ภาพรวมของฟอร์ม ตัวควบคุมฟอร์ม และตัวควบคุม ActiveX บนแผ่นงาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สิ่งสำคัญ: ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานใน Office บนพีซี Windows RT ต้องการดู Office ที่คุณกำลังใช้เวอร์ชันใดได้อย่างไร

ตัวอย่างของฟอร์มเวิร์กชีต คุณสามารถทำให้ใส่ข้อมูลบนแผ่นงานของคุณง่ายขึ้น และปรับปรุงลักษณะหน้าตาแผ่นงานของคุณ โดยใช้ฟอร์ม และหลายตัวควบคุม และวัตถุที่คุณสามารถเพิ่มลงในสไลด์ คุณยังสามารถทำเช่นนี้ด้วยตัวคุณเองกับขนาดเล็ก หรือไม่จำเป็นสำหรับ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

ฟอร์มแผ่นงานจะไม่เหมือนกับเทมเพลต Excel เทมเพลตเป็นไฟล์ที่สามารถช่วยคุณเริ่มสร้างเวิร์กบุ๊กที่มีลักษณะตามคุณต้องการ จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า ฟอร์มประกอบด้วยตัวควบคุม เช่นกล่องหรือรายการดรอปดาวน์ ที่สามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่ใช้เวิร์กชีตของคุณเมื่อต้องการใส่ หรือแก้ไขข้อมูล เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทมเพลตคุณสามารถดาวน์โหลด ดูเทมเพลต Excel

ฟอร์มคืออะไร

ฟอร์ม ว่า online หรือพิมพ์เป็นเอกสารออกแบบมากับโครงสร้างมาตรฐานและรูปแบบที่ทำให้ง่ายต่อการจับภาพ จัดระเบียบ และแก้ไขข้อมูล

 • พิมพ์ฟอร์มประกอบด้วยคำแนะนำ การจัดรูปแบบ ป้ายชื่อ และช่องว่างสำหรับการเขียน หรือพิมพ์ข้อมูล คุณสามารถใช้ Excel และ Excel เทมเพลตเพื่อสร้างฟอร์มที่พิมพ์ออกมาได้

 • ฟอร์ม online ประกอบด้วยฟีเจอร์เหมือนกันเป็นฟอร์มที่พิมพ์ออกมา นอกจากนี้ ฟอร์ม online ประกอบด้วยตัวควบคุม ตัวควบคุมมีวัตถุที่แสดงข้อมูล หรือทำให้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้สามารถใส่ หรือแก้ไขข้อมูล ดำเนินการกระทำ หรือทำการเลือก โดยทั่วไป ตัวควบคุมทำให้ฟอร์มใช้งานง่ายขึ้น ตัวอย่างของตัวควบคุมทั่วไปได้แก่กล่องรายการ ปุ่มตัวเลือก และปุ่มคำสั่ง ตัวควบคุมสามารถเรียกใช้แมโครที่ถูกกำหนดแล้ว และตอบสนองต่อเหตุการณ์ เช่นคลิกเมาส์ ด้วยการเรียกใช้ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

คุณสามารถใช้ Excel ในหลายวิธีในการสร้างฟอร์มแบบออนไลน์ และพิมพ์

ฟอร์ม Excel ชนิดต่างๆ

คุณสามารถสร้างฟอร์มได้หลากหลายชนิดใน Excel ได้แก่ ฟอร์มข้อมูล เวิร์กชีตที่ประกอบด้วยตัวควบคุมฟอร์มและตัวควบคุม ActiveX และฟอร์มผู้ใช้ VBA คุณสามารถใช้ฟอร์มแต่ละชนิดแยกจากกัน หรือรวมฟอร์มเหล่านั้นเข้าด้วยกันด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อสร้างโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับคุณ

ฟอร์มข้อมูล

ฟอร์มข้อมูลให้วิธีที่สะดวกในการใส่หรือแสดงแถวข้อมูลหนึ่งที่สมบูรณ์ในช่วงหรือตารางได้โดยไม่ต้องเลื่อนดูตามแนวนอน คุณอาจพบว่าการใช้ฟอร์มข้อมูลทำให้สามารถทำรายการข้อมูลได้ง่ายกว่าการย้ายข้อมูลจากคอลัมน์หนึ่งไปยังอีกคอลัมน์หนึ่ง เมื่อคุณมีจำนวนคอลัมน์ข้อมูลมากเกินกว่าที่จะสามารถแสดงได้ครบทั้งหมดบนหน้าจอ ใช้ฟอร์มข้อมูลเมื่อฟอร์มอย่างง่ายของกล่องข้อความที่แสดงส่วนหัวของคอลัมน์เป็นป้ายชื่อตรงตามที่ต้องการแล้ว และคุณไม่ต้องการคุณลักษณะฟอร์มที่ซับซ้อนหรือแบบกำหนดเอง เช่น กล่องรายการหรือปุ่มหมุน

ตัวอย่างของฟอร์มข้อมูลทั่วไป Excel สามารถสร้างฟอร์มข้อมูลมีอยู่แล้วภายในสำหรับช่วง หรือตาราง ของคุณโดยอัตโนมัติ ฟอร์มข้อมูลแสดงส่วนหัวของคอลัมน์ทั้งหมดเป็นป้ายชื่อในกล่องโต้ตอบเดียว แต่ละป้ายชื่อมีกล่องข้อความว่างที่อยู่ติดกันซึ่งคุณสามารถใส่ข้อมูลสำหรับแต่ละคอลัมน์ ได้สูงสุด 32 คอลัมน์ ในฟอร์มข้อมูล คุณสามารถใส่แถวใหม่ ค้นหาแถว โดยการนำทาง หรือ (โดยยึดตามเนื้อหาของเซลล์) แถวอัปเดต และลบแถว ถ้าเซลล์ประกอบด้วยการสูตร ผลลัพธ์ของสูตรจะแสดงในฟอร์มข้อมูล แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนสูตร โดยใช้ฟอร์มข้อมูล

เวิร์กชีตที่มีตัวควบคุมฟอร์มและตัวควบคุม ActiveX

แผ่นงานเป็นชนิดของฟอร์มที่ช่วยให้คุณสามารถใส่ และดูข้อมูลบนตาราง และมีลักษณะการทำงานเหมือนกับตัวควบคุมหลายอยู่แล้วภายในลงในเวิร์กชีต Excel เช่นตรวจสอบข้อคิดเห็นและข้อมูล เซลล์ที่คล้ายกับกล่องข้อความที่คุณสามารถใส่ และจัดรูปแบบเหล่านั้นได้หลากหลายวิธี เซลล์ที่ใช้เป็นป้ายชื่อ และ ด้วยการปรับความกว้างและความสูงของเซลล์ และการผสานเซลล์ คุณสามารถทำในแผ่นงานที่ทำงานเหมือนกับฟอร์มการป้อนข้อมูลอย่างง่าย ฟีเจอร์อื่น ๆ ควบคุม like เช่นข้อคิดเห็นเซลล์ ไฮเปอร์ลิงก์ รูปพื้นหลัง การตรวจ สอบข้อมูล ตามเงื่อนไขการจัดรูปแบบ ฝังแผนภูมิ และตัวกรองอัตโนมัติสามารถทำได้ในแผ่นงานที่ทำงานเหมือนในฟอร์มขั้นสูง

สำหรับความยืดหยุ่นเพิ่มเติม คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมและวัตถุรูปวาดในพื้นที่วาดรูปของเวิร์กชีต รวมและประสานเข้ากับเซลล์ในเวิร์กชีตได้ ตัวอย่าง เช่น คุณสามารถใช้ตัวควบคุมกล่องรายการเพื่อให้ผู้ใช้เลือกจากรายการต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น หรือคุณสามารถใช้ตัวควบคุมปุ่มหมุนเพื่อทำให้ผู้ใช้ใส่ตัวเลขได้ง่ายยิ่งขึ้น

เนื่องจากตัวควบคุมและวัตถุถูกเก็บบนพื้นที่วาดรูป คุณจึงสามารถแสดงหรือดูตัวควบคุมและวัตถุควบคู่ไปกับข้อความที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งไม่ขึ้นกับขอบเขตของแถวและคอลัมน์ได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนเค้าโครงเส้นตารางหรือตารางของข้อมูลบนเวิร์กชีตของคุณ โดยส่วนใหญ่แล้ว ตัวควบคุมเหล่านี้โดยมากยังสามารถลิงก์กับเซลล์บนเวิร์กชีต และสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้โค้ด VBA คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติที่กำหนดให้ตัวควบคุมลอยอย่างอิสระ หรือให้ย้ายและปรับขนาดไปพร้อมกับเซลล์ได้ ตัวอย่าง เช่น คุณอาจมีกล่องกาเครื่องหมายที่ต้องการให้ย้ายไปพร้อมกับเซลล์ต้นแบบเมื่อมีการเรียงลำดับช่วง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีกล่องรายการที่ต้องการเก็บไว้ในตำแหน่งเฉพาะตลอดเวลา คุณอาจไม่ต้องการให้กล่องรายการนั้นย้ายไปพร้อมกับเซลล์ต้นแบบ

Excel มีสองชนิดของตัวควบคุม: ฟอร์มตัวควบคุมและตัวควบคุม ActiveX นอกเหนือจากชุดของตัวควบคุมเหล่านี้ คุณยังสามารถเพิ่มวัตถุจากเครื่องมือการวาด เช่นแบบรูปร่างอัตโนมัติ, อักษรศิลป์ กราฟิก SmartArt หรือกล่องข้อความ

ในส่วนต่อไปนี้จะอธิบายถึงตัวควบคุมและวัตถุการวาดเหล่านี้ และยังให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับตัวควบคุมและวัตถุดังกล่าว

ตัวควบคุมฟอร์ม

ตัวควบคุมฟอร์ม คือ ตัวควบคุมดั้งเดิมที่เข้ากันได้กับ Excel รุ่นก่อนหน้า โดยเริ่มที่ Excel รุ่น 5.0 ตัวควบคุมฟอร์มยังได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานบนเวิร์กชีตแมโคร XLM

คุณสามารถใช้ตัวควบคุมฟอร์ม เมื่อคุณต้องการอ้างอิง และโต้ตอบกับข้อมูลในเซลล์โดยไม่ต้องใช้โค้ด VBA ได้อย่างง่ายดาย และ เมื่อคุณต้องการเพิ่มตัวควบคุมลงในแผ่นงานแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น หลังจากที่คุณเพิ่มตัวควบคุมกล่องรายการลงในแผ่นงานและการเชื่อมโยงไปยังเซลล์ คุณสามารถส่งกลับค่าตัวเลขสำหรับตำแหน่งปัจจุบันของรายการที่เลือกในตัวควบคุม แล้วคุณสามารถใช้ค่าที่เป็นตัวเลขร่วมกับฟังก์ชันINDEXเพื่อเลือกรายการต่าง ๆ จากรายการ

คุณยังสามารถเรียกใช้แมโครโดยใช้ตัวควบคุมฟอร์มได้อีกด้วย คุณสามารถแนบแมโครที่มีอยู่กับตัวควบคุม หรือเขียนหรือบันทึกแมโครใหม่ก็ได้ เมื่อผู้ใช้ฟอร์มคลิกที่ตัวควบคุม ตัวควบคุมนั้นจะเรียกใช้แมโคร

อย่างไรก็ตาม ตัวควบคุมเหล่านี้ไม่สามารถถูกเพิ่มลงในฟอร์มผู้ใช้ ใช้ควบคุมเหตุการณ์ หรือปรับเปลี่ยนเพื่อเรียกใช้สคริปต์บนเว็บบนเว็บเพจ

สรุปตัวควบคุมฟอร์ม

ชื่อปุ่ม

ตัวอย่าง

คำอธิบาย

รูปปุ่ม

ป้ายผนึก

ตัวอย่างของตัวควบคุมป้ายชื่อของฟอร์ม

ระบุจุดประสงค์ของเซลล์หรือกล่องข้อความ หรือแสดงข้อความอธิบาย (เช่น ชื่อเรื่อง คำอธิบายภาพ รูปภาพ) หรือคำแนะนำโดยย่อ

รูปปุ่ม

กล่องกลุ่ม

ตัวอย่างของตัวควบคุมกล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันของแถบเครื่องมือฟอร์ม

จัดกลุ่มตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องให้เป็นหน่วยที่มองเห็นได้หน่วยเดียวในสี่เหลี่ยมผืนผ้าพร้อมป้ายชื่อที่ให้เลือกใช้ได้ โดยทั่วไปจะเป็นการจัดกลุ่มปุ่มตัวเลือก กล่องกาเครื่องหมาย หรือเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกันค่อนข้างมาก

รูปปุ่ม

ปุ่ม

ตัวอย่างของตัวควบคุมปุ่มบนแถบเครื่องมือฟอร์ม

เรียกใช้แมโครที่จะดำเนินการกระทำเมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม ปุ่มยังหมายถึงปุ่มกดได้อีกด้วย

รูปปุ่ม

กล่องกาเครื่องหมาย

ตัวอย่างของตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมายของแถบเครื่องมือฟอร์ม

เปิดหรือปิดค่าที่ระบุตัวเลือกที่ตรงกันข้ามและชัดเจน คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายได้มากกว่าหนึ่งกล่องบนเวิร์กชีตหรือในกล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกัน กล่องกาเครื่องหมายสามารถมีสถานะอย่างใดอย่างหนึ่งในสามสถานะต่อไปนี้ คือ ถูกเลือก (เปิด) ล้าง (ปิด) และผสม ซึ่งหมายถึงสถานะเปิดและปิดรวมกัน (เช่น ในการเลือกหลายรายการ)

รูปปุ่ม

ปุ่มตัวเลือก

ตัวอย่างของตัวควบคุมปุ่มตัวเลือกของแถบเครื่องมือฟอร์ม

อนุญาตให้เลือกได้ตัวเลือกเดียวภายในชุดตัวเลือกที่เลือกได้เพียงหนึ่งรายการที่กำหนดให้ โดยปกติแล้ว ปุ่มตัวเลือกจะอยู่ในเฟรมหรือกล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกัน ปุ่มตัวเลือกสามารถมีสถานะอย่างใดอย่างหนึ่งในสามสถานะต่อไปนี้ คือ ถูกเลือก (เปิด) ล้าง (ปิด) และผสม ซึ่งหมายถึงสถานะเปิดและปิดรวมกัน (เช่น ในการเลือกหลายรายการ) ปุ่มตัวเลือกยังหมายถึงปุ่มตัวเลือก (Radio Button) ด้วย

รูปปุ่ม

กล่องรายการ

ตัวอย่างของตัวควบคุมกล่องรายการของฟอร์ม

แสดงรายการของรายการข้อความอย่างน้อยหนึ่งรายการที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้ ใช้กล่องรายการสำหรับแสดงตัวเลือกจำนวนมากที่แตกต่างกันในจำนวนหรือเนื้อหา กล่องรายการมีอยู่สามชนิด คือ

 • กล่องรายการแบบเลือกได้รายการเดียว ที่สามารถเลือกได้ตัวเลือกเดียวเท่านั้น ในกรณีนี้ กล่องรายการจะคล้ายกับกลุ่มของปุ่มตัวเลือก เพียงแต่ว่ากล่องรายการสามารถรองรับรายการจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า

 • กล่องรายการแบบเลือกได้หลายรายการ ที่สามารถเลือกได้หนึ่งตัวเลือกหรือหลายตัวเลือกที่ต่อเนื่องกัน (ติดกัน) ได้

 • กล่องรายการแบบเลือกได้เพิ่มเติม ที่สามารถเลือกได้หนึ่งตัวเลือก หลายตัวเลือกต่อเนื่องกัน และหลายตัวเลือกที่ไม่ต่อเนื่องกัน (ไม่ติดกัน) ได้

รูปปุ่ม

กล่องคำสั่งผสม

ตัวอย่างของตัวควบคุมกล่องคำสั่งผสมของฟอร์ม

รวมกล่องข้อความเข้ากับกล่องรายการเพื่อสร้างกล่องรายการแบบดรอปดาวน์ กล่องคำสั่งผสมมีขนาดกะทัดรัดกว่ากล่องรายการ แต่ผู้ใช้จะต้องคลิกที่ลูกศรลงเพื่อแสดงรายการ ใช้กล่องคำสั่งผสมเพื่อให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์รายการหรือเลือกเพียงหนึ่งรายการจากรายการที่มีอยู่ ตัวควบคุมจะแสดงค่าปัจจุบันในกล่องข้อความ โดยไม่คำนึงถึงวิธีการใส่ค่านั้น

รูปปุ่ม

แถบเลื่อน

ตัวอย่างของตัวควบคุมแถบเลื่อนของแถบเครื่องมือฟอร์ม

เลื่อนดูช่วงของค่าต่างๆ เมื่อคุณคลิกที่ลูกศรเลื่อนหรือลากกล่องเลื่อน นอกจากนั้น คุณสามารถเลื่อนไปตามหน้า (ช่วงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า) ของค่าต่างๆ ได้โดยคลิกพื้นที่ระหว่างกล่องเลื่อนและลูกศรเลื่อน โดยทั่วไป ผู้ใช้ยังสามารถพิมพ์ค่าข้อความโดยตรงลงในเซลล์หรือกล่องข้อความที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

รายการย่อ/ขยาย

ปุ่มหมุน

ตัวอย่างของตัวควบคุมการเปลี่ยนค่าบนแถบเครื่องมือฟอร์ม

เพิ่มหรือลดค่า เช่น การเพิ่มจำนวน เวลา หรือวันที่ เมื่อต้องการเพิ่มค่า ให้คลิกลูกศรขึ้น เมื่อต้องการลดค่า ให้คลิกลูกศรลง โดยทั่วไป ผู้ใช้ยังสามารถพิมพ์ค่าข้อความโดยตรงลงในเซลล์หรือกล่องข้อความที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

หมายเหตุ: ตัวควบคุมต่อไปนี้จะไม่พร้อมใช้งานในเวิร์กบุ๊กOffice Excel 2007 สามารถใช้ตัวควบคุมเหล่านี้ใน Excel เวอร์ชัน 5.0 แผ่นกล่องโต้ตอบเท่านั้น

ชื่อปุ่ม

รูปปุ่ม เขตข้อมูลข้อความ

รูปปุ่ม รายการคำสั่งผสม - แก้ไข

รูปปุ่ม คำสั่งผสมปล่อย - ลงแก้ไข

รูปปุ่ม เรียกใช้กล่องโต้ตอบ

ตัวควบคุม ActiveX

ตัวควบคุม ActiveX สามารถใช้ได้บนฟอร์มเวิร์กชีต โดยจะใช้โค้ด VBA หรือไม่ก็ได้ และบนฟอร์มผู้ใช้ VBA โดยทั่วไปจะใช้ตัวควบคุม ActiveX เมื่อคุณต้องการข้อกำหนดการออกแบบที่ยืดหยุ่นมากกว่าที่มีอยู่ในตัวควบคุมฟอร์ม ตัวควบคุม ActiveX มีคุณสมบัติที่ครอบคลุมซึ่งคุณสามารถใช้ในการกำหนดลักษณะที่ปรากฏ ลักษณะการทำงาน ฟอนต์ และฟีเจอร์อื่นๆ ได้เอง

คุณยังสามารถควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการโต้ตอบกับตัวควบคุม ActiveX ได้ ตัวอย่าง เช่น คุณสามารถดำเนินการกระทำอื่นๆ โดยขึ้นกับตัวเลือกที่ผู้ใช้เลือกจากตัวควบคุมกล่องรายการ หรือคุณสามารถทำคิวรีฐานข้อมูลเพื่อเติมรายการต่างๆ ลงในกล่องคำสั่งผสมใหม่เมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม คุณยังสามารถเขียนแมโครที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับตัวควบคุม ActiveX ได้ เมื่อผู้ใช้ฟอร์มโต้ตอบกับตัวควบคุม โค้ด VBA ของคุณจะทำงานเพื่อประมวลผลเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นของตัวควบคุมนั้น

คอมพิวเตอร์ของคุณยังมีตัวควบคุม ActiveX อีกจำนวนมากที่ติดตั้งโดย Excel และโปรแกรมอื่นๆ เช่น Calendar Control 12.0 และ Windows Media Player

สิ่งสำคัญ: ตัวควบคุม ActiveX ที่สามารถใช้ได้โดยตรงบนเวิร์กชีตมีเพียงบางตัวเท่านั้น แต่ตัวควบคุมบางตัวสามารถใช้ได้เฉพาะบนฟอร์มผู้ใช้ของ Visual Basic for Applications (VBA) เท่านั้น ถ้าคุณพยายามเพิ่มตัวควบคุม ActiveX แบบเฉพาะเหล่านี้ตัวใดตัวหนึ่งลงในเวิร์กชีต Excel จะแสดงข้อความ "ไม่สามารถแทรกวัตถุได้"

อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเพิ่มตัวควบคุม ActiveX ไปยังแผ่นงานแผนภูมิจากส่วนติดต่อผู้ใช้ หรือ ไปยังแผ่นงานแมโคร XLM นอกจากนี้คุณยังไม่สามารถกำหนดแมโครให้ทำงานได้โดยตรงจากตัวควบคุม ActiveX แบบเดียวกันกับที่คุณสามารถทำได้จากตัวควบคุมฟอร์ม

สรุปตัวควบคุม ActiveX

ชื่อปุ่ม

ตัวอย่าง

คำอธิบาย

รูปปุ่ม

กล่องกาเครื่องหมาย

ตัวอย่างของตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมาย ActiveX

เปิดหรือปิดค่าที่ระบุตัวเลือกที่ตรงกันข้ามและชัดเจน คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายได้มากกว่าหนึ่งกล่องต่อครั้งบนเวิร์กชีตหรือในกล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกัน กล่องกาเครื่องหมายสามารถมีสถานะอย่างใดอย่างหนึ่งในสามสถานะต่อไปนี้ คือ ถูกเลือก (เปิด) ล้าง (ปิด) และผสม ซึ่งหมายถึงสถานะเปิดและปิดรวมกัน (เช่น ในการเลือกหลายรายการ)

รูปปุ่ม

กล่องข้อความ

ตัวอย่างของตัวควบคุมกล่องข้อความ ActiveX

ช่วยให้คุณสามารถ ในกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดู พิมพ์ หรือแก้ไขข้อความหรือข้อมูลที่ถูกผูกไว้กับเซลล์ กล่องข้อความอาจยังเป็นเขตข้อมูลข้อความคงที่แสดงข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียว

รูปปุ่ม

ปุ่มคำสั่ง

ตัวอย่างของตัวควบคุมปุ่มคำสั่ง ActiveX

เรียกใช้แมโครที่จะดำเนินการกระทำเมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม ปุ่มคำสั่งยังหมายถึงปุ่มกดได้อีกด้วย

รูปปุ่ม

ปุ่มตัวเลือก

ตัวอย่างของตัวควบคุมปุ่มตัวเลือก ActiveX

อนุญาตให้เลือกได้ตัวเลือกเดียวภายในชุดตัวเลือกที่เลือกได้เพียงหนึ่งรายการที่กำหนดให้ ซึ่งโดยปกติแล้ว จะมีอยู่ในเฟรมหรือกล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกัน ปุ่มตัวเลือกสามารถมีสถานะอย่างใดอย่างหนึ่งในสามสถานะต่อไปนี้ คือ ถูกเลือก (เปิด) ล้าง (ปิด) และผสม ซึ่งหมายถึงสถานะเปิดและปิดรวมกัน (เช่น ในการเลือกหลายรายการ) ปุ่มตัวเลือกยังหมายถึงปุ่มตัวเลือก (Radio Button) ด้วย

รูปปุ่ม

กล่องรายการ

ตัวอย่างของตัวควบคุมกล่องรายการ ActiveX

แสดงรายการของรายการข้อความอย่างน้อยหนึ่งรายการที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้ ใช้กล่องรายการสำหรับแสดงตัวเลือกจำนวนมากที่แตกต่างกันในจำนวนหรือเนื้อหา กล่องรายการมีอยู่สามชนิด คือ

 • กล่องรายการแบบเลือกได้รายการเดียว ที่สามารถเลือกได้ตัวเลือกเดียวเท่านั้น ในกรณีนี้ กล่องรายการจะคล้ายกับกลุ่มของปุ่มตัวเลือก เพียงแต่ว่ากล่องรายการสามารถรองรับรายการจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า

 • กล่องรายการแบบเลือกได้หลายรายการ ที่สามารถเลือกได้หนึ่งตัวเลือกหรือหลายตัวเลือกที่ต่อเนื่องกัน (ติดกัน) ได้

 • กล่องรายการแบบเลือกได้เพิ่มเติม ที่สามารถเลือกได้หนึ่งตัวเลือก หลายตัวเลือกต่อเนื่องกัน และหลายตัวเลือกที่ไม่ต่อเนื่องกัน (ไม่ติดกัน) ได้

รูปปุ่ม

กล่องคำสั่งผสม

ตัวอย่างของตัวควบคุมกล่องคำสั่งผสม ActiveX

รวมกล่องข้อความเข้ากับกล่องรายการเพื่อสร้างกล่องรายการแบบดรอปดาวน์ กล่องคำสั่งผสมมีขนาดกะทัดรัดกว่ากล่องรายการ แต่ผู้ใช้จะต้องคลิกที่ลูกศรลงเพื่อแสดงรายการ ใช้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์รายการหรือเลือกเพียงหนึ่งรายการจากรายการที่มีอยู่ ตัวควบคุมจะแสดงค่าปัจจุบันในกล่องข้อความ โดยไม่คำนึงถึงวิธีการใส่ค่านั้น

รูปปุ่ม

ปุ่มสลับ

ตัวอย่างของตัวควบคุมปุ่มสลับ ActiveX

ระบุสถานะ เช่น ใช่/ไม่ใช่ หรือโหมด เช่น เปิด/ปิด ปุ่มนี้จะสลับไปมาระหว่างสถานะเปิดใช้งานและปิดใช้งานเมื่อมีการคลิกที่ปุ่มนี้

รายการย่อ/ขยาย

ปุ่มหมุน

ตัวอย่างของตัวควบคุมปุ่มหมุน ActiveX

เพิ่มหรือลดค่า เช่น การเพิ่มจำนวน เวลา หรือวันที่ เมื่อต้องการเพิ่มค่า ให้คลิกลูกศรขึ้น เมื่อต้องการลดค่า ให้คลิกลูกศรลง โดยทั่วไป ผู้ใช้ยังสามารถพิมพ์ค่าข้อความลงในเซลล์หรือกล่องข้อความที่เกี่ยวข้องได้ด้วย

รูปปุ่ม

แถบเลื่อน

ตัวอย่างของตัวควบคุมแถบเลื่อน ActiveX

เลื่อนดูช่วงของค่าต่างๆ เมื่อคุณคลิกที่ลูกศรเลื่อนหรือลากกล่องเลื่อน นอกจากนั้น คุณสามารถเลื่อนไปตามหน้า (ช่วงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า) ของค่าต่างๆ ได้โดยคลิกพื้นที่ระหว่างกล่องเลื่อนและลูกศรเลื่อน โดยทั่วไป ผู้ใช้ยังสามารถพิมพ์ค่าข้อความโดยตรงลงในเซลล์หรือกล่องข้อความที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

รูปปุ่ม

ป้ายผนึก

ตัวอย่างของตัวควบคุมป้ายชื่อ ActiveX

ระบุจุดประสงค์ของเซลล์หรือกล่องข้อความ หรือแสดงข้อความอธิบาย (เช่น ชื่อเรื่อง คำอธิบายภาพ รูปภาพ) หรือคำแนะนำโดยย่อ

รูปปุ่ม

รูป

ตัวอย่างของตัวควบคุมรูป ActiveX

ฝังรูปภาพ เช่น บิตแมป, JPEG หรือ GIF

ตัวควบคุมเฟรม

ตัวอย่างของตัวควบคุมกล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกัน ActiveX

วัตถุสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีป้ายชื่อที่เลือกได้ ซึ่งจัดกลุ่มตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นหน่วยที่มองเห็นได้หน่วยเดียว โดยทั่วไปแล้ว ปุ่มตัวเลือก กล่องกาเครื่องหมาย หรือเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกันค่อนข้างมาก จะถูกจัดกลุ่มไว้ในตัวควบคุมเฟรม

หมายเหตุ: ตัวควบคุม ActiveX เฟรมไม่พร้อมใช้งานในส่วนคำสั่งแทรกตัวควบคุม ActiveX อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมจากกล่องโต้ตอบตัวควบคุมเพิ่มเติมด้วยการเลือกMicrosoft Forms 2.0 เฟรม

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมเพิ่มเติม

แสดงรายการของตัวควบคุม ActiveX เพิ่มเติมที่สามารถใช้งานได้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มลงในฟอร์มแบบกำหนดเอง เช่น Calendar Control 12.0 และ Windows Media Player ได้ คุณยังสามารถลงทะเบียนตัวควบคุมแบบกำหนดเองในกล่องโต้ตอบนี้ได้ด้วย

วัตถุเครื่องมือการวาด

ตัวอย่างของรูปร่าง คุณอาจต้องการรวมกราฟิก SmartArt, รูปร่าง, อักษรศิลป์ และกล่องข้อความบนฟอร์มของคุณด้วย คุณสามารถปรับขนาด หมุน พลิก เติมสี และรวมวัตถุเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อสร้างรูปร่างที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ เมื่อคุณพิมพ์ข้อความโดยตรงในรูปร่างหรือวัตถุกล่องข้อความ ข้อความนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุนั้น ถ้าคุณหมุนหรือพลิกวัตถุ ข้อความนั้นก็จะหมุนหรือพลิกไปพร้อมๆ กันด้วย คุณสามารถกำหนดแอตทริบิวต์ต่างๆ เช่น ขนาดฟอนต์และลักษณะฟอนต์ ให้กับคำและอักขระแต่ละตัวในวัตถุได้ ซึ่งไม่เหมือนกับตัวควบคุม ActiveX คุณยังสามารถกำหนดแมโครและเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ในวัตถุเหล่านี้ได้อีกด้วย คุณสามารถลิงก์ข้อความในรูปร่างหรือวัตถุกล่องข้อความกับเซลล์ในเวิร์กชีต และแสดงค่าที่อัปเดตแบบไดนามิกในวัตถุเหล่านั้นได้

ทำงานกับตัวควบคุมและวัตถุบนฟอร์มเวิร์กชีต

หลังจากเพิ่มฟอร์มและ ActiveX ลงในฟอร์มเวิร์กชีตแล้ว โดยปกติ คุณจะต้องการปรับแต่งและจัดเรียงตัวควบคุมด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อสร้างฟอร์มที่สวยงานและใช้งานง่าย งานทั่วไปมีดังต่อไปนี้

 • ควบคุมการแสดงเส้นตารางขณะที่คุณทำงานกับตัวควบคุม และตัดสินใจว่าจะแสดงให้ผู้ใช้เห็นเส้นตารางบนฟอร์มเวิร์กชีตขั้นสุดท้ายหรือไม่

 • เลือกและยกเลิกการเลือกตัวควบคุมเพื่อให้คุณสามารถระบุคุณสมบัติหรือทำการปรับเพิ่มเติม

 • แก้ไขข้อความในตัวควบคุม เช่น คำอธิบายภาพหรือป้ายชื่อ

 • จัดกลุ่ม คัดลอก ย้าย และจัดแนวตัวควบคุมเพื่อจัดระเบียบเค้าโครงของฟอร์มเวิร์กชีต

 • ปรับขนาดและจัดรูปแบบตัวควบคุมเพื่อให้มีลักษณะตามที่คุณต้องการ

 • วางตำแหน่งหรือกำหนดขนาดตัวควบคุมกับเซลล์

 • ป้องกันตัวควบคุมและเซลล์ที่มีลิงก์ตามความต้องการในการป้องกันข้อมูลเฉพาะของคุณ

 • เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการพิมพ์ของตัวควบคุมเมื่อมีการพิมพ์ฟอร์มเวิร์กชีต

 • ลบตัวควบคุมที่ไม่ใช้

คุณสามารถออกแบบฟอร์มแผ่นงานที่มี หรือไม่ มีเส้นตารางของเซลล์ในเบื้องหลัง ตัวอย่าง คุณอาจต้องการปิดเส้นตารางของเซลล์ และการจัดรูปแบบเซลล์ทั้งหมดที่ มีสีหรือลวดลายแล้ว หรือแม้แต่ใช้รูปภาพเป็นพื้นหลังแผ่นงาน เมื่อต้องการซ่อน หรือแสดงเส้นตาราง บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มแสดง/ซ่อน ยกเลิกเลือก หรือเลือกกล่องกาเครื่องหมายเส้นตาราง

กำหนดชนิดของตัวควบคุมที่อยู่บนเวิร์กชีตของคุณ

เนื่องจากมีตัวควบคุมและวัตถุที่แตกต่างกันอยู่สามชนิด ซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างไม่ซ้ำกัน คุณจึงอาจไม่ทราบแน่ชัดว่าตัวควบคุมนั้นเป็นตัวควบคุมชนิดใดจากลักษณะที่ปรากฏของตัวควบคุมเหล่านั้น เมื่อต้องการกำหนดชนิดของตัวควบคุม (ฟอร์มหรือ ActiveX) ให้เลือกและคลิกขวาที่ตัวควบคุม แล้วเมนูทางลัดจะปรากฏขึ้นดังนี้

 • ถ้าเมนูทางลัดมีคำสั่ง คุณสมบัติ ตัวควบคุมนั้น คือ ตัวควบคุม ActiveX และคุณอยู่ในโหมดออกแบบ

 • ถ้าเมนูทางลัดมีคำสั่ง กำหนดแมโคร ตัวควบคุมนั้น คือ ตัวควบคุมฟอร์ม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงเมนูทางลัดที่ถูกต้องสำหรับกล่องกลุ่มตัวควบคุมฟอร์ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกเส้นรอบรูปแทนภายในกล่องกลุ่ม

 • ถ้าเมนูทางลัดมีคำสั่ง แก้ไขข้อความ วัตถุนั้น คือ วัตถุรูปวาด

ฟอร์มผู้ใช้ VBA

สำหรับความยืดหยุ่นมากที่สุด คุณสามารถสร้างฟอร์มผู้ใช้ ซึ่งเป็นกล่องโต้ตอบแบบกำหนดเอง ที่มักจะมีอย่าง น้อยหนึ่งตัวควบคุม ActiveX คุณสร้างฟอร์มผู้ใช้พร้อมใช้งานจากโค้ด VBA ที่คุณสร้างขึ้นใน Visual Basic Editor ขั้นตอนพื้นฐานสำหรับการสร้างฟอร์มผู้ใช้มีดังนี้:

 1. แทรกแบบฟอร์มผู้ใช้ลงใน VBAProject เวิร์กบุ๊กของคุณ คุณเข้าถึง VBAProject เวิร์กบุ๊ก โดยแสดง Visual Basic Editor (กด ALT + F11) จากนั้น บน เมนูแทรก คลิกฟอร์มผู้ใช้

 2. เขียนกระบวนงานในการแสดงฟอร์มผู้ใช้

 3. เพิ่มตัวควบคุม ActiveX

 4. ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุม ActiveX

 5. เขียนกระบวนงานของตัวจัดการเหตุการณ์สำหรับตัวควบคุม ActiveX

โดยใช้ฟอร์มผู้ใช้ คุณสามารถใช้หน้าที่การใช้งานขั้นสูงฟอร์ม ตัวอย่าง ด้วยการเขียนโปรแกรมคุณสามารถเพิ่มปุ่มตัวเลือกที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละตัวอักษรตัวอักษร หรือคุณสามารถเพิ่มกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละรายการในรายการขนาดใหญ่ของวันและตัวเลข

ก่อนสร้างฟอร์มผู้ใช้ ให้พิจารณาการใช้กล่องโต้ตอบที่มีอยู่แล้วภายในที่มีอยู่ใน Excel ซึ่งอาจตรงกับความต้องการของคุณ กล่องโต้ตอบที่มีอยู่แล้วภายในเหล่านี้ รวมทั้ง ฟังก์ชัน InputBox และ กล่องข้อความ ของ VBA, เมธอด กล่องMsgBox, เมธอด GetOpenFilename, เมธอด GetSaveAsFilename ของ Excel และวัตถุโต้ตอบของวัตถุ แอปพลิเคชัน ซึ่งประกอบด้วยกล่องโต้ตอบทั้งหมดที่มีอยู่แล้วภายใน Excel

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ ศูนย์นักพัฒนา Microsoft Office Excel

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×