ภาพรวมของบุคคล - Outlook Web App

บุคคล เป็นที่เก็บที่ติดต่อส่วนตัวของคุณและเป็นที่ที่คุณสามารถดูสมุดรายชื่อต่างๆ ที่ตั้งค่าไว้สำหรับองค์กรของคุณ เมื่อต้องการดูหน้า บุคคล ใน Outlook บนเว็บ:

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App สำหรับวิธีใช้ ให้ดูที่ ลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ

 2. ที่ด้านบนของหน้าให้เลือก บุคคล หรือเลือกตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอป Office 365 แล้วเลือก บุคคล

  ตัวเลือกการนำทางของ Office 365

ในบทความนี้

สิ่งที่คุณจะเห็นในบุคคล

สร้างที่ติดต่อใหม่

สร้างกลุ่ม

สร้างกลุ่มที่แชร์

สร้างที่ติดต่อจากข้อความ

แก้ไขที่ติดต่อ

การลิงก์และยกเลิกการลิงก์ที่ติดต่อ

การใช้ Outlook Web App บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ฉันสามารถแชร์โฟลเดอร์ที่ติดต่อกับบุคคลอื่นจาก Outlook Web App ได้ไหม

แล้วถ้าฉันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมล่ะ

สิ่งที่คุณจะเห็นในบุคคล

มุมมองบุคคล

 1. สร้างที่ติดต่อใหม่โดยการคลิก ใหม่ ใหม่

 2. คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่ติดต่อได้จากทุกที่

 3. ค้นหา พิมพ์ชื่อของบุคคลที่นี่เพื่อค้นหาพวกเขาในที่ติดต่อของคุณและในสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการค้นหาในบุคคล

 4. รายชื่อของที่ติดต่อทั้งหมดในโฟลเดอร์ปัจจุบัน

 5. บัตรข้อมูลที่ติดต่อสำหรับบุคคลที่เลือก

 6. การกระทำที่คุณสามารถทำได้โดยตรงจากบัตรข้อมูลที่ติดต่อ ให้เลือกที่ไอคอนเพื่อส่งข้อความ เริ่มเซสชัน IM หรือสร้างการเรียกประชุม

ด้านบนของหน้า

สร้างที่ติดต่อใหม่

เมื่อต้องการสร้างที่ติดต่อ ให้เลือกโฟลเดอร์ที่อยู่ภายใต้ ที่ติดต่อของฉัน ที่คุณต้องการสร้างที่ติดต่อนั้น จากนั้นเลือก ใหม่ ใหม่ แล้วเลือก สร้างที่ติดต่อ

ที่ติดต่อเปล่า

ซึ่งจะเปิดฟอร์มที่ติดต่อเปล่าขึ้นมา กรอกรายละเอียดใดๆ ที่คุณต้องการ คลิกที่ไอคอน จดหมายใหม่ เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลชนิดนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าบุคคลที่คุณจะเพิ่มเข้าในที่ติดต่อของคุณมีโทรศัพท์หลายหมายเลข ให้คลิก จดหมายใหม่ ที่อยู่ติดกับ โทรศัพท์ เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์

เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณหรือ ละทิ้ง ล้มเลิก เพื่อยกเลิก

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการสร้างที่ติดต่อ Lync ใหม่ ให้เปิด Lync บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่คุณติดตั้งไว้ จากนั้นให้เพิ่มที่ติดต่อจากที่นั่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เพิ่มที่ติดต่อใน Lync

สร้างกลุ่ม

คุณสามารถสร้างกลุ่มสองชนิดใน Outlook บนเว็บ ได้ ชนิดแรกเป็นกลุ่มส่วนบุคคล ซึ่งเป็นกลุ่มที่เก็บอยู่ในโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ของคุณ และสามารถมีรายการต่างๆ จากที่ติดต่อส่วนบุคคลของคุณและจากสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณ

เมื่อต้องการสร้างกลุ่มส่วนบุคคล ให้เลือกโฟลเดอร์ภายใต้ ที่ติดต่อของฉัน ที่คุณต้องการสร้างกลุ่มนั้น จากนั้นเลือก ใหม่ ใหม่ แล้วเลือก สร้างกลุ่ม

กลุ่มส่วนบุคคลใหม่

ซึ่งจะเปิดฟอร์มกลุ่มเปล่าขึ้นมา ใส่ชื่อกลุ่มที่คุณต้องการรวมถึงบันทึกย่อต่างๆ ในการเพิ่มสมาชิกเข้าในกลุ่มนั้น ให้พิมพ์ชื่อคนที่คุณต้องการจะเพิ่มลงใน สมาชิก Outlook บนเว็บ จะค้นหาชื่อนั้นใน ที่ติดต่อ ของคุณและในสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณ ถ้าไม่พบชื่อที่ตรงกัน คุณสามารถค้นหาคนนั้นได้ คุณยังสามารถพิมพ์ที่อยู่อีเมลใน สมาชิก ได้โดยตรงอีกด้วย กด Enter เพื่อเพิ่มรายชื่อที่คุณเลือกลงในกลุ่ม

เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณหรือ ละทิ้ง ล้มเลิก เพื่อยกเลิก

สร้างกลุ่มที่แชร์

คุณอาจจะสร้างกลุ่มต่างๆ ให้แสดงในสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าบนบัญชีผู้ใช้ของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีสร้างและจัดการกลุ่มที่แชร์ ให้ดู กลุ่มการแจกจ่าย

สร้างที่ติดต่อจากข้อความ

คุณสามารถเพิ่มที่ติดต่อใดๆ ที่คุณเห็นในข้อความลงใน ที่ติดต่อ ของคุณได้ เมื่อต้องการเพิ่มที่ติดต่อจากข้อความ ให้ทำดังนี้

 1. เลือกชื่อนั้นเพื่อให้เห็นบัตรที่ติดต่อ

 2. เลือก เพิ่มในที่ติดต่อ
  เพิ่มที่ติดต่อจากบัตร

 3. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณต้องการ

 4. เลือก บันทึก บันทึก เพื่อเพิ่มบัตรนั้นลงในที่ติดต่อของคุณหรือ ละทิ้ง ล้มเลิก เพื่อยกเลิก

แก้ไขที่ติดต่อ

ค้นหาและเลือกที่ติดต่อที่คุณต้องการแก้ไข คุณสามารถแก้ไขเฉพาะที่ติดต่อที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่อยู่ภายใต้ ที่ติดต่อของฉัน เท่านั้น เมื่อคุณเลือกที่ติดต่อ คุณจะเห็นรายละเอียดของที่ติดต่อนั้นในบานหน้าต่างการอ่าน เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลที่ติดต่อเหล่านั้น ให้คลิก แก้ไข ทำการเปลี่ยนแปลงตามต้องการ แล้วเลือก บันทึก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณหรือ ละทิ้ง ล้มเลิก เพื่อยกเลิก

ด้านบนของหน้า

การลิงก์และยกเลิกการลิงก์ที่ติดต่อ

Outlook บนเว็บ จะตรวจหาที่ติดต่อที่มีชื่อที่แสดงที่เหมือนกันหรือคล้ายกันมาก และจะลิงก์ชื่อเหล่านั้นเป็นมุมมองเดียว เมื่อต้องการดูว่าที่ติดต่อใดถูกลิงก์ ให้เลือกบัตรข้อมูลที่ติดต่อ จากนั้นในบานหน้าต่างการอ่านใต้ที่ติดต่อที่ลิงก์ไว้ ให้เลือก จัดการ คุณยังสามารถเลือกที่ติดต่อที่คุณต้องการลิงก์ได้

จัดการโปรไฟล์สำหรับที่ติดต่อ

จะแสดงที่ติดต่อที่ลิงก์ ถ้ามี สำหรับบัตรข้อมูลนั้น

หน้าที่ติดต่อที่ลิงก์

 1. ดูที่ติดต่อทั้งหมดที่ลิงก์กับบัตรข้อมูลที่ติดต่อนี้ ถ้ามีการเพิ่มลิงก์ที่คุณต้องการเอาออก ให้คลิกเพื่อดูหรือยกเลิกลิงก์นั้น

 2. ลิงก์ที่แนะนำจะแสดงลิงก์ที่อาจตรงกับบุคคลนี้

 3. คุณสามารถหาที่ติดต่อเพิ่มเติมที่ต้องการลิงก์ได้โดยการค้นหา

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำไว้จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้เลือก ละทิ้ง เพื่อปิดหน้าต่าง

การใช้ Outlook บนเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook บนเว็บ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน คุณอาจเห็นสิ่งที่แตกต่างจากรูปด้านบน

บุคคล

ฟีเจอร์ส่วนใหญ่ทำงานแบบเดียวกับการใช้ Outlook บนเว็บ บนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อป แต่บางอย่างอาจแตกต่างกันเล็กน้อย

แตะไอคอนการนำทาง การนำทาง ที่มุมด้านล่างเพื่อสลับระหว่างจดหมาย ปฏิทิน และบุคคล

เมื่อต้องการค้นหา ให้แตะที่ไอคอนค้นหา ค้นหา แตะที่ไอคอน เพิ่มไปยังที่ติดต่อ เพิ่มในที่ติดต่อ เพื่อเพิ่มรายการที่เลือกจากสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณลงในที่ติดต่อของคุณ การแตะไอคอนเพิ่มเติม ตัวเลือกเพิ่มเติม จะแสดงการเลือกเพิ่มเติม

คุณสร้างรายการใหม่ได้โดยแตะไอคอนรายการใหม่ ใหม่ มองหาไอคอนเครื่องหมายบั้ง เครื่องหมายบั้งหันขึ้น เครื่องหมายบั้งหันซ้าย เพื่อขยายหรือยุบส่วนของหน้าจอที่ไอคอนปรากฏอยู่

เมื่อต้องการไปยัง ตัวเลือก ขณะที่คุณใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้แตะไอคอนเพิ่มเติม ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วแตะ ตัวเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ตัวเลือกบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ดู OWA สำหรับ iPad และ OWA สำหรับ iPhone สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแอป OWA สำหรับอุปกรณ์

ฉันสามารถแชร์โฟลเดอร์ที่ติดต่อกับบุคลอื่นจาก Outlook บนเว็บได้หรือไม่

ฟีเจอร์ในการแชร์หรือดูโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่แชร์จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน Outlook บนเว็บ ถ้าคุณต้องการแชร์ที่ติดต่อกับบุคคลภายในหรือภายนอกองค์กรของคุณ เราขอแนะนำให้คุณใช้ฟีเจอร์แชร์ที่ติดต่อใน Outlook 2013 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แชร์โฟลเดอร์ที่ติดต่อกับผู้อื่น อีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถแชร์ที่ติดต่อกับบุคคลภายในองค์กรของคุณคือ การใช้กล่องจดหมายที่แชร์ กล่องจดหมายที่แชร์จะสามารถสร้างได้โดยผู้ดูแลระบบในองค์กรของคุณเท่านั้น ด้วยกล่องจดหมายที่แชร์ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการกล่องจดหมายที่แชร์สามารถเข้าถึงกล่องจดหมาย ปฏิทิน และที่ติดต่อที่แชร์ได้

แล้วถ้าฉันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมล่ะ

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×