ภาพรวมของรายงาน PivotTable และรายงาน PivotChart

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้รายงาน PivotTable จะสรุป วิเคราะห์ สำรวจ และนำเสนอข้อมูลสรุป Pivotchart เพิ่ม PivotTables โดยการเพิ่มการแสดงภาพข้อมูลสรุปใน PivotTable และอนุญาตให้คุณสามารถดูได้อย่างง่ายดายเปรียบเทียบ ลวดลาย และแนวโน้ม ทั้ง Pivottable และ Pivotchart ช่วยให้คุณสามารถทำการตัดสินใจที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญในองค์กรของคุณ คุณก็สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกเช่นตาราง SQL Server คิวบ์ SQL Server Analysis Services, Azure Marketplace ไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล Office (.odc) ไฟล์ XML ฐานข้อมูล Access และไฟล์ข้อความเพื่อสร้าง PivotTables หรือใช้ PivotTables ที่มีอยู่เพื่อสร้างตารางใหม่

หมายเหตุ: ถ่ายภาพหน้าจอในบทความนี้ในExcel 2016 ถ้าคุณมีเวอร์ชันอื่น มุมมองของคุณอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ได้เว้นแต่ ระบุฟังก์ชันจะเหมือนกัน

PivotTable เป็นแบบโต้ตอบการสรุปข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้ PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขในรายละเอียด และตอบคำถามที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ PivotTable โดยเฉพาะอย่างยิ่งถูกออกแบบสำหรับ:

 • การสอบถามข้อมูลจำนวนมากในลักษณะที่เป็นมิตรกับผู้ใช้หลายวิธี

 • การหาผลรวมย่อยและการรวมข้อมูลตัวเลข การสรุปข้อมูลตามประเภทและประเภทย่อย และการสร้างการคำนวณและสูตรแบบกำหนดเอง

 • การขยายและการยุบระดับของข้อมูลเพื่อเน้นผลลัพธ์ของคุณ และการเจาะลงไปในรายละเอียดจากข้อมูลสรุปสำหรับเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคุณ

 • การย้ายแถวไปยังคอลัมน์ หรือคอลัมน์ไปยังแถว (หรือ "การลากไปที่ตำแหน่งอื่น") เพื่อดูผลสรุปที่แตกต่างของข้อมูลต้นฉบับ

 • การกรอง เรียงลำดับ จัดกลุ่ม และน่าสนใจ และมีประโยชน์มากที่สุดชุดย่อยของข้อมูลที่ช่วยให้คุณสามารถเน้นเฉพาะข้อมูลที่จัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่คุณต้องการ

 • การแสดงรายงานแบบออนไลน์หรือแบบพิมพ์ที่กระชับ น่าสนใจ และมีคำอธิบายประกอบ

ตัวอย่างเช่น ต่อไปนี้คือรายการอย่างง่ายของค่าใช้จ่ายบ้านทางด้านซ้าย และ PivotTable โดยยึดตามรายการทางด้านขวา:

ข้อมูลที่มีค่าใช้จ่ายบ้าน

PivotTable ที่สอดคล้องกัน

ตัวอย่างข้อมูลค่าใช้จ่ายบ้านเพื่อสร้าง PivotTable ด้วยเดือน ประเภท และปริมาณPivotTable ตัวอย่างที่ มีประเภทในส่วนของแถวและเดือนในส่วนคอลัมน์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเวิร์กชีต

หลังจากที่คุณสร้าง PivotTable ด้วยการเลือกแหล่งข้อมูล จัดเรียงเขตข้อมูลในรายการเขตข้อมูล PivotTable เลือกเค้าโครงที่มีเริ่มต้น คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้เมื่อคุณทำงานกับรายงาน PivotTable:

สำรวจข้อมูล   โดยทำดังนี้:

 • ขยายและยุบข้อมูล และแสดงรายละเอียดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับค่า

 • เรียงลำดับ กรอง และจัดกลุ่มเขตข้อมูลและรายการ

 • เปลี่ยนฟังก์ชันสรุป และเพิ่มการคำนวณและสูตรแบบกำหนดเอง

เปลี่ยนฟอร์มเค้าโครงและเขตข้อมูลจัดเรียง   โดยทำดังนี้:

 • เปลี่ยนฟอร์มรายงาน PivotTable:แบบกระชับเค้าร่าง หรือแบบตาราง

 • เพิ่ม จัดเรียงใหม่ และเอาเขตข้อมูลออก

 • เปลี่ยนลำดับของเขตข้อมูลหรือรายการ

เปลี่ยนเค้าโครงของคอลัมน์ แถว และผลรวมย่อย   โดยทำดังนี้:

 • เปิดหรือปิดส่วนหัวเขตข้อมูลของคอลัมน์และแถว หรือแสดง หรือซ่อนบรรทัดว่าง

 • แสดงผลรวมย่อยเหนือหรือใต้แถวของผลรวมย่อย

 • ปรับความกว้างคอลัมน์เมื่อรีเฟรช

 • ย้ายเขตข้อมูลคอลัมน์ไปยังพื้นที่ของแถว หรือเขตข้อมูลแถวไปยังพื้นที่คอลัมน์

 • ผสานหรือยกเลิกการผสานเซลล์สำหรับแถวภายนอกและรายการคอลัมน์

เปลี่ยนการแสดงค่าว่างและข้อผิดพลาด   โดยทำดังนี้:

 • เปลี่ยนวิธีแสดงข้อผิดพลาดและเซลล์ว่าง

 • เปลี่ยนวิธีแสดงรายการและป้ายชื่อที่ไม่มีข้อมูล

 • แสดง หรือซ่อนแถวว่าง

เปลี่ยนรูปแบบ   โดยทำดังนี้:

 • จัดรูปแบบเซลล์และช่วงด้วยตนเองหรือตามเงื่อนไข

 • เปลี่ยนสไตล์การจัดรูปแบบ PivotTable โดยรวม

 • เปลี่ยนรูปแบบตัวเลขสำหรับเขตข้อมูล

 • รวมการจัดรูปแบบเซิร์ฟเวอร์ OLAP

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ออกแบบเค้าโครงและรูปแบบของรายงาน PivotTable

PivotCharts ให้แทนที่แบบกราฟิกของข้อมูลใน Pivottable เกี่ยวข้อง PivotCharts จะยังแบบโต้ตอบ เมื่อคุณสร้าง PivotChart บานหน้าต่างตัวกรอง PivotChart ปรากฏขึ้น คุณสามารถใช้บานหน้าต่างตัวกรองการเรียงลำดับ และกรองข้อมูลพื้นฐานของ PivotChart เปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับเค้าโครงและข้อมูลใน PivotTable เกี่ยวข้อง จะแสดงในเค้าโครงและข้อมูล ใน PivotChart และในทางกลับกันทันที

PivotCharts แสดงชุดข้อมูล ประเภท ตัวแสดงข้อมูล และทำแผนภูมิมาตรฐานเป็นเพียงแกน คุณยังสามารถเปลี่ยนชนิดแผนภูมิและตัวเลือกอื่น ๆ เช่นชื่อเรื่อง วางคำอธิบายแผนภูมิ ป้ายชื่อข้อมูล ตำแหน่งที่ตั้งของแผนภูมิ และอื่น ๆ

นี่คือ PivotChart ที่ยึดตามตัวอย่าง PivotTable ที่ด้านบน

ตัวอย่างของแอ PivotChart Excel

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้าง PivotChart

ถ้าคุณคุ้นเคยกับแผนภูมิมาตรฐาน คุณจะพบว่า การดำเนินงานส่วนใหญ่จะเหมือนกับใน PivotCharts อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างบางประการดังนี้:

การวางแนวแถว/คอลัมน์    ไม่เหมือนกับแผนภูมิมาตรฐาน คุณไม่สามารถสลับการวางแนวแถว/คอลัมน์ของรายงาน PivotChart โดยใช้กล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล แทน คุณสามารถทำ pivot ป้ายชื่อแถวและคอลัมน์ของ PivotTable เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบเดียวกัน

ชนิดแผนภูมิ     คุณสามารถเปลี่ยน PivotChart เป็นชนิดแผนภูมิใด ๆ ยกเว้นมีแผนภูมิ xy (กระจาย), หุ้น หรือแผนภูมิฟอง

แหล่งข้อมูล     แผนภูมิมาตรฐานจะเชื่อมโยงไปยังเซลล์แผ่นงาน โดยตรงในขณะที่ PivotCharts จะยึดตามแหล่งข้อมูลของ PivotTable เกี่ยวข้อง ไม่เหมือนกับแผนภูมิมาตรฐาน คุณไม่สามารถเปลี่ยนช่วงข้อมูลแผนภูมิในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล ของ PivotChart

จัดรูปแบบ     จัดรูปแบบสุดซึ่งรวมถึงองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณเพิ่ม เค้าโครง และสไตล์ซึ่งจะถูกรักษาไว้เมื่อคุณรีเฟรช PivotChart อย่างไรก็ตาม เส้นแนวโน้ม ป้ายชื่อข้อมูล แถบค่าคลาดเคลื่อน และเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ กับชุดข้อมูลจะไม่ถูกเก็บไว้ แผนภูมิมาตรฐานไม่สูญเสียนี้เมื่อมีใช้การจัดรูปแบบ

แม้ว่าคุณได้โดยตรงไม่ปรับขนาดป้ายชื่อข้อมูลใน PivotChart คุณสามารถเพิ่มขนาดฟอนต์ของข้อความเพื่อปรับขนาดป้ายชื่อได้อย่างมีประสิทธิผล

เมื่อคุณสร้างรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChart คุณสามารถใช้แหล่งข้อมูลหลายชนิดใดก็

การสร้าง PivotTable หรือ PivotChart จากข้อมูลในเวิร์กชีต

คุณสามารถใช้ข้อมูลจากเวิร์กชีต Excel เป็นพื้นฐานสำหรับรายงาน PivotTable หรือ PivotChart ข้อมูลควรในรูปแบบรายการ กับป้ายชื่อคอลัมน์ในแถวแรก ซึ่ง Excel จะใช้สำหรับชื่อเขตข้อมูล แต่ละเซลล์ในแถวที่ตามมาควรประกอบด้วยข้อมูลที่เหมาะสมกับส่วนหัวของคอลัมน์ และคุณไม่ควรผสมชนิดข้อมูลในคอลัมน์เดียวกัน เช่น คุณไม่ควรผสมค่าสกุลเงินและวันที่ในคอลัมน์เดียวกัน นอกจากนี้ ไม่ควรมีแถวว่างหรือคอลัมน์ภายในช่วงข้อมูลใด ๆ

ตาราง Excel    ตาราง Excel จะอยู่ในรูปแบบรายการอยู่แล้ว และเหมาะสมสำหรับที่จะใช้เป็นข้อมูลต้นฉบับของ PivotTable เมื่อคุณรีเฟรชรายงาน PivotTable ข้อมูลใหม่และข้อมูลที่ได้รับการอัปเดตจากตาราง Excel จะถูกรวมไว้ในการดำเนินการรีเฟรชโดยอัตโนมัติ

ใช้ช่วงที่มีชื่อแบบไดนามิก    เพื่อให้ง่ายอัปเดต PivotTable คุณสามารถสร้างช่วงที่มีชื่อแบบไดนามิกและใช้ชื่อที่เป็นแหล่งข้อมูลใน PivotTable ได้ ถ้าช่วงที่มีชื่อขยายกว้างเพื่อรวมข้อมูลเพิ่มเติม การรีเฟรช PivotTable จะรวมข้อมูลใหม่

รวมทั้งหมดรวมถึง    Excel จะสร้างผลรวมย่อยและผลรวมใน PivotTable ถ้าข้อมูลต้นฉบับประกอบด้วยผลรวมย่อยอัตโนมัติและผลรวมทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้น โดยใช้คำสั่งผลรวมย่อย ในกลุ่มเค้าร่าง บนแท็บข้อมูล ใช้คำสั่งเดียวกันนั้นเพื่อเอาผลรวมย่อยและผลรวมทั้งหมดก่อนที่คุณสร้าง PivotTable

การใช้แหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อสร้าง PivotTable หรือ PivotChart

คุณสามารถเรียกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกเช่นฐานข้อมูล ตัวคิวบ์ Online Analytical Processing (OLAP) หรือไฟล์ข้อความ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเก็บรักษาฐานข้อมูลของระเบียนที่คุณต้องการสรุป และวิเคราะห์ยอดขาย

ไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล office    ถ้าคุณใช้ไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล Office (ODC) (.odc) เพื่อเรียกใช้ข้อมูลภายนอกสำหรับ PivotTable คุณสามารถใส่ข้อมูลลงในรายงาน PivotTable โดยตรง เราขอแนะนำให้ คุณเรียกใช้ข้อมูลภายนอกสำหรับรายงานของคุณ โดยใช้ไฟล์ ODC

แหล่งข้อมูล OLAP    เมื่อคุณเรียกดูแหล่งข้อมูลจากฐานข้อมูล OLAP หรือไฟล์คิวบ์ ข้อมูลจะส่งกลับไปยัง Excel เป็น PivotTable หรือ PivotTable ที่ถูกแปลงไปยังฟังก์ชันเวิร์กชีต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเซลล์ PivotTable ที่แปลงเป็นสูตรแผ่นงาน

แหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่ OLAP    นี่คือข้อมูลพื้นฐานสำหรับ PivotTable หรือ PivotChart ที่มาจากแหล่งข้อมูลอื่นนอกเหนือจากฐานข้อมูล OLAP สำหรับตัวอย่าง ข้อมูลจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือไฟล์ข้อความ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้าง PivotTable ด้วยแหล่งข้อมูลภายนอก

ใช้ PivotTable อื่นเป็นแหล่งข้อมูล

แค PivotTable    ทุกครั้งที่คุณสร้าง PivotTable หรือ PivotChart ใหม่ Excel เก็บสำเนาของข้อมูลสำหรับรายงานในหน่วยความจำ และช่วยประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของไฟล์เวิร์กบุ๊ก - ซึ่งเรียกว่า PivotTableแค PivotTable ใหม่แต่ละพื้นที่ดิสก์และหน่วยความจำเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องใช้ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณใช้ PivotTable ที่มีอยู่เป็นแหล่งข้อมูลอันใหม่ในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน ทั้งสองแชร์แคเดียวกัน เนื่องจากคุณนำมาใช้ใหม่แค คือลดขนาดของสมุดงาน และน้อยกว่าข้อมูลจะถูกเก็บในหน่วยความจำ

ข้อกำหนดของตำแหน่งที่ตั้ง    เมื่อต้องการใช้ PivotTable หนึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับอีก ทั้งสองต้องอยู่ในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน ถ้าแหล่งข้อมูล PivotTable ในเวิร์กบุ๊กอื่น คัดลอกแหล่งข้อมูลไปยังตำแหน่งเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการให้รูปใหม่จะปรากฏขึ้น Pivottable และ Pivotchart ในเวิร์กบุ๊กอื่นถูกแยกต่างหาก แต่ละรายการ ด้วยตัวเองสำเนาของข้อมูล ในหน่วยความจำ และ ในเวิร์กบุ๊ก

การเปลี่ยนแปลงมีผลต่อ PivotTables ทั้งสอง    เมื่อคุณรีเฟรชข้อมูลใน PivotTable ใหม่ Excel จะปรับปรุงข้อมูลใน PivotTable แหล่งข้อมูล และในทางกลับกัน เมื่อคุณจัดกลุ่ม หรือยกเลิกรายการ หรือสร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณหรือรายการจากการคำนวณ ด้วยวิธีใด ทั้งสองจะได้รับผลกระทบ ถ้าคุณจำเป็นต้องมี PivotTable ที่ไม่ขึ้นกับอื่น คุณสามารถสร้างขึ้นใหม่โดยยึดตามต้นฉบับแหล่งข้อมูล แทนการคัดลอก PivotTable ต้นฉบับ เพียงแค่ถูก mindful ของประมาณหน่วยความจำที่อาจเกิดขึ้นของการทำสิ่งนี้บ่อยเกินไป

PivotCharts     คุณสามารถสร้าง PivotTable หรือ PivotChart ใหม่บน PivotTable อื่น แต่คุณไม่สามารถยึด PivotChart ใหม่โดยตรง PivotChart อื่น มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลงในรายงาน PivotChart รายงาน PivotTable เกี่ยวข้อง และในทางกลับกัน

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้นฉบับของรายงาน PivotTable ที่มีอยู่

ไม่พร้อมใช้งานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่แตกต่างกันอาจทำให้การเปลี่ยนแปลงในแหล่งข้อมูล ตัวอย่าง คุณอาจต้องการสลับจากฐานข้อมูลทดสอบได้โดยสะดวกในฐานข้อมูลผลิต คุณสามารถปรับปรุง PivotTable หรือ PivotChart ด้วยข้อมูลใหม่ที่คล้ายกับข้อมูลการเชื่อมต่อข้อมูลต้นฉบับ โดย redefining แหล่งข้อมูล ถ้าข้อมูลอยู่แตกกับเขตข้อมูลใหม่ หรือเพิ่มเติมมาก อาจเป็นการง่ายกว่าเพื่อสร้าง PivotTable หรือ PivotChart ใหม่

นำเข้าข้อมูลใหม่ Displaying โดยการรีเฟรช     การรีเฟรช PivotTable สามารถเปลี่ยนข้อมูลที่พร้อมใช้งานสำหรับการแสดง สำหรับ Pivottable ที่ยึดตามข้อมูลในเวิร์กชีต Excel ดึงเขตข้อมูลใหม่ภายในช่วงต้นฉบับ หรือช่วงที่คุณระบุชื่อ สำหรับรายงานที่ยึดตามข้อมูลภายนอก Excel ดึงข้อมูลที่ตรงกับเกณฑ์สำหรับแบบสอบถามใหม่หรือข้อมูลที่ว่างในคิวบ์ OLAP คุณสามารถดูเขตข้อมูลใหม่ใด ๆ ในรายการเขตข้อมูล และเพิ่มเขตข้อมูลลงในรายงาน

คิวบ์ OLAP ที่เปลี่ยนแปลงที่คุณสร้างขึ้น     รายงานที่ยึดตามข้อมูล OLAP เสมอสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดในคิวบ์ ถ้าคุณสร้างแอคิวบ์แบบออฟไลน์ที่ประกอบด้วยชุดย่อยของข้อมูลในคิวบ์ server คุณสามารถใช้คำสั่งOLAP แบบออฟไลน์ เพื่อปรับเปลี่ยนไฟล์คิวบ์ของคุณเพื่อให้ประกอบด้วยข้อมูลที่แตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

สร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเวิร์กชีต

สร้าง PivotChart

ตัวเลือก PivotTable

ใช้ Pivottable และเครื่องมือข่าวกรองธุรกิจอื่นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×