ภาพรวมการโอนสายและข้อความเสียง

ในส่วนนี้จะให้ภาพรวมของคุณลักษณะด้านการโอนสายและข้อความเสียงที่ใช้งานได้ใน Office Communicator 2007 R2

หมายเหตุ: คุณลักษณะการโอนสายเรียกเข้าและข้อความเสียงจะใช้ได้ หากองค์กรของคุณได้รับการกำหนดค่าให้รองรับคุณสมบัติดังกล่าว หากคุณไม่แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานคุณลักษณะใดของ Communicator 2007 R2 โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

ในหัวข้อนี้

ตรวจสอบว่า Communicator ได้รับการกำหนดค่าไว้สำหรับ Enterprise Voice หรือการควบคุมการโทรระยะไกล

คุณลักษณะการโอนสายและข้อความเสียงกับ Enterprise Voice

คุณลักษณะด้านการโอนสายกับการควบคุมการโทรระยะไกล

ตรวจสอบว่า Communicator ได้รับการกำหนดค่าไว้สำหรับ Enterprise Voice หรือการควบคุมการโทรระยะไกล

หากองค์กรของคุณได้รับการกำหนดค่าคุณลักษณะระบบโทรศัพท์ของ Office Communications Server 2007 R2 คุณสามารถโอนสายเรียกเข้าด้วย Office Communicator ได้ มีระบบโทรศัพท์สามประเภทที่กำหนดค่าใน Communicator 2007 R2 ได้ ซึ่งได้แก่ การควบคุมการโทรระยะไกล Enterprise Voice หรือทั้งสองแบบรวมกัน

  • หาก Communicator ได้รับการกำหนดค่าไว้สำหรับการควบคุมการโทรระยะไกล คุณสามารถโอนสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งที่คุณได้ระบุไว้แล้ว หรือไปยังหมายเลขใหม่ก็ได้

  • หาก Communicator ได้รับการกำหนดค่าไว้สำหรับ Enterprise Voice คุณสามารถโอนสายไปยังหมายเลขอื่น, ผู้ติดต่อ หรือข้อความเสียงของคุณ, โทรหาหมายเลขเพิ่มเติมพร้อมกัน, ตั้งค่ากลุ่มการโทร หรือกำหนดตัวแทนที่จะรับสายของคุณ และโทรออกในนามของคุณได้

ตรวจสอบว่า Communicator ได้รับการกำหนดค่าไว้สำหรับ Enterprise Voice หรือการควบคุมการโทรระยะไกล

  • คลิกขวาที่กลุ่มผู้ติดต่อ จากนั้นชี้ไปที่ โทร หากเมนูไม่มีคำสั่ง อุปกรณ์การโทรที่ต้องการ แสดงว่าคุณได้รับการกำหนดค่าไว้สำหรับ Enterprise Voice. แต่หากคุณพบคำสั่ง อุปกรณ์การโทรที่ต้องการ แสดงว่าคุณได้รับการกำหนดค่าไว้สำหรับ การควบคุมการโทรระยะไกล.

ด้านบนของหน้า

คุณลักษณะการโอนสายและข้อความเสียงกับ Enterprise Voice

ด้วย Office Communicator และ Unified Communications Enterprise Voice คุณลักษณะดังต่อไปนี้จะสามารถใช้งานได้

  • โอนสายไปที่       สามารถโอนสายเรียกเข้าไปยังหมายเลยโทรศัพท์อื่น เช่น โทรศัพท์มือถือ, หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ที่ระบุไว้โดยผู้ใช้, ผู้ติดต่ออื่น หรือข้อความเสียง

  • โทรหาพร้อมกัน        หากคุณเป็นผู้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือกำลังติดสายระหว่างวันทำงาน คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าการโอนสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขโทรศัพท์อื่นในเวลาเดียวกันกับที่หมายเลขโทรศัพท์หลักของคุณดังขึ้น คุณยังสามารถใช้คุณลักษณะ โทรพร้อมกัน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับสายโทรศัพท์ที่มือถือของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ล็อกอิน Office Communicator ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ

  • การเปลี่ยนเส้นทางสายที่ไม่ได้รับ       คุณสามารถระบุว่าหากมีสายที่ไม่ได้รับในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ สายดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหมายเลข ผู้ติดต่อ หรือข้อความเสียงอื่นหรือไม่

  • ใช้กฎการโอนสายเรียกเข้าในระหว่างชั่วโมงทำงานเท่านั้น       คุณสามารถกำหนดให้ Communicator 2007 R2 โอนสายระหว่างชั่วโมงทำงานเท่านั้น ตามที่ระบุไว้ใน Outllok Work Calendar ในการเปลี่ยนเวลาทำงานเริ่มต้นที่แสดงในปฏิทินของคุณ ให้เปิด Microsoft Office Outlook หากยังไม่ได้เปิดไว้ ในเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือก จากนั้นคลิก ตัวเลือกปฏิทิน

  • โทรหาฉันและกลุ่มการโทรแบบทีมของฉัน       คุณสามารถตั้งค่ากลุ่มการโทรแบบทีม ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีได้สูงสุด 25 รายชื่อ เพื่อให้บุคคลในกลุ่มนั้นรับสายเรียกเข้าของคุณได้ คุณสามารถตั้งค่าคุณลักษณะนี้ เพื่อให้สายเรียกเข้าดังขึ้นที่คุณและกลุ่มการโทรแบบทีมของคุณพร้อมกันได้ หรือคุณสามารถกำหนดการหน่วงเวลาเพื่อให้สายเรียกเข้าดังที่คุณก่อน หากคุณไม่รับสายหลังเวลาที่กำหนดไว้ สายจะดังที่กลุ่มการโทรแบบทีมของคุณ

  • โทรหาฉันและผู้รับมอบสิทธิ์ของฉัน       หากคุณมีผู้ช่วยที่ใช้ Office Communications Server 2007 R2 Attendant เพื่อรับสายของคุณและโทรออกในนามของคุณ คุณสามารถตั้งค่าผู้รับมอบสิทธิ์ใน Office Communicator 2007 R2 คุณสามารถตั้งค่าคุณลักษณะนี้ เพื่อให้ให้สายเรียกเข้าดังขึ้นที่คุณและผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณพร้อมกัน หรือโอนสายของคุณไปให้ผู้รับมอบสิทธิ์โดยตรง

ด้านบนของหน้า

คุณลักษณะด้านการโอนสายกับการควบคุมการโทรระยะไกล

หาก Communicator ได้รับการกำหนดค่าไว้สำหรับการควบคุมการโทรระยะไกล คุณลักษณะด้านการโอนสายดังต่อไปนี้จะสามารถใช้งานได้

  • โอนสายไปที่       สามารถโอนสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขที่มีอยู่แล้ว เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือหมายเลขใหม่ที่คุณระบุ เป็นต้น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×