้างขึ้น

 • ติดตาม Windows SharePoint Services แสดงรายการการเข้าถึง Office 2007    สำหรับประสบการณ์ ที่ดีขึ้นคุณสามารถติดตามข้อมูลบนรายการ Windows SharePoint Services ใช้ไคลเอ็นต์ของ Office Access 2007 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ทำงานแบบออฟไลน์กับรายการ Windows SharePoint Services    ใช้การเข้าถึง Office 2007 คุณสามารถทำงานกับ Windows SharePoint Services แบบออฟไลน์ ถ้าคุณกำลังเดิน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเก็บรักษาสำเนาของรายการ SharePoint บนคอมพิวเตอร์ของคุณแบบพกพา ซึ่งคุณสามารถแก้ไข และคิวรีรายการตามนั้นถูกตารางอื่น ๆ ในการเข้าถึง Office 2007 แม้ว่า ฟอร์มและรายงานที่ใช้รายการ SharePoint จะเต็มแบบโต้ตอบนั่นคือ และเข้าถึง Office 2007 สามารถเวอร์ชันที่ใหม่กว่าซิงโครไนซ์รายการภายในกับรายการแบบออนไลน์เมื่อคุณนำคอมพิวเตอร์แบบพกพาของคุณกลับมาออนไลน์

 • ทำงานร่วมกับ Windows SharePoint Services เวิร์กโฟลว์    ผู้เขียน Access 2007 office สามารถใช้ตรรกะที่สร้างขึ้น ด้วยการสนับสนุนเวิร์กโฟลว์ใน Windows SharePoint Services เพื่อสร้างแอปพลิเคชันเวิร์กกรุ๊ปทำงานร่วมกัน ใช้เวิร์กโฟลว์จะมอบหมายงานให้กับผู้ใช้อื่นโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะโครงการ และช่วยให้แน่ใจว่า งานเสร็จสมบูรณ์ตามเวลา งาน Windows SharePoint Services ทั้งหมดสามารถดูได้ภายในการเข้าถึง Office 2007 หรือ Office Outlook 2007 ขึ้นอยู่กับลักษณะการทำงานของคุณ

 • การแจ้งเตือนอีเมลและ RSS    ผู้ใช้สามารถสมัครใช้งานการแจ้งเตือนอีเมเมื่อระเบียนถูกเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ผู้ใช้การสมัครใช้งานมาก Simple Syndication (RSS) สามารถสมัครใช้งานกับรายการตัวดึงข้อมูลใน Office Outlook 2007

 • การเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ    รายการ Windows SharePoint Services ยังสามารถเข้าถึงผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ผู้ใช้ระยะไกลสามารถทันสมัยอยู่เสมอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ

 • สนับสนุนไฟล์ PDF และ XPS    ด้วยการเข้าถึง Office 2007 คุณสามารถบันทึกรายงาน เป็นไฟล์ Portable Document Format (PDF) หรือ ในรูปแบบ XML Paper Specification (XPS) พิมพ์ลง และอีเมลการแจกจ่าย ด้วยการบันทึกรายงานของคุณเป็นไฟล์ PDF หรือ XPS จับภาพรายงานที่ข้อมูลในฟอร์มได้อย่างง่ายดายกระจายที่เก็บลักษณะการจัดรูปแบบของคุณทั้งหมดได้ไม่จำเป็นต้องมีผู้อื่นเมื่อต้องการให้ Office 2007 เข้าถึงให้พิมพ์ หรือรีวิวรายงานของคุณ

คุณสามารถบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือ XPS จากโปรแกรมระบบ Microsoft Office 2007 หลังจากคุณติดตั้ง add-in ใด add-in สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูพิมพ์ แชร์ และป้องกันไฟล์ในรูปแบบไฟล์ PDF และ XPS

การติดตามประเด็น

ย้ายแอปพลิเคชัน Office Access 2007 ของคุณกับ Windows SharePoint Services ทำให้การเข้าถึงเบราว์เซอร์ไปยังข้อมูล

ด้านบนของหน้า

จัดการ และตรวจสอบข้อมูลที่สำคัญ

เข้าถึง office 2007 ทำให้ง่ายสำหรับคุณเพื่อให้ตรงกับความต้องจัดการข้อมูลของคุณ มีความโปร่งใสปรับปรุงข้อมูลในสภาพแวดล้อมที่สามารถจัดการได้

 • ความปลอดภัย Improved    Office Access 2007 มีฟีเจอร์ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเช่นเดียว กับใหม่เพื่อทำให้ Office 2007 เข้าถึงปลอดภัยแม้ และสอดคล้องกันกับโปรแกรมระบบ Microsoft Office 2007 ตัดสินใจเชื่อถือแบบรวมจะผนวกเข้ากับศูนย์ความเชื่อถือ Office เชื่อถือได้ตำแหน่งที่ตั้งทำให้ง่ายต่อการเชื่อถือฐานข้อมูลทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่สนับสนุนความปลอดภัย ในทางกลับกัน คุณสามารถโหลดแอปพลิเคชัน Access ด้วยการปิดใช้งานเพื่อช่วยทำให้ประสบการณ์การใช้งานปลอดภัยแมโครหรือโค้ด

รายการประเด็น

หน้าที่การใช้งานใหม่ใน Office Access 2007 ทำให้คุณสามารถติดตามระเบียนและดูว่าใครสร้าง แก้ไข และลบระเบียน

 • ตรวจสอบข้อมูล    โดยไม่จำเป็นสนับสนุน IT คุณสามารถได้อย่างง่ายดายโยกย้ายข้อมูลจากไฟล์ฐานข้อมูลภายในเครื่องของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ด้วย Windows SharePoint Services — ที่องค์กรของคุณผู้เชี่ยวชาญด้าน IT สามารถจัดการ ช่วยรักษาความปลอดภัย และสำรองข้อมูลตามนโยบายขององค์กรของคุณได้

 • ตรวจทานแก้ไขประวัติ    หน้าที่การใช้งานใหม่ให้คุณสามารถติดตามระเบียนและดูว่าใครสร้าง แก้ไข และลบระเบียน นอกจากนี้คุณยังสามารถดูเมื่อข้อมูลล่าสุด และต่าง ๆ ย้อนกลับการแก้ไขข้อมูลถ้าจำเป็น

 • ตั้งค่าสิทธิ์    ใช้ Windows SharePoint Services คุณสามารถจัดการผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของคุณ และมอบหมายสิทธิ์การแก้ไขทั้งหมดหรือสิทธิ์อ่านแบบจำกัด

 • ถังรีไซเคิล    คุณสามารถกู้คืนข้อมูลเผลอลบใช้คุณลักษณะถังรีไซเคิลใน Windows SharePoint Services

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×