ฟื้นฟูข้อมูล PivotTable

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในเวลาใดก็ได้ คุณสามารถคลิก รีเฟรช เพื่ออัปเดตข้อมูลสำหรับ PivotTable ในเวิร์กบุ๊กของคุณ คุณสามารถรีเฟรชข้อมูลสำหรับ PivotTable ที่เชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกได้ เช่น ฐานข้อมูล (SQL Server, Oracle, Access หรืออื่นๆ) คิวบ์ Analysis Services ตัวดึงข้อมูล และแหล่งข้อมูลอื่นๆ อีกมากมาย คุณยังสามารถรีเฟรชข้อมูลจากตารางต้นฉบับในเวิร์กบุ๊กเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ และคุณสามารถตั้งค่าเวิร์กบุ๊กของคุณให้รีเฟรชข้อมูล PivotTable โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดใช้ได้

ตามค่าเริ่มต้น PivotTables จะรีเฟรชอัตโนมัติ แต่คุณสามารถระบุว่า PivotTable จะรีเฟรชโดยอัตโนมัติได้เมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วย PivotTable

รีเฟรชด้วยตนเอง

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable เพื่อแสดง เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

  เครื่องมือ PivotTable

 2. คลิก วิเคราะห์ > รีเฟรช หรือกด Alt+F5

  ปุ่มรีเฟรช บนแท็บวิเคราะห์

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการอัปเดต Pivottable ทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กของคุณในครั้งเดียว คลิกวิเคราะห์ >รีเฟรชทั้งหมด

ถ้าการรีเฟรชใช้เวลานานกว่าที่คุณคาดไว้ ให้คลิก วิเคราะห์ > ลูกศร รีเฟรช > สถานะการรีเฟรช เพื่อดูสถานะของการรีเฟรช

เมื่อต้องการหยุดการรีเฟรช ให้คลิก ยกเลิกการรีเฟรช

ป้องกันไม่ให้ความกว้างของคอลัมน์และการจัดรูปแบบของเซลล์เปลี่ยนไป

ถ้าความกว้างคอลัมน์และการจัดรูปแบบเซลล์ของข้อมูลถูกปรับไปเมื่อคุณรีเฟรชข้อมูล PivotTable และคุณไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้ไว้

 1. คลิก วิเคราะห์ > ตัวเลือก.

  ปุ่มตัวเลือกบนแท็บวิเคราะห์

 2. บนแท็บ เค้าโครง & รูปแบบ ให้เลือกกล่อง ปรับความกว้างคอลัมน์พอดีอัตโนมัติเมื่ออัปเดต และ รักษาการจัดรูปแบบเซลล์เมื่ออัปเดต กล่อง.

รีเฟรชข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเวิร์กบุ๊ก

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable เพื่อแสดง เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

  เครื่องมือ PivotTable

 2. คลิก วิเคราะห์ > ตัวเลือก.

  ปุ่มตัวเลือกบนแท็บวิเคราะห์

 3. บนแท็บข้อมูล เลือกกล่องรีเฟรชข้อมูลเมื่อเปิดไฟล์

รีเฟรชด้วยตนเอง

 1. คลิกที่ได้ก็ได้ใน PivotTable

  ซึ่งแสดงเครื่องมือ PivotTable เพิ่มแท็บออกแบบ และมีตัวเลือก

 2. บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มข้อมูล เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 3. เมื่อต้องการปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกับแหล่งข้อมูล คลิกปุ่มรีเฟรช หรือกด ALT + F5

  คุณสามารถยัง กขวา PivotTable นั้นแล้ว คลิกรีเฟรช

 4. การรีเฟรช Pivottable ทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก คลิกลูกศรปุ่มรีเฟรชแล้ว คลิกรีเฟรชทั้งหมด

  รูปภาพ Ribbon ของ Excel

  ถ้าการรีเฟรชใช้เวลานานกว่าที่คุณคาดหวัง คลิกตัวเลือก >รีเฟรช >สถานะการรีเฟรช เพื่อตรวจสอบสถานะการรีเฟรช

  เมื่อต้องการหยุดการรีเฟรช ให้คลิก ยกเลิกการรีเฟรช

ป้องกันไม่ให้ความกว้างของคอลัมน์และการจัดรูปแบบของเซลล์เปลี่ยนไป

ถ้าความกว้างคอลัมน์และการจัดรูปแบบเซลล์ของข้อมูลถูกปรับไปเมื่อคุณรีเฟรชข้อมูล PivotTable และคุณไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้ไว้

 1. คลิกตัวเลือก >ตัวเลือก

  กลุ่ม PivotTable บนแท็บตัวเลือกที่อยู่ด้านล่างเครื่องมือ PivotTable
 2. บนแท็บ เค้าโครง & รูปแบบ ให้เลือกกล่อง ปรับความกว้างคอลัมน์พอดีอัตโนมัติเมื่ออัปเดต และ รักษาการจัดรูปแบบเซลล์เมื่ออัปเดต กล่อง.

รีเฟรชข้อมูล PivotTable โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเวิร์กบุ๊ก

 1. คลิกที่ได้ก็ได้ใน PivotTable

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม PivotTable ให้คลิก ตัวเลือก

  กลุ่ม PivotTable บนแท็บตัวเลือกที่อยู่ด้านล่างเครื่องมือ PivotTable

 3. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือก PivotTable บนแท็บข้อมูล เลือกกล่องกาเครื่องหมายรีเฟรชข้อมูลเมื่อเปิดไฟล์

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×