ภาพรวมของการป้องกันการสูญหายของข้อมูลใน SharePoint Server 2016

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการปฏิบัติตามมาตรฐาน business และข้อบังคับอุตสาหกรรม องค์กรที่จำเป็นต้องปกป้องข้อมูลที่สำคัญ และป้องกันไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ ตัวอย่างของข้อมูลที่สำคัญที่คุณอาจต้องการป้องกันไม่ให้รั่วภายนอกองค์กรของคุณ รวมข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลส่วนบุคคล (PII) เช่นหมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขประกันสังคม หรือหมายเลขรหัสประจำชาติ กับนโยบาย (DLP) การป้องกันการสูญหายของข้อมูลใน SharePoint Server 2016 คุณสามารถระบุ ตรวจสอบ และป้องกันข้อมูลที่สำคัญทั่วทั้งไซต์คอลเลกชันของคุณโดยอัตโนมัติ

ด้วย DLP คุณสามารถ:

 • สร้างแบบสอบถาม DLP เพื่อระบุข้อมูลที่มีความสำคัญในขณะนี้มีอยู่ในไซต์คอลเลกชันของคุณ ก่อนที่คุณสร้างนโยบาย DLP มักเป็นประโยชน์เมื่อต้องการดูสิ่งที่ชนิดของข้อมูลที่สำคัญบุคคลในองค์กรของคุณทำกับ และไซต์คอลเลกชันที่ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญนี้ ด้วยคิวรี DLP คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่สำคัญที่จะอยู่ภายใต้ข้อบังคับอุตสาหกรรมทั่วไป ได้ดียิ่งขึ้นทำความเข้าใจความเสี่ยงของคุณ และกำหนดสิ่งและซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่นโยบาย DLP ของคุณต้องการป้องกัน

 • สร้างนโยบาย DLP เพื่อตรวจสอบ และปกป้องข้อมูลที่สำคัญในไซต์คอลเลกชันของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่านโยบายที่แสดงเคล็ดลับนโยบายสำหรับผู้ใช้ถ้าพวกเขาบันทึกเอกสารที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น เพิ่มเติม นโยบายสามารถบล็อกการเข้าถึงเอกสารเหล่านั้นสำหรับทุกคน แต่เจ้าของไซต์ เข้าไปเจ้าของเนื้อหาโดยอัตโนมัติ และทุกคนที่ล่าสุดเอกสาร และสุดท้าย เนื่องจากคุณไม่ต้องนโยบาย DLP ของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่เริ่มทำงานของพวกเขาทำ คำแนะนำนโยบายมีตัวเลือกที่จะแทนการดำเนินการบล็อก เพื่อให้บุคคลสามารถทำเพื่อทำงานกับเอกสารถ้ามีเหตุผลทางธุรกิจ

เทมเพล DLP

เมื่อคุณสร้างแบบสอบถาม DLP หรือนโยบาย DLP คุณสามารถเลือกจากรายการของเทมเพล DLP ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อบังคับทั่วไป ระบุชนิดของข้อมูลที่สำคัญระบุแต่ละเทมเพล DLP – เช่น เทมเพลข้อมูลสหรัฐอเมริกาข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูล (PII) ที่มีชื่อระบุเนื้อหาที่ประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรหมายเลขหนังสือเดินทาง สหรัฐอเมริกาแต่ละตัวผู้เสียภาษีรหัสตัวเลขส่วนบุคคล (ITIN), หรือสหรัฐอเมริกาหมายเลขประกันสังคม (เลขประกัน สังคม)

เทมเพลตนโยบาย DLP

ชนิดข้อมูลที่สำคัญ

นโยบาย DLP ช่วยปกป้องข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งจะถูกกำหนดเป็นชนิดข้อมูลที่สำคัญ SharePoint Server 2016 มีข้อกำหนดสำหรับหลายทั่วไปมีความสำคัญชนิดข้อมูลที่พร้อมให้คุณใช้ เช่นหมายเลขบัตรเครดิต ตัวเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขรหัสประจำชาติ และหมายเลขหนังสือเดินทาง

เมื่อนโยบาย DLP ค้นหาชนิดข้อมูลที่สำคัญเช่นหมายเลขบัตรเครดิต แต่ไม่เพียงแค่ดูสำหรับตัวเลข 16 หลัก แต่ละชนิดข้อมูลที่มีความสำคัญถูกกำหนด และตรวจหา โดยการใช้ร่วมกัน:

 • คำสำคัญ

 • การตรวจสอบ checksums หรือองค์ประกอบภายในฟังก์ชัน

 • ประเมินนิพจน์ทั่วไปเมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่ตรงกันลวดลาย

 • ตรวจสอบเนื้อหาอื่น ๆ

นี้ช่วยให้คุณการตรวจหา DLP ให้ความถูกต้องในระดับสูงได้ในขณะที่การลดจำนวนเป็น false ทำงานผิดพลาดที่สามารถหยุดงานของบุคคล

แต่ละเทมเพล DLP ค้นหาข้อมูลที่มีความสำคัญอย่าง น้อยหนึ่งชนิด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของแต่ละชนิดข้อมูลที่สำคัญ ดูว่าชนิดข้อมูลที่สำคัญใน SharePoint Server 2016 ค้นหา

เทมเพลตนี้ DLP ...

ค้นหาชนิดข้อมูลที่สำคัญเหล่านี้...

ข้อมูลของข้อมูลส่วนบุคคล (PII) สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา / หมายเลขหนังสือเดินสหราชอาณาจักร

หมายเลขรหัสประจำตัวผู้เสียภาษีสหรัฐอเมริกา(ส่วนบุคคล ITIN)

หมายเลขประกันสังคมสหรัฐอเมริกา (เลขประกันสังคม)

Act Gramm Leach Bliley สหรัฐอเมริกา (GLBA)

หมายเลขบัตรเครดิต

หมายเลขบัญชี ธนาคารของสหรัฐอเมริกา

หมายเลขรหัสประจำตัวผู้เสียภาษีสหรัฐอเมริกา(ส่วนบุคคล ITIN)

หมายเลขประกันสังคมสหรัฐอเมริกา (เลขประกันสังคม)

มาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล PCI (PCI DSS)

หมายเลขบัตรเครดิต

ข้อมูลทางการเงินสหราชอาณาจักร

หมายเลขบัตรเครดิต

หมายเลขบัตรเดบิต EU

รหัส SWIFT

ข้อมูลทางการเงินสหรัฐอเมริกา

หมายเลขการกำหนดเส้นทาง ABA

หมายเลขบัตรเครดิต

หมายเลขบัญชี ธนาคารของสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลของข้อมูลส่วนบุคคล (PII) สหราชอาณาจักร

หมายเลขประกันชาติสหราชอาณาจักร (NINO)

สหรัฐอเมริกา / หมายเลขหนังสือเดินสหราชอาณาจักร

Act ปกป้องข้อมูลของสหราชอาณาจักร

รหัส SWIFT

หมายเลขประกันชาติสหราชอาณาจักร (NINO)

สหรัฐอเมริกา / หมายเลขหนังสือเดินสหราชอาณาจักร

ความเป็นส่วนตัวของสหราชอาณาจักรและข้อบังคับการติดต่อสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

รหัส SWIFT

การปฏิบัติตามกฎหมายลับหมายเลขประกันสังคมรัฐสหรัฐอเมริกา

หมายเลขประกันสังคมสหรัฐอเมริกา (เลขประกันสังคม)

กฎหมายแจ้งให้ทราบการไม่ปฏิบัติตามรัฐสหรัฐอเมริกา

หมายเลขบัตรเครดิต

หมายเลขบัญชี ธนาคารของสหรัฐอเมริกา

จำนวนสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมควบคุมสหรัฐอเมริกา

หมายเลขประกันสังคมสหรัฐอเมริกา (เลขประกันสังคม)

แบบสอบถาม DLP

ก่อนที่คุณสร้างนโยบาย DLP ของคุณ คุณอาจต้องการดูข้อมูลที่มีความสำคัญแล้วมีทั่วทั้งไซต์คอลเลกชันของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถสร้าง และเรียกใช้คิวรี DLP ในศูนย์ eDiscovery

สร้างคิวรี DLP ปุ่ม

แบบสอบถาม DLP ได้เหมือนกับแบบสอบถามของ eDiscovery โดยขึ้นอยู่กับเทมเพล DLP ใดคุณเลือก แบบสอบถาม DLP ถูกกำหนดค่าการค้นหาบางชนิดข้อมูลที่มีความสำคัญ ขั้นแรก ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการค้นหา แล้ว คุณสามารถปรับแต่งคิวรี เพราะสนับสนุน Keyword Query Language (KQL) นอกจากนี้ คุณสามารถแคบลงคิวรี โดยการเลือกช่วงวัน เฉพาะผู้เขียน มูลค่าทรัพย์ที่ SharePoint หรือตำแหน่งที่ตั้ง และเช่นคิวรีแบบ eDiscovery เดียวคุณสามารถแสดงตัวอย่าง ส่งออก และดาวน์โหลดผลลัพธ์ของคิวรี

DLP คิวรีที่ประกอบด้วยชนิดข้อมูลที่สำคัญ

นโยบาย DLP

นโยบาย DLP ช่วยให้คุณระบุ ตรวจสอบ และป้องกันข้อมูลที่สำคัญที่จะอยู่ภายใต้ข้อบังคับอุตสาหกรรมทั่วไปโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกข้อมูลที่มีความสำคัญเพื่อป้องกันชนิดใด และตรวจพบว่าการดำเนินการดำเนินการเมื่อเนื้อหาที่ประกอบด้วยข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญ นโยบาย DLP สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยส่งรายงานที่มีปัญหา การแจ้งให้ทราบที่ผู้ใช้ที่ มีเคล็ดลับนโยบายบนไซต์ และคุณอาจเลือกบล็อกการเข้าถึงเอกสารสำหรับทุกคน แต่เจ้าของไซต์ เข้าไปเจ้าของเนื้อหา และทุกคนที่ปรับเปลี่ยนเอกสารล่าสุด สุดท้าย คำแนะนำนโยบายมีตัวเลือกที่จะแทนการดำเนินการบล็อก เพื่อให้บุคคลสามารถทำเพื่อทำงานกับเอกสารถ้าพวกเขามีเหตุผลทางธุรกิจ หรือจำเป็นต้องรายงานค่าบวกเป็น false

คุณสร้าง และจัดการนโยบาย DLP ในศูนย์นโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สร้างนโยบาย DLP เป็นสองขั้นตอน: ครั้งแรก ที่คุณสร้างนโยบาย DLP จากนั้น คุณกำหนดนโยบายไซต์คอลเลกชัน

ศูนย์นโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ขั้นตอนที่ 1: สร้างนโยบาย DLP

เมื่อคุณสร้างนโยบาย DLP เลือกเทมเพลต DLP ที่ค้นหาชนิดของข้อมูลที่สำคัญที่คุณจำเป็นต้องระบุ ตรวจสอบ และป้องกันโดยอัตโนมัติ

นโยบาย DLP หน้าใหม่

เมื่อนโยบาย DLP ค้นหาเนื้อหาที่มีหมายเลขขั้นต่ำของอินสแตนซ์ของชนิดระบุของข้อมูลที่สำคัญที่คุณเลือก – เช่น หมายเลขบัตรเครดิตห้า หรือแบบเดียวหมาย เลขประกันสังคม – แล้วนโยบาย DLP สามารถโดยอัตโนมัติป้องกันข้อมูลที่มีความสำคัญ โดยทำดังต่อไปนี้:

 • ส่งรายงานที่มีปัญหากับบุคคลที่คุณเลือก (เช่นเจ้าหน้าที่ของคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบ) ด้วยรายละเอียดของเหตุการณ์นั้น รายงานนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาที่พบเช่นชื่อเรื่อง เอกสารเจ้าของ และตรวจพบว่าข้อมูลที่สำคัญ เมื่อต้องการส่งรายงานเหตุการณ์ คุณต้องการกำหนดค่าการตั้งค่าอีเมลขาออกในการดูแลจากศูนย์กลาง

 • ผู้ใช้ มีเคล็ดลับนโยบายการแจ้งให้ทราบเมื่อมีบันทึกเอกสารที่ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ หรือแก้ไข คำแนะนำนโยบายอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้เอกสารนั้นขัดแย้งกับนโยบาย DLP เพื่อให้บุคคลสามารถดำเนินการทำ เช่นการเอาข้อมูลที่มีความสำคัญออกจากเอกสาร เมื่อเอกสารอยู่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คำแนะนำนโยบายหายไป

 • การบล็อกการเข้าถึงเนื้อหาสำหรับทุกคนยกเว้นกลุ่มเจ้าของไซต์ เจ้าของเอกสาร และบุคคลที่ล่าสุดเอกสาร บุคคลเหล่านี้สามารถเอาข้อมูลที่มีความสำคัญออกจากเอกสาร หรือดำเนินการอื่น ๆ ทำ เมื่อเอกสารอยู่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สิทธิ์เดิมจะโดยอัตโนมัติเรียกคืน เป็นเรื่องสำคัญเพื่อทำความเข้าใจว่า คำแนะนำนโยบายให้แก่บุคคลตัวเลือกในการแทนการดำเนินการบล็อก เคล็ดลับนโยบายซึ่งสามารถช่วยให้ความรู้ผู้ใช้เกี่ยวกับนโยบาย DLP ของคุณ และบังคับให้มี โดยไม่มีการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นทำงานของพวกเขา

  แสดงเคล็ดลับนโยบายบล็อกการเข้าถึงเอกสาร

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดนโยบาย DLP

หลังจากที่คุณสร้างนโยบาย DLP คุณจำเป็นต้องกำหนดอย่าง น้อยหนึ่งไซต์คอลเลกชัน ที่จะสามารถเริ่มการเพื่อช่วยป้องกันข้อมูลที่สำคัญในตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว นโยบายเดียวคุณสามารถกำหนดให้กับไซต์คอลเลกชันมากมาย แต่ละการมอบหมายงานที่จำเป็นต้องสร้างทีละครั้ง

กำหนดนโยบายสำหรับไซต์คอลเลกชัน

เคล็ดลับนโยบาย

คุณต้องการให้บุคคลในองค์กรของคุณที่ทำงานกับข้อมูลที่สำคัญอยู่ตามกฎระเบียบ ด้วยนโยบาย DLP ของคุณ แต่คุณไม่ต้องการบล็อกพวกเขาโดยไม่จำเป็นจากเริ่มทำงานของพวกเขาเสร็จเรียบร้อยแล้ว นี่คือตำแหน่งที่สามารถช่วยให้เคล็ดลับนโยบาย

เคล็ดลับนโยบายคือ การแจ้งเตือนหรือคำเตือนที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้อื่นกำลังทำงานกับเนื้อหาที่ขัดแย้งกับนโยบาย DLP นั่นคือตัวอย่าง เนื้อหาเช่นเวิร์กบุ๊ก Excel ที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล (PII) และที่ถูกบันทึกไปยังไซต์

คุณสามารถใช้เคล็ดลับนโยบายเพื่อเพิ่มรับทราบ และช่วยให้ความรู้ผู้เกี่ยวกับนโยบายขององค์กรของคุณ เคล็ดลับนโยบายยัง บุคคลทำให้ตัวเลือกในการแทนนโยบาย เพื่อให้พวกเขากำลังถูกบล็อกถ้าพวกเขามีทางธุรกิจที่ถูกต้องหรือถ้านโยบายการตรวจหาค่าบวกเป็น false

ดู หรือเคล็ดลับนโยบายการแทน

เมื่อต้องการดำเนินการบนเอกสาร เช่นการแทนนโยบาย DLP หรือรายงานเป็น false ค่าบวก คุณสามารถเลือกเมนูเปิด... สำหรับรายการ >เคล็ดลับนโยบายมุมมอง ได้

คำแนะนำนโยบายการแสดงรายการปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหา และคุณสามารถเลือกแก้ไข แล้วแทน คำแนะนำนโยบาย หรือรายงาน เป็นบวก false

เคล็ดลับนโยบายสำหรับเอกสาร เคล็ดลับนโยบายการแทน

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีนโยบายเคล็ดลับการทำงาน

โปรดสังเกตว่า จะเป็นไปได้สำหรับเนื้อหาเพื่อให้ตรงกับนโยบาย DLP มากกว่าหนึ่ง แต่จะแสดงคำแนะนำนโยบายที่จากนโยบายจำกัดมากที่สุด ลำดับความ สำคัญสูงเท่านั้น ตัวอย่างเช่น นโยบายเคล็ดลับจากนโยบาย DLP ที่จะแสดงขึ้นเหนือเคล็ดลับนโยบายจากกฎที่เพียงแค่จะแจ้งให้ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหา ซึ่งป้องกันบุคคลจากการดูสิ่งที่เกี่ยวข้องเคล็ดลับนโยบาย ยัง ถ้านโยบายเคล็ดลับนโยบายจำกัดมากที่สุดใน อนุญาตให้ผู้ใช้แทนนโยบาย จาก นั้นแทนที่นโยบายนี้แทนนโยบายอื่น ๆ ที่ตรงกับเนื้อหา

นโยบาย DLP จะซิงค์ไปยังไซต์ และ contented ประเมินคามเหล่านี้เป็นระยะ ๆ และแบบอะซิงโครนัส (ให้ดูที่ส่วนถัดไป), ดังนั้นอาจมีการย่อหน่วงเวลาคุณสร้างนโยบาย DLP และเวลาคุณจะเห็นเคล็ดลับนโยบายเริ่ม

วิธีการทำงานของนโยบาย DLP

DLP ตรวจพบข้อมูลที่สำคัญ โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาความลึก (ไม่ใช่แค่เพียงการสแกนข้อความอย่างง่าย) วิเคราะห์เนื้อหาความลึกนี้ใช้คำสำคัญที่ตรงกัน ประเมินนิพจน์ทั่วไป ฟังก์ชันภายใน และวิธีอื่น ๆ เพื่อตรวจหาเนื้อหาที่ตรงกับนโยบาย DLP ของคุณ อาจเป็นเดียวเปอร์เซ็นต์ขนาดเล็กของข้อมูลของคุณจะถือว่ามีความสำคัญ นโยบาย DLP สามารถระบุ ตรวจสอบ และโดยอัตโนมัติปกป้องเฉพาะข้อมูล โดยไม่มี impeding หรือกระทบกับบุคคลที่ทำงานกับส่วนเหลือของเนื้อหาของคุณ

หลังจากที่คุณสร้างนโยบาย DLP ในศูนย์นโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จะถูกเก็บไว้เป็นนิยามนโยบายในไซต์นั้น แล้ว ตามที่คุณกำหนดนโยบายแตกต่างกันของไซต์คอลเลกชัน นโยบายจะซิงค์กับตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว จุดเริ่มต้นการประเมินเนื้อหา และการบังคับให้มีการดำเนินการเช่นส่งรายงานเหตุการณ์ แสดงเคล็ดลับนโยบาย และการบล็อกการเข้าถึง

ประเมินนโยบายในไซต์

ทั้งหมดของไซต์คอลเลกชันของคุณ เอกสารกำลังตฟีเปลี่ยนแปลงซึ่งพวกเขากำลังทผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องกำลังสร้าง แก้ไข แชร์ และอื่น ๆ นั่นหมายความว่า เอกสารสามารถเกิดขัดแย้ง หรือกลายเป็นตามกฎระเบียบ ด้วยนโยบาย DLP ตลอดเวลา ตัวอย่าง บุคคลสามารถอัปโหลดเอกสารที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่มีข้อมูลสำคัญไปยังไซต์ทีมของตน ได้ในภายหลัง บุคคลอื่นสามารถแก้ไขเอกสารเดียวกัน และเพิ่มข้อมูลที่สำคัญ

ในกรณีนี้ ที่นโยบาย DLP ตรวจสอบเอกสารสำหรับนโยบายที่ตรงกันบ่อยในเบื้องหลัง คุณสามารถนึกถึงนี้เป็นประเมินนโยบายแบบอะซิงโครนัส

ต่อไปนี้เป็นวิธีการทำงาน เมื่อบุคคลที่เพิ่ม หรือเปลี่ยนเอกสารในไซต์ของพวกเขา โปรแกรมค้นหาสแกนเนื้อหา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาได้ในภายหลัง ในขณะนี้เกิดขึ้น เนื้อหายังสแกนหาข้อมูลที่สำคัญ ข้อมูลใด ๆ ที่มีความสำคัญที่พบถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในดัชนีการค้นหา เพื่อให้ทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบเท่านั้นสามารถเข้าถึง แต่ผู้ใช้ไม่ทั่วไป นโยบาย DLP แต่ละรายการที่คุณได้เปิดใช้งานทำงานในเบื้องหลัง (แบบอะซิงโครนัส), ตรวจสอบการค้นหาเนื้อหาใด ๆ ที่ตรงกับนโยบายบ่อย และใช้การกระทำเมื่อต้องการป้องกันจากรั่วโดยไม่ตั้งใจ

ไดอะแกรมที่แสดงวิธีนโยบาย DLP ประเมินเนื้อหาแบบอะซิงโครนัส

สุดท้าย เอกสารสามารถเกิดขัดแย้งกับนโยบาย DLP แต่พวกเขาจะเข้ากันได้กับนโยบาย DLP ตัวอย่างเช่น ถ้าบุคคลเพิ่มหมายเลขบัตรเครดิตไปยังเอกสาร นั้นอาจเป็นสาเหตุให้นโยบาย DLP เมื่อต้องการบล็อกการเข้าถึงเอกสารโดยอัตโนมัติ แต่ ถ้าบุคคลเอาข้อมูลที่มีความสำคัญ แอคชันในภายหลัง (ในกรณีนี้ บล็อก) ถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติในครั้งถัดไปที่เอกสารจะได้รับการประเมินกับนโยบาย

DLP ประเมินเนื้อหาใด ๆ ที่สามารถทำดัชนี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของไฟล์ใดถูกตระเวนตามค่าเริ่มต้น ดูตระเวนนามสกุลไฟล์เริ่มต้น และชนิดไฟล์ที่แยกวิเคราะห์

มุมมอง DLP เหตุการณ์ในไฟล์บันทึกการใช้งาน

คุณสามารถดูกิจกรรมนโยบาย DLP ในไฟล์บันทึกการใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ SharePoint Server 2016 ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูข้อความที่ใส่ โดยผู้ใช้เมื่อพวกเขาแทนคำแนะนำนโยบายหรือรายงานเป็นบวก false

ก่อนอื่น คุณต้องการเปิดใช้งานตัวเลือกในการดูแลจากศูนย์กลาง (ตรวจสอบ >กำหนดค่าการใช้งานและความสมบูรณ์เก็บรวบรวมข้อมูล > Data_SPUnifiedAuditEntry ใช้เหตุการณ์บันทึกง่าย ๆ ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานการบันทึก ดูกำหนดค่าการใช้งานความสมบูรณ์รวบรวมข้อมูลและ

ตัวเลือกเพื่อเปิดใช้งานการบันทึกการใช้งาน DLP

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ คุณสามารถเปิดรายงานการใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ และดูเหตุผลที่ให้ไว้ โดยผู้ใช้สำหรับการแทนคำนโยบาย DLP พร้อมกับเหตุการณ์ DLP อื่น ๆ

แทนเหตุผลสำหรับผู้ใช้ในไฟล์บันทึกการใช้งาน

ก่อนที่คุณจะเริ่ม ด้วย DLP

หัวข้อนี้สรุปฟีเจอร์ที่ DLP ขึ้นอยู่กับบางประการ ซึ่งรวมถึง:

 • เมื่อต้องการตรวจหา และจัดประเภทข้อมูลที่สำคัญในไซต์คอลเลกชันของคุณ เริ่มบริการการค้นหา และกำหนดกำหนดการตระเวนสำหรับเนื้อหาของคุณ

 • เปิดออกไปอีเมล

 • เมื่อต้องการดูการแทนผู้ใช้และเหตุการณ์อื่น ๆ DLP เปิดใช้งานรายงานการใช้งาน

 • สร้างไซต์คอลเลกชัน:

  • สำหรับแบบสอบถาม DLP สร้างศูนย์ eDiscovery ไซต์คอลเลกชัน

  • สำหรับนโยบาย DLP สร้างศูนย์นโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบไซต์คอลเลกชัน

 • สร้างกลุ่มความปลอดภัยสำหรับทีมของคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบ แล้ว เพิ่มกลุ่มความปลอดภัยให้กับกลุ่มเจ้าของในศูนย์ eDiscovery หรือศูนย์นโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 • เมื่อต้องการเรียกใช้คิวรี DLP ดูสิทธิ์จำเป็นสำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่แบบสอบถามจะค้นหา – สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูสร้างคิวรีใน SharePoint Server 2016 DLP

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×