ภาพรวมของแบบ in-place hold ใน SharePoint Server 2016

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการเป็นไปตามข้อบังคับธุรกิจหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนด คุณสามารถ เนื้อหาอยู่ในไซต์บนค้างไว้ในระยะเวลาเช่นจำนวนหนึ่งวัน เดือน หรือปี ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องเพื่อจัดเก็บเอกสารทั้งหมดที่อยู่ในไซต์แผนกขายสำหรับปี 7

คุณสามารถเลือกได้ว่าระยะเวลาเริ่มต้นจากเวลาเอกสารจะถูกสร้างขึ้นหรือครั้งสุดท้ายที่ บุคคลอื่นเปลี่ยนแปลง และการหยุดสามารถรวมคิวรีการค้นหาเพื่อแคบลงเนื้อหาที่ถูกจัดเก็บนั่นคือตัวอย่าง ถ้าคุณต้องการเพียงเอกสารเกี่ยวข้องกับไคลเอ็นต์เฉพาะค้างไว้ คุณสามารถใช้ชื่อของลูกค้าเป็นคำสำคัญในคิวรีการค้นหาสำหรับการระงับได้

เมื่อคุณวางเนื้อหาถูกระงับ บุคคลสามารถทำเพื่อแก้ไขเอกสารว่าไม่มีสิ่งใดถูกเปลี่ยนแปลงเนื่องจากถือเนื้อหาในสถานที่ ในตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิม หยุดมั่นใจได้ว่า สำเนาของเนื้อหาจะถูกรักษาไว้ ขณะที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถทำงานกับเนื้อหา

การหยุดในสถานที่ยึดตามเวลาทำงานเหมือนกับการระงับในสถาน eDiscovery เว้นแต่ว่า มี hold ใน สถานที่ยึดตามเวลา คุณสามารถระบุระยะเวลา (eDiscovery ค้างไว้เวลาโดยไม่จำกัดเวลา จนกว่าคุณเอาออก) และคุณไม่จำเป็นต้องสร้างไซต์มีกรณี eDiscovery หรือ eDiscovery ตั้ง

คุณสร้าง และจัดการหยุด โดยใช้แอศูนย์นโยบายการเก็บรักษาในสถานที่

ศูนย์นโยบาย Hold ในสถานที่

ฉันมีอยู่หยุดทำงาน

เมื่อคุณวางไซต์ ระงับเนื้อหาในไซต์นั้นยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิม บุคคลที่สามารถทำเพื่อทำงานกับเอกสารของพวกเขา แต่สำเนาของเนื้อหาเป็นเหมือนเดิมเมื่อคุณเริ่มต้นพักสายจะถูกรักษาไว้ นอกเหนือจากเนื้อหาที่มีอยู่ เนื้อหาใหม่ที่มีสร้าง หรือเพิ่มไปยังไซต์หลังจากที่นั่นถูกพัก จะถูกเก็บรักษาไว้ถ้าจะลบเนื้อหา ด้วยการเก็บรักษาในสถานที่ บุคคลไม่แม้ว่าจำเป็นต้องทราบว่า เนื้อหาของพวกเขาถูกระงับ

การพักสายอยู่จะถูกนำไปใช้ที่ระดับไซต์ เมื่อคุณทำในไซต์พัก ไลบรารีที่เก็บรักษาค้างไว้จะถูกสร้างขึ้น ถ้าหนึ่งไม่มีอยู่แล้ว ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่สามารถดูไลบรารีเก็บรักษาค้างไว้เนื่องจากที่คุณจะสามารถมองเห็นได้ให้กับเจ้าของไซต์คอลเลกชัน

ถ้าบุคคลพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง หรือลบเนื้อหาในไซต์ที่ถูกหยุดไว้ ก่อนนโยบายพักสายตรวจสอบว่า เนื้อหามีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการหยุดถูกนำไปใช้ ถ้านี่คือการเปลี่ยนแปลงแรกเนื่องจากการหยุดถูกนำไปใช้ นโยบายการเก็บรักษาคัดลอกเนื้อหาไปยังไลบรารีเก็บรักษาค้างไว้ แล้ว ช่วยให้บุคคลนั้นสามารถเปลี่ยนแปลง หรือลบเนื้อหาต้นฉบับ โปรดทราบว่า คุณสามารถคัดลอกเนื้อหาใด ๆ ในไซต์ในการเก็บรักษาค้างไว้ไลบรารี แม้ว่าเนื้อหาไม่ตรงกันกับตัวกรองของคิวรีที่ใช้ โดยการระงับ

จากนั้น กดงานตัวจับเวลาล้างไลบรารีเก็บรักษาค้างไว้ งานตัวจับเวลาทำงานเป็นระยะ ๆ และเปรียบเทียบเนื้อหาทั้งหมดในการเก็บรักษาค้างไว้ไลบรารีไปยังตัวกรองที่ใช้ โดยหยุดบนไซต์ เว้นแต่ว่าเนื้อหาตรงกับอย่างน้อยหนึ่งตัวกรอง งานตัวจับเวลาลบเนื้อหาจากไลบรารีการเก็บรักษาค้างไว้ ตัวอย่าง ถ้าการหยุดเดียวจะนำไปใช้กับไซต์ ค้างไว้ที่รักษาเนื้อหาสำหรับปีเจ็ดจากวันสร้าง เนื้อหาใดที่เก่ากว่าปีเจ็ดจะถูกลบจากไลบรารีการเก็บรักษาค้างไว้ นอกจากนี้ยัง มากกว่าหนึ่งค้างไว้จะสามารถใช้กับไซต์-เช่น เอกสารอาจเป็นส่วนหนึ่งของการหยุดกฎหมายสำหรับ eDiscovery และในปี 7 ยึดตามเวลาพักสายเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดของอุตสาหกรรม เนื้อหาจะถูกรักษาไว้โดยยึดตามการระงับมีระยะเวลาที่ยาวที่สุด

ระยะเวลาของการระงับที่ยึดตามเวลาเริ่มต้นและวันที่เอกสารถูกสร้าง หรือปรับเปลี่ยนล่าสุด ไม่เวลาหยุดถูกสร้างขึ้น

เลือกรอบระยะเวลาของเวลา

Hold ในสถานทำให้ใช้มีประสิทธิภาพในด้านของพื้นที่เก็บข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีเอกสารจำนวนมาก และบุคคลเปลี่ยนเพียงไม่กี่ ได้เนื่องจากไม่มีการคัดลอกเนื้อหาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในไลบรารีการเก็บรักษาค้างไว้

คุณสามารถวางพักเนื้อหาของไซต์

การหยุดการในสถานที่ยึดตามเวลามีเนื้อหาเหล่านี้:

การหยุดการในสถานที่ยึดตามเวลาไม่มีเนื้อหาเหล่านี้:

  • โฟลเดอร์ชุดเอกสาร (โฟลเดอร์เอง)

  • หน้าต้นแบบและเค้าโครงหน้า

  • สมุดบันทึก OneNote

  • เวิร์กโฟลว์รายการ

ฉันมีอยู่หยุดทำงานกับการกำหนดเวอร์ชัน

หยุดที่ยึดตามเวลาไม่ได้รักษาเวอร์ชันของเอกสารทั้งหมดไว้โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการรักษาเวอร์ชันเอกสารในไซต์ทั้งหมด คุณต้องเปิดใช้งานการกำหนดเวอร์ชันสำหรับไลบรารีเอกสารในไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเปิดใช้งาน และกำหนดค่าการกำหนดเวอร์ชันสำหรับรายการหรือไลบรารี

ถ้าเอกสารถูกลบออกจากไซต์ที่พัก และการกำหนดเวอร์ชันเอกสารถูกเปิดใช้งาน เอกสารลบเวอร์ชันทั้งหมดจะถูกรักษาไว้

ถ้าไม่ได้เปิดการกำหนดเวอร์ชันเอกสาร และรายการจะถูกวางไว้บน ค้างไว้หลายครั้ง เป็นปัจจุบันเมื่อพักสายแต่ละรายการจะถูกวางเป็นเวอร์ชันที่จะถูกรักษาไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าเวอร์ชัน 27 รายการเป็นรายการล่าสุดเมื่อไซต์ถูกระงับค้างไว้เป็นครั้งแรก และเวอร์ชัน 51 เป็นรายการล่าสุดเมื่อไซต์ถูกระงับค้างไว้เวลาที่สอง เวอร์ชัน 27 และ 51 จะถูกรักษาไว้

เป็นกล่าว ถ้าไซต์จะพัก เนื้อหาใหม่ที่มีสร้าง หรือเพิ่มไปยังไซต์หลังจากที่นั่นถูกพัก จะถูกเก็บรักษาไว้ได้อีก

การกรอง hold ในสถาน

เมื่อคุณสร้าง แอในสถานที่ค้างไว้ คุณยังสามารถระบุแบบสอบถามเพื่อกรองลงเนื้อหาที่คุณต้องการเก็บไว้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกที่จะเก็บเนื้อหาเท่านั้นที่ประกอบด้วยคำสำคัญที่เฉพาะเจาะจง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การค้นหาและใช้คำสำคัญใน eDiscovery - หัวข้อนี้ยังใช้ได้กับหยุดในตำแหน่งนั้น

กล่อง ตัวกรอง

หยุดที่ยึดตามเวลาปิดใช้งาน

คุณสามารถปล่อยตลอดเวลา รวมถึงก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่ระบุ โดยการหยุดการหยุดยึดตามเวลา เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ปิดใช้งานพักสายเพียง

ตัวเลือกปิดใช้งาน In-place Hold

โปรดสังเกตว่า คุณไม่สามารถลบนโยบาย hold ที่ยึดตามเวลาในขณะพักสายจะยังคงใช้งานอยู่ เมื่อต้องการลบนโยบายการเก็บรักษา ปิดใช้งานก่อน การหยุด นั้นแล้ว ลบนโยบายพักสาย

หลังจากที่คุณปิดใช้งาน hold รายการทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ค้างไว้ในไลบรารีค้างไว้การเก็บรักษา มีสิทธิ์สำหรับกระบวนการล้างข้อมูลมาตรฐานที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ โปรดสังเกตว่า ซึ่งหมายความ ว่า รายการออกจากการหยุดจะไม่ถูกลบทันทีจากไลบรารีการเก็บรักษาค้างไว้ แทน เหล่านั้นยังคงมีจนกว่างานตัวจับเวลาล้างไลบรารี

ฉันอยู่ค้างไว้นโยบายการทำงานกับนโยบายการลบเอกสาร

การหยุดในสถานที่ยึดตามเวลาช่วยให้มั่นใจว่า เนื้อหาทั้งหมดจะถูกรักษาไว้สำหรับงวดระบุเวลา ในขณะที่นโยบายการลบเอกสารมั่นใจได้ว่า เนื้อหาทั้งหมดจะถูกลบหลังจากระยะเวลาเฉพาะเจาะจง

ถ้าคุณต้องการเก็บเอกสารถาวรระยะเวลา คุณสามารถใช้นโยบายการแบบ in-place hold ในร่วมกับนโยบายการลบ ตัวอย่างเช่น คุณอาจค้างไว้เอกสารสำหรับปีเจ็ดหลังจากที่พวกเขาจะปรับเปลี่ยน และตั้งค่านโยบายการลบเพื่อลบเจ็ดปีหลังจากที่พวกเขาล่าสุด

ถ้านโยบายการลบเอกสารลบเนื้อหาที่ถูกหยุดไว้ เนื้อหาจะยังคงเก็บไว้ในไลบรารีเก็บรักษาค้างไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าหยุดที่ยึดตามเวลารักษาเนื้อหาสำหรับปีที่สอง แต่นโยบายการลบเอกสารลบเนื้อหาหลังหนึ่งปี เนื้อหาใด ๆ ที่ถูกลบในขณะที่พักจะยังคงถูกเก็บรักษาไว้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูภาพรวมของนโยบายการลบเอกสารใน SharePoint Server 2016

สิทธิ์

สมาชิกของทีมของคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบที่จะใช้ศูนย์นโยบายการเก็บรักษาในสถานที่ ต้องมีสิทธิ์เพื่อทั้งสองนโยบายศูนย์และไซต์คอลเลกชันที่นโยบายจะนำไปใช้ เราขอแนะนำให้คุณ:

  1. สร้างกลุ่มความปลอดภัยที่ประกอบด้วยผู้ใช้ทั้งหมดของศูนย์ในสถานที่พักสายนโยบาย — ทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบส่วนมากคุณจะของคุณ

  2. ในศูนย์กลางนโยบายการเก็บรักษาในสถานที่ เพิ่มกลุ่มความปลอดภัยลงในกลุ่มเจ้าของไซต์คอลเลกชัน

  3. ในแต่ละไซต์คอลเลกชันซึ่งคุณต้องการกำหนดในสถานที่ค้างไว้นโยบาย เพิ่มกลุ่มความปลอดภัยกลุ่มเจ้าของไซต์คอลเลกชัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×