ฟีเจอร์ PowerPoint สำหรับ iPhone

● ฟีเจอร์ที่สนับสนุน

◌ ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ฟีเจอร์

PowerPoint สำหรับ iPhone

วิดีโอ

การเล่น

การเพิ่มและการเปลี่ยนแปลง

การเอาออก

เสียง

การเล่น

การเพิ่มและการเปลี่ยนแปลง

การเอาออก

การเปลี่ยนสไลด์

การเพิ่ม การเอาออก และการเปลี่ยน

ภาพเคลื่อนไหวในสไลด์

การเล่น

การเพิ่ม

การเอาและการเปลี่ยน

พิมพ์

การพิมพ์สไลด์

การจัดระเบียบสไลด์

การจัดเรียง การเพิ่ม และการเอาออก

รูปพื้นหลัง

การแสดง

การเพิ่มและการเปลี่ยนแปลง

การเอาออก

ข้อคิดเห็น

การแสดง

การเพิ่ม การเอาออก และการเปลี่ยน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×