ภาพรวมของการทำแผนภูมิ

ใน Microsoft Office Excel 2007 เป็นเรื่องง่ายที่จะสร้างแผนภูมิที่ดูเป็นมืออาชีพ เลือกชนิดแผนภูมิ เค้าโครงแผนภูมิ และลักษณะแผนภูมิ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วย Ribbon ซึ่งเป็นคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent ใหม่ คุณจะได้ผลลัพธ์แบบมืออาชีพทันทีทุกครั้งที่คุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถทำให้การทำแผนภูมิยิ่งง่ายขึ้นไปอีกได้ด้วยการบันทึกแผนภูมิที่คุณชอบเป็นแม่แบบแผนภูมิ ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อใดก็ตามที่คุณสร้างแผนภูมิใหม่

ถ้าคุณติดตั้ง Office Excel 2007 ไว้ คุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการทำแผนภูมิที่ทรงประสิทธิภาพของ Excel ในโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 อื่นๆ เช่น Microsoft Office PowerPoint 2007 และ Microsoft Office Word 2007 ได้

ในบทความนี้

การสร้างแผนภูมิใน Excel

การสร้างแผนภูมิใน PowerPoint และ Word

การปรับเปลี่ยนแผนภูมิ

การใช้ลักษณะแผนภูมิและเค้าโครงแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพ

การเพิ่มการจัดรูปแบบที่สะดุดตาลงในแผนภูมิ

การใช้แผนภูมิใหม่โดยสร้างแม่แบบแผนภูมิ

การสร้างแผนภูมิใน Excel

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิพื้นฐานใน Excel ที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนและจัดรูปแบบในภายหลังได้ ให้เริ่มด้วยการป้อนข้อมูลของแผนภูมิบนแผ่นงาน จากนั้นคุณเพียงแค่เลือกข้อมูลและเลือกชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการใช้บน Office Fluent Ribbon (แท็บ แทรก, กลุ่ม แผนภูมิ)

ข้อมูลเวิร์กชีตและแผนภูมิ

รูปปุ่ม ข้อมูลในแผ่นงาน

2 แผนภูมิที่สร้างจากข้อมูลในแผ่นงาน

Excel สนับสนุนชนิดแผนภูมิหลากหลายชนิดเพื่อช่วยให้คุณแสดงข้อมูลในวิธีต่างๆ ที่สื่อความหมายต่อผู้ชมของคุณ เมื่อคุณสร้างแผนภูมิหรือเปลี่ยนแปลงแผนภูมิที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกจากชนิดแผนภูมิช่วงกว้าง (เช่น แผนภูมิคอลัมน์หรือแผนภูมิวงกลม) และชนิดย่อยของแผนภูมินั้น (เช่น แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน หรือแผนภูมิวงกลมสามมิติ) นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างแผนภูมิผสมได้โดยใช้ชนิดแผนภูมิในแผนภูมิของคุณมากกว่าหนึ่งชนิด

แผนภูมิผสม

ตัวอย่างของแผนภูมิผสมที่ใช้ชนิดแผนภูมิคอลัมน์และแผนภูมิเส้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแผนภูมิใน Excel ให้ดูการสร้างแผนภูมิ

การสร้างแผนภูมิใน PowerPoint และ Word

แผนภูมิจะถูกรวมเข้ากับโปรแกรม การวางจำหน่าย Office 2007 อื่น เช่น Office PowerPoint 2007 และ Office Word 2007 อย่างสมบูรณ์ โปรแกรมทั้งสองมีเครื่องมือแผนภูมิเดียวกับที่มีใน Excel เมื่อคุณติดตั้ง Excel คุณสามารถสร้างแผนภูมิ Excel ใน PowerPoint และ Word ได้ด้วยการคลิกปุ่ม แผนภูมิ บน Ribbon (แท็บ แทรก, กลุ่ม ภาพประกอบ) แล้วใช้เครื่องมือแผนภูมิเพื่อปรับเปลี่ยนหรือจัดรูปแบบแผนภูมิ แผนภูมิที่คุณสร้างจะฝังตัวใน Office PowerPoint 2007 และ Office Word 2007 และข้อมูลแผนภูมิจะถูกเก็บไว้ในแผ่นงาน Excel ซึ่งรวมอยู่ในแฟ้ม PowerPoint หรือ Word

หมายเหตุ: ถ้าคุณทำงานในโหมดที่เข้ากันได้ใน Word คุณสามารถแทรกแผนภูมิโดยใช้ Microsoft Graph แทน Excel ได้ ใน PowerPoint คุณสามารถใช้ Excel เพื่อสร้างแผนภูมิได้เสมอ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกแผนภูมิจาก Excel ไปยัง PowerPoint 2007 และ Word 2007 ได้อีกด้วย เมื่อคุณคัดลอกแผนภูมิ แผนภูมิอาจฝังตัวเป็นข้อมูลสแตติกหรือเชื่อมโยงไปยังสมุดงานก็ได้ สำหรับแผนภูมิที่เชื่อมโยงกับสมุดงานที่คุณสามารถเข้าถึง คุณสามารถระบุให้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในสมุดงานที่เชื่อมโยงได้โดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดแผนภูมิ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแผนภูมิใน PowerPoint 2007 หรือ Office Word 2007 ให้ดู ใช้แผนภูมิและกราฟในงานนำเสนอของคุณ หรือ นำเสนอข้อมูลในแผนภูมิหรือกราฟ

ด้านบนของหน้า

การปรับเปลี่ยนแผนภูมิ

หลังจากคุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถปรับเปลี่ยนแผนภูมิได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเปลี่ยนวิธีที่แกนถูกแสดง เพิ่มชื่อแผนภูมิ ย้ายหรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ หรือแสดงองค์ประกอบเพิ่มเติมของแผนภูมิ

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนแผนภูมิ คุณสามารถ

  • เปลี่ยนแปลงการแสดงแกนของแผนภูมิ    คุณสามารถระบุมาตราส่วนของแกนและปรับช่วงระหว่างค่าหรือประเภทที่ถูกแสดงได้ เมื่อต้องการให้แผนภูมิของคุณอ่านง่ายขึ้น คุณสามารถเพิ่มเครื่องหมายขีดและป้ายแสดงชื่อประเภทบนแกนลงในแกน และระบุช่วงที่เครื่องหมายขีดปรากฏได้ด้วย

  • เพิ่มชื่อและป้ายชื่อข้อมูลลงในแผนภูมิ    เมื่อต้องการช่วยทำให้ข้อมูลที่ปรากฏในแผนภูมิชัดเจนขึ้น คุณสามารถเพิ่มชื่อแผนภูมิ ชื่อแกน และป้ายชื่อข้อมูลได้

  • เพิ่มคำอธิบายแผนภูมิหรือตารางข้อมูล     คุณสามารถแสดงหรือซ่อน คำอธิบายแผนภูมิหรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของคำอธิบายแผนภูมิได้ ในบางแผนภูมิ คุณยังสามารถแสดงตารางข้อมูล ที่แสดงคีย์คำอธิบายแผนภูมิและค่าที่นำเสนอในแผนภูมิได้อีกด้วย

  • นำตัวเลือกแบบพิเศษไปใช้กับแผนภูมิแต่ละชนิด    เส้นพิเศษ (เช่น เส้นเชื่อมจุดสูงสุด-ต่ำสุดและ เส้นแนวโน้ม), แถบ (เช่น แถบขึ้น-ลงและแถบค่าคลาดเคลื่อน), ตัวแสดงข้อมูล และตัวเลือกอื่นๆ จะมีให้กับชนิดแผนภูมิแบบต่างๆ

ด้านบนของหน้า

การใช้ลักษณะแผนภูมิและเค้าโครงแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพ

แทนที่จะเพิ่มหรือเปลี่ยนองค์ประกอบแผนภูมิ หรือจัดรูปแบบแผนภูมิด้วยตนเอง คุณสามารถนำลักษณะแผนภูมิและเค้าโครงแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้กับแผนภูมิของคุณได้อย่างรวดเร็ว Excel มีเค้าโครงและลักษณะที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่เป็นประโยชน์มากมายที่คุณสามารถเลือกใช้ได้ แต่คุณสามารถปรับเค้าโครงหรือลักษณะอย่างละเอียดได้อีกถ้าจำเป็น ด้วยการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงและจัดรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิแต่ละอย่างด้วยตนเอง เช่น พื้นที่แผนภูมิพื้นที่การลงจุดชุดข้อมูลของแผนภูมิ หรือคำอธิบายแผนภูมิ

เมื่อคุณนำเค้าโครงแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้ ชุดองค์ประกอบแผนภูมิบางชุด (เช่น ชื่อเรื่องในแผนภูมิ คำอธิบายแผนภูมิ ตารางข้อมูล หรือป้ายชื่อข้อมูล) จะถูกแสดงในการจัดเรียงเฉพาะแบบในแผนภูมิของคุณ คุณสามารถเลือกจากเค้าโครงที่หลากหลายที่มีให้แผนภูมิแต่ละชนิด

เมื่อคุณนำลักษณะแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้ แผนภูมิจะถูกจัดรูปแบบตามธีมเอกสารที่คุณได้นำไปใช้ เพื่อให้แผนภูมิของคุณตรงกับของหน่วยงานหรือของคุณเอง สีของธีม (ชุดสี), ฟอนต์ของธีม (ชุดของหัวข้อและแบบอักษรของเนื้อความ) และเอฟเฟ็กต์ของธีม (ชุดของเส้นและการเติมลักษณะพิเศษ)

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถสร้างเค้าโครงหรือลักษณะแผนภูมิของคุณเอง แต่คุณสามารถสร้างแม่แบบแผนภูมิที่รวมเค้าโครงและการจัดรูปแบบแผนภูมิที่คุณต้องการได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแม่แบบแผนภูมิ ให้ดูการใช้แผนภูมิใหม่ด้วยการสร้างแม่แบบแผนภูมิ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแผนภูมิ ให้ดูการเปลี่ยนเค้าโครงหรือลักษณะของแผนภูมิ

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มการจัดรูปแบบที่สะดุดตาลงในแผนภูมิ

นอกเหนือจากการนำลักษณะแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้แล้ว คุณยังสามารถนำการจัดรูปแบบมาใช้กับองค์ประกอบแผนภูมิแต่ละแผนภูมิได้อย่างง่ายดาย เช่น ตัวแสดงข้อมูล พื้นที่แผนภูมิ พื้นที่การลงจุด และตัวเลขและข้อความในชื่อและป้ายชื่อเพื่อให้แผนภูมิของคุณสะดุดตา คุณสามารถนำลักษณะรูปร่างและลักษณะอักษรศิลป์บางลักษณะมาใช้ได้ และคุณยังสามารถจัดรูปแบบรูปร่างและข้อความขององค์ประกอบแผนภูมิได้ด้วยตนเองได้อีกด้วย

เมื่อต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบ คุณสามารถ

  • เติมองค์ประกอบแผนภูมิ    คุณสามารถใช้สี พื้นผิว รูปภาพ และสีเติมไล่ระดับเพื่อช่วยดึงความสนใจไปยังบางองค์ประกอบในแผนภูมิได้

  • เปลี่ยนเค้าโครงขององค์ประกอบแผนภูมิ    คุณสามารถใช้สี ลักษณะเส้น และน้ำหนักเส้นเพื่อเน้นองค์ประกอบแผนภูมิได้

  • เพิ่มลักษณะพิเศษลงในองค์ประกอบแผนภูมิ    คุณสามารถนำลักษณะพิเศษ เช่น การแรเงา การสะท้อน การเรืองแสง ขอบนุ่ม มุมเอียง และการหมุนสามมิติ ไปใช้กับรูปร่างองค์ประกอบแผนภูมิได้ ซึ่งจะทำให้แผนภูมิดูสมบูรณ์ขึ้น

  • จัดรูปแบบข้อความและตัวเลข    คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความและตัวเลขในชื่อ ป้ายชื่อ และกล่องข้อความบนแผนภูมิ เหมือนกับที่คุณทำกับข้อความและตัวเลขบนแผ่นงาน เมื่อต้องการทำให้ข้อความและตัวเลขโดดเด่นขึ้นมา คุณสามารถใช้ได้แม้กระทั่งลักษณะอักษรศิลป์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดรูปแบบองค์ประกอบแผนภูมิ โปรดดูที่จัดรูปแบบองค์ประกอบแผนภูมิ

ด้านบนของหน้า

การใช้แผนภูมิใหม่โดยสร้างแม่แบบแผนภูมิ

ถ้าคุณต้องการนำแผนภูมิที่คุณกำหนดเองมาใช้ใหม่เพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณ คณสามารถบันทึกแผนภูมินั้นเป็นแม่แบบแผนภูมิ (*.crtx) ในโฟลเดอร์แม่แบบแผนภูมิ เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถนำแม่แบบแผนภูมิไปใช้เหมือนกับที่ต้องการทำกับชนิดแผนภูมิที่มีอยู่แล้วภายในอื่นๆ ที่จริงแล้ว แม่แบบแผนภูมิเป็นชนิดแผนภูมิจริง และคุณยังสามารถใช้ชนิดแม่แบบเพื่อเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของแผนภูมิที่มีอยู่ได้

ถ้าคุณใช้แม่แบบแผนภูมิบ่อยครั้ง คุณสามารถบันทึกแม่แบบเป็นชนิดแผนภูมิเริ่มต้น

หมายเหตุ: แม่แบบแผนภูมิจะไม่เป็นไปตามเอกสารธีม เมื่อต้องการใช้สีของธีม, ฟอนต์ของธีม และ เอฟเฟ็กต์ของธีม ในแผนภูมิที่คุณสร้างโดยใช้แม่แบบแผนภูมิ คุณสามารถนำลักษณะมาใช้กับแผนภูมินั้น ลักษณะแผนภูมิจะตั้งค่าชุดรูปแบบของแผนภูมิใหม่ให้เป็นชุดรูปแบบเอกสาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูการใช้ลักษณะแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและเค้าโครงแผนภูมิสำหรับการมองดูอย่างมืออาชีพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้แม่แบบแผนภูมิ โปรดดูที่การสร้าง การนำไปใช้ หรือการเอาแม่แบบแผนภูมิออก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×