ภาพรวมของ Online Analytical Processing (OLAP)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Online Analytical Processing (OLAP) คือเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดระเบียบฐานข้อมูลธุรกิจขนาดใหญ่และสนับสนุนข่าวกรองธุรกิจ ฐานข้อมูล OLAP แบ่งออกเป็นคิวบ์หนึ่งคิวบ์ขึ้นไป และแต่ละคิวบ์มีการจัดระเบียบและออกแบบโดยผู้ดูแลคิวบ์เพื่อให้เหมาะกับวิธีที่คุณเรียกใช้และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้สามารถสร้างและใช้รายงาน PivotTable และรายงาน PivotChart ที่คุณต้องการได้ง่าย

ในบทความนี้

ข่าวกรองธุรกิจคืออะไร

Online Analytical Processing (OLAP) คืออะไร

ฟีเจอร์ OLAP ใน Excel

คอมโพเนนต์ซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการเข้าถึงแหล่งข้อมูล OLAP

คุณลักษณะความแตกต่างระหว่างแหล่งข้อมูล OLAP และไม่ใช่ OLAP

ข่าวกรองธุรกิจคืออะไร

นักวิเคราะห์ธุรกิจมักต้องการรูปภาพโดยรวมของธุรกิจ เพื่อให้เห็นแนวโน้มที่กว้างขึ้นของข้อมูลแบบรวม และเพื่อดูแนวโน้มดังกล่าวที่แบ่งย่อยตามตัวแปรต่างๆ ข่าวกรองธุรกิจคือกระบวนการของการแยกข้อมูลจากฐานข้อมูล OLAP แล้ววิเคราะห์ข้อมูลนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่คุณสามารถใช้เพื่อทำการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีความรู้และทำการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น OLAP และข่าวกรองธุรกิจสามารถช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจในชนิดต่อไปนี้

  • ยอดขายทั้งหมดของทุกผลิตภัณฑ์สำหรับปี 2007 เป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายทั้งหมดสำหรับปี 2006

  • ผลกำไรในปัจจุบันเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

  • ลูกค้าที่มีอายุเกินกว่า 35 ปีใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนเท่าไรในปีที่แล้ว และพฤติกรรมการใช้เงินนั้นเปลี่ยนไปอย่างไร

  • ผลิตภัณฑ์ขายได้จำนวนเท่าไรในสองประเทศ/ภูมิภาคที่ระบุในเดือนนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว

  • สำหรับกลุ่มอายุลูกค้าแต่ละกลุ่ม การแยกย่อยของผลกำไร (ทั้งเปอร์เซ็นต์กำไรเบื้องต้นและผลรวม) โดยเรียงตามประเภทผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไร

  • ค้นหาพนักงานขาย ผู้จัดจำหน่าย ผู้ขาย ลูกค้า คู่ค้า หรือลูกค้าที่สำคัญมากที่สุดและน้อยที่สุด

ด้านบนของหน้า

Online Analytical Processing (OLAP) คืออะไร

ฐานข้อมูล Online Analytical Processing (OLAP) ช่วยอำนวยความสะดวกในการสอบถามข่าวกรองธุรกิจ OLAP คือเทคโนโลยีฐานข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสอบถามและการรายงาน แทนการประมวลผลทรานแซคชัน แหล่งข้อมูลสำหรับ OLAP คือฐานข้อมูล Online Transactional Processing (OLTP) ที่โดยทั่วไปมีการจัดเก็บอยู่ในคลังข้อมูล ข้อมูล OLAP ได้มาจากข้อมูลประวัตินี้และรวมเข้าในโครงสร้างที่สามารถวิเคราะห์อย่างซับซ้อนได้ ข้อมูล OLAP ยังมีการจัดระเบียบตามลำดับชั้นและจัดเก็บอยู่ในคิวบ์แทนที่จะเป็นตาราง OLAP เป็นเทคโนโลยีซับซ้อนที่ใช้โครงสร้างแบบหลายมิติเพื่อนำเสนอการเข้าถึงข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว การจัดระเบียบเช่นนี้ทำให้รายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChart สามารถแสดงสรุปข้อมูลระดับสูงได้ง่าย เช่น ยอดขายทั้งหมดในทั้งประเทศหรือภูมิภาค และยังแสดงรายละเอียดสำหรับสถานที่ที่มียอดขายมากหรือน้อยเป็นพิเศษได้ด้วย

ฐานข้อมูล OLAP ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้การเรียกใช้ข้อมูลรวดเร็วขึ้น เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ OLAP แทนที่จะเป็น Microsoft Office Excel ทำหน้าที่คำนวณค่าสรุป ดังนั้นจึงมีข้อมูลที่ต้องส่งไปยัง Excel น้อยลงเมื่อคุณสร้างหรือเปลี่ยนรายงาน แนวทางนี้ช่วยให้คุณสามารถทำงานกับแหล่งข้อมูลได้มากกว่าเดิมมาก เมื่อเปรียบเทียบกับที่คุณสามารถทำได้ถ้าข้อมูลมีการจัดระเบียบในฐานข้อมูลแบบดั้งเดิม ที่ Excel จะเรียกใช้ระเบียนทั้งหมดทีละระเบียน แล้วคำนวณค่าสรุป

ฐานข้อมูล OLAP ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานสองชนิด ชนิดแรกคือการวัด ซึ่งเป็นข้อมูลตัวเลข ปริมาณและค่าเฉลี่ยที่คุณใช้เพื่อทำการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีความรู้ ชนิดที่สองคือมิติ ซึ่งเป็นประเภทที่คุณใช้เพื่อจัดระเบียบการวัดดังกล่าว ฐานข้อมูล OLAP ช่วยจัดระเบียบข้อมูลเป็นระดับของรายละเอียดหลายระดับ โดยใช้ประเภทเดียวกันกับที่คุณคุ้นเคยเมื่อวิเคราะห์ข้อมูล

ส่วนต่อไปนี้อธิบายแต่ละคอมโพเนนต์รายละเอียดเพิ่มเติม:

คิวบ์     โครงสร้างข้อมูลที่รวมการวัดต่างๆ ตามระดับและลำดับชั้นของแต่ละมิติที่คุณต้องการวิเคราะห์ คิวบ์รวมมิติหลายมิติ เช่น เวลา ภูมิศาสตร์ และสายการผลิต เข้ากับข้อมูลสรุป เช่น ตัวเลขยอดขายหรือสินค้าคงคลัง คิวบ์ในที่นี้ไม่ใช่ "คิวบ์" ในทางคณิตศาสตร์ที่เคร่งครัด เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีเครื่องหมายเท่ากับ อย่างไรก็ตาม คิวบ์เป็นสิ่งอุปมาอุปไมยที่เหมาะสมสำหรับหลักการที่ซับซ้อน

การวัด     ชุดของค่าในคิวบ์ที่สร้างขึ้นตามคอลัมน์ในตารางข้อเท็จจริงของคิวบ์ และโดยปกติแล้ว จะเป็นค่าตัวเลข การวัดคือค่าส่วนกลางในคิวบ์ที่มีการประมวลผลล่วงหน้า รวม และวิเคราะห์ ตัวอย่างทั่วไปรวมถึง ยอดขาย กำไร รายได้ และต้นทุน

สมาชิก     ข้อมูลในลำดับชั้นแสดงถึงอย่าง น้อยหนึ่งลักษณะที่ปรากฏของข้อมูล สมาชิกอาจไม่ซ้ำกัน หรือ ตัวอย่างเช่น 2007 และ 2008 แสดงสมาชิกที่ไม่ซ้ำกันในระดับปีของมิติเวลา ในขณะที่มกราคมแสดงสมาชิกที่ในเดือนระดับเนื่องจากสามารถมีมากกว่าหนึ่งมกราคมในมิติเวลาถ้าประกอบด้วยข้อมูลมากกว่าหนึ่งปี

สมาชิกจากการคำนวณ     สมาชิกของมิติที่เป็นเจ้าของค่าที่คำนวณในขณะทำงานโดยการใช้นิพจน์ ค่าของสมาชิกจากการคำนวณอาจได้มาจากค่าของสมาชิกอื่น ตัวอย่างเช่น สมาชิกจากการคำนวณที่ชื่อว่า กำไร อาจกำหนดได้โดยการลบค่าของสมาชิกที่ชื่อว่า ต้นทุน ออกจากค่าของสมาชิกที่ชื่อว่า ยอดขาย

มิติ     ชุดของลำดับชั้นที่จัดระเบียบหนึ่งลำดับชั้นขึ้นไปของระดับในคิวบ์ที่ผู้ใช้เข้าใจและใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวอย่างเช่น มิติภูมิศาสตร์อาจรวมถึงระดับสำหรับประเทศ/ภูมิภาค รัฐ/จังหวัด และเมือง หรือมิติเวลาอาจรวมลำดับชั้นที่มีระดับสำหรับปี ไตรมาส เดือน และวัน ในรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChart แต่ละลำดับชั้นจะกลายเป็นชุดของเขตข้อมูลที่คุณสามารถขยายและยุบเพื่อแสดงระดับที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่า

ลำดับชั้น     โครงสร้างแผนภูมิต้นไม้ทางตรรกะที่จัดระเบียบสมาชิกของมิติเพื่อให้แต่ละสมาชิกมีสมาชิกแม่หนึ่งรายการและสมาชิกลูกศูนย์รายการขึ้นไป สมาชิกลูกคือสมาชิกในระดับที่ต่ำกว่าถัดลงมาในลำดับชั้นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสมาชิกปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ในลำดับชั้นเวลาที่ประกอบด้วยระดับไตรมาส เดือน และวัน มกราคมเป็นสมาชิกลูกของ Qtr1 (ไตรมาสที่ 1) สมาชิกแม่คือสมาชิกในระดับที่สูงกว่าถัดขึ้นไปในลำดับชั้นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสมาชิกปัจจุบัน โดยปกติ ค่าของสมาชิกแม่คือผลรวมของค่าของสมาชิกลูกทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ในลำดับชั้นเวลาที่ประกอบด้วยระดับไตรมาส เดือน และวัน Qtr1 คือสมาชิกแม่ของมกราคม

ระดับ     ภายในลำดับชั้น ข้อมูลสามารถจัดระเบียบเป็นระดับที่ต่ำกว่าและสูงกว่าของรายละเอียด เช่น ระดับปี ไตรมาส เดือน และวัน ในลำดับชั้นเวลา

ด้านบนของหน้า

คุณลักษณะ OLAP ใน Excel

ข้อมูลการดึงข้อมูล OLAP     คุณสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล OLAP เช่นเดียวกับที่คุณทำไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น คุณสามารถทำงานกับฐานข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้น ด้วย Microsoft SQL Server OLAP Services เวอร์ชัน 7.0, Microsoft SQL Server Analysis Services เวอร์ชัน 2000 และเวอร์ชัน Microsoft SQL Server Analysis Services 2005 คูณเซิร์ฟเวอร์ Microsoft OLAP Excel สามารถทำงานกับผลิตภัณฑ์ OLAP ของบริษัทอื่นที่เข้ากันได้กับ OLE DB สำหรับ OLAP

คุณสามารถแสดงข้อมูล OLAP เป็นในรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChart หรือ ในฟังก์ชันเวิร์กชีตได้รับการแปลง จากรายงาน PivotTable แต่ไม่ได้เป็นการช่วงข้อมูลจากภายนอก คุณสามารถบันทึกรายงาน OLAP PivotTable และรายงาน PivotChart ในเทมเพลรายงาน และคุณสามารถสร้างไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล Office (ODC) (.odc) เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล OLAP สำหรับคิวรี OLAP เมื่อคุณเปิดไฟล์ ODC, Excel แสดงในรายงาน PivotTable ว่างเปล่า ซึ่งพร้อมให้คุณสามารถวางเค้าโครง

การสร้างแฟ้มคิวบ์สำหรับการใช้แบบออฟไลน์     คุณสามารถสร้างแฟ้มคิวบ์แบบออฟไลน์ (.cub) ด้วยเซตย่อยของข้อมูลจากฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ OLAP ให้ใช้แฟ้มคิวบ์แบบออฟไลน์เพื่อทำงานกับข้อมูล OLAP เมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย คิวบ์ช่วยให้คุณสามารถทำงานกับข้อมูลในรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChart ได้มากกว่าที่คุณสามารถทำได้เมื่อไม่ได้ใช้คิวบ์ และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้เร็วขึ้น คุณสามารถสร้างแฟ้มคิวบ์ได้เฉพาะถ้าคุณใช้ ตัวให้บริการ OLAP เช่น Microsoft SQL Analysis Services Server รุ่น 2005 ซึ่งสนับสนุนคุณลักษณะนี้

กระทำในเซิร์ฟเวอร์     แอคชันแบบเซิร์ฟเวอร์จะมีคุณลักษณะเพิ่มเติม แต่เป็นประโยชน์มากมายที่ OLAP คิวบ์ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เป็นสมาชิกคิวบ์ หรือวัดเป็นพารามิเตอร์ลงในแบบสอบถามที่ได้รับรายละเอียดในคิวบ์ หรือเริ่มต้นอีกแอปพลิเคชัน เช่นเบราว์เซอร์ Excel สนับสนุน URL รายงาน แถว เจาะถึง และขยายการกระทำในเซิร์ฟเวอร์รายละเอียด แต่ไม่สนับสนุนลกรรมสิทธิ์ คำชี้แจง และชุดข้อมูล

Kpi     KPI เป็นการวัดจากการคำนวณที่กำหนดไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ช่วยให้คุณติดตาม "บ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก" รวมถึงสถานะ พิเศษ (ไม่ปัจจุบันค่าตรงกับ number? เฉพาะเจาะจง) และแนวโน้ม (คืออะไรค่าเหนือ time?) เมื่อเหล่านี้จะแสดง เซิร์ฟเวอร์สามารถส่งไอคอนที่เกี่ยวข้องที่คล้ายกับ Excel ใหม่ไอคอนการตั้งค่าเพื่อระบุด้านบน หรือด้าน ล่างระดับสถานะ (เช่นไอคอนหยุด light) หรือว่าค่าถูกจัดทำแนวโน้มขึ้น หรือลง (เช่นเป็นไอคอนลูกศรแบบมีทิศทาง)

จัดรูปแบบของเซิร์ฟเวอร์     ผู้ดูแลคิวบ์สามารถสร้างหน่วยวัดและสมาชิกจากการคำนวณ ด้วยสีที่จัดรูปแบบ จัดรูปแบบอักษร และจัดรูปแบบของกฎตามเงื่อนไข ที่อาจถูกกำหนดเป็นกฎ business มาตรฐานของบริษัท ตัวอย่าง รูปแบบเซิร์ฟเวอร์สำหรับกำไรทั้งหมดอาจเป็นรูปแบบตัวเลขสกุลเงิน สีของเซลล์สีเขียวถ้าค่ามีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 30000 และสีแดงถ้าค่าเป็น 30000 น้อยกว่า และลักษณะแบบอักษรเป็นตัวหนาถ้าค่าเป็น 30000 น้อยกว่า และปกติถ้ามากขึ้น มากกว่า หรือเท่ากับ 30000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูดีไซน์เค้าโครงและรูปแบบของรายงาน PivotTable

ภาษาที่ใช้แสดงใน Office     ผู้ดูแลคิวบ์สามารถกำหนดการแปลสำหรับข้อมูลและข้อผิดพลาดบนเซิร์ฟเวอร์สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการดูข้อมูล PivotTable ในภาษาอื่น คุณลักษณะนี้มีการกำหนดเป็นคุณสมบัติการเชื่อมต่อแฟ้ม และการตั้งค่าประเทศ/ภูมิภาคในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ต้องตรงกับภาษาที่ใช้แสดง

ด้านบนของหน้า

คอมโพเนนต์ซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการเพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูล OLAP

ผู้ให้บริการ OLAP     การตั้งค่าแหล่งข้อมูล OLAP สำหรับ Excel คุณจำเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ OLAP ต่อไปนี้:

  • ตัวให้บริการ Microsoft OLAP     Excel มี โปรแกรมควบคุมแหล่งข้อมูล และซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์ที่คุณต้องการเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นด้วย Microsoft SQL Server OLAP Services รุ่น 7.0, Microsoft SQL Server OLAP Services รุ่น 2000 (8.0) และ Microsoft SQL Server Analysis Services รุ่น 2005 (9.0)

  • ตัวให้บริการ OLAP ของบริษัทอื่น     สำหรับผลิตภัณฑ์ OLAP อื่นๆ คุณต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุมและซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์เพิ่มเติม เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะ Excel สำหรับการทำงานกับข้อมูล OLAP ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน OLE-DB สำหรับ OLAP และเข้ากันได้กับ Microsoft Office สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้ตัวให้บริการ OLAP ของบริษัทอื่น ให้ปรึกษาผู้ดูแลระบบหรือผู้ขายผลิตภัณฑ์ OLAP

ฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์และแฟ้มคิวบ์     ซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์ Excel OLAP สนับสนุนการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล OLAP สองชนิด ถ้าฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ OLAP พร้อมใช้งานบนเครือข่าย คุณสามารถเรียกใช้แหล่งข้อมูลจากฐานข้อมูลได้โดยตรง ถ้าคุณมี ไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ ที่มีข้อมูล OLAP หรือแฟ้ม ข้อกำหนดคิวบ์ คุณสามารถเชื่อมต่อกับแฟ้มนั้นและเรียกใช้แหล่งข้อมูลจากแฟ้มนั้นได้

แหล่งข้อมูล     แหล่งข้อมูลช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูล OLAP หรือแฟ้มคิวบ์ออฟไลน์ หลังจากที่คุณสร้างแหล่งข้อมูล OLAP แล้ว คุณสามารถสร้างรายงานโดยยึดตามแหล่งข้อมูล และส่งข้อมูล OLAP กลับไปยัง Excel ในรูปแบบของรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChart หรือในฟังก์ชันแผ่นงานที่แปลงจากรายงาน PivotTable

Microsoft Query     คุณสามารถใช้คิวรีเพื่อเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลภายนอกเช่น Microsoft SQL หรือ Microsoft Access คุณไม่จำเป็นต้องใช้คิวรีเพื่อเรียกข้อมูลจาก OLAP PivotTable ที่เชื่อมต่อกับไฟล์คิวบ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูใช้ Microsoft Query เพื่อเรียกใช้ข้อมูลภายนอก

ด้านบนของหน้า

ความแตกต่างของคุณลักษณะระหว่างแหล่งข้อมูล OLAP และที่ไม่ใช่ OLAP

ถ้าคุณทำงานกับรายงาน PivotTable และรายงาน PivotChart จากทั้ง แหล่งข้อมูล OLAP และแหล่งข้อมูลชนิดอื่นๆ คุณจะเห็นความแตกต่างของคุณลักษณะบางอย่าง

เรียกข้อมูล     เซิร์ฟเวอร์ OLAP ส่งกลับข้อมูลใหม่ไปยัง Excel ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนเค้าโครงของรายงาน มีแหล่งข้อมูลภายนอกข้อมูลชนิดอื่น ๆ คุณคิวรีสำหรับแหล่งข้อมูลทั้งหมดในครั้งเดียว หรือคุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการแบบสอบถามเฉพาะ เมื่อคุณแสดงรายการเขตข้อมูลตัวกรองรายงานอื่น นอกจากนี้คุณยังมีตัวเลือกอื่น ๆ หลายสำหรับการรีเฟรชรายงานไว้

ในรายงานที่สร้างขึ้นตามแหล่งข้อมูล OLAP การตั้งค่าเขตข้อมูลตัวกรองรายงานจะไม่พร้อมใช้งาน การสอบถามในเบื้องหลังจะไม่พร้อมใช้งาน และการตั้งค่าหน่วยความจำที่เหมาะสมจะไม่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ: การตั้งค่าหน่วยความจำที่ปรับให้เหมาะสมจะยังไม่พร้อมใช้งาน สำหรับแหล่งข้อมูล OLEDB และ สำหรับรายงาน PivotTable ที่ยึดตามช่วงเซลล์

ชนิดเขตข้อมูล    แหล่งข้อมูล OLAP, มิติ เขตข้อมูลสามารถใช้เป็นแถว (ชุดข้อมูล), คอลัมน์ (ประเภท), หรือเขตข้อมูลหน้า สามารถใช้เขตข้อมูลการวัดเป็นเขตข้อมูลค่าเท่านั้น สำหรับชนิดของแหล่งข้อมูลอื่น สามารถใช้เขตข้อมูลทั้งหมดในส่วนต่าง ๆ ของรายงาน

เข้าถึงข้อมูลรายละเอียด     สำหรับแหล่งข้อมูล OLAP เซิร์ฟเวอร์จะกำหนดระดับของรายละเอียดที่พร้อมใช้งานและคำนวณค่าสรุป ดังนั้นระเบียนรายละเอียดที่ประกอบเป็นค่าสรุปจึงอาจไม่พร้อมใช้งาน อย่างไรก็ตาม เซิร์ฟเวอร์อาจนำเสนอ เขตข้อมูลคุณสมบัติ ที่คุณสามารถแสดงได้ แหล่งข้อมูลชนิดอื่นไม่มีเขตข้อมูลคุณสมบัติ แต่คุณสามารถแสดงรายละเอียดต้นฉบับสำหรับค่าเขตข้อมูลและสำหรับรายการ และคุณสามารถแสดงรายการที่ไม่มีข้อมูลได้

เขตข้อมูลตัวกรองรายงาน OLAP อาจไม่มีรายการ ทั้งหมด และไม่มีคำสั่ง แสดงเพจตัวกรองรายงาน

ลำดับการเรียงลำดับเริ่มแรก     สำหรับแหล่งข้อมูล OLAP ในครั้งแรกรายการจะปรากฏขึ้นในลำดับที่เซิร์ฟเวอร์ OLAP ส่งกลับรายการ จากนั้นคุณสามารถเรียงลำดับหรือจัดเรียงรายการใหม่ด้วยตนเองได้ สำหรับแหล่งข้อมูลชนิดอื่น ในครั้งแรกรายการในรายงานใหม่จะปรากฏขึ้นในลำดับจากน้อยไปมากตามชื่อของรายการ

การคำนวณ     เซิร์ฟเวอร์ OLAP มีค่าสรุปสำหรับรายงาน โดยตรงเพื่อให้คุณไม่สามารถเปลี่ยนฟังก์ชันสรุปสำหรับเขตข้อมูลค่า สำหรับชนิดของแหล่งข้อมูลอื่น คุณสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันสรุปสำหรับเขตข้อมูลค่า และใช้ฟังก์ชันสรุปหลายสำหรับเขตข้อมูลค่าเดียวกัน คุณไม่สามารถสร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณหรือรายการจากการคำนวณในรายงานที่มีแหล่งข้อมูล OLAP

ผลรวมย่อย     ในรายงานที่มีแหล่งข้อมูล OLAP คุณไม่สามารถเปลี่ยนฟังก์ชันสรุปสำหรับผลรวมย่อย ด้วยแหล่งข้อมูลชนิดอื่น คุณสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันสรุปผลรวมย่อยและแสดงหรือซ่อนผลรวมย่อยสำหรับเขตข้อมูลแถวและคอลัมน์ทั้งหมด

สำหรับแหล่งข้อมูล OLAP คุณสามารถรวมหรือแยกรายการที่ซ่อนอยู่เมื่อคุณคำนวณผลรวมย่อยและผลรวมทั้งหมด สำหรับแหล่งข้อมูลชนิดอื่น คุณสามารถรวมรายการเขตข้อมูลตัวกรองรายงานที่ซ่อนอยู่ในผลรวมย่อยได้ แต่รายการที่ซ่อนอยู่ในเขตข้อมูลอื่นจะถูกแยกออกโดยค่าเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×