ภาพรวมของแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Office Excel 2007 ไม่ให้ตัวช่วยสร้างแผนภูมิ แทน คุณสามารถสร้างแผนภูมิพื้นฐาน โดยการคลิกชนิดของแผนภูมิที่คุณต้องการบส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent Ribbon เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิที่แสดงรายละเอียดที่คุณต้องการดูเป็นมืออาชีพ คุณสามารถปรับเปลี่ยนแผนภูมิ นำสไตล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและเค้าโครง และเพิ่มการจัดรูปแบบที่ดึงดูดสายตา คุณยังสามารถใช้แผนภูมิที่ชื่นชอบได้ ด้วยการบันทึกเป็นเทมเพลตแผนภูมิ

ถ้าคุณได้ติดตั้งOffice Excel 2007 คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จาก Excel อย่างมีประสิทธิภาพหน้าที่การใช้งานในโปรแกรมอื่น ๆระบบ Microsoft Office 2007 เช่นMicrosoft Office PowerPoint 2007 และMicrosoft Office Word 2007 แผนภูมิ

ในบทความนี้

แผนภูมิและองค์ประกอบของพวกเขา

สร้างแผนภูมิใน Excel

สร้างแผนภูมิใน PowerPoint และ Word

การปรับเปลี่ยนแผนภูมิ

ใช้สไตล์แผนภูมิและเค้าโครงของแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับมีลักษณะแบบมืออาชีพ

เพิ่มการจัดรูปแบบแผนภูมิดึงดูดสายตา

แผนภูมิที่นำมาใช้ใหม่ โดยการสร้างเทมเพลแผนภูมิ

แผนภูมิและองค์ประกอบของพวกเขา

แผนภูมิจะใช้ในการแสดงชุดข้อมูลตัวเลขในรูปแบบกราฟิก เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจข้อมูลจำนวนมาก ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างชุดของข้อมูลต่างๆ

แผนภูมิมีองค์ประกอบมากมาย องค์ประกอบบางอย่างจะแสดงขึ้นตามค่าเริ่มต้น บางอย่างสามารถเพิ่มเข้าไปได้ตามต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงองค์ประกอบแผนภูมิได้โดยการย้ายองค์ประกอบไปที่ตำแหน่งอื่นในแผนภูมิ ปรับขนาด หรือโดยการเปลี่ยนรูปแบบ คุณยังสามารถเอาองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณไม่ต้องการให้แสดงออกได้ด้วย

แผนภูมิและองค์ประกอบของแผนภูมิ

1. พื้นที่แผนภูมิ ของแผนภูมิ

2. พื้นที่การลงจุด ของแผนภูมิ

3. จุดข้อมูล ของ ชุดข้อมูล ที่ลงจุดในแผนภูมิ

4. แกน แนวนอน (ประเภท) และแนวตั้ง (ค่า) ซึ่งมีการลงจุดข้อมูลในแผนภูมิ

5. คำอธิบายแผนภูมิ ของแผนภูมิ

6. ชื่อของแผนภูมิและแกนที่คุณสามารถใช้ได้ในแผนภูมิ

7. ป้ายชื่อข้อมูล ที่คุณสามารถใช้ระบุรายละเอียดของจุดข้อมูลในชุดข้อมูล

เมื่อคุณคลิกที่ใดก็ได้ในพื้นที่แผนภูมิ แล้ว โฮเวอร์ตัวชี้เมาส์ไว้เหนือหนึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ Excel แสดงข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบนั้นในคำแนะนำ

คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิยังทำเครื่องมือแผนภูมิ พร้อม เพิ่มการออกแบบเค้าโครง และแท็บรูปแบบ

รูป Ribbon ของ Excel

ด้านบนของหน้า

สร้างแผนภูมิใน Excel

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิใน Excel คุณเริ่ม ด้วยการใส่ข้อมูลสำหรับแผนภูมิบนแบบเวิร์กชีต สามารถจัดเรียงข้อมูลในแถวหรือคอลัมน์ได้แก่ Excel กำหนดวิธีดีที่สุดในการลงจุดข้อมูลในแผนภูมิได้ แผนภูมิบางชนิด (เช่นแผนภูมิวงกลมและแผนภูมิฟอง) จำเป็นต้องมีการจัดเรียงข้อมูลเฉพาะตามที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้

สำหรับชนิดแผนภูมินี้

จัดเรียงข้อมูล

แผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิเส้น แผนภูมิพื้นที่ แผนภูมิพื้นผิว หรือแผนภูมิเรดาร์

ในคอลัมน์หรือแถว เช่น:

Lorem

Ipsum

1

2

3

4

หรือ:

Lorem

1

3

Ipsum

2

4

แผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิโดนัท

สำหรับ ชุดข้อมูล ในหนึ่งคอลัมน์หรือหนึ่งแถวของข้อมูล และหนึ่งคอลัมน์หรือหนึ่งแถวของป้ายชื่อข้อมูล เช่น:

A

1

B

2

C

3

หรือ:

A

B

C

1

2

3

สำหรับชุดข้อมูลหลายชุดในหนึ่งคอลัมน์หรือหนึ่งแถวของข้อมูล และหนึ่งคอลัมน์หรือหนึ่งแถวของป้ายชื่อข้อมูล เช่น:

A

1

2

B

3

4

C

5

6

หรือ:

A

B

C

1

2

3

4

5

6

แผนภูมิ XY (กระจาย) หรือแผนภูมิฟอง

ในคอลัมน์ ให้วางค่า x ในคอลัมน์แรกและวางค่า y และค่าขนาดฟองที่เกี่ยวข้องกันลงในคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ดังนี้:

X

Y

ขนาดฟอง

1

2

3

4

5

6

แผนภูมิหุ้น

ในคอลัมน์หรือแถวตามลำดับต่อไปนี้ ให้ใช้ชื่อหรือวันที่เป็นป้ายชื่อ:

ค่าสูง ค่าต่ำ และค่าปิด

เช่น:

วันที่

สูง

ต่ำ

ปิด

01/01/2545

46.125

42

44.063

หรือ:

วันที่

01/01/2545

สูง

46.125

ต่ำ

42

ปิด

44.063

เมื่อคุณได้ใส่ข้อมูลสำหรับแผนภูมิของคุณ คุณสามารถเลือกชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการใช้บน Ribbon ของ Fluent Office (แท็บแทรกแผนภูมิ กลุ่ม)

ข้อมูลเวิร์กชีตและแผนภูมิ

1. ข้อมูลในเวิร์กชีต

2. แผนภูมิที่สร้างจากข้อมูลในเวิร์กชีต

Excel สนับสนุนหลายชนิดของแผนภูมิเพื่อช่วยให้คุณแสดงข้อมูลในรูปแบบที่มีความหมายสำหรับผู้ชมของคุณ เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ หรือแผนภูมิที่มีอยู่เปลี่ยน คุณสามารถเลือกจากชนิดแผนภูมิ (เช่นแผนภูมิคอลัมน์หรือแผนภูมิวงกลม) และชนิดย่อยของชนิดของพวกเขา (เช่นแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนหรือแผนภูมิวงกลมในแผนภูมิสามมิติ) ที่หลากหลาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดแผนภูมิที่ได้รับการสนับสนุนและวิธีการสร้างแผนภูมิใน Excel ดูชนิดแผนภูมิที่พร้อมใช้งานและสร้างแผนภูมิ

ด้านบนของหน้า

สร้างแผนภูมิใน PowerPoint และ Word

แผนภูมิจะถูกรวมเข้ากับโปรแกรมอื่น ๆการวางจำหน่าย Office 2007 เช่นOffice PowerPoint 2007 และOffice Word 2007 อย่างสมบูรณ์ โปรแกรมทั้งสองมีเครื่องมือแผนภูมิเดียวกันกับที่พร้อมใช้งานใน Excel เมื่อคุณมี Excel ติดตั้ง คุณสามารถสร้างแผนภูมิ Excel ใน PowerPoint และ Word ด้วยการคลิกปุ่มแผนภูมิ บน Ribbon (แท็บแทรก กลุ่มภาพประกอบ ), แล้ว โดยใช้เครื่องมือแผนภูมิเพื่อปรับเปลี่ยน หรือจัดรูปแบบแผนภูมิ แผนภูมิที่คุณสร้างจะถูกฝังตัวในOffice PowerPoint 2007 และOffice Word 2007 และข้อมูลของแผนภูมิจะถูกเก็บไว้ในเวิร์กชีต Excel ที่ถูกรวมในไฟล์ PowerPoint หรือ Word

หมายเหตุ: ถ้าคุณทำงานในโหมดความเข้ากันได้ใน Word คุณสามารถแทรกแผนภูมิ โดยใช้ Microsoft Graph แทน Excel ใน PowerPoint เสมอคุณสามารถใช้ Excel เพื่อสร้างแผนภูมิ

คุณยังสามารถคัดลอกแผนภูมิจาก Excel PowerPoint 2007 และWord 2007 นี้ เมื่อคุณคัดลอกแผนภูมิ สามารถฝังตัวเป็นข้อมูลคง หรือเชื่อมโยงไปยังเวิร์กบุ๊ก สำหรับแผนภูมิที่ถูกลิงก์ไปยังเวิร์กบุ๊กที่คุณสามารถเข้าถึง คุณสามารถระบุว่า จะตรวจสอบโดยอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงในเวิร์กบุ๊กที่มีการเชื่อมโยงเมื่อใดก็ ตามที่เปิดแผนภูมิ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแผนภูมิในPowerPoint 2007 หรือOffice Word 2007 ดูใช้แผนภูมิและกราฟในงานนำเสนอของคุณหรือนำเสนอข้อมูลในแผนภูมิ

ด้านบนของหน้า

การปรับเปลี่ยนแผนภูมิ

หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถปรับเปลี่ยน ตัวอย่าง คุณอาจต้องการเปลี่ยนวิธีการที่จะแสดงแกน เพิ่มชื่อแผนภูมิ ย้าย หรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ หรือแสดงองค์ประกอบแผนภูมิเพิ่มเติม

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนแผนภูมิ คุณสามารถ:

  • เปลี่ยนการแสดงของแกนแผนภูมิ    คุณสามารถระบุมาตราส่วนของแกนและปรับช่วงระหว่างค่าหรือประเภทที่แสดงได้ เมื่อต้องการให้แผนภูมิของคุณอ่านง่ายขึ้น คุณสามารถเพิ่มเครื่องหมายขีดลงในแกน และระบุช่วงที่เครื่องหมายขีดปรากฏได้ด้วย

  • เพิ่มชื่อและป้ายชื่อข้อมูลลงในแผนภูมิ    เพื่อช่วยให้ข้อมูลที่ปรากฏในแผนภูมิชัดเจนขึ้น คุณสามารถเพิ่มชื่อแผนภูมิ ชื่อแกน และป้ายชื่อข้อมูล

  • เพิ่มคำอธิบายแผนภูมิหรือตารางข้อมูล     คุณสามารถแสดง หรือซ่อนตัวคำอธิบายแผนภูมิ หรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง ในแผนภูมิบาง คุณสามารถแสดงตารางข้อมูล ที่แสดงคีย์คำอธิบายแผนภูมิ และค่าที่จะแสดงในแผนภูมิ

  • นำตัวเลือกพิเศษสำหรับชนิดแผนภูมิแต่ละชนิดไปใช้    เส้นพิเศษ (เช่น เส้นเชื่อมจุดสูงสุด-ต่ำสุด และเส้นแนวโน้ม), แถบ (เช่น แถบขึ้น-ลง และแถบค่าคลาดเคลื่อน), ตัวทำเครื่องหมายข้อมูล และตัวเลือกอื่นๆ จะมีให้ใช้ในชนิดแผนภูมิแบบต่างๆ

ด้านบนของหน้า

ใช้สไตล์แผนภูมิและเค้าโครงของแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับมีลักษณะแบบมืออาชีพ

แทนที่เป็นด้วยตนเองเพิ่ม หรือเปลี่ยนองค์ประกอบแผนภูมิ หรือจัดรูปแบบแผนภูมิ คุณสามารถได้อย่างรวดเร็วเค้าโครงของแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและสไตล์ของแผนภูมินำไปใช้กับแผนภูมิของคุณ Excel มีประโยชน์เค้าโครงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและลักษณะที่คุณสามารถเลือกจากที่หลากหลาย ตามที่ต้อง คุณสามารถปรับแต่งสไตล์หรือเค้าโครงได้ ด้วยการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองไปยังเค้าโครงและรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิแต่ละ เช่นพื้นที่แผนภูมิ, พื้นที่การลงจุด, ชุดข้อมูล หรือคำอธิบายแผนภูมิ ของแผนภูมิ

เมื่อคุณใช้เค้าโครงแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ชุดเฉพาะขององค์ประกอบแผนภูมิ (เช่นชื่อเรื่อง คำอธิบายแผนภูมิ แบบตารางข้อมูล หรือป้ายชื่อข้อมูล) จะแสดงอยู่ในการจัดเรียงที่เฉพาะเจาะจงในแผนภูมิของคุณ คุณสามารถเลือกจากเค้าโครงที่มีไว้สำหรับแต่ละชนิดแผนภูมิที่หลากหลาย

เมื่อคุณนำสไตล์แผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้แผนภูมิจะถูกจัดรูปแบบตาม ธีม ของเอกสารที่คุณนำไปใช้ เพื่อให้แผนภูมิของคุณตรงกับ สีของธีม (ชุดสี), ฟอนต์ของธีม (ชุดของหัวข้อและฟอนต์ของเนื้อความ), เอฟเฟ็กต์ของธีม (ชุดของเส้นและการเติมเอฟเฟ็กต์) ขององค์กรหรือของคุณเอง

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถสร้างเค้าโครงของแผนภูมิหรือสไตล์ของคุณเอง แต่คุณสามารถสร้างต้นแบบแผนภูมิที่มีเค้าโครงแผนภูมิและการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิเทมเพลต ดูบันทึกแผนภูมิแบบกำหนดเองเป็นเทมเพลต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนลักษณะของแผนภูมิ ดูที่เปลี่ยนเค้าโครงหรือสไตล์ของแผนภูมิ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มการจัดรูปแบบแผนภูมิดึงดูดสายตา

นอกจากการนำสไตล์แผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณสามารถได้อย่างง่ายดายนำการจัดรูปแบบไปองค์ประกอบแผนภูมิแต่ละรายการเช่นเครื่องหมายข้อมูล พื้นที่แผนภูมิ พื้นที่การลงจุด และตัวเลข และข้อความในป้ายชื่อและชื่อเรื่องการสร้างแผนภูมิของคุณให้มีลักษณะแบบกำหนดเอง ดึงดูดสายตา คุณสามารถนำสไตล์รูปร่างที่เฉพาะเจาะจงและสไตล์อักษรศิลป์ แต่คุณสามารถยังจัดรูปแบบรูปร่างและข้อความขององค์ประกอบแผนภูมิด้วยตนเอง

เมื่อต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบ คุณสามารถ:

  • เติมสีองค์ประกอบแผนภูมิ    คุณสามารถใช้สี พื้นผิว รูปภาพ และสีเติมไล่ระดับ เพื่อช่วยดึงความสนใจไปยังองค์ประกอบบางอย่างในแผนภูมิได้

  • เปลี่ยนเค้าโครงขององค์ประกอบแผนภูมิ    คุณสามารถใช้สี สไตล์เส้น และน้ำหนักเส้น เพื่อเน้นองค์ประกอบแผนภูมิได้

  • เพิ่มเอฟเฟ็กต์ให้กับองค์ประกอบแผนภูมิ    คุณสามารถนำเอฟเฟ็กต์ เช่น การแรเงา การสะท้อน การเรืองแสง ขอบนุ่ม ยกนูน และการหมุนสามมิติ ไปใช้กับรูปร่างองค์ประกอบแผนภูมิได้ ซึ่งจะทำให้แผนภูมิของคุณดูสมบูรณ์ขึ้น

  • จัดรูปแบบข้อความและตัวเลข    คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความและตัวเลขในชื่อ ป้ายชื่อ และกล่องข้อความบนแผนภูมิ แบบเดียวกับที่คุณทำกับข้อความและตัวเลขบนเวิร์กชีต เมื่อต้องการทำให้ข้อความและตัวเลขโดดเด่นขึ้น คุณสามารถนำสไตล์อักษรศิลป์ไปใช้ได้ด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดรูปแบบการองค์ประกอบแผนภูมิ ดูองค์ประกอบรูปแบบของแผนภูมิ

ด้านบนของหน้า

นำแผนภูมิมาใช้ใหม่ด้วยการสร้างเทมเพลตแผนภูมิ

ถ้าคุณต้องการนำมาใช้ใหม่ในแผนภูมิที่คุณกำหนดเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถบันทึกแผนภูมินั้นเป็นเทมเพลแผนภูมิ (*.crtx) ในโฟลเดอร์เทมเพลแผนภูมิ เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถแล้วนำเทมเพลตแผนภูมิเหมือนกับที่คุณเลือกชนิดแผนภูมิที่มีอยู่ภายในอื่น ๆ ที่จริง แม่แบบแผนภูมิเป็นชนิดแผนภูมิที่เป็นจริง และคุณยังสามารถใช้ได้เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของแผนภูมิที่มีอยู่ ถ้าคุณใช้แม่แบบแผนภูมิบ่อย คุณสามารถบันทึกเป็นชนิดของแผนภูมิเริ่มต้น

หมายเหตุ: แม่แบบแผนภูมิไม่ได้ถูกยึดตามธีมเอกสาร เมื่อต้องการใช้ปัจจุบันสีของธีม, ฟอนต์ของธีม และเอฟเฟ็กต์ของธีม ในแผนภูมิที่คุณสร้างขึ้น โดยใช้แม่แบบแผนภูมิ คุณสามารถนำสไตล์ไปยังแผนภูมิ สไตล์แผนภูมิตั้งค่าชุดรูปแบบของแผนภูมิเป็นธีมเอกสาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การใช้สไตล์แผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและเค้าโครงแผนภูมิสำหรับมีลักษณะแบบมืออาชีพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้แม่แบบแผนภูมิ ดูบันทึกแผนภูมิแบบกำหนดเองเป็นเทมเพลต

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×