ภาพรวมการโอนสายและข้อความเสียง

ในส่วนนี้จะให้ภาพรวมของคุณลักษณะด้านการโอนสายและข้อความเสียงที่ใช้งานได้ใน Office Communicator 2007

หมายเหตุ: การโอนสายและข้อความเสียงจะใช้งานได้เฉพาะเมื่อองค์กรของคุณได้รับการกำหนดค่าเพื่อให้รองรับคุณลักษณะเหล่านี้ หากคุณไม่แน่ใจว่ามีคุณลักษณะใดบ้างใน Communicator 2007 ที่สามารถใช้งานได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

ในหัวข้อนี้

ตรวจสอบว่า Communicator ได้รับการกำหนดค่าไว้สำหรับ Enterprise Voice หรือการควบคุมการโทรระยะไกล

คุณลักษณะการโอนสายและข้อความเสียงกับ Enterprise Voice

คุณลักษณะด้านการโอนสายกับการควบคุมการโทรระยะไกล

ตรวจสอบว่า Communicator ได้รับการกำหนดค่าไว้สำหรับ Enterprise Voice หรือการควบคุมการโทรระยะไกล

หากองค์กรของคุณได้กำหนดคุณลักษณะด้านระบบโทรศัพท์ของ Communications Server 2007 แล้ว คุณสามารถโอนสายด้วย Office Communicator ได้ทันที มีการสนับสนุนโทรศัพท์อยู่สามชนิดด้วยกันที่สามารถกำหนดค่าสำหรับ Communicator 2007 ได้แก่ การควบคุมการโทรระยะไกล, Enterprise Voice หรือทั้งสองอย่างรวมกัน

  • หาก Communicator ได้รับการกำหนดค่าไว้สำหรับการควบคุมการโทรระยะไกล คุณสามารถโอนสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งที่คุณได้ระบุไว้แล้ว หรือไปยังหมายเลขใหม่ก็ได้

  • หาก Communicator ได้รับการกำหนดค่าไว้สำหรับ Enterprise Voice คุณสามารถโอนสายไปยังหมายเลขอื่น, ผู้ติดต่อ หรือข้อความเสียงของคุณก็ได้ ทั้งนี้ คุณยังสามารถให้หมายเลขโทรศัพท์อื่นและหมายเลขโทรศัพท์หลักดังพร้อมกันได้ และโอนสายไปยังหมายเลขหรือผู้ติดต่ออื่น หรือไปที่ศูนย์ข้อความเสียง

ในการตรวจสอบว่า Communicator ได้รับการกำหนดค่าไว้สำหรับ Enterprise Voice หรือการควบคุมการโทรระยะไกล

  • ให้คลิกขวาที่ผู้ติดต่อ แล้วชี้ไปที่ โทรออก หากเมนูไม่มีคำสั่ง อุปกรณ์การโทรที่ต้องการ แสดงว่าคุณได้รับการกำหนดค่าไว้สำหรับ Enterprise Voiceแต่หากพบคำสั่ง อุปกรณ์การโทรที่ต้องการ แสดงว่าคุณได้รับการกำหนดค่าไว้สำหรับ การควบคุมการโทรระยะไกล.

ด้านบนของหน้า

คุณลักษณะการโอนสายและข้อความเสียงกับ Enterprise Voice

ด้วย Office Communicator และ Unified Communications Enterprise Voice คุณลักษณะดังต่อไปนี้จะสามารถใช้งานได้

  • การโอนสายไปที่       สามารถโอนสายเรียกเข้าไปยังหมายเลยโทรศัพท์อื่น เช่น โทรศัพท์มือถือ, หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ที่ระบุไว้โดยผู้ใช้, ผู้ติดต่ออื่น หรือข้อความเสียง

  • โทรหาหมายเลขเพิ่มเติมนี้พร้อมกัน       หากคุณเป็นผู้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือใช้ในระหว่างการใช้โทรศัพท์ทั่วไปในวันทำงาน คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าการโอนสายให้มีเสียงกริ่งดังขึ้นที่หมายเลขโทรศัพท์อื่นในขณะเดียวกันกับที่เสียงกริ่งดังขึ้นที่หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขหลักของคุณได้ ทั้งนี้ คุณยังสามารถใช้คุณลักษณะ โทรหาหมายเลขเพิ่มเติมนี้พร้อมกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับโทรศัพท์ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณด้วย แม้ว่าคุณจะไม่ได้เข้าสู่ระบบ Office Communicator ในคอมพิวเตอร์ของคุณก็ตาม

  • เปลี่ยนเส้นทางสายที่ไม่ได้รับ       ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าการตั้งค่าการโอนสายเพื่อระบุว่าหากไม่มีการรับสายภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ สายเรียกเข้านั้นจะถูกโอนไปยังหมายเลขหรือผู้ติดต่ออื่น หรือข้อความเสียง

  • ใช้กฎการโอนสายเฉพาะในระหว่างเวลาทำงานเท่านั้น       คุณสามารถกำหนดค่า Communicator 2007 ให้โอนสายเฉพาะในระหว่างเวลาทำงานที่ระบุไว้ในปฏิทินงาน Outlook เท่านั้น ในการเปลี่ยนเวลาทำงานที่เป็นค่าเริ่มต้นซึ่งแสดงอยู่บนปฏิทินของคุณ ให้เปิด Microsoft Office Outlook แต่หากยังไม่เปิด บนเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก ตัวเลือกปฏิทิน

  • โทรออกไปยังข้อความเสียง       ด้วย Office Communicator 2007 คุณสามารถโทรไปยังข้อความเสียงของคุณเพื่อเปลี่ยนข้อความต้อนรับหรือเพื่อเรียกฟังข้อความของคุณได้ โปรดทราบว่าหมายเลข PIN สำหรับใช้เพื่อเข้าถึงข้อความเสียงของคุณนั้น โดยทั่วไปมักได้รับมาจากผู้ดูแลระบบของคุณผ่านทางอีเมล

ด้านบนของหน้า

คุณลักษณะด้านการโอนสายกับการควบคุมการโทรระยะไกล

หาก Communicator ได้รับการกำหนดค่าไว้สำหรับการควบคุมการโทรระยะไกล คุณลักษณะด้านการโอนสายดังต่อไปนี้จะสามารถใช้งานได้

  • โอนสายไปที่       สามารถโอนสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขที่มีอยู่แล้ว เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือหมายเลขใหม่ที่คุณระบุ เป็นต้น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×