ภาพรวมของใบรับรองและการรับส่งอีเมลที่เข้ารหัสลับใน Outlook

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถช่วยป้องกันไม่ให้ปลอมของข้อความอีเมลในMicrosoft Office Outlook 2007 โดยใช้ฟีเจอร์การเข้ารหัสลับเช่นS/MIME ลายเซ็นดิจิทัล และการเข้ารหัสลับ แปลงและ

เนื้อหาต่อไปนี้จะแนะนำคำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวกับการเข้ารหัส และอธิบายถึงวิธีการใช้งานโดยทั่วไปบางวิธี

ในบทความนี้

ใช้การเข้ารหัสสำหรับการสื่อสารความปลอดภัยมากขึ้น

ใช้ใบรับรองสำหรับอีเมลที่เข้ารหัสลับที่ส่งข้อความใน Outlook

การใช้การเข้ารหัสสำหรับการสื่อสารที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

การเข้ารหัสเป็นชุดมาตรฐานและโพรโทคอลสำหรับการเข้ารหัสข้อมูลและข้อความ เพื่อให้สามารถเก็บและส่งข้อมูลได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าสื่อที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล (ตัวอย่างเช่น อินเทอร์เน็ต) นั้นจะไม่น่าเชื่อถือก็ตาม นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การเข้ารหัสเพื่อเข้ารหัสลับแฟ้มที่เป็นความลับของคุณ  เพื่อที่ผู้บุกรุกจะเข้าใจข้อมูลได้ยากขึ้น และรับรองความถูกต้องของข้อมูลรวมทั้งรักษาความลับของข้อมูล

คุณสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลและข้อความที่เข้ารหัสลับโดยใช้ลายเซ็นดิจิทัลและใบรับรอง เมื่อคุณใช้วิธีการเข้ารหัสลับ คีย์การเข้ารหัสลับจะต้องถูกเก็บเป็นความลับ อย่างไรก็ตาม อัลกอริทึม ขนาดคีย์ และรูปแบบแฟ้ม สามารถเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบได้โดยไม่ทำให้สูญเสียความปลอดภัย

หลักการทำงานพื้นฐานสองประการของการเข้ารหัสคือ การเข้ารหัสลับและการถอดรหัสลับ การเข้ารหัสลับเกี่ยวข้องกับการแปลงข้อมูลด้วยวิธีที่ทำให้ไม่สามารถอนุมานข้อมูลเดิมได้ ในขณะที่มีการถอดรหัสลับ ข้อมูลที่มีการแปลงข้อมูลจะกลับไปยังข้อความเดิมโดยใช้คีย์การเข้ารหัส

ในการเข้ารหัสและถอดรหัสนั้น คุณจะต้องใช้อัลกอริทึมการเข้ารหัสและคีย์ อัลกอริทึมการเข้ารหัสมีอยู่จำนวนมาก รวมทั้ง Data Encryption มาตรฐาน (DES), การเข้ารหัส Rivest/Sharmir/Adleman (RSA), RC2 และ RC5 คีย์จะใช้ร่วมกันกับอัลกอริทึมเพื่อแปลงข้อความล้วน (ผู้ใช้ทั่วไปอ่านได้) ให้เป็นข้อความที่เข้ารหัส (ถูกแปลงข้อมูล ผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถอ่านได้)

DES, RC2 และ RC5 เป็นเทคโนโลยีคีย์แบบสมมาตร หรือการเข้ารหัสคีย์ลับ เนื่องจากคีย์ที่ใช้เพื่อเข้ารหัสลับเป็นคีย์เดียวกันกับคีย์ที่ใช้ถอดรหัสลับ ดังนั้นคีย์จึงเป็นความลับร่วมกันระหว่างผู้ที่เข้ารหัสลับข้อมูลและผู้ที่ถอดรหัสลับข้อมูล

RSA รู้จักกันว่าเป็นการเข้ารหัสคีย์สาธารณะ หรือการเข้ารหัสแบบอสมมาตร เนื่องจากมีการใช้คีย์ 2 ตัว คือ คีย์สาธารณะ และ คีย์ส่วนตัว คีย์จะสัมพันธ์กันเชิงคณิตศาสตร์ แต่คุณจะไม่สามารถคาดเดาเกี่ยวกับคีย์หนึ่งโดยไม่รู้อีกคีย์หนึ่งได้ คีย์ส่วนตัวจะเป็นคีย์ที่เก็บไว้เป็นส่วนตัว เฉพาะผู้ที่สร้างคู่ของคีย์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงคีย์นี้ได้ คีย์สาธารณะสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างอิสระบนสื่อที่ไม่ปลอดภัย เช่น อินเทอร์เน็ตเมื่อใช้ระบบคีย์สาธารณะ จะไม่มีความลับร่วมกันระหว่างผู้ใช้ทั้งสองฝ่าย ถ้ามีการใช้คีย์สาธารณะเพื่อเข้ารหัสลับข้อมูล คีย์ส่วนตัวเท่านั้นที่สามารถถอดรหัสลับข้อมูลนี้ได้ ในทำนองเดียวกัน ถ้ามีการใช้คีย์ส่วนตัวเพื่อเข้ารหัสลับข้อมูล จะมีเพียงคีย์สาธารณะเท่านั้นที่ถอดรหัสลับข้อมูลนี้ได้

ด้านบนของหน้า

การใช้ใบรับรองสำหรับการรับส่งอีเมลที่เข้ารหัสลับใน Outlook

Outlook ใช้ใบรับรองในอีเมลที่เข้ารหัสลับข้อความเพื่อช่วยให้การติดต่อสื่อสารความปลอดภัยมากขึ้น เมื่อต้องการใช้การเข้ารหัสเมื่อคุณส่ง และรับข้อความอีเมล ก่อนอื่นคุณต้องรับแบบรหัสดิจิทัล จากใบรับรอง (ca) การเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในข้อความใช้ใบรับรองและคีย์สาธารณะของผู้ส่งไปยังข้อความ ใบรับรองของคุณจะถูกส่งไปกับข้อความเพื่อช่วยให้การรับรองความถูกต้องคุณไปยังผู้รับ คุณยังใช้ใบรับรองใน Outlook เมื่อคุณเข้ารหัสลับข้อความ

ใบรับรองจะตรวจสอบโดยใช้ลำดับชั้นใบรับรอง ผู้ออกใบรับรองรากเป็นที่ด้านบนของตัวลำดับชั้นใบรับรอง และเป็นน่าเชื่อถือ ราก CA มีใบรับรองแบบลงนามด้วยตนเอง จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อขอรับใบรับรองเฉพาะจากผู้ออกใบรับรองที่มีเรียก และเชื่อถือได้

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะหนึ่งของใบรับรองของคุณหรือใบรับรองที่แนบมากับข้อความอีเมลที่คุณได้รับ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ

  • ดูลำดับชั้นความน่าเชื่อถือของใบรับรอง และดูว่าใครคือผู้ออกใบรับรองที่อยู่ด้านบนสุดของลำดับชั้นนั้น

  • ตรวจดูอัลกอริทึมลายเซ็นที่ใช้โดยใบรับรอง (ตัวอย่างเช่น RSA/SHA1)

  • ตรวจดูอัลกอริทึมการเข้ารหัสที่ใช้โดยใบรับรอง (ตัวอย่างเช่น 3DES)

เมื่อต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับใบรับรองที่มีการใช้การเข้ารหัสลับ หรือเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในข้อความอีเมลที่ถูกส่งไปยังคุณ เปิดข้อความ และคลิกปุ่มเข้ารหัสลับบนด้านขวาสุดในส่วนหัว ตัวอย่างเข้ารหัสลับ รูปปุ่ม หรือ ลงชื่อเข้า รูปปุ่ม สำหรับข้อความที่จะ เซ็น หรือเข้ารหัสลับ และ เซ็น ในกล่องโต้ตอบถัดไป ตัวอย่างเช่นลายเซ็นดิจิทัล: ถูกต้อง โต้ตอบกล่อง คลิกรายละเอียด

ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติความปลอดภัยของข้อความ คุณจะเห็นคุณสมบัติของข้อความ รวมถึงชั้นความปลอดภัย คุณสามารถคลิกชั้นความปลอดภัยเพื่อดูคำอธิบายสำหรับชั้นนั้น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบรับรอง หรือทำการเปลี่ยนแปลงเลเยอร์ของความปลอดภัยได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะต้องการค้นหาว่าเพราะเหตุใด Outlook ได้กำหนดว่าใบรับรองสำหรับข้อความอีเมลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่น่าเชื่อถือ ในบางสถานการณ์ คุณยังสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขสถานะของใบรับรองได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกที่จะเชื่อถือ CA ที่ออกใบรับรองนั้น ถ้าสิ่งนี้คือสาเหตุที่ทำให้ใบรับรองลายเซ็นดิจิทัลไม่น่าเชื่อถือ คุณยังสามารถทำดังนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะความเชื่อถือของใบรับรอง ให้คลิกที่เลเยอร์ลายเซ็นหรือเลเยอร์ของการเข้ารหัสลับ แล้วคลิก แก้ไขความน่าเชื่อถือ

  • เมื่อต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับข้อความ หรือลายเซ็นดิจิทัลในข้อความ ให้คลิกลายเซ็นหรือเลเยอร์ของการเข้ารหัสลับ แล้วคลิก แสดงรายละเอียด

  • เมื่อต้องการเชื่อถือข้อความทั้งหมดที่เซ็นชื่อโดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง ให้คลิกที่เลเยอร์ลายเซ็น แล้วคลิก เชื่อถือผู้ให้บริการออกใบรับรอง

หมายเหตุ: ปุ่มนี้จะไม่ทำงานเมื่อชั้น หัวเรื่อง ถูกเลือกอยู่

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×