ภาพรวมของงาน

ใช้โฟลเดอร์งานของคุณเพื่อติดตามสิ่งที่คุณต้องทำ แต่ไม่อยากใส่ไว้ในปฏิทิน

ภาพรวมของงานใน Outlook Web App

ดูงานใน Outlook Web App

คุณจะเห็นอะไรในงาน

เปิดงานในหน้าต่างแยกต่างหาก

รายการงาน

การสร้างงาน

การแก้ไขงาน

ดูงานใน Outlook Web App

  1. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้ลงชื่อเข้าใช้แอป Outlook Web โดยใช้ URL ที่ให้โดยผู้ที่จัดการอีเมลสำหรับองค์กรของคุณ ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จากนั้นคลิก ลงชื่อเข้าใช้

  2. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือกตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปของ Office 365 แล้วเลือก งาน

คุณจะเห็นอะไรในงาน

นอกเหนือจากงานที่คุณสร้างไว้ ข้อความที่คุณตั้งค่าสถานะจะปรากฏในโฟลเดอร์งานด้วย

งานในแอป Outlook บนเว็บ

  1. สร้างงานใหม่โดยการคลิก ใหม่ งานใหม่

  2. ใช้คอลัมน์นี้เพื่อดู รายการและงานที่ถูกตั้งค่าสถานะ หรือดูแค่ งาน

  3. ตัวกรอง เลือกตัวกรองโดยขึ้นอยู่กับรายการที่คุณต้องการดู งานและรายการที่ถูกตั้งค่าสถานะที่ไม่มีวันที่ที่เกี่ยวข้องและยังไม่เสร็จสมบูรณ์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือก ทั้งหมด เท่านั้น

  4. รายการของข้อมูลที่ตรงกับเกณฑ์การกรองปัจจุบัน คลิกที่รายการใดๆ เพื่อดูในบานหน้าต่างการอ่าน คุณสามารถใช้ตัวควบคุมในมุมมองรายการเพื่อเปลี่ยนสถานะของรายการ เช่น คุณสามารถทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว หรือเอาค่าสถานะออกจากข้อความได้

  5. บานหน้าต่างการอ่าน ที่จะแสดงเนื้อหาของรายการที่คุณเลือกไว้ คุณสามารถใช้ตัวควบคุมที่มุมบนเพื่อเปลี่ยนแปลงรายการได้ถ้ารายการนั้นเป็นงาน แต่ถ้าเป็นข้อความ ตัวควบคุมจะเหมือนกับที่คุณเห็นเวลาอ่านจดหมาย

หมายเหตุ: งานอาจใช้งานไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าขององค์กรของคุณ

ด้านบนของหน้า

เปิดงานในหน้าต่างแยกต่างหาก

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว คุณจะอ่านและสร้างงานในบานหน้าต่างการอ่าน ซึ่งคุณอาจไม่ได้ต้องการแบบนั้นเสมอไป เพราะบางครั้งคุณต้องการดูหรือแก้ไขงานในหน้าต่างแยกต่างหาก

เมื่อคุณกำลังสร้างงานใหม่หรือกำลังแก้ไขงานที่มีอยู่ คุณสามารถแสดงงานในหน้าต่างใหม่ได้โดยการคลิกที่ไอคอนป็อปเอาท์ popout ที่มุมบนของข้อความ

เมื่อต้องการเปิดงานที่คุณกำลังดูในหน้าต่างแยกต่างหาก ให้คลิกที่ไอคอนเมนูแบบขยาย เมนูเพิ่มเติม แล้วเลือก เปิดในหน้าต่างที่แยกต่างหาก

ด้านบนของหน้า

รายการงาน

งานนั้นรวมถึงงานที่คุณสร้างขึ้นและข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะ

  • คุณสามารถสลับระหว่างการดู รายการและงานที่ถูกตั้งค่าสถานะ และดูแค่ งาน ได้โดยใช้รายการโฟลเดอร์

  • คุณสามารถเลือกรายการที่ต้องการดูเพิ่มเติมได้โดยใช้ตัวกรองที่อยู่ด้านบนสุดของรายการงาน ได้แก่ ทั้งหมด, ใช้งานอยู่, เกินกำหนด และ เสร็จสมบูรณ์

  • คุณสามารถใช้ไอคอนในรายการงานเพื่อทำงานด่วนบางงานให้เสร็จได้ คลิก ลบ เพื่อลบงาน คลิก ทำเครื่องหมายว่างานเสร็จแล้ว หรือ ค่าสถานะ เพื่อทำเครื่องหมายว่างานเสร็จแล้ว เมื่อต้องการทำเครื่องหมายงานที่เสร็จแล้วให้เป็นยังไม่เสร็จ ให้คลิก เครื่องหมายถูก เมื่อต้องการเปลี่ยนวันที่ที่เกี่ยวข้องกับค่าสถานะหรือทำเครื่องหมายรายการว่าเสร็จแล้ว ให้คลิกขวาที่รายการนั้น

ด้านบนของหน้า

การสร้างงาน

เมื่อต้องการสร้างงานใหม่ ให้คลิก ใหม่ งานใหม่ ซึ่งจะเปิดฟอร์มงานแบบง่ายๆ ในบานหน้าต่างการอ่าน

งานใหม่

ถ้าคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ให้คลิก แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติมของงานใหม่

เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก เครื่องหมายถูก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณหรือ ล้มเลิก ละทิ้ง เพื่อยกเลิก

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขงาน

เมื่อต้องการแก้ไขงาน ให้เลือกงานในมุมมองรายการ แล้วคลิก แก้ไข แก้ไขในบานหน้าต่างการอ่าน เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก เครื่องหมายถูก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณหรือ ล้มเลิก ละทิ้ง เพื่อยกเลิก

ข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะจะปรากฏเหมือนกับคุณกำลังดูจดหมายของคุณ คุณสามารถตอบกลับข้อความเหล่านั้นได้จากภายในงาน คุณสามารถเปลี่ยนค่าสถานะของข้อความได้โดยการคลิกขวาที่ค่าสถานะ ค่าสถานะ ในรายการงาน จากนั้นคลิกค่าที่คุณต้องการ

เมื่อคุณแก้ไขงาน คุณสามารถคลิกเมนู เพิ่มเติม เมนูเพิ่มเติม เพื่อดูสิ่งอื่นๆ ที่คุณสามารถทำได้ คลิกเมนูเพื่อดูตัวเลือกต่างๆ ในการลบ เพิ่มประเภท หรือทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสมบูรณ์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×