ภาพรวมของการใช้ร่วมกันและการทำงานร่วมกันบนข้อมูล Excel

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้ข้อมูล Excel ร่วมกัน

มีหลายวิธีในการวิเคราะห์ ติดต่อสื่อสาร และใช้ข้อมูลทางธุรกิจร่วมกันใน Microsoft Excel วิธีที่คุณเลือกเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมทั้งวิธีที่คุณต้องการให้ผู้อื่นดูหรือทำงานกับข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น คุณต้องการป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่อ่อนไหวหรือสำคัญถูกปรับเปลี่ยนหรือไม่ หรือคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลนั้นหรือไม่ บางทีคุณอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลร่วมกับผู้ใช้ที่ไม่มี Excel หรือมี Excel ต่างรุ่นบนคอมพิวเตอร์ บางทีคุณเพียงต้องการใช้รุ่นใดรุ่นหนึ่งของสมุดงานของคุณร่วมกัน ทำให้สามารถส่งในอีเมลและพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว

ด้วย Excel Online คุณและผู้ร่วมงานของคุณสามารถเปิด และทำงานบนเวิร์กบุ๊ก Excel เดียวกัน ดำเนินการนี้จะเรียกว่าการเขียนร่วม เมื่อคุณเขียนร่วมกัน คุณสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วซึ่งในเวลาไม่กี่วินาทีได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูทำงานร่วมกันบนสมุดงาน Excel ในเวลาเดียวกันกับการเขียนร่วม

เมื่อคุณประกาศเวิร์กบุ๊ก ทั้งเวิร์กบุ๊กถูกบันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์ แต่คุณสามารถระบุเฉพาะส่วนของเวิร์กบุ๊ก (เช่นแผ่นงานแต่ละ ช่วงที่มีชื่อ หรือแผนภูมิ) ที่คุณต้องการแสดงในเว็บเบราว์เซอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูประกาศเวิร์กบุ๊กไปยัง Excel Servicesถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2007 หรือดูประกาศเวิร์กบุ๊กไปยังไซต์ SharePointที่คุณกำลังใช้ Excel 2010

คุณสามารถส่งสมุดงานจาก Excel หรือจากโปรแกรมอีเมลของคุณ เมื่อต้องการส่งสมุดงานจาก Excel ให้เปิดสมุดงานที่คุณต้องการส่ง คลิกแท็บ แฟ้ม คลิก บันทึกและส่ง จากนั้นคลิก ส่งโดยใช้อีเมล

เมื่อคุณต้องการแลกเปลี่ยนสมุดงานกับผู้ใช้อื่นที่อาจใช้ Excel รุ่นก่อนหน้า คุณสามารถบันทึกสมุดงานของคุณในรูปแบบ Excel 97-2003 (.xls) แทนที่จะเป็นรูปแบบ Excel XML หรือรูปแบบไบนารี (.xlsx หรือ .xlsb) และทำงานกับเอกสารนั้นในโหมดความเข้ากันได้ โหมดความเข้ากันได้ จะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดสมุดงาน Excel 97-2003 จะปรากฏ โหมดความเข้ากันได้ ในแถบชื่อเรื่องโปรแกรมเมื่อคุณกำลังทำงานในรูปแบบแฟ้มรุ่นก่อนหน้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานในโหมดความเข้ากันได้ ดูExcel ใช้กับ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

คุณสามารถบันทึกข้อมูล Excel เป็นรูปแบบ PDF (Portable Document Format) หรือ XPS (XML Paper Specification) สำหรับการพิมพ์ การประกาศ และการกระจายอีเมลได้ การบันทึกแผ่นงานเป็นแฟ้ม PDF หรือ XPS จะทำให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลสำหรับแจกจ่ายในรูปแบบที่ยังคงคุณลักษณะการจัดรูปแบบของคุณทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องผู้ใช้คนอื่นๆ มี Excel เพื่อดูหรือพิมพ์ผลลัพธ์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลงเวิร์กบุ๊กของคุณเป็น PDF หรือ XPS ดูบันทึกเป็น PDF หรือ XPS

คุณสามารถบันทึกสมุดงาน Excel ในรูปแบบแฟ้มอื่นได้ เพื่อให้ผู้ที่ไม่มี Excel สามารถเปิดสมุดงานเหล่านี้ในโปรแกรมประยุกต์หรือระบบข้อมูลอื่น

คุณสามารถบันทึกไฟล์ Excel เป็น XML ไฟล์ ไฟล์ข้อความ เว็บเพจ (ไฟล์ HTML), และบุคคลอื่น สำหรับรายการของรูปแบบที่คุณสามารถบันทึกเป็น ดูรูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×