ฟีเจอร์ Excel สำหรับ iPhone

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

● ฟีเจอร์ที่สนับสนุน

◌ ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ฟีเจอร์

Excel สำหรับ iPhone

การดูไฟล์

ระดับการย่อ/ขยายเมื่อเปิด

100%

โหมดมุมมองพร้อมใช้งาน

2

แยกหน้าต่างและหลายหน้าต่าง

การเรียงลำดับข้อมูลและการกรอง

ตัวแบ่งส่วนข้อมูล

ไทม์ไลน์

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

การดู

การเพิ่มและการอัปเดต

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

การดูและการเลือกตัวเลือก

การเพิ่มและการอัปเดตกฏ

Pivot Table

การดู

การรีเฟรช

การเรียงลำดับและการกรอง

การเพิ่มใหม่

แมโคร

การเรียกใช้แมโคร

ข้อมูลภายนอก

การอัปเดตไฟล์

ข้อคิดเห็น

การดูและการลบ

การเพิ่มและการแก้ไข

พิมพ์

การพิมพ์เวิร์กชีต

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×