ฟีเจอร์ที่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ OpenDocument Presentation (.odp)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตารางด้านล่างแสดงฟีเจอร์ของ PowerPoint ที่ได้รับการสนับสนุนเต็มรูปแบบ ได้รับการสนับสนุนบางส่วน หรือไม่ได้รับการสนับสนุนเลยในรูปแบบ OpenDocument Presentation (.odp)

 • สนับสนุน    ทั้งรูปแบบ PowerPoint และ OpenDocument Presentation สนับสนุนฟีเจอร์นี้ และเนื้อหา การจัดรูปแบบ รวมถึงความสามารถในการใช้งานจะไม่สูญหาย

 • สนับสนุนบางส่วน    ทั้งรูปแบบ PowerPoint และงานนำเสนอ OpenDocument สนับสนุนฟีเจอร์นี้ แต่การจัดรูปแบบและความสามารถในการใช้งานอาจได้รับผลกระทบ ข้อความหรือข้อมูลจะยังคงอยู่ แต่การจัดรูปแบบและวิธีทำงานกับข้อความหรือกราฟิกอาจแตกต่างไปจากเดิม

 • ไม่ได้รับการสนับสนุน    ฟีเจอร์นี้ไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ OpenDocument ถ้าคุณวางแผนที่จะบันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบ OpenDocument อย่าใช้ฟีเจอร์เหล่านี้

พื้นที่

พื้นที่ย่อย

ระดับการสนับสนุน

PowerPoint 2007

PowerPoint 2010

PowerPoint 2013

PowerPoint 2016

ภาพเคลื่อนไหว

ภาพเคลื่อนไหวเข้า/ออก

ภาพเคลื่อนไหว

สนับสนุนบางส่วน

การเคลื่อนไหวที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดย ODF จะถูกเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนไหวแบบปรากฏขึ้นหรือหายไป

สนับสนุนบางส่วน

การเคลื่อนไหวที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดย ODF จะถูกเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนไหวแบบปรากฏขึ้นหรือหายไป

ภาพเคลื่อนไหว

ภาพเคลื่อนไหวที่มีการใช้สี

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

ภาพเคลื่อนไหว

การปรับขนาดภาพเคลื่อนไหว

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

ภาพเคลื่อนไหวระเบิด หลอดไฟกะพริบ เพิ่มและลด ส่วนสูงแนวตั้ง จะไม่ได้รับการสนับสนุน

ภาพเคลื่อนไหว

การหน่วงเวลาภาพเคลื่อนไหว

สนับสนุน

สนับสนุน

ภาพเคลื่อนไหว

กำหนดเวลาภาพเคลื่อนไหว

สนับสนุน

สนับสนุน

ภาพเคลื่อนไหว

ภาพเคลื่อนไหวข้อความ

สนับสนุน

สนับสนุน

ภาพเคลื่อนไหว

ภาพเคลื่อนไหวที่ถูกทริกเกอร์

สนับสนุน

สนับสนุน

ภาพเคลื่อนไหว

ภาพเคลื่อนไหว

เสียง

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

ภาพเคลื่อนไหว

ภาพเคลื่อนไหวของสื่อ

สนับสนุน

สนับสนุน

ภาพเคลื่อนไหว

SmartArt

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

ภาพเคลื่อนไหว

ส่วนของแผนภูมิ

สนับสนุนบางส่วน

ภาพเคลื่อนไหวบนส่วนของแผนภูมิจะถูกแปลงเป็นภาพเคลื่อนไหวบนทั้งแผนภูมิ

สนับสนุนบางส่วน

ภาพเคลื่อนไหวบนส่วนของแผนภูมิจะถูกแปลงเป็นภาพเคลื่อนไหวบนทั้งแผนภูมิ

ภาพเคลื่อนไหว

แอคชัน OLE

ภาพเคลื่อนไหว

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

ภาพเคลื่อนไหว

ภาพเคลื่อนไหวเค้าโครง/ต้นแบบ

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

การเปลี่ยน

การเปลี่ยน

สนับสนุนบางส่วน

การเปลี่ยนต่อไปนี้ไม่ได้รับการสนับสนุน: แถบแยก ตัด ริ้ว รวง และข่าวด่วน

สนับสนุนบางส่วน

การเปลี่ยนต่อไปนี้ไม่ได้รับการสนับสนุน: แถบแยก ตัด ริ้ว รวง และข่าวด่วน

การเปลี่ยน

การเปลี่ยนเสียง

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

สื่อเนื้อหา (ภาพยนตร์ /เสียง)

ตัดแต่งและบุ๊กมาร์ก

สนับสนุนบางส่วน

สนับสนุนบางส่วน

เนื้อหา

การฝังไฟล์ WAV

สนับสนุน

สนับสนุน

เนื้อหา

OLE

สนับสนุน

สนับสนุน

เนื้อหา

ตัวควบคุม ActiveX

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

เนื้อหา

ตาราง

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอที่มีตารางเป็นรูปแบบ .odp ตารางจะกลายเป็นรูปภาพ และจะไม่สามารถแก้ไขได้

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอที่มีตารางเป็นรูปแบบ .odp ตารางจะกลายเป็นรูปภาพ และจะไม่สามารถแก้ไขได้

เนื้อหา

หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ที่มีเขตข้อมูลหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ รวมทั้งเขตข้อมูลวันที่/เวลา หรือหมายเลขหน้าในรูปแบบ .odp หัวกระดาษและท้ายกระดาษจะกลายเป็นกล่องข้อความ

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ที่มีหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษในรูปแบบ .odp หัวกระดาษและท้ายกระดาษจะกลายเป็นกล่องข้อความ

เนื้อหา

เขตข้อมูลวันที่

สนับสนุนบางส่วน

ชนิดวันที่ทั้งหมดจะถูกรวมไว้ แต่อาจถูกแปลงเป็นชนิดเริ่มต้นโดยแอปพลิเคชัน ODF อื่นๆ

สนับสนุนบางส่วน

ชนิดวันที่ทั้งหมดจะถูกรวมไว้ แต่อาจถูกแปลงเป็นชนิดเริ่มต้นโดยแอปพลิเคชัน ODF อื่นๆ

เนื้อหา

ซ่อนรูปร่าง

สนับสนุน

สนับสนุน

เนื้อหา

ซ่อนสไลด์

สนับสนุน

สนับสนุน

แมโคร, ความสามารถในการโปรแกรม

แมโคร, OM, ความสามารถในการโปรแกรม

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

การตั้งค่างานนำเสนอ

ขนาดหน้ากระดาษ

สนับสนุนบางส่วน

ถึงแม้ว่าขนาดหน้ากระดาษจะได้รับการบันทึกไว้กับงานนำเสนอ การตั้งค่า ขนาดหน้ากระดาษ ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ จะคลาดเคลื่อน กล่องโต้ตอบจะพยายามใช้ขนาดหน้ากระดาษที่เป็นค่าเริ่มต้น

สนับสนุนบางส่วน

ถึงแม้ว่าขนาดหน้ากระดาษจะได้รับการบันทึกไว้กับงานนำเสนอ การตั้งค่า ขนาดหน้ากระดาษ ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ จะคลาดเคลื่อน กล่องโต้ตอบจะพยายามใช้ขนาดหน้ากระดาษที่เป็นค่าเริ่มต้น

การตั้งค่างานนำเสนอ

การแสดงแบบกำหนดเอง

สนับสนุน

สนับสนุน

การตั้งค่างานนำเสนอ

คำบรรยาย, การกำหนดเวลา

สนับสนุน

สนับสนุน

การตั้งค่างานนำเสนอ

การตั้งค่าการแสดง

สนับสนุนบางส่วน

สนับสนุนบางส่วน

การตั้งค่างานนำเสนอ

การตั้งค่าการพิมพ์

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

การตั้งค่างานนำเสนอ

การตั้งค่ามุมมอง

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

การทำงานร่วมกัน

ข้อคิดเห็น

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

แผนภูมิ

สนับสนุนบางส่วน

สนับสนุนบางส่วน

ดีไซน์งานนำเสนอ

ต้นแบบ

สนับสนุนบางส่วน

ข้อมูลธีมจะสูญหายและถูกวางลงบนต้นแบบ/เค้าโครง นอกจากนี้ ฟอนต์ สี และเอฟเฟ็กต์บนรูปร่างใหม่จะไม่ถูกสืบทอดอีกต่อไป

เมื่อคุณเปิดงานนำเสนอหลังจากบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบ .odp ธีมเริ่มต้นจะถูกใช้ แต่ไม่ควรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในงานนำเสนอ อย่างไรก็ตาม วิธีนี้จะมีผลต่อการแก้ไขในอนาคตทั้งหมดเสมือนว่าธีมเริ่มต้นถูกนำไปใช้

สนับสนุนบางส่วน

ข้อมูลธีมจะสูญหายและถูกวางลงบนต้นแบบ/เค้าโครง นอกจากนี้ ฟอนต์ สี และเอฟเฟ็กต์บนรูปร่างใหม่จะไม่ถูกสืบทอดอีกต่อไป

เมื่อคุณเปิดงานนำเสนอหลังจากบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบ .odp ธีมเริ่มต้นจะถูกใช้ แต่ธีมนั้นไม่ควรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในงานนำเสนอ อย่างไรก็ตาม วิธีนี้จะมีผลต่อการแก้ไขในอนาคตทั้งหมดเสมือนว่าธีมเริ่มต้นถูกนำไปใช้

ดีไซน์งานนำเสนอ

เค้าโครง

สนับสนุนบางส่วน

เค้าโครงจะถือว่าทำงานคล้ายคลึงกับต้นแบบเมื่อเปิดขึ้นในแอปพลิเคชัน ODF อื่นๆ ภายใน PowerPoint 2007 SP 2 เค้าโครงจะสืบทอดคุณสมบัติพื้นหลังและพื้นที่ที่สำรองไว้จากสไลด์ต้นแบบ ข้อมูลธีมจะสูญหาย และการแก้ไขเค้าโครงในอนาคตจะเสร็จสิ้นเสมือนว่าธีมเริ่มต้นถูกนำไปใช้

สนับสนุนบางส่วน

เค้าโครงจะถือว่าทำงานคล้ายคลึงกับต้นแบบเมื่อเปิดขึ้นในแอปพลิเคชัน ODF อื่นๆ

ดีไซน์งานนำเสนอ

พื้นที่ที่สำรองไว้

สนับสนุนบางส่วน

ข้อมูลธีมจะสูญหายไปจากพื้นที่ที่สำรองไว้

สนับสนุนบางส่วน

ข้อมูลธีมจะสูญหายไปจากพื้นที่ที่สำรองไว้

ดีไซน์งานนำเสนอ

หมายเหตุ

สนับสนุน

สนับสนุน

ดีไซน์งานนำเสนอ

ต้นแบบบันทึกย่อ

สนับสนุน

สนับสนุน

ดีไซน์งานนำเสนอ

ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย

สนับสนุน

สนับสนุน

การเข้ารหัสลับ

การเข้ารหัสลับ

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

การป้องกัน

การป้องกัน

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

ข้อความ

การจัดรูปแบบข้อความนานาชาติ

สนับสนุนบางส่วน

ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนประกอบด้วย

 • Kinsoku

 • การหมุนข้อความแนวตั้ง (270 เรียงซ้อน)

 • การตัดบรรทัดแบบเอเชียตะวันออก

 • Kumimoji

 • ระบบการลำดับเลขนานาชาติบางระบบจะถูกแมปกับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขแบบตะวันตก

 • การจัดแนวแบบกระจาย

สนับสนุนบางส่วน

ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนประกอบด้วย

 • Kinsoku

 • การหมุนข้อความแนวตั้ง (270 เรียงซ้อน)

 • การตัดบรรทัดแบบเอเชียตะวันออก

 • Kumimoji

 • ระบบการลำดับเลขนานาชาติบางระบบจะถูกแมปกับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขแบบตะวันตก

 • การจัดแนวแบบกระจาย

ข้อความ

การจัดแนว

สนับสนุนบางส่วน

การจัดแนวแบบกระจายไม่ได้รับการสนับสนุน

อาจพบเห็นความแตกต่างบางอย่างในการจัดแนว การสร้างจุดยึด หรือการตัดข้อความในแอปพลิเคชัน ODF อื่นๆ

สนับสนุนบางส่วน

การจัดแนวแบบกระจายไม่ได้รับการสนับสนุน

อาจพบเห็นความแตกต่างบางอย่างในการจัดแนว การสร้างจุดยึด หรือการตัดข้อความในแอปพลิเคชัน ODF อื่นๆ

ข้อความ

คอลัมน์

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

ข้อความ

การหมุนข้อความ

สนับสนุนบางส่วน

การหมุน 270 องศาและข้อความแบบเรียงซ้อนไม่ได้รับการสนับสนุน

สนับสนุนบางส่วน

การหมุน 270 องศาและข้อความแบบเรียงซ้อนไม่ได้รับการสนับสนุน

ข้อความ

ไฮเปอร์ลิงก์

สนับสนุนบางส่วน

ไฮเปอร์ลิงก์ทั่วไปได้รับการสนับสนุน แต่ไฮเปอร์ลิงก์เมื่อโฮเวอร์จะไม่ได้รับการสนับสนุน

สนับสนุนบางส่วน

ไฮเปอร์ลิงก์ทั่วไปได้รับการสนับสนุน แต่ไฮเปอร์ลิงก์เมื่อโฮเวอร์จะไม่ได้รับการสนับสนุน

ข้อความ

รายการ

สนับสนุน

แอปพลิเคชัน ODF อื่นๆ อาจเปลี่ยนลำดับเลข/สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรืออาจไม่สนับสนุนเลย

สนับสนุน

แอปพลิเคชัน ODF อื่นๆ อาจเปลี่ยนลำดับเลข/สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรืออาจไม่สนับสนุนเลย

ข้อความ

การจัดรูปแบบพื้นฐาน

สนับสนุน

ตัวเอียง ตัวหนา ขีดเส้นใต้ และขีดทับทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนในแอปพลิเคชัน ODF

ฟอนต์หรือขนาดฟอนต์ต่างๆ ได้รับการสนับสนุน

สนับสนุน

ตัวเอียง ตัวหนา ขีดเส้นใต้ และขีดทับทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนในแอปพลิเคชัน ODF

ฟอนต์หรือขนาดฟอนต์ต่างๆ ได้รับการสนับสนุน

ข้อความ

การจัดรูปแบบขั้นสูง/เอฟเฟ็กต์กราฟิก

สนับสนุนบางส่วน

ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนประกอบด้วย

 • การเติมรูปภาพ การเติมสีไล่ระดับ การเติมลวดลาย หรือการเติมช่องว่าง

 • เอฟเฟ็กต์เงาภายนอกบางส่วนบนข้อความ

 • ข้อความที่มีเค้าร่างรูปภาพ เค้าร่างไล่ระดับสี เค้าร่างลวดลาย หรือเค้าร่างการเติมช่องว่าง

 • ข้อความไม่สามารถมีเค้าร่างที่แตกต่างจากสีเติมได้

สนับสนุนบางส่วน

ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนประกอบด้วย

 • การเติมรูปภาพ การเติมสีไล่ระดับ การเติมลวดลาย หรือการเติมช่องว่าง

 • เอฟเฟ็กต์เงาภายนอกบางส่วนบนข้อความ

 • ข้อความที่มีเค้าร่างรูปภาพ เค้าร่างไล่ระดับสี เค้าร่างลวดลาย หรือเค้าร่างการเติมช่องว่าง

 • ข้อความไม่สามารถมีเค้าร่างที่แตกต่างจากสีเติมได้

ข้อความ

ปรับพอดีอัตโนมัติ

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

ข้อความ

ข้อความที่ยาวเกินไป

สนับสนุน

ข้อความที่ยาวเกินไปอาจแสดงให้เห็นแตกต่างกันไปในแอปพลิเคชัน ODF ที่ต่างกัน

สนับสนุน

ข้อความที่ยาวเกินไปอาจแสดงให้เห็นแตกต่างกันไปในแอปพลิเคชัน ODF ที่ต่างกัน

องค์ประกอบกราฟิก

ตารางด้านล่างแสดงฟีเจอร์ด้านกราฟิกของ PowerPoint ที่ได้รับการสนับสนุน ได้รับการสนับสนุนบางส่วน หรือไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ OpenDocument (.odp)

รูปร่างพื้นฐาน

ระดับการสนับสนุน

PowerPoint 2007

PowerPoint 2010, PowerPoint 2013,

PowerPoint 2016

รูปร่าง

สนับสนุน

สนับสนุน

กล่องข้อความ

สนับสนุน

วัตถุภายในกล่องข้อความจะถูกละทิ้งไปเมื่อคุณเปิดไฟล์ OpenDocument

สนับสนุน

วัตถุภายในกล่องข้อความจะถูกละทิ้งไปเมื่อคุณเปิดไฟล์ OpenDocument

อักษรศิลป์

สนับสนุนบางส่วน

ODF ไม่สนับสนุนตัวเลือก อักษรศิลป์ สีของข้อความและสีของพื้นข้อความจะถูกรักษาไว้ แต่เอฟเฟ็กต์ อักษรศิลป์ และการจัดรูปแบบจะสูญหายไป

สนับสนุนบางส่วน

ODF ไม่สนับสนุนตัวเลือก อักษรศิลป์ สีของข้อความและสีของพื้นข้อความจะถูกรักษาไว้ แต่เอฟเฟ็กต์ อักษรศิลป์ และการจัดรูปแบบจะสูญหายไป

ตัวเลือกรูปร่างสามมิติ

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

รูปภาพ

สนับสนุน

สนับสนุน ยกเว้นตัวเลือกแทรกและลิงก์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดย ODF

สนับสนุน

สนับสนุน ยกเว้นตัวเลือกแทรกและลิงก์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดย ODF

ไดอะแกรม SmartArt

สนับสนุน

ถูกแปลงเป็นกลุ่มของรูปร่าง

สนับสนุน

ถูกแปลงเป็นกลุ่มของรูปร่าง

ตัวควบคุม ActiveX

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

วัตถุในแผนภูมิ

สนับสนุน

ถูกแปลงเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยแผนภูมิและวัตถุ

สนับสนุน

ถูกแปลงเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยแผนภูมิและวัตถุ

คำอธิบายประกอบที่เป็นหมึก

สนับสนุน

คำอธิบายประกอบที่เป็นหมึกจะถูกแปลงเป็นรูปร่างอิสระ

สนับสนุน

คำอธิบายประกอบที่เป็นหมึกจะถูกแปลงเป็นรูป Enhanced Metafile (EMF)

กลุ่มของวัตถุ

สนับสนุน

สนับสนุน

การมองเห็นวัตถุ

สนับสนุน

สนับสนุน

เส้นขอบของวัตถุ

สนับสนุน

สไตล์เส้นขอบบางสไตล์จะไม่ได้รับการสนับสนุน สไตล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะถูกบันทึกเป็นสไตล์เส้นขอบเริ่มต้น (เส้นทึบสีดำ)

สนับสนุน

สไตล์เส้นขอบบางสไตล์จะไม่ได้รับการสนับสนุน สไตล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะถูกบันทึกเป็นสไตล์เส้นขอบเริ่มต้น (เส้นทึบสีดำ)

การเติมวัตถุ

สนับสนุน

สนับสนุนยกเว้นการเติมพื้นหลังสไลด์

สีเติมไล่ระดับที่มีจุดเปลี่ยนมากกว่าสองจุดจะสูญเสียจุดเปลี่ยนทั้งหมดหลังจากสองจุดแรก

สนับสนุน

สนับสนุนยกเว้นการเติมพื้นหลังสไลด์

สีเติมไล่ระดับที่มีจุดเปลี่ยนมากกว่าสองจุดจะสูญเสียจุดเปลี่ยนทั้งหมดหลังจากสองจุดแรก

การจัดรูปแบบเส้น

สนับสนุน

เส้นและปลายเส้นบางสไตล์จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน ODF สไตล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะถูกบันทึกเป็นสไตล์เริ่มต้น ซึ่งได้แก่ เส้นทึบสีดำและลูกศรเปิดตามลำดับ

สนับสนุน

เส้นและปลายเส้นบางสไตล์จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน ODF สไตล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะถูกบันทึกเป็นสไตล์เริ่มต้น ซึ่งได้แก่ เส้นทึบสีดำและลูกศรเปิดตามลำดับ

การครอบตัดรูปภาพ

สนับสนุน

ไม่สนับสนุนการครอบตัดรูปภาพด้วยรูปร่าง

สนับสนุน

ไม่สนับสนุนการครอบตัดรูปภาพด้วยรูปร่าง

การเปลี่ยนสีรูปภาพ

สนับสนุนบางส่วน

การเปลี่ยนสีรูปภาพบางชนิดจะมีการเปลี่ยนสีที่เทียบเท่ากันใน ODF เช่น รูปขาวดำ การเปลี่ยนสีรูปภาพชนิดอื่นๆ จะไม่มีการเปลี่ยนสีที่เทียบเท่ากันและจะถูกปรับให้เหลือระนาบเดียว รูปภาพจะปรากฏในลักษณะเดิม แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนสีได้

สนับสนุนบางส่วน

การเปลี่ยนสีรูปภาพบางชนิดจะมีการเปลี่ยนสีที่เทียบเท่ากันใน ODF เช่น รูปขาวดำ การเปลี่ยนสีรูปภาพชนิดอื่นๆ จะไม่มีการเปลี่ยนสีที่เทียบเท่ากันและจะถูกปรับให้เหลือระนาบเดียว รูปภาพจะปรากฏในลักษณะเดิม แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนสีได้

ตัวเลือกรูปภาพสามมิติ

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

สไตล์รูปภาพ

สนับสนุนบางส่วน

เส้นขอบได้รับการสนับสนุนบางส่วน แต่อาจปรากฏในลักษณะที่ไม่เหมือนเดิม

สนับสนุนบางส่วน

เส้นขอบได้รับการสนับสนุนบางส่วน และอาจปรากฏในลักษณะที่ไม่เหมือนเดิม

ธีม

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

ไฮเปอร์ลิงก์บนรูปร่าง

ไม่สนับสนุน

ไม่สนับสนุน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×