ภาพนิ่งชื่อเรื่อง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

มีหลายวิธีในการเพิ่มชื่อลงในสไลด์ของคุณในPowerPoint ใช้ตัวเลือกเค้าโครง เพื่อสร้างภาพนิ่งชื่อเรื่องแบบสแตนด์อโลน หรือเมื่อต้องการเพิ่มชื่อเรื่องบนภาพนิ่ง ที่ประกอบด้วยข้อความอื่น ๆ คุณยังสามารถใช้มุมมองเค้าร่างเพื่อสร้าง และปรับปรุงชื่อเรื่องของสไลด์ของคุณ

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิด และดูคำแนะนำโดยละเอียด

คุณสามารถตั้งชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อสไลด์ โดยใช้เค้าโครงสไลด์ที่มีตัวแทนชื่อเรื่อง

 1. เลือกสไลด์ที่มีเค้าโครงที่คุณจะเปลี่ยนเพื่อให้มีชื่อเรื่อง

 2. คลิกหน้าแรก >เค้าโครง

  ตัวเลือกเค้าโครงบนแท็บหน้าแรกได้
 3. เลือกภาพนิ่งชื่อเรื่อง สำหรับหน้าชื่อเรื่องแบบสแตนด์อโลน หรือเลือกชื่อเรื่องและเนื้อหา ของภาพนิ่งที่ประกอบด้วยชื่อเรื่องและกล่องข้อความสไลด์แบบเต็ม ตัวเลือกเค้าโครงจำนวนมากอื่น ๆ รวมถึงชื่อเรื่อง เกินไป เลือกดีที่สุดเหมาะสมสำหรับงานนำเสนอของคุณ

  บนเมนูเค้าโครง เลือกธีม
 4. เลือกกล่องข้อความคลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่อง ใส่ชื่อเรื่องของคุณสำหรับสไลด์นั้น

  ภาพนิ่งที่ มีชุดรูปแบบคุณเลือก เพิ่มชื่อเรื่องในกล่องข้อความที่ด้านบน

คุณยังสามารถสร้างชื่อเรื่องสไลด์ในมุมมองเค้าร่าง มุมมองนี้จะแสดงชื่อเรื่องของสไลด์ใด ๆ ในงานนำเสนอของคุณด้วย

 1. คลิกมุมมอง >มุมมองเค้าร่าง

  • สไลด์ โดยไม่มีชื่อเรื่องจะไม่มีข้อความที่ด้านขวาของหมายเลขสไลด์

   ภาพนิ่ง 1 มีไม่มีชื่อเรื่อง
  • ถ้าสไลด์ของคุณมีชื่อเรื่อง จะปรากฏอยู่ถัดจากหมายเลขสไลด์

   ภาพนิ่ง 2 มีชื่อเรื่อง
 2. คลิกทางด้านขวาของหมายเลขสไลด์

 3. พิมพ์ชื่อเรื่องใหม่ของคุณที่นี่ หรืออัปเดมีชื่อเรื่องสไลด์ที่มีอยู่ ข้อความของคุณจะปรากฏบนสไลด์ขณะที่คุณใส่รหัสผ่าน

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้มุมมองเค้าร่างเป็นบันทึกย่อของคุณเมื่อคุณทำให้งานนำเสนอ

บานหน้าต่างส่วนที่เลือก ในPowerPoint ช่วยให้คุณซ่อนรายการแต่ละรายการบนสไลด์ ดังนั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มชื่อลงในสไลด์สำหรับการเข้าถึงหรือการเรียงลำดับเหตุผล แต่เก็บถูกซ่อนจากมุมมองเพื่อประหยัดเนื้อที่บนสไลด์ชื่อเรื่อง

 1. พิมพ์ชื่อในกล่องแทนชื่อเรื่อง

 2. บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือการวาด ของ ribbon ในกลุ่มจัดเรียง (ไปทางขวาสุด) เลือกบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

  บานหน้าต่างส่วนที่เลือกเปิดขึ้น แต่ละรายการในสไลด์ที่แสดงอยู่ในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก และแต่ละรายการมีสัญลักษณ์ตาแอ สัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ของรายการที่แสดงอยู่ในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก ทางด้านขวาที่ระบุว่า รายการมองเห็นได้

 3. คลิกสัญลักษณ์ตาสำหรับการสลับจากมองเห็นได้ที่มองไม่เห็นชื่อเรื่อง (คุณสามารถคลิกอีกครั้งเพื่อสลับกลับไปยังสามารถมองเห็นได้ ถ้าจำเป็นออก)

  สัญลักษณ์ของรายการที่มองเห็นได้ที่มีลักษณะเหมือนตา สัญลักษณ์ของรายการที่ซ่อนเป็นเส้นแนวนอน แสดงถึงตาที่ปิด
  สัญลักษณ์การมองเห็นได้ใน PowerPoint รุ่นที่ใหม่กว่า
  ในตาสัญลักษณ์ repesents รายการมองเห็น ถ้าตา "ปิด" รายการไม่สามารถมองเห็น
  สัญลักษณ์การมองเห็นได้ใน PowerPoint 2010/20007

ถ้าคุณต้องการทั้งหมดหรือชื่อเรื่องของสไลด์ของคุณเมื่อต้องการซ่อนจำนวนมาก ใช้มุมมองต้นแบบสไลด์เพื่อให้ได้นั้น เค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการซ่อนชื่อเรื่องที่ซ้ำกัน จากนั้น บนเค้าโครงซ้ำกันย้ายตัวแทนชื่อเรื่องเนื้อหานอกสไลด์ แล้ว นำเค้าโครงใหม่ลงในสไลด์ที่เหมาะสม ตัวอย่าง:

 1. บนแท็บมุมมอง ของ ribbon ในกลุ่มมุมมองต้นแบบ เลือกต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างสไลด์รูปขนาดย่อทางด้านซ้ายของหน้าต่างPowerPoint คลิกขวาที่เค้าโครงสไลด์ (เช่นชื่อเรื่องและเค้าโครงเนื้อหา ) ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง และเลือกเค้าโครงที่ซ้ำกัน

 3. เลือกเค้าโครงซ้ำกัน

 4. เลือกตัวแทนชื่อเรื่อง ลากขึ้น และปล่อยนอกขอบเขตของสไลด์มองเห็นได้

  ลากตัวแทนชื่อเรื่องขึ้น และปล่อยนอกขอบเขตของสไลด์มองเห็นได้

  ถ้าPowerPoint ไม่อนุญาตให้คุณสามารถลากพื้นที่สำรองไว้ที่ด้าน ใช้มุมมอง > ขยาย เพื่อทำให้ภาพนิ่งพื้นที่ปรากฏมีขนาดเล็กเพื่อให้ว่างเปล่าห้องเพียงพอเมื่อต้องการย้ายพื้นที่สำรองไว้อย่างเต็มรูปแบบเนื้อหานอกสไลด์

 5. ปิดมุมมองต้นแบบ และกลับไปยังมุมมองปกติ

 6. เลือกภาพนิ่งชื่อเรื่องคุณต้องการซ่อน คลิกขวา และนำเค้าโครง "ซ่อน-" ภาพนิ่งชื่อเรื่องที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น

  ชื่อเรื่องย้ายไปที่ตำแหน่งปิดสไลด์ แต่จะยังคงอยู่ คุณสามารถเห็นชื่อเรื่องของสไลด์ โดยการสลับไปยังมุมมองเค้าร่าง

ถ้าคุณต้องการให้ชื่อเดียวกันบนสไลด์ทุกภาพ คุณอาจนึกถึงของใดPowerPoint โทรหาท้ายกระดาษ สำหรับคำแนะนำในการย้ายส่วนท้ายบนสไลด์ของคุณ ดูแทรก หรือเปลี่ยนท้ายกระดาษในสไลด์ PowerPoint

ดูเพิ่มเติม

ผู้เชี่ยวชาญPowerPoint Geetesh Bajaj มีบทความบนไซต์ของเขาเกี่ยวกับซ่อนชื่อเรื่องของสไลด์ใน PowerPoint

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×