ฟีเจอร์บางอย่างทำงานอย่างไรใน PowerPoint บนเว็บ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้PowerPoint ในในเว็บเบราว์เซอร์ช่วยให้คุณสร้าง และแชร์สร้าง และแชร์งานนำเสนอพื้นฐานก็ตาม คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นพร้อมกัน และนำเสนอสไลด์ของคุณจากทุกที่ แต่นเว็บPowerPoint ไม่มีฟีเจอร์ทั้งหมดนั้นบนเดสก์ท็อปPowerPoint ไม่ บทความนี้อธิบายถึงสิ่งที่คุณสามารถ และไม่สามารถทำได้ในนเว็บPowerPoint

มีสองเวอร์ชันของนเว็บPowerPoint:

 • ส่วนใหญ่บุคคล รวมถึงทุกคนที่ไม่ได้ใช้นเว็บ Officeในธุรกิจหรือโรงเรียนตั้งค่ามีPowerPoint Online อ่านสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงานของคุณลักษณะนี้

 • บางส่วนของธุรกิจและลูกค้าโรงเรียนของเราใช้PowerPoint Web App ซึ่งจะรวมอยู่ในSharePoint Server 2010 หรือSharePoint Server 2013 แทน ถ้าคุณกำลังใช้เหล่านี้Office Online สลับไปยังแท็บของบทความนี้เพื่ออ่านเกี่ยวกับวิธีการทำงานของฟีเจอร์ของPowerPoint Web App

ชนิดไฟล์และรูปแบบที่ได้รับการสนับสนุนในPowerPoint Online

สนับสนุนสำหรับการดูและการแก้ไข

สนับสนุนเฉพาะสำหรับการดู

ไม่สามารถเปิดได้

PowerPoint Presentation (.pptx)

PowerPoint Template (.potx)

PowerPoint Add-in (.ppam)

PowerPoint Show (.ppsx)

PowerPoint 97-2003 Template (.pot)

Rich Text Format (RTF)

OpenDocument Presentation (.odp)

** PowerPoint 97-2003 .ppt และ .pps

Portable Document Format (PDF)

*** PowerPoint Macro-enabled .pptm, .potm และ.ppsm

PowerPoint 97-2003 Add-in (.ppa)

ไฟล์ที่ถูกกำหนดเป็นขั้นสุดท้าย

ไฟล์ IRM

ไฟล์รหัสผ่าน

ไฟล์ที่มีลายเซ็นดิจิทัล

**PowerPoint Online แสดงงานนำเสนอในรูปแบบ.ppt และ.pps แต่เมื่อต้องการแก้ไขงานนำเสนอในเบราว์เซอร์ โปรแกรมบันทึกสำเนาใหม่ของงานนำเสนอในรูปแบบ.pptx

*** งานนำเสนอจะสามารถเปิดได้ แต่แมโครจะไม่ทำงาน

การเปิดและการบันทึก

ฟีเจอร์สำหรับเดสก์ท็อป

ในPowerPoint Online

บันทึก

PowerPoint Online จะบันทึกงานของคุณโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงไม่จำเป็นสำหรับปุ่มบันทึก เท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถบันทึกงานนำเสนอของคุณภายในเครื่อง

การป้องกันด้วยรหัสผ่าน

สามารถเปิดงานนำเสนอที่ถูกป้องกัน ด้วยรหัสผ่าน เซ็นชื่อแบบดิจิทัล หรือได้รับการป้องกัน ด้วยการจัดการสิทธิ์ในข้อมูลในบนเดสก์ท็อปPowerPoint เฉพาะในโปรแกรมเดสก์ท็อป เมื่อต้องการควบคุมผู้ที่สามารถเปิดงานนำเสนอของคุณ ใช้การตั้งค่าการแชร์ในOneDrive หรือไลบรารี SharePoint

การดูและการพิมพ์

ฟีเจอร์สำหรับเดสก์ท็อป

ในPowerPoint Online

พิมพ์

ในPowerPoint Online คุณสามารถพิมพ์หนึ่งสไลด์ต่อหนึ่งหน้า มีหัวกระดาษและท้ายกระดาษ (สำหรับรายละเอียด ดูพิมพ์ของคุณ PowerPoint สไลด์ เอกสารประกอบคำ บรรยาย หรือบันทึกย่อ) เมื่อต้องการรับพิมพ์เค้าโครงตัวเลือกเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกอบคำบรรยายและหน้าบันทึกย่อ คลิกแก้ไขใน PowerPoint และพิมพ์ในแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปของPowerPoint

มุมมองปกติ

ใช้ มุมมองการแก้ไข เพื่อสร้างสไลด์ของคุณ

มุมมองเค้าร่าง ต้นแบบ และตัวเรียงลำดับสไลด์

มุมมองเหล่านี้มีอยู่ในบนเดสก์ท็อปPowerPoint เท่านั้น

มุมมองการอ่าน

คุณสามารถพลิกไปตามสไลด์ และแสดงหรือซ่อนบันทึกย่อของผู้บรรยายได้

มุมมองผู้นำเสนอ

คุณจำเป็นบนเดสก์ท็อปPowerPoint เมื่อต้องการใช้มุมมองผู้นำเสนอ แน่นอนว่า คุณยังคงสามารถนำเสนอสไลด์ของคุณใน PowerPoint Online

มุมมองการนำเสนอสไลด์

คุณสามารถเรียกใช้การนำเสนอสไลด์ในหน้าต่างแบบเต็มหน้าจอได้ คลิกแต่ละสไลด์หรือกด Spacebar เพื่อไปยังสไลด์ถัดไป คลิกขวาที่สไลด์เพื่อกลับไป ไปยังสไลด์ที่ระบุ หรือสิ้นสุดการนำเสนอ

วิดีโอและเสียง

คุณสามารถเล่นวิดีโอ และเสียงในมุมมองการอ่านและนำเสนอสไลด์ถ้าคุณมี Silverlight ติดตั้งอยู่ คุณจะต้อง Flash สำหรับวิดีโอที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ คอยดูบนขนาดไฟล์ เนื่องจากPowerPoint Online จะแทรกไฟล์สื่อขนาดใหญ่ สำหรับสื่อที่ฝังตัว สามารถขนาดสูงสุดจาก 50 100MB และสำหรับไฟล์ WAV ขีดจำกัดคือ 100 กิโลไบต์

บันทึกย่อของผู้บรรยาย

คุณสามารถแสดง หรือซ่อนบันทึกย่อของผู้บรรยาย แต่ในปัจจุบัน คุณไม่สามารถพิมพ์ได้ในPowerPoint Online

ย่อ/ขยาย

PowerPoint Online ไม่มีการย่อ/ขยาย แต่คุณสามารถใช้คุณลักษณะการย่อ/ขยายของเบราว์เซอร์เพื่อเปลี่ยนขนาดของเนื้อหา

ไม้บรรทัดและเส้นตาราง

ไม้บรรทัดและเส้นตารางมีเฉพาะบนเดสก์ท็อปPowerPoint แต่PowerPoint Online มีเส้นบอกแนวสมาร์ทที่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณจัดแนววัตถุ

การแก้ไขและจัดรูปแบบ

ฟีเจอร์สำหรับเดสก์ท็อป

ในPowerPoint Online

สร้าง ลบ จัดลำดับใหม่ หรือซ่อนสไลด์

เพิ่ม จัดลำดับใหม่ ทำซ้ำ ซ่อน และลบสไลด์ เลือกเค้าโครงเมื่อคุณสร้างสไลด์ใหม่

คัดลอกและวาง

ข้อความที่ถูกวางในPowerPoint Online เก็บการจัดรูปแบบจากที่คุณคัดลอก คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความได้หลังจากที่วางลงในงานนำเสนอปลายทาง คุณสามารถคัดลอก และวางรูปภาพจากสไลด์หนึ่งไปยังอีกในงานนำเสนอเดียวกัน และคัดลอก และวางจากงานนำเสนอหรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ .

ขนาดฟอนต์และการจัดรูปแบบ

คุณสามารถใช้ กับตัว เอียง เป็นตัวหนาขีดเส้นใต้ ขนาดฟอนต์ สี รวมถึงการใช้ตัวคัดวางรูปแบบ

การจัดรูปแบบย่อหน้า

คุณสามารถจัดแนวย่อหน้าชิดซ้าย ชิดขวา หรือกึ่งกลาง เรียงข้อความจากขวาไปซ้ายหรือซ้ายไปขวา เพิ่มหรือลดการเยื้อง จัดรูปแบบย่อหน้าเป็นรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

จัดรูปแบบพื้นหลัง

คุณสามารถจัดรูปแบบพื้นหลังของสไลด์ตั้งแต่หนึ่งสไลด์ขึ้นไปด้วยสีหรือรูปภาพได้

ลำดับเลขและสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

คุณสามารถนำรูปแบบลำดับเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่มีอยู่แล้วภายในไปใช้ได้

ค้นหาและแทนที่

คำสั่งค้นหาจะพร้อมใช้งานบนแท็บหน้าแรกของ Ribbon คำสั่งแทนจะไม่พร้อมใช้งานในPowerPoint Online

ธีม

คุณสามารถเลือกจากแกลเลอรีธีมที่มีอยู่จำกัดเมื่อคุณเพิ่มสไลด์ใหม่ลงในงานนำเสนอของคุณ ชุดรูปแบบที่ถูกเพิ่มลงในงานนำเสนอจากเดสก์ท็อปPowerPoint จะถูกรักษาไว้ในPowerPoint Online

เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

คุณสามารถสร้างหลายชนิดเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวในPowerPoint Online ภาพเคลื่อนไหวเพิ่มโดยใช้เดสก์ท็อปPowerPoint (ที่ไม่พร้อมใช้งานในPowerPoint Online ) จะถูกรักษาไว้ และจะเล่นในการนำเสนอสไลด์ แต่คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนเหล่านั้นมี

การเปลี่ยน

คุณสามารถเลือกจากแกลเลอรีจำกัดการเปลี่ยนภาพในPowerPoint Online เปลี่ยนที่เพิ่มลงในเดสก์ท็อปPowerPoint จะถูกรักษา ไว้ แต่สามารถเฉพาะเล่น หรือบนเดสก์ท็อปPowerPoint การเปลี่ยนแปลง

กำหนดเองหรือออกอากาศการนำเสนอสไลด์

ตัวเลือกสำหรับการตั้งค่า และกำหนดการนำเสนอสไลด์ เองการออกอากาศการนำเสนอสไลด์ หรือตั้งค่าจอภาพไม่พร้อมใช้งานในPowerPoint Online

การเขียนร่วม

ผู้เขียนหลายคนสามารถทำงานในPowerPoint Online พร้อมกัน ทำงานกับPowerPoint 2010 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าและ PowerPoint for Mac 2011 สำหรับการเขียนร่วมกัน

ตรวจการสะกด

ขีดเส้นใต้ squiggle สีแดงปรากฏภายใต้คำที่สะกดผิด เมนูคลิกขวามีคำแนะนำในการสะกดให้เลือกขึ้น

การแทรกวัตถุ

ฟีเจอร์สำหรับเดสก์ท็อป

ในPowerPoint Online

ไฮเปอร์ลิงก์

คุณสามารถแทรก แก้ไข และทำตามข้อความไฮเปอร์ลิงก์ใหม่ คุณไม่สามารถเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ไปยังรูปภาพหรือรูปร่าง ทำงานลิงก์บุ๊กมาร์กแต่คุณไม่สามารถแก้ไขได้ในPowerPoint Online ดูเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ไปยังข้อความ

ตาราง

คุณสามารถแทรก และแก้ไขตารางในPowerPoint Online

วิดีโอและเสียง

วิดีโอและเสียงเนื้อหาเล่นในมุมมองการอ่านและมุมมองการนำเสนอสไลด์ คุณสามารถปรับขนาด ย้าย และลบตัวควบคุมเสียง และวิดีโอในPowerPoint Online คุณสามารถแทรกวิดีโอออนไลน์ อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องการแทรกวิดีโอ หรือเสียงจากพีซีของคุณ คุณจำเป็นต้องใช้เดสก์ท็อปPowerPoint

รูปภาพ

แทรกรูปภาพหรือคลิปอาร์ตจากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือบนเว็บ คุณสามารถย้าย ปรับขนาด และครอบตัดรูปภาพ และคุณสามารถนำสไตล์รูปภาพ ฟีเจอร์ การจัดรูปแบบเช่นนำเอฟเฟ็กต์พิเศษ และเอาพื้นหลังจะไม่พร้อมใช้งานในPowerPoint Online ภาพที่ซับซ้อนมากขึ้น เมื่อต้องการจับภาพหน้าจอ คุณสามารถใช้เดสก์ท็อปPowerPoint

รูปร่าง รูปวาด หรือกล่องข้อความ

เพิ่มกล่องข้อความหรือเลือกจากแกลเลอรีของรูปร่าง ใช้สไตล์ ที่กำหนดการเติม เค้าร่าง และเอฟเฟ็กต์ของเงา ย้าย ปรับขนาด หมุน หรือเรียงลำดับรูปร่างและกล่องข้อความเป็นชั้น หลังไปหน้า ยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่างเพื่อทำงานกับแต่ละรูปร่าง

กราฟิก SmartArt

แทรกกราฟิก SmartArt สลับไปยังเค้าโครงหรือแบบแผนชุดสีอื่น นำสไตล์ Smart Art ไปใช้ และแก้ไขข้อความ

แผนภูมิและสมการ

คุณไม่สามารถแทรกสิ่งเหล่านี้ในPowerPoint Online แต่ถ้าคุณแทรกโดยใช้เดสก์ท็อปPowerPoint, PowerPoint Online แสดงตามที่คาดไว้

อักษรศิลป์

ไม่พร้อมใช้งานในPowerPoint Online ถ้าคุณต้องการนำเอฟเฟ็กต์อักษรศิลป์ไปใช้กับข้อความ แตะ หรือคลิกแก้ไขใน PowerPoint

สัญลักษณ์

สามารถแทรกสัญลักษณ์ชุดจำกัดในPowerPoint Online ถ้าฟอนต์สำหรับการแสดงสัญลักษณ์จะไม่พร้อมใช้งาน สัญลักษณ์จะแสดงเป็นพื้นที่สำรองไว้

หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

หัวกระดาษและท้ายกระดาษ รวมถึงวันและหมายเลขสไลด์ ไม่สามารถแทรก แก้ไข หรือลบในPowerPoint Online แต่นั้นแสดงตามที่คาดไว้ ดูเพิ่มหมายเลขสไลด์ หรือวัน และเวลา

เคล็ดลับ:    คุณสามารถเพิ่มกล่องข้อความเพื่อทำหน้าที่เป็นหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

แมโคร

คุณสามารถดู แก้ไข พิมพ์ และแชร์งานนำเสนอที่ประกอบด้วยแมโคร แต่เมื่อต้องการเรียกใช้แมโคร แตะ หรือคลิกแก้ไขใน PowerPoint

ตัวควบคุม ActiveX และวัตถุฝังตัว OLE

คุณไม่สามารถแทรก หรือแก้ไขสิ่งเหล่านี้ในPowerPoint Online แต่จะแสดงตามที่คาดไว้

รูปภาพที่ลิงก์

รูปภาพที่ลิงก์จะถูกรักษาไว้ในงานนำเสนอแต่จะถูกซ่อนใน มุมมองการอ่าน และ มุมมองการนำเสนอสไลด์ และจะแสดงเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้ใน มุมมองการแก้ไข

การรีวิว

ฟีเจอร์นี้

ในPowerPoint Online

เครื่องมือพิสูจน์อักษร

คุณสามารถตรวจการสะกดคำและคุณสามารถตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

ข้อคิดเห็น

ดูข้อคิดเห็นในมุมมองการอ่าน แก้ไขได้ในมุมมองการแก้ไข ดูข้อคิดเห็นในงานนำเสนอ

รูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนในPowerPoint Web App

PowerPoint Web App เปิดงานนำเสนอในรูปแบบเหล่านี้:

 • PowerPoint Presentation (.pptx)

 • PowerPoint Template (.potx)

 • PowerPoint Show (.ppsx)

 • ใช้แมโครงานนำเสนอ PowerPoint (.pptm), ใช้แมโครเทมเพลต PowerPoint (.potm), หรือ PowerPoint Macro-enabled Show (.ppsm)
  คุณสามารถเปิดงานนำเสนอ แต่แมโครจะไม่ทำงาน งานนำเสนอเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้ในเบราว์เซอร์

 • งานนำเสนอ PowerPoint 97-2003 (.ppt) หรือ PowerPoint 97-2003 Show (.pps)
  PowerPoint Web App แสดงงานนำเสนอในรูปแบบเหล่านี้ แต่เมื่อต้องการแก้ไขงานนำเสนอในเบราว์เซอร์PowerPoint Web App บันทึกสำเนาใหม่ของงานนำเสนอในรูปแบบ.pptx PowerPoint Web App ไม่สามารถบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบ.ppt หรือ pps

 • PowerPoint 97-2003 Template (.pot),
  PowerPoint Web App แสดงงานนำเสนอในรูปแบบนี้ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ในเบราว์เซอร์

 • รูปแบบ OpenDocument Presentation (.odp)
  รูปแบบนี้ได้รับการสนับสนุนสำหรับงานนำเสนอที่เก็บไว้ในไลบรารี SharePoint

PowerPoint Web App ไม่สามารถเปิดงานนำเสนอในรูปแบบไฟล์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น รูปแบบเหล่านี้จะไม่ได้รับการสนับสนุน: เปิดเอกสารรูปแบบ (ODF), PowerPoint Add-in (.ppam), เพิ่ม PowerPoint 97-2003- (.ppa), ในรูปแบบ Rich Text (RTF), และ Portable Document Format (PDF)

ฟีเจอร์ที่สนับสนุนสำหรับการดูหรือการพิมพ์

เมื่อคุณดูงานนำเสนอในPowerPoint Web App คุณสามารถเลื่อนดูสไลด์ หรือเล่นการนำเสนอสไลด์ในเบราว์เซอร์

ถ้าคุณต้องการฟีเจอร์ของ PowerPoint สำหรับการพิมพ์ (เช่นพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย) หรือคุณกำลังใช้PowerPoint Web App ใน SharePoint คลิกเปิดใน PowerPoint และพิมพ์ในแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปของ PowerPoint

เมื่อคุณกำลังดูงานนำเสนอ ฟีเจอร์บางอย่างทำงานต่างกันในเบราว์เซอร์ที่จะทำงานในแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปของ PowerPoint เมื่อต้องการใช้ฟีเจอร์ที่ไม่พร้อมใช้งานในPowerPoint Web App คลิกเปิดใน PowerPoint

ฟีเจอร์นี้

องค์ประกอบของการอ้างอิงข้อคิดเห็นเดียวที่ปรากฏอยู่ในไฟล์ document.xml

มุมมองปกติ ตัวเรียงลำดับสไลด์ หน้าบันทึกย่อ การอ่าน และมุมมองต้นแบบ

มุมมองการอ่านมีวิธีในการเลื่อนดูสไลด์ ข้ามไปสไลด์ใด เพื่อแสดง หรือซ่อนบันทึกย่อของสไลด์ แก้ไขมุมมองในPowerPoint Web App จะคล้ายคลึงกับปกติมุมมองในแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปของ PowerPoint มุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์ หน้าบันทึกย่อ และต้นแบบจะไม่พร้อมใช้งานในPowerPoint Web App

นำเสนอสไลด์

PowerPoint Web App เล่นการนำเสนอภาพนิ่งในหน้าต่างแบบเต็มหน้าจอ กด spacebar เพื่อเลื่อนสไลด์ เล่นภาพเคลื่อนไหวสไลด์ แต่เปลี่ยนจากสไลด์หนึ่งเพื่อเล่นถัดไปเป็นเลือนหาย

วิดีโอและเสียง

เนื้อหาเสียงและวิดีโอไม่เล่นในPowerPoint Web App แต่จะยังคงอยู่ในไฟล์

มุมมองเค้าร่าง

มุมมองเค้าร่างจะอยู่บนแท็บ ไฟล์ ในมุมมองการอ่าน

ดูบันทึกย่อของสไลด์

บันทึกย่อสำหรับแต่ละสไลด์สามารถแสดงหรือซ่อนได้

ย่อ/ขยาย

ย่อ/ขยายจะไม่พร้อมใช้งานในPowerPoint Web App ใช้ย่อ/ขยายของเบราว์เซอร์ของคุณขยายข้อความของส่วนติดต่อผู้ใช้PowerPoint Web App แต่ไม่มีขยายเนื้อหาสไลด์

ไม้บรรทัดและเส้นตาราง

PowerPoint Web App ไม่แสดงไม้บรรทัดและเส้นตาราง

ฟีเจอร์ที่แตกต่างกันระหว่างเบราว์เซอร์และเดสก์ท็อป

เมื่อคุณแก้ไขงานนำเสนอ ฟีเจอร์บางอย่างทำงานต่างกันในเบราว์เซอร์ที่จะทำงานในแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปของ PowerPoint ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีPowerPoint Web App สนับสนุนฟีเจอร์ที่อาจนำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ เมื่อต้องการใช้ฟีเจอร์ขั้นคืออะไรพร้อมใช้งานในPowerPoint Web App คลิกเปิดใน PowerPoint

การเปิดและการบันทึก

ฟีเจอร์นี้

องค์ประกอบของการอ้างอิงข้อคิดเห็นเดียวที่ปรากฏอยู่ในไฟล์ document.xml

การป้องกันไฟล์: IRM, ลายเซ็นดิจิทัล หรือรหัสผ่าน

PowerPoint Web App ไม่สามารถเปิดงานนำเสนอที่ถูกเข้ารหัสลับ ด้วยรหัสผ่าน เซ็นชื่อแบบดิจิทัล หรือได้รับการป้องกัน ด้วยการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล เปิดงานนำเสนอเหล่านี้ในแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปของ PowerPoint

บันทึก

PowerPoint Web App บันทึกงานของคุณทุกครั้งที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง ไม่มีคำสั่งบันทึก ได้

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขและจัดรูปแบบ

ฟีเจอร์นี้

องค์ประกอบของการอ้างอิงข้อคิดเห็นเดียวที่ปรากฏอยู่ในไฟล์ document.xml

สร้าง ลบ จัดลำดับใหม่ ซ่อนสไลด์

เพิ่ม จัดลำดับใหม่ ทำซ้ำ ซ่อน และลบสไลด์ เลือกเค้าโครงเมื่อคุณสร้างสไลด์ใหม่

คัดลอกและวาง

คัดลอก และวางข้อความ ข้อความที่ถูกวางในPowerPoint Web App เก็บการจัดรูปแบบของตำแหน่งที่ถูกคัดลอก คุณอาจต้องการจัดรูปแบบข้อความหลังวาง ให้ตรงกับการจัดรูปแบบของข้อความรอบข้าง

การจัดรูปแบบฟอนต์

ใช้ตัวหนา ตัวเอียง underline ฟอนต์ ขนาด และสี หมายเหตุ: คำสั่งตัวคัดวางรูปแบบจะไม่พร้อมใช้งานในPowerPoint Web App

การจัดรูปแบบย่อหน้า

จัดแนวย่อหน้าชิดซ้าย ชิดขวา หรือกึ่งกลาง ให้เรียกใช้ข้อความจากขวาไปซ้ายหรือซ้ายไปขวา เพิ่มหรือลดการเยื้อง จัดรูปแบบย่อหน้าเป็นรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

ลำดับเลขและสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

นำรูปแบบลำดับเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่มีอยู่แล้วภายในไปใช้

ค้นหา

ค้นหาและแทนจะไม่พร้อมใช้งานในPowerPoint Web App

ธีม

ธีมจะยังคงอยู่ในงานนำเสนอ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ในPowerPoint Web App

ต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์

สไลด์ในPowerPoint Web App จะยึดตามต้นแบบสไลด์และเค้าโครงที่ถูกใช้เพื่อสร้างภาพนิ่งในแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปของ PowerPoint สำหรับงานนำเสนอที่สร้างขึ้นในPowerPoint Web App ต้นแบบสไลด์และเค้าโครงยึดตามค่าเริ่มต้น เลือกระหว่างแกลเลอรีของเค้าโครงสไลด์เมื่อคุณเพิ่มสไลด์ในงานนำเสนอ แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์ หรือปรับเปลี่ยนเค้าโครงในPowerPoint Web App

ภาพเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนภาพ

ต่อไปนี้จะถูกรักษาไว้ในงานนำเสนอ แต่ไม่สามารถเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงในPowerPoint Web App

นำเสนอสไลด์

ตัวเลือกสำหรับการตั้งค่า และกำหนดการนำเสนอสไลด์ เองการออกอากาศการนำเสนอสไลด์ หรือตั้งค่าจอภาพไม่พร้อมใช้งานในPowerPoint Web App

การเขียนร่วม

ผู้เขียนหลายคนสามารถทำงานพร้อมกันใน PowerPoint 2010 สำหรับงานนำเสนอที่เก็บไว้ในไลบรารี SharePoint การเขียนร่วมจะไม่พร้อมใช้งานในPowerPoint Web App

ข้อคิดเห็น

ข้อคิดเห็นที่ถูกซ่อนอยู่ในPowerPoint Web App แต่พวกเขาจะถูกรักษาไว้ในงานนำเสนอ ไม่สามารถเพิ่มข้อคิดเห็นในPowerPoint Web App

ด้านบนของหน้า

วัตถุ

ฟีเจอร์นี้

องค์ประกอบของการอ้างอิงข้อคิดเห็นเดียวที่ปรากฏอยู่ในไฟล์ document.xml

ไฮเปอร์ลิงก์

แทรก แก้ไข และทำตามไฮเปอร์ลิงก์ใหม่ บุ๊กมาร์ลิงก์ทำงาน แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ในPowerPoint Web App

ตาราง

ตารางจะถูกแสดง แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ (นอกจากการลบออก) ในPowerPoint Web App

รูปภาพและคลิปอาร์ต

แทรกรูปภาพที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือแทรกคลิปอาร์ตที่พร้อมใช้งานบน Office.com คุณสามารถนำตัวเลขของสไตล์รูปภาพ แต่รูปภาพและภาพตัดปะไม่สามารถย้าย หรือปรับขนาด ฟีเจอร์ที่ซับซ้อนมากขึ้นสำหรับการทำงานกับรูปภาพ เช่นนำเอฟเฟ็กต์ และการครอบ ตัด จะไม่พร้อมใช้งานในPowerPoint Web App คุณไม่สามารถสร้างภาพหน้าจอในPowerPoint Web App แต่ภาพหน้าจอที่อยู่ในการแสดงงานนำเสนอเป็นรูปภาพในPowerPoint Web App

ใน SharePoint ความสามารถในการแทรกคลิปอาร์ตจะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อผู้ดูแลระบบ SharePoint เปิดใช้งานไว้

วิดีโอและเสียง

ต่อไปนี้จะถูกรักษาไว้ในงานนำเสนอ แต่ไม่สามารถเพิ่มในPowerPoint Web App พวกเขาจะแสดงเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้

รูปร่าง แผนภูมิ สมการ และหมึก

ต่อไปนี้ไม่สามารถแทรกลงในPowerPoint Web App แต่PowerPoint Web App แสดงตามที่คาดไว้ ในมุมมองการแก้ไข พวกเขาปรากฏเป็นรูปภาพที่ไม่สามารถแก้ไขได้

SmartArt

แทรก SmartArt ให้สลับไปยังเค้าโครงหรือแบบแผนชุดสีอื่น แล้วนำลักษณะ Smart Art ไปใช้ จากนั้นให้แก้ไขข้อความ

กล่องข้อความและอักษรศิลป์

ต่อไปนี้ไม่สามารถแทรกลงในPowerPoint Web App แต่PowerPoint Web App แสดงตามที่คาดไว้ ในการแก้ไขมุมมอง แก้ไข และจัดรูปแบบข้อความ ถ้าคุณต้องการใช้เอฟเฟ็กต์ข้อความอักษรศิลป์ คลิกเปิดใน PowerPoint

สัญลักษณ์

ต่อไปนี้ไม่สามารถแทรก หรือแก้ไขได้ในPowerPoint Web App ถ้าฟอนต์สำหรับการแสดงสัญลักษณ์จะไม่พร้อมใช้งาน สัญลักษณ์จะแสดงเป็นพื้นที่สำรองไว้

หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

หัวกระดาษและท้ายกระดาษ รวมถึงวันและหมายเลขสไลด์ ไม่สามารถแทรก แก้ไข หรือลบในPowerPoint Web App แต่PowerPoint Web App แสดงตามที่คาดไว้

แมโคร

คุณสามารถดู แก้ไข พิมพ์ และใช้งานนำเสนอที่มีแมโครร่วมกันได้ แต่ต้องเรียกใช้แมโครโดยให้คลิก เปิดใน PowerPoint

ตัวควบคุม ActiveX และวัตถุฝังตัว OLE

ต่อไปนี้ไม่สามารถแทรก หรือแก้ไขได้ในPowerPoint Web App แต่PowerPoint Web App แสดงตามที่คาดไว้

รูปภาพที่ลิงก์

รูปภาพที่มีการเชื่อมโยงจะยังคงอยู่ในงานนำเสนอ แต่จะถูกซ่อนอยู่ในมุมมองการอ่านและการนำเสนอสไลด์ สิ่งเหล่านี้จะแสดงอยู่เป็นพื้นที่ที่สำรองไว้ในมุมมองการแก้ไข

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×