ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ฟีเจอร์ที่เลิกใช้และฟังก์ชันการทำงานที่มีการปรับเปลี่ยนใน Microsoft SharePoint 2013

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานต่อไปนี้ถูกเลิกใช้หรือเปลี่ยนแปลงใน SharePoint 2013

ในบทความนี้

เวิร์กสเปซเอกสาร

ไซต์ว่างเปล่า

พื้นที่ทำงานการประชุม

โปรไฟล์องค์กร

การแทรกบาร์โค้ด

การออกอากาศของ PowerPoint จาก SharePoint

ไลบรารีสไลด์

Web Analytics

การรีเฟรชเวิร์กบุ๊กที่เชื่อมต่อโดยใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows ผ่านทาง Office Web Apps Server

การค้นหาของตัวดึงข้อมูล RSS

วิธีใช้แบบกำหนดเอง

งานกลุ่ม

เทมเพลตไซต์ที่ปรับให้เป็นแบบส่วนบุคคล

ไดอะแกรม Visio Pivot ที่ยึดตามรายการงาน SharePoint

การอัปเกรดแบบเป็นภาพ

Web Part สำหรับแผนภูมิ

เวิร์กสเปซเอกสาร

คำอธิบายของการเปลี่ยนแปลง

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

การแก้ปัญหาชั่วคราว (ถ้ามี)

นำไปใช้กับ

เมื่อคุณสร้างไซต์ เทมเพลตไซต์ของเวิร์กสเปซเอกสารจะไม่มีให้ใช้ได้อีก

ลักษณะของการทำงานร่วมกันบนเอกสารจะมีอยู่แล้วในเทมเพลตไซต์ทีม

เทมเพลตไซต์เวิร์กสเปซเอกสารจะไม่พร้อมใช้งานในฐานะตัวเลือกของไซต์อีกต่อไป

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

ไซต์ว่างเปล่า

คำอธิบายของการเปลี่ยนแปลง

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

การแก้ปัญหาชั่วคราว (ถ้ามี)

นำไปใช้กับ

เมื่อคุณสร้างไซต์ จะไม่พร้อมใช้งานเทมเพลตไซต์ไซต์ว่างเปล่า

ฟังก์ชันแม่แบบนี้ให้ไว้แล้วได้ครอบคลุมในเทมเพลตไซต์ทีม

เทมเพลตไซต์ไซต์ว่างเปล่าจะไม่ได้เป็นตัวเลือกของไซต์

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

เวิร์กสเปซการประชุม

คำอธิบายของการเปลี่ยนแปลง

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

การแก้ปัญหาชั่วคราว (ถ้ามี)

นำไปใช้กับ

เมื่อคุณสร้างไซต์ เทมเพลตไซต์ของเวิร์กสเปซการประชุมทั้งหมด (เวิร์กสเปซการประชุมพื้นฐาน เวิร์กสเปซการประชุมเปล่า เวิร์กสเปซการประชุมหาข้อยุติ เวิร์กสเปซการประชุมกลุ่มเพื่อสังสรรค์ และเวิร์กสเปซการประชุมหลายหน้า) จะไม่มีให้ใช้ได้อีก

ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันอื่นๆ มีอยู่ใน SharePoint 2013 และ Office 2013 ได้แก่ Lync สำหรับดำเนินการประชุมสด, OneNote สำหรับการจดบันทึกย่อในระหว่างการประชุม และไซต์ทีม SharePoint หรือ ไซต์ของฉัน สำหรับจัดเก็บบันทึกย่อการประชุมที่แชร์

เทมเพลตไซต์เวิร์กสเปซการประชุมทั้งหมดจะไม่เป็นตัวเลือกของไซต์อีกต่อไป

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

โปรไฟล์องค์กร

คำอธิบายของการเปลี่ยนแปลง

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

การแก้ปัญหาชั่วคราว (ถ้ามี)

นำไปใช้กับ

ฟีเจอร์โปรไฟล์องค์กรจะไม่ได้รับการสนับสนุนใน SharePoint Server 2013 โปรไฟล์องค์กรมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร เช่น ทีม แผนก และข้อมูลอื่นๆ ที่อธิบายถึงลำดับชั้นขององค์กร

ฟีเจอร์ SharePoint ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเฉพาะตัวจะค่อยๆ พัฒนาตามแนวคิดหลักของผู้ใช้และกลุ่ม และ SharePoint จะไม่ลงทุนเพิ่มเติมในโปรไฟล์องค์กร

โซลูชันที่มีอยู่ที่ยึดตามโปรไฟล์องค์กรจะทำงานต่อไปได้ใน SharePoint 2013 ฟีเจอร์โปรไฟล์องค์กรจะถูกเอาออกทั้งหมดจากเวอร์ชันหลักถัดไปของ SharePoint และโซลูชันที่สร้างขึ้นโดยใช้โปรไฟล์องค์กรจะไม่ได้รับการสนับสนุน

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

ด้านบนของหน้า

การแทรกบาร์โค้ด

คำอธิบายของการเปลี่ยนแปลง

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

การแก้ปัญหาชั่วคราว (ถ้ามี)

นำไปใช้กับ

คำสั่ง แทรกบาร์โค้ด จะไม่มีอยู่บน Ribbon อีกต่อไป ฟังก์ชันการทำงานของ SharePoint ที่จำเป็นในการสร้างบาร์โค้ดที่ถูกฝังในเอกสาร Microsoft Word จะไม่มีอยู่อีกต่อไป

ฟีเจอร์นี้ไม่ตรงตามความต้องการและมีการใช้งานน้อย

เขียนแอปพลิเคชัน Open XML แบบกำหนดเองเพื่อสร้างบาร์โค้ดด้านเซิร์ฟเวอร์และใส่ลงในเอกสาร Word

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

ความสามารถในการสร้างและฝังป้ายชื่อที่มี Metadata เกี่ยวกับเอกสาร Word, Excel หรือ PowerPoint จะไม่มีให้ใช้ได้อีก การตั้งค่าของฟีเจอร์นี้ถูกเอาออกแล้ว

ฟีเจอร์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและตามความคาดหวังของผู้ใช้ในการจัดการระเบียน

ไม่มี

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

การออกอากาศของ PowerPoint จาก SharePoint

คำอธิบายของการเปลี่ยนแปลง

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

การแก้ปัญหาชั่วคราว (ถ้ามี)

นำไปใช้กับ

การออกอากาศจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากเซิร์ฟเวอร์ SharePoint อีกต่อไป

การโฮสต์และการออกอากาศงานนำเสนอของ PowerPoint สามารถดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้โดยใช้แอปพลิเคชันอื่นๆ เช่น Microsoft Lync 2013

ใช้ Microsoft Lync 2013 นอกจากนี้ PowerPoint ยังคงให้การสนับสนุนการออกอากาศสำหรับ Office Broadcast Service (การนำเสนอต่อสาธารณะ) หรือผ่านทาง Lync ต่อไป

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

ไลบรารีสไลด์

คำอธิบายของการเปลี่ยนแปลง

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

การแก้ปัญหาชั่วคราว (ถ้ามี)

นำไปใช้กับ

ไลบรารีสไลด์ไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไป

ข้อจำกัดด้านการออกแบบใน SharePoint Server 2013

ผู้ใช้จะยังคงสามารถแทรกสไลด์จากไฟล์ PowerPoint (ให้ดูที่นำมาใช้ใหม่ (นำเข้า) ภาพนิ่งจากงานนำเสนออื่น)

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013, Office Online Server 2013

Web Analytics

คำอธิบายของการเปลี่ยนแปลง

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

การแก้ปัญหาชั่วคราว (ถ้ามี)

นำไปใช้กับ

ระบบ SharePoint Web Analytics จะใช้ไม่ได้อีกต่อไป หรือไม่สามารถอัปเกรดเป็น SharePoint 2013 ได้ การวิเคราะห์ก่อนหน้าจะไม่ถูกนำเข้าไปยังเวอร์ชันใหม่

การเรียกใช้บริการในระดับองค์กรขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

ระบบการวิเคราะห์ใหม่ที่เป็นส่วนหนึ่งของฟีเจอร์การค้นหา จะเข้ามาแทนที่บริการที่เลิกใช้แล้วนี้

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

การรีเฟรชเวิร์กบุ๊กที่เชื่อมต่อโดยการใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows ผ่าน Office Online Server

คำอธิบายของการเปลี่ยนแปลง

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

การแก้ปัญหาชั่วคราว (ถ้ามี)

นำไปใช้กับ

เวิร์กบุ๊กที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกที่ใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows ที่ได้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถรีเฟรชได้ในเบราว์เซอร์เมื่อมีการใช้ Office Online Server เพื่อแสดงเวิร์กบุ๊กในหน้าต่างเบราว์เซอร์ เวิร์กบุ๊กที่มีข้อมูลประจำตัวซึ่งจัดเก็บไว้ใน Secure Store หรือในสตริงการเชื่อมต่อจะยังคงรีเฟรชได้ในเบราว์เซอร์ใน Office Online Server

ข้อจำกัดด้านการออกแบบใน Office Online Server 2013

คุณยังสามารถเปิดเวิร์กบุ๊กเหล่านี้ได้ในโปรแกรมไคลเอ็นต์ Excel บนเดสก์ท็อปเพื่อรีเฟรชเวิร์กบุ๊กได้ นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่า Excel Services ใน SharePoint Server ให้แสดงเวิร์กบุ๊กแทนที่ Office Online Server 2013 ได้

SharePoint Server 2013, Office Online Server 2013

การค้นหาของตัวดึงข้อมูล RSS

คำอธิบายของการเปลี่ยนแปลง

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

การแก้ปัญหาชั่วคราว (ถ้ามี)

นำไปใช้กับ

ความสามารถในการรับตัวดึงข้อมูล RSS ของผลลัพธ์การค้นหาใน SharePoint จะใช้ไม่ได้อีกต่อไป

ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น โดยใช้การแจ้งผลการค้นหาและตัวดึงข้อมูล RSS ของ SharePoint

การแจ้งผลการค้นหาและ SharePoint RSS

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

ด้านบนของหน้า

วิธีใช้แบบกำหนดเอง

คำอธิบายของการเปลี่ยนแปลง

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

การแก้ปัญหาชั่วคราว (ถ้ามี)

นำไปใช้กับ

เนื้อหาวิธีใช้ที่เพิ่มผ่านฟีเจอร์ วิธีใช้ไซต์คอลเลกชันแบบกำหนดเอง หรือ HCINSTAL.EXE จะไม่แสดงใน SharePoint Online อีกต่อไป

Wiki ให้แพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าสำหรับการนำเสนอของเนื้อหาวิธีใช้แบบกำหนดเอง

เนื้อหาวิธีใช้จะยังคงสามารถจัดให้ผ่านทาง Wiki หรือไซต์อื่นที่คุณจัดการ

SharePoint Online 2013

งานกลุ่ม

คำอธิบายของการเปลี่ยนแปลง

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

การแก้ปัญหาชั่วคราว (ถ้ามี)

นำไปใช้กับ

เทมเพลตไซต์งานกลุ่มจะไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไปในฐานะตัวเลือกของไซต์ และฟีเจอร์รายการงานของกลุ่มจะไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไปในฐานะฟีเจอร์ของไซต์

ฟีเจอร์ที่คล้ายกันนี้สามารถใช้ได้กับเทมเพลตไซต์ทีม

เทมเพลตไซต์งานกลุ่มจะไม่ได้เป็นตัวเลือกของไซต์อีกต่อไป

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

เทมเพลตไซต์ที่ปรับให้เป็นแบบส่วนบุคคล

คำอธิบายของการเปลี่ยนแปลง

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

การแก้ปัญหาชั่วคราว (ถ้ามี)

นำไปใช้กับ

เทมเพลตไซต์ที่ปรับให้เป็นแบบส่วนบุคคลจะไม่ได้เป็นตัวเลือกของไซต์อีกต่อไป

ฟีเจอร์ที่คล้ายกันนี้สามารถใช้ได้กับเทมเพลตไซต์ทีม

เทมเพลตไซต์ที่ปรับให้เป็นแบบส่วนบุคคลจะไม่ได้เป็นตัวเลือกของไซต์อีกต่อไป

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

ไดอะแกรม Visio Pivot ที่ยึดตามรายการงาน SharePoint

คำอธิบายของการเปลี่ยนแปลง

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

การแก้ปัญหาชั่วคราว (ถ้ามี)

นำไปใช้กับ

ผู้ใช้จะไม่สามารถสร้าง Microsoft Visio Pivot Diagrams จากรายการงาน SharePoint ได้โดยตรงอีกต่อไป

ขณะนี้เขตข้อมูล มอบหมายให้ ในรายการงานจะเป็นเขตข้อมูลแบบหลายค่าที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดย Visio

ไม่มี

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

การอัปเกรดแบบเป็นภาพ

คำอธิบายของการเปลี่ยนแปลง

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

การแก้ปัญหาชั่วคราว (ถ้ามี)

นำไปใช้กับ

ฟีเจอร์การอัปเกรดแบบเป็นภาพจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป แต่จะแทนที่ด้วยฟีเจอร์การอัปเกรดไซต์คอลเลกชัน

การอัปเกรดไซต์คอลเลกชันที่ถูกเลื่อนออกไปใหม่จะคงประสบการณ์การใช้งานเวอร์ชัน O14 ของผู้ใช้ไว้พร้อมกับความเที่ยงตรงที่สูงกว่าการอัปเกรดแบบเป็นภาพ รวมถึงการรักษา UI และการกำหนดเองของ SPFeature เอาไว้

ฟีเจอร์การอัปเกรดแบบเป็นภาพจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป แต่จะแทนที่ด้วยฟีเจอร์การอัปเกรดไซต์คอลเลกชัน

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Web Part สำหรับแผนภูมิ

คำอธิบายของการเปลี่ยนแปลง

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

การแก้ปัญหาชั่วคราว (ถ้ามี)

นำไปใช้กับ

Web Part แผนภูมิจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป

ฟีเจอร์ที่มีลักษณะคล้ายกันนี้สามารถใช้ได้ในแอปพลิเคชันอื่นๆ เช่น Excel Services

ถ้าคุณใช้ Web Part แผนภูมิใน SharePoint Server 2010 คุณสามารถใช้ต่อได้ใน SharePoint Server 2013 ถ้าคุณไม่เคยใช้ Web Part แผนภูมิ ใน SharePoint Server 2010 คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ ของ SharePoint เช่น Excel Services เพื่อแสดงแผนภูมิในไซต์ SharePoint ได้

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

ตัวบ่งชี้สถานะและรายการสถานะของ SharePoint จะใช้ไม่ได้อีกต่อไป

ฟีเจอร์ที่มีลักษณะคล้ายกันนี้สามารถใช้ได้ในแอปพลิเคชันอื่นๆ เช่น Excel Services

ถ้าคุณเคยใช้ตัวบ่งชี้สถานะของ SharePoint ใน SharePoint Server 2010 คุณสามารถใช้ต่อได้ใน SharePoint Server 2013 ถ้าคุณไม่เคยใช้ตัวบ่งชี้สถานะและรายการสถานะของ SharePoint ใน SharePoint Server 2010 คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ ของ SharePoint เช่น Excel Services เพื่อสร้างตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ได้

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×