ภาพรวมของบุคคล - Outlook Web App

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บุคคล เป็นที่เก็บที่ติดต่อส่วนบุคคลของคุณและตำแหน่งที่คุณสามารถดูสมุดรายชื่อใด ๆ ที่ถูกตั้งค่าสำหรับองค์กรของคุณ

เมื่อต้องการดูหน้าบุคคล ในOutlook Web App ทำต่อไปนี้:

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้ลงชื่อเข้าใช้แอป Outlook Web โดยใช้ URL ที่ให้โดยผู้ที่จัดการอีเมลสำหรับองค์กรของคุณ ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จากนั้นคลิก ลงชื่อเข้าใช้

 2. ที่ด้านบนของหน้า เลือกบุคคล

บทความนี้มีไว้สำหรับ Outlook Web App ซึ่งใช้โดยองค์กรที่จัดการเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ใช้ Exchange Server 2013 หรือ 2010 ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 หรือ Exchange Server 2016 โปรแกรมอีเมลของคุณคือ Outlook บนเว็บ สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook บนเว็บ ให้ดู รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook บนเว็บ

มุมมองบุคคล

 1. สร้างติดต่อ ด้วยการเลือกใหม่

 2. คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่ติดต่อได้จากทุกที่

 3. ค้นหา พิมพ์ชื่อของบุคคลที่นี่เพื่อค้นหาพวกเขาในที่ติดต่อของคุณและในสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการค้นหาในบุคคล

 4. รายชื่อของที่ติดต่อทั้งหมดในโฟลเดอร์ปัจจุบัน

 5. บัตรข้อมูลที่ติดต่อสำหรับบุคคลที่เลือก

 6. การดำเนินการที่คุณสามารถทำได้โดยตรงจากบัตรข้อมูลติดต่อ เลือกไอคอนเพื่อส่งข้อความ หรือสร้างการเรียกประชุม

ด้านบนของหน้า

เมื่อต้องการสร้างติดต่อ เลือกโฟลเดอร์ภายใต้ที่ติดต่อของฉัน ที่คุณต้อง การสร้างติดต่อใน เลือกใหม่ แล้ว เลือกสร้างที่ติดต่อ

ที่ติดต่อเปล่า

ซึ่งจะเปิดฟอร์มที่ติดต่อเปล่าขึ้นมา กรอกรายละเอียดใดๆ ที่คุณต้องการ คลิกที่ไอคอน จดหมายใหม่ เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลชนิดนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าบุคคลที่คุณจะเพิ่มเข้าในที่ติดต่อของคุณมีโทรศัพท์หลายหมายเลข ให้คลิก จดหมายใหม่ ที่อยู่ติดกับ โทรศัพท์ เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์

เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณหรือ ละทิ้ง ล้มเลิก เพื่อยกเลิก

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการสร้างที่ติดต่อใหม่Lync เปิดLync บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่คุณได้ติดตั้งบน แล้ว เพิ่มติดต่อจากที่นั่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่มบุคคลลงในรายการที่ติดต่อของคุณ

คุณสามารถสร้างกลุ่มสองชนิดในOutlook Web App แรกคือ กลุ่มติดต่อ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณ และประกอบด้วยรายการที่ติดต่อส่วนตัวของคุณ จาก จากสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณ

เมื่อต้องการสร้างกลุ่มติดต่อ เลือกโฟลเดอร์ภายใต้ที่ติดต่อของฉัน ที่คุณต้อง การสร้างกลุ่มใน เลือกใหม่ แล้ว เลือกสร้างกลุ่ม

กลุ่มส่วนบุคคลใหม่

ปุ่มนี้จะเปิดฟอร์มเปล่ากลุ่ม ใส่ชื่อของกลุ่มที่คุณต้องการและบันทึกย่อ เมื่อต้องการเพิ่มสมาชิก พิมพ์ชื่อของบุคคลคุณต้องการเพิ่มในสมาชิกOutlook Web App จะค้นหาระเบียน ในที่ติดต่อของคุณ และ ในสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณ ถ้าไม่พบรายการตรงกับ คุณสามารถค้นหาบุคคลนั้น คุณยังสามารถพิมพ์อยู่อีเมลในสมาชิก โดยตรง กดEnter เพื่อเพิ่มการเลือกของคุณลงในกลุ่ม

เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณหรือ ละทิ้ง ล้มเลิก เพื่อยกเลิก

คุณอาจจะสร้างกลุ่มต่างๆ ให้แสดงในสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าบนบัญชีผู้ใช้ของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีสร้างและจัดการกลุ่มที่แชร์ ให้ดู กลุ่มการแจกจ่าย

คุณสามารถเพิ่มที่ติดต่อใดๆ ที่คุณเห็นในข้อความลงใน ที่ติดต่อ ของคุณได้ เมื่อต้องการเพิ่มที่ติดต่อจากข้อความ ให้ทำดังนี้

 1. เลือกชื่อ คลิกขวา จากนั้นคลิกดูรายละเอียด เพื่อดูบัตรข้อมูลติดต่อ

 2. เลือก เพิ่มในที่ติดต่อ
  เพิ่มที่ติดต่อจากบัตร

 3. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณต้องการ

 4. เลือกบันทึก เพื่อเพิ่มบัตรข้อมูลติดต่อหรือ ละทิ้ง ละทิ้ง เพื่อยกเลิก บันทึก

ค้นหาและเลือกที่ติดต่อที่คุณต้องการแก้ไข คุณสามารถแก้ไขเฉพาะที่ติดต่อที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่อยู่ภายใต้ ที่ติดต่อของฉัน เท่านั้น เมื่อคุณเลือกที่ติดต่อ คุณจะเห็นรายละเอียดของที่ติดต่อนั้นในบานหน้าต่างการอ่าน เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลที่ติดต่อเหล่านั้น ให้คลิก แก้ไข ทำการเปลี่ยนแปลงตามต้องการ แล้วเลือก บันทึก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณหรือ ละทิ้ง ล้มเลิก เพื่อยกเลิก

ด้านบนของหน้า

Outlook Web App ตรวจพบที่ติดต่อที่มีชื่อแสดงเดียวกัน หรือคล้ายกัน และจะเชื่อมโยงกล่องดังกล่าวลงในมุมมองเดียว เมื่อต้องการดูที่ติดต่อที่มีการเชื่อมโยง เลือกบัตรข้อมูลติดต่อ จากนั้น ในบานหน้าต่างการอ่านภายใต้ที่ติดต่อที่มีการเชื่อมโยง เลือกจัดการ คุณยังสามารถเลือกติดต่อที่คุณต้องการลิงก์

จัดการโปรไฟล์สำหรับที่ติดต่อ

จะแสดงที่ติดต่อที่ลิงก์ ถ้ามี สำหรับบัตรข้อมูลนั้น

หน้าที่ติดต่อที่ลิงก์

 1. ดูที่ติดต่อทั้งหมดที่ลิงก์กับบัตรข้อมูลที่ติดต่อนี้ ถ้ามีการเพิ่มลิงก์ที่คุณต้องการเอาออก ให้คลิกเพื่อดูหรือยกเลิกลิงก์นั้น

 2. ลิงก์ที่อาจตรงกับบุคคลนี้จะแสดงในลิงก์ที่แนะนำ

 3. คุณสามารถหาที่ติดต่อเพิ่มเติมที่ต้องการลิงก์ได้โดยการค้นหา

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำไว้จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้เลือก ละทิ้ง เพื่อปิดหน้าต่าง

การแชร์ หรือดูโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่แชร์ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Outlook Web App ถ้าคุณต้องการแชร์ที่ติดต่อกับบุคคลภายใน หรืออยู่ นอกองค์กรของคุณ เราขอแนะนำให้ คุณใช้ฟีเจอร์ที่ติดต่อที่แชร์ในOutlook 2013 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การแชร์โฟลเดอร์ที่ติดต่อกับผู้อื่น อีกวิธีหนึ่งคุณสามารถแชร์ที่ติดต่อกับบุคคลภายในองค์กรของคุณ โดยใช้กล่องจดหมายที่แชร์ได้ กล่องจดหมายที่แชร์เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นได้ โดยผู้ดูแลระบบในองค์กรของคุณเท่านั้น กับกล่องจดหมายที่แชร์ บุคคลที่ได้รับสิทธิ์การใช้กล่องจดหมายที่แชร์สามารถเข้าถึงกล่องจดหมายที่แชร์ ปฏิทิน และที่ติดต่อ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×