ภาพยนตร์ QuickTime ของฉันไม่เล่นใน Office สำหรับ Windows

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

Word

สาเหตุ: ไม่สามารถเล่นภาพยนตร์ QuickTime ได้ใน Office บางเวอร์ชันสำหรับ Windows

วิธีแก้ไข:    ใช้รูปแบบภาพยนตร์ทั่วไป

ถ้าคุณต้องการแทรกภาพยนตร์ใน Office สำหรับเอกสารของ Mac หรือแนบภาพยนตร์ไปกับข้อความอีเมล และเล่นภาพยนตร์ใน Office สำหรับ Windows ให้ใช้รูปแบบทั่วไปของภาพยนตร์ เช่น MPEG 2, MPEG 4 หรือ AVI

วิธีแก้ไข:    เล่นภาพยนตร์ใน Office สำหรับ mac

ถ้าคุณแทรกภาพยนตร์ QuickTime ลงในเอกสารของ Office สำหรับ Mac หรืออีเมล ภาพยนตร์อาจไม่สามารถเล่นในเวอร์ชันของ Office สำหรับ Windows อย่างไรก็ตาม คุณสามารถ บันทึกเอกสาร Office หรือข้อความโดยไม่สูญเสียข้อมูลของภาพยนตร์ คุณสามารถเปิดเอกสารหรือข้อความอีกครั้งใน Office สำหรับ Mac และเล่นภาพยนตร์

ดูเพิ่มเติม

หลักปฏิบัติดีที่สุดสำหรับการทำงานกับ Windows

ปิดรายงานความเข้ากันได้

Excel

สาเหตุ: ไม่สามารถเล่นภาพยนตร์ QuickTime ได้ใน Office บางเวอร์ชันสำหรับ Windows

วิธีแก้ไข:    ใช้รูปแบบภาพยนตร์ทั่วไป

ถ้าคุณต้องการแทรกภาพยนตร์ใน Office สำหรับเอกสารของ Mac หรือแนบภาพยนตร์ไปกับข้อความอีเมล และเล่นภาพยนตร์ใน Office สำหรับ Windows ให้ใช้รูปแบบทั่วไปของภาพยนตร์ เช่น MPEG 2, MPEG 4 หรือ AVI

วิธีแก้ไข:    เล่นภาพยนตร์ใน Office สำหรับ mac

ถ้าคุณแทรกภาพยนตร์ QuickTime ลงในเอกสารของ Office สำหรับ Mac หรืออีเมล ภาพยนตร์อาจไม่สามารถเล่นในเวอร์ชันของ Office สำหรับ Windows อย่างไรก็ตาม คุณสามารถ บันทึกเอกสาร Office หรือข้อความโดยไม่สูญเสียข้อมูลของภาพยนตร์ คุณสามารถเปิดเอกสารหรือข้อความอีกครั้งใน Office สำหรับ Mac และเล่นภาพยนตร์

ดูเพิ่มเติม

หลักปฏิบัติดีที่สุดสำหรับการทำงานกับ Windows

ปิดรายงานความเข้ากันได้

PowerPoint

สาเหตุ: ไม่สามารถเล่นภาพยนตร์ QuickTime ได้ใน Office บางเวอร์ชันสำหรับ Windows

วิธีแก้ไข:    ใช้รูปแบบภาพยนตร์ทั่วไป

ถ้าคุณต้องการแทรกภาพยนตร์ใน Office สำหรับเอกสารของ Mac หรือแนบภาพยนตร์ไปกับข้อความอีเมล และเล่นภาพยนตร์ใน Office สำหรับ Windows ให้ใช้รูปแบบทั่วไปของภาพยนตร์ เช่น MPEG 2, MPEG 4 หรือ AVI

วิธีแก้ไข:    เล่นภาพยนตร์ใน Office สำหรับ mac

ถ้าคุณแทรกภาพยนตร์ QuickTime ลงในเอกสารของ Office สำหรับ Mac หรืออีเมล ภาพยนตร์อาจไม่สามารถเล่นในเวอร์ชันของ Office สำหรับ Windows อย่างไรก็ตาม คุณสามารถ บันทึกเอกสาร Office หรือข้อความโดยไม่สูญเสียข้อมูลของภาพยนตร์ คุณสามารถเปิดเอกสารหรือข้อความอีกครั้งใน Office สำหรับ Mac และเล่นภาพยนตร์

ดูเพิ่มเติม

หลักปฏิบัติดีที่สุดสำหรับการทำงานกับ Windows

ปิดรายงานความเข้ากันได้

Outlook

สาเหตุ: ไม่สามารถเล่นภาพยนตร์ QuickTime ได้ใน Office บางเวอร์ชันสำหรับ Windows

วิธีแก้ไข:    ใช้รูปแบบภาพยนตร์ทั่วไป

ถ้าคุณต้องการแทรกภาพยนตร์ใน Office สำหรับเอกสารของ Mac หรือแนบภาพยนตร์ไปกับข้อความอีเมล และเล่นภาพยนตร์ใน Office สำหรับ Windows ให้ใช้รูปแบบทั่วไปของภาพยนตร์ เช่น MPEG 2, MPEG 4 หรือ AVI

วิธีแก้ไข:    เล่นภาพยนตร์ใน Office สำหรับ mac

ถ้าคุณแทรกภาพยนตร์ QuickTime ลงในเอกสารของ Office สำหรับ Mac หรืออีเมล ภาพยนตร์อาจไม่สามารถเล่นในเวอร์ชันของ Office สำหรับ Windows อย่างไรก็ตาม คุณสามารถ บันทึกเอกสาร Office หรือข้อความโดยไม่สูญเสียข้อมูลของภาพยนตร์ คุณสามารถเปิดเอกสารหรือข้อความอีกครั้งใน Office สำหรับ Mac และเล่นภาพยนตร์

ดูเพิ่มเติม

หลักปฏิบัติดีที่สุดสำหรับการทำงานกับ Windows

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×