Office

ภาพรวมการเชื่อมต่อข้อมูล office

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ข้อมูลในโปรแกรมของคุณอาจมาจากแหล่งข้อมูลภายนอก เช่นไฟล์ข้อความ เวิร์กบุ๊ก หรือฐานข้อมูล แหล่งข้อมูลภายนอกนี้ถูกเชื่อมต่อกับโปรแกรมของคุณผ่านการเชื่อมต่อข้อมูล ซึ่งเป็นชุดของข้อมูลที่อธิบายถึงวิธีการค้นหา เข้าสู่ระบบใน และเข้าถึงแหล่งข้อมูลภายนอก ส่วนต่อไปนี้อธิบายการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกวิธีทำงาน วิธีการแชร์ข้อมูลการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันและผู้ใช้อื่น ๆ และวิธีการทำให้การเข้าถึงข้อมูลความปลอดภัยมากขึ้น

การทำความเข้าใจพื้นฐานของการเชื่อมต่อข้อมูล

ประโยชน์ของการเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกหลักได้ว่า คุณเป็นระยะ ๆ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลนี้โดยไม่ซ้ำคัดลอก การคัดลอกข้อมูลซ้ำ ๆ คือ การดำเนินการที่อาจใช้เวลานาน และเสี่ยงต่อ เกิดข้อผิดพลาด

สามารถจัดเก็บข้อมูลการเชื่อมต่อในเวิร์กบุ๊กหรือแฟ้มการเชื่อมต่อ เช่น ในไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล Office (ODC) (.odc) หรือ ในไฟล์ชื่อแหล่งข้อมูล (DSN) (.dsn)

เมื่อต้องการนำข้อมูลภายนอก ลงในโปรแกรมของคุณ คุณต้องการเข้าถึงข้อมูล ถ้าภายนอกแหล่งข้อมูล ที่คุณต้องการเข้าถึงไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจต้องติดต่อผู้ดูแลของฐานข้อมูลสำหรับรหัสผ่าน สิทธิ์ผู้ใช้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อ ถ้าแหล่งข้อมูลเป็นฐานข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฐานข้อมูลที่ไม่ได้ถูกเปิดในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล ถ้าแหล่งข้อมูลคือ ไฟล์ข้อความหรือเวิร์กบุ๊ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ใช้อื่นไม่มีไฟล์ข้อความหรือเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่สำหรับการเข้าถึงเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

แหล่งข้อมูลหลายยังจำเป็นต้องมีโปรแกรมควบคุม ODBC หรือผู้ให้บริการ OLE DB เพื่อประสานการไหลของข้อมูลระหว่าง และโปรแกรมของ คุณ ไฟล์การเชื่อมต่อ แหล่งข้อมูล

ไดอะแกรมต่อไปนี้สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูล

การเชื่อมต่อไปยังข้อมูลภายนอก

1. มีแหล่งข้อมูลที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับที่หลากหลาย: ไฟล์ Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Microsoft Excel และข้อความ

2. แต่ละแหล่งข้อมูลจะมีโปรแกรมควบคุม ODBC หรือตัวให้บริการ OLE DB ที่สัมพันธ์กัน

3. ไฟล์การเชื่อมต่อจะกำหนดข้อมูลทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการเข้าถึงและเรียกข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

4. ข้อมูลการเชื่อมต่อจะถูกคัดลอกจากไฟล์การเชื่อมต่อลงในโปรแกรมของคุณ

แชร์การเชื่อมต่อ

ไฟล์การเชื่อมต่อที่มีประโยชน์สำหรับการแชร์การเชื่อมต่อบนพื้นฐานสอดคล้อง การเชื่อมต่อที่สามารถมองเห็นได้มากขึ้น ช่วยปรับปรุงความปลอดภัย และเข้าใจจัดการแหล่งข้อมูลได้ วิธีดีที่สุดในการแชร์ไฟล์การเชื่อมต่อจะวางไว้ในตำแหน่งที่ตั้งเชื่อถือได้ และรักษาความปลอดภัย เช่นโฟลเดอร์เครือข่ายหรือSharePoint ไลบรารี ที่ผู้ใช้สามารถอ่านไฟล์ แต่เฉพาะ กำหนดให้ผู้ใช้สามารถแก้ไข

คุณสามารถสร้างไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล Office (ODC) (.odc) โดยใช้ Excel หรือใช้ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลใหม่ ไฟล์.odc ใช้แท็ก HTML และ XML แบบกำหนดเองเพื่อเก็บข้อมูลการเชื่อมต่อ คุณสามารถดู หรือแก้ไขเนื้อหาของไฟล์ใน Excel อย่างง่ายดาย

คุณสามารถแชร์ไฟล์การเชื่อมต่อกับผู้ใช้อื่นเพื่อให้พวกเขาเครื่องเดียวกันกับที่คุณมีไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก ผู้ใช้รายอื่นไม่จำเป็นต้องตั้งค่าแหล่งข้อมูลเพื่อเปิดไฟล์การเชื่อมต่อ แต่พวกเขาอาจจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุม ODBC หรือผู้ให้บริการ OLE DB ที่จำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลภายนอกบนคอมพิวเตอร์ของตน

ทำความเข้าใจกับคอมโพเนนต์การเข้าถึงข้อมูลของไมโครซอฟท์

Microsoft ข้อมูล Access คอมโพเนนต์ (MDAC) 2.8 จะรวมอยู่ใน Windows XP SP2 และ Windows Server 2003 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า MDAC คุณสามารถเชื่อมต่อกับ และใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และ nonrelational ที่หลากหลาย คุณสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มากมาย โดยใช้โปรแกรมควบคุม Open Database Connectivity (ODBC) หรือผู้ให้บริการOLE DB ไม่ว่าจะสามารถสร้าง และส่ง โดย Microsoft หรือพัฒนาขึ้น โดยบริษัทต่าง ๆ ได้ เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Office โปรแกรมควบคุม ODBC เพิ่มเติมและผู้ให้บริการ OLE DB จะถูกเพิ่มลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อต้องการดูรายการทั้งหมดของผู้ให้บริการ OLE DB ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ แสดงกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการเชื่อมโยงข้อมูล จากไฟล์การเชื่อมโยงข้อมูล นั้นแล้ว คลิกที่แท็บผู้ให้บริการ

เมื่อต้องการดูรายการของโปรแกรมควบคุม ODBC ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณทั้งหมด แสดงกล่องโต้ตอบผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ODBC นั้นแล้ว คลิกที่แท็บการควบคุม

คุณยังสามารถใช้โปรแกรมควบคุม ODBC และผู้ให้บริการ OLE DB จากผู้ผลิตอื่น ๆ เพื่อรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นนอกเหนือจากแหล่งข้อมูลของ Microsoft รวมถึงฐานข้อมูล ODBC และ OLE DB ชนิดอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมควบคุม ODBC เหล่านี้หรือผู้ให้บริการ OLE DB ตรวจสอบเอกสารสำหรับฐานข้อมูล หรือติดต่อผู้จำหน่ายฐานข้อมูลของคุณ

ใช้ ODBC เพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล

ส่วนต่อไปนี้อธิบาย Open Database Connectivity (ODBC) ในรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาปัตยกรรม ODBC

ในสถาปัตยกรรม ODBC แอปพลิเคชัน (เช่นโปรแกรมของคุณ) เชื่อมต่อไปยัง ODBC โปรแกรมควบคุมตัวจัดการ ซึ่งจะใช้โปรแกรมควบคุม ODBC ที่เฉพาะเจาะจง (เช่นโปรแกรมควบคุม ODBC SQL ของ Microsoft) เพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล (เช่นฐานข้อมูล Microsoft SQL Server)

การกำหนดข้อมูลการเชื่อมต่อ

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล ODBC ทำต่อไปนี้:

  1. ให้แน่ใจว่า โปรแกรมควบคุม ODBC ที่เหมาะสมจะติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยแหล่งข้อมูล

  2. กำหนดชื่อแหล่งข้อมูล (DSN) โดยใช้ตัวใดตัวหนึ่งผู้ดูแลแหล่งข้อมูล ODBC เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเชื่อมต่อในรีจิสทรีของ Windows หรือไฟล์.dsn หรือ โดยการใช้เป็นสตริงการเชื่อมต่อในโค้ด Microsoft Visual Basic เพื่อส่งผ่านข้อมูลการเชื่อมต่อ โดยตรงไปที่โปรแกรมควบคุมตัวจัดการ ODBC

    เมื่อต้องการกำหนดแหล่งข้อมูล เปิดแผงควบคุม คลิระบบและความปลอดภัย > แหล่งข้อมูล ODBC (32 บิต) หรือแหล่งข้อมูล ODBC (64 บิต)

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกอื่น คลิกปุ่มวิธีใช้ ในแต่ละกล่องโต้ตอบ

แหล่งข้อมูลของเครื่อง

แหล่งข้อมูลเครื่องจัดเก็บข้อมูลการเชื่อมต่อในรีจิสทรีของ Windows บนคอมพิวเตอร์ที่เฉพาะเจาะจงด้วยชื่อผู้ใช้กำหนดเอง คุณสามารถใช้เครื่องแหล่งข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ที่มีระบุไว้ มีอยู่สองชนิดของแหล่งข้อมูลเครื่องซึ่งผู้ใช้และระบบ แหล่งข้อมูลผู้ใช้สามารถใช้ได้ โดยผู้ใช้ปัจจุบันเท่านั้น และจะมองเห็นได้เฉพาะผู้ใช้ แหล่งข้อมูลระบบสามารถใช้ได้ โดยผู้ใช้ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ และจะแสดงให้ผู้ใช้ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ที่เห็น แหล่งข้อมูลเครื่องมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการให้มีความปลอดภัยที่เพิ่ม เนื่องจากจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า เฉพาะผู้ใช้ที่จะเข้าสู่ระบบสามารถดูแหล่งข้อมูลเครื่อง และแหล่งข้อมูลเครื่องไม่สามารถคัดลอก โดยผู้ใช้ระยะไกลไปยังคอมพิวเตอร์อื่น

แหล่งข้อมูลของไฟล์

แหล่งข้อมูลแฟ้ม (หรือเรียกว่าไฟล์ DSN) เก็บข้อมูลการเชื่อมต่อในไฟล์ข้อความ ไม่ได้อยู่ในรีจิสทรี Windows และโดยทั่วไปความยืดหยุ่นเมื่อต้องการใช้มากกว่าเครื่องแหล่งข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคัดลอกแหล่งข้อมูลไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีโปรแกรมควบคุม ODBC ถูกต้อง เพื่อที่แอปพลิเคชันของคุณสามารถใช้ข้อมูลการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ หรือคุณสามารถวางแหล่งข้อมูลแฟ้มบนเซิร์ฟเวอร์เดียว แชร์ระหว่างคอมพิวเตอร์หลายเครื่องบนเครือข่าย และรักษาข้อมูลการเชื่อมต่อในตำแหน่งเดียวกันได้อย่างง่ายดาย

แหล่งข้อมูลแฟ้มสามารถเป็นร่วม แหล่งข้อมูลที่มีไฟล์ที่ร่วมอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว และชี้ไปยังแหล่งข้อมูลเครื่อง คุณสามารถใช้ไฟล์ร่วมแหล่งข้อมูลในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเครื่องที่มีอยู่จากแหล่งข้อมูลของไฟล์

ด้านบนของหน้า

ใช้ OLE DB เพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล

ส่วนต่อไปนี้อธิบาย Object Linking and Embedding ฐานข้อมูล (OLE DB) ในรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาปัตยกรรม OLE DB

ในสถาปัตยกรรม OLE DB แอปพลิเคชันที่เข้าถึงข้อมูลเรียกว่าผู้บริโภคในข้อมูล (เช่น Publisher), และโปรแกรมที่เปิดใช้งานการเข้าถึงข้อมูลภายในจะเรียกว่าผู้ให้บริการฐานข้อมูล (เช่น Microsoft ให้บริการ OLE DB สำหรับ SQL Server)

การกำหนดข้อมูลการเชื่อมต่อ

ไฟล์การเชื่อมโยงข้อมูลสากล (.udl) ประกอบด้วยข้อมูลการเชื่อมต่อที่ผู้บริโภคข้อมูลที่ใช้ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลผ่านทางผู้ให้บริการ OLE DB ที่แหล่งข้อมูล คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ใช้กล่องโต้ตอบคุณสมบัติการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อระบุการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการ OLE DB

  • สร้างไฟล์ข้อความว่างกับชนิดไฟล์.udl จากนั้น แก้ไขไฟล์ ซึ่งจะแสดงกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการเชื่อมโยงข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ทำให้การเข้าถึงข้อมูลความปลอดภัยมากขึ้น

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก หรือรีเฟรชข้อมูล จึงควรตระหนักถึงปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น และเมื่อต้อง การทราบว่าคุณสามารถทำอะไรเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยเหล่านั้น ใช้แนวทางต่อไปนี้และหลักปฏิบัติดีที่สุดเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณ

การเก็บการเชื่อมต่อข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

ไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลมักจะประกอบด้วยคิวรีอย่าง น้อยหนึ่งไปยังแหล่งข้อมูล โดยการแทนที่ไฟล์นี้ ผู้ใช้ที่มีเจตนาที่เป็นอันตรายสามารถออกแบบคิวรีเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ และการแจกจ่ายให้กับผู้ใช้อื่น หรือดำเนินการกระทำที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าต่อไปนี้:

  • ไฟล์การเชื่อมต่อมีการเขียน โดยบุคคลเชื่อถือได้

  • ไฟล์การเชื่อมต่อมีความปลอดภัย และนั้นมาจากตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

เพื่อช่วยปรับปรุงความปลอดภัย การเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกอาจไม่พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับข้อมูลเมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊ก คุณต้องเปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูล โดยใช้แถบศูนย์ความเชื่อถือ หรือ โดยการย้ายเวิร์กบุ๊กในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่ม เอา ออก หรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้เพิ่ม เอา ออก หรือดูผู้ประกาศที่เชื่อถือได้และดูตัวเลือกและการตั้งค่าในศูนย์ความเชื่อถือของฉัน

การใช้ข้อมูลประจำตัวในลักษณะปลอดภัย

การเข้าถึงแหล่งข้อมูลภายนอกโดยปกติแล้วจำเป็นต้องใช้ข้อมูลประจำตัว (เช่นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) ที่ใช้การรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ ตรวจสอบให้แน่ ใจว่า ข้อมูลประจำตัวเหล่านี้จะให้คุณในลักษณะที่ไม่ ปลอดภัย ว่า คุณไม่ได้ตั้งใจเปิดเผยข้อมูลประจำตัวเหล่านี้กับผู้อื่น

ใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากที่รวมตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ รหัสผ่านไม่บ่งบอกทิศทางห้ามผสมองค์ประกอบเหล่านี้ ตัวอย่างของรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากคือ Y6dh ! et5 ตัวอย่างของการใช้รหัสผ่านคือ House27 รหัสผ่านใหม่ควรเป็นอย่าง น้อย 8 อักขระ วลีที่ใช้อักขระอย่าง น้อย 14 ดียิ่งขึ้นได้

คุณจำเป็นจะต้องจำรหัสผ่านของคุณให้ได้ ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน Microsoft จะไม่สามารถเรียกคืนให้แก่คุณได้ ให้จดบันทึกรหัสผ่านของคุณไว้และนำไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยซึ่งอยู่ห่างจากข้อมูลที่ใช้รหัสผ่านนั้นในการป้องกัน

หลีกเลี่ยงการบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบเมื่อคุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล ข้อมูลนี้อาจถูกจัดเก็บเป็นข้อความธรรมดาในเวิร์กบุ๊กและไฟล์การเชื่อมต่อ และผู้ใช้ที่เป็นอันตรายสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของแหล่งข้อมูล

เมื่อเป็นไปได้ ใช้ Windows รับรองความถูกต้อง (เรียกว่าการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้), ซึ่งใช้กับบัญชีผู้ใช้ Windows เพื่อเชื่อมต่อกับ SQL Server เมื่อผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของ Windows ผ่านทาง SQL Server ใช้ข้อมูลในระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อตรวจสอบชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน ก่อนที่คุณสามารถใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ต้องกำหนดค่า SQL Server ที่จะใช้วิธีนี้การรับรองความถูกต้อง ถ้าการรับรองความถูกต้องของ Windows จะไม่พร้อมใช้งาน หลีกเลี่ยงการบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ เป็นความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ให้ใส่ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของพวกเขาทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบ

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ใช้ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อนำเข้าข้อมูลลงใน Publisher

ใช้ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อนำเข้าข้อมูลลงใน Word

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×