ฟีเจอร์ที่เลิกใช้และการใช้งานที่มีการเปลี่ยนแปลงใน Excel 2013

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟีเจอร์ต่อไปนี้ได้เลิกใช้แล้วหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากใน Excel 2013

คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่และฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุงใน มีอะไรใหม่ใน Excel 2013

ไม่มี บันทึกเวิร์กสเปซ แล้ว

ตัวเลือกมุมมองของเบราว์เซอร์ อยู่ในตำแหน่งอื่น

การเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของชุดข้อมูลแต่ละชุดในแผนภูมิมีการเปลี่ยนแปลง

บันทึกเป็นเทมเพลต จะไม่อยู่บน Ribbon เครื่องมือแผนภูมิ อีกต่อไป

แผนภูมิชนิดพีระมิดและแผนภูมิกรวยได้เปลี่ยนไปเป็นแผนภูมิคอลัมน์และแผนภูมิแท่ง

ไม่มีตัวเลือก ใหม่จากที่มีอยู่ อีกต่อไป

วิธีที่คุณบันทึกและใช้เทมเพลตเวิร์กบุ๊กมีการเปลี่ยนแปลง

ไม่มีตัวควบคุม กล่องแยก แล้ว

เวิร์กบุ๊กเปล่าบนหน้าจอเริ่มต้นไม่ได้ยึดตาม Book.xltx

ไม่มี Microsoft Clip Organizer แล้ว

ไม่มี Microsoft Office Picture Manager แล้ว

ไม่มี ออกจาก ในมุมมอง Office Backstage ต่อไปแล้ว

เทมเพลตโทรสารไม่ได้ถูกติดตั้งพร้อมกับ Office

บริการช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษหายไป

บริการการอ้างอิงภาษาเกาหลี (KOLR) หายไป

ไม่มี บันทึกเวิร์กสเปซ แล้ว

คุณไม่สามารถบันทึกเค้าโครงปัจจุบันของหน้าต่างทั้งหมดเป็นเวิร์กสเปซได้ คำสั่ง บันทึกเวิร์กสเปซ จะไม่มีให้ใช้งานใน Excel อีกต่อไป ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถเพิ่มคำสั่งนี้ลงในแถบเครื่องมือด่วนได้ อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถเปิดไฟล์เวิร์กสเปซ (*.xlw) ที่ถูกสร้างใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าได้

ถ้าต้องการดูหลายหน้าต่างใน Excel 2013 ให้เปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการให้แสดง หรือสร้างหน้าต่างใหม่ (มุมมอง > หน้าต่างใหม่) แล้วจัดเรียงหน้าต่างในแบบที่คุณต้องการ (มุมมอง > จัดเรียงทั้งหมด)

ตัวเลือกมุมมองของเบราว์เซอร์ อยู่ในตำแหน่งอื่น

เมื่อบันทึกเวิร์กบุ๊กลงในเว็บ คุณสามารถตั้งค่าวิธีที่ผู้ใช้จะเห็นเวิร์กบุ๊กของคุณเมื่อผู้ใช้ดูเวิร์กบุ๊กนั้น ตัวเลือกเหล่านี้เคยอยู่ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กลงใน SharePoint เมื่อต้องการเรียกใช้ตัวเลือกเหล่านั้นในขณะนี้ ให้คลิก ไฟล์ > ข้อมูล > ตัวเลือกมุมมองของเบราว์เซอร์

ปุ่ม ตัวเลือกมุมมองของเบราว์เซอร์

เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้บันทึกเวิร์กบุ๊กของคุณไปยัง OneDrive หรือ ตำแหน่งที่ตั้งเว็บอื่น (ไฟล์ > บันทึกเป็น)

การเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของชุดข้อมูลแต่ละชุดในแผนภูมิมีการเปลี่ยนแปลง

คุณเคยสามารถเปลี่ยนข้อมูลแต่ละชุดให้เป็นแผนภูมิชนิดอื่นได้ด้วยการเลือกข้อมูลนั้น และคลิก เครื่องมือแผนภูมิ > ตัวเลือก > เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ แล้ว Excel จะเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของชุดข้อมูลที่เลือกเท่านั้น Excel จะเปลี่ยนชนิดแผนภูมิสำหรับชุดข้อมูลทั้งหมดในแผนภูมิโดยอัตโนมัติใน Excel 2013

เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดแผนภูมิสำหรับชุดข้อมูลที่เลือก คุณสามารถเปลี่ยนแผนภูมิของคุณเป็นแผนภูมิผสมได้ เลือกแผนภูมิที่จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ บน Ribbon จากนั้นคลิก เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ บนแท็บ ออกแบบ แล้วเลือก แผนภูมิผสม

ชนิดแผนภูมิผสมในกล่องโต้ตอบเปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

บันทึกเป็นเทมเพลต จะไม่อยู่บน Ribbon เครื่องมือแผนภูมิ อีกต่อไป

ใน Excel 2007-2010 คุณสามารถบันทึกแผนภูมิเป็นเทมเพลตได้โดยคลิก บันทึกเป็นเทมเพลต บน Ribbon (เครื่องมือแผนภูมิ > ออกแบบ > ชนิด) ใน Excel 2013 บันทึกเป็นเทมเพลต จะไม่มีอยู่บน Ribbon อีกต่อไป

ถ้าต้องการบันทึกแผนภูมิเป็นเทมเพลต ให้คลิกขวาที่แผนภูมิ แล้วคลิก บันทึกเป็นเทมเพลต Excel จะบันทึกแผนภูมิเป็นเทมเพลตแผนภูมิ (*.crtx) ในโฟลเดอร์ \\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Charts เมื่อคุณต้องการใช้เทมเพลตนั้นเพื่อสร้างหรือเปลี่ยนแผนภูมิ ให้ไปที่กล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ หรือ เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ จากนั้นบนแท็บแผนภูมิทั้งหมด ให้เปิดโฟลเดอร์ เทมเพลต

แผนภูมิชนิดพีระมิดและแผนภูมิกรวยได้เปลี่ยนไปเป็นแผนภูมิคอลัมน์และแผนภูมิแท่ง

แผนภูมิคอลัมน์และแผนภูมิแท่งจะไม่แสดงแผนภูมิพีระมิดและแผนภูมิกรวยในกล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ และ เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ อีกต่อไป

แต่คุณสามารถนำรูปร่างพีระมิดและกรวยไปใช้กับแผนภูมิคอลัมน์หรือแผนภูมิแท่งสามมิติได้ คลิกขวาที่ชุดข้อมูลในแผนภูมิคอลัมน์หรือแผนภูมิแท่งสามมิติ แล้วคลิก จัดรูปแบบชุดข้อมูล จากนั้น ภายใต้ รูปร่างคอลัมน์ หรือ รูปร่างแท่ง ให้เลือกรูปร่างที่คุณต้องการ

รูปร่างพีระมิดและกรวย 3 มิติในบานหน้าต่างงาน จัดรูปแบบชุดข้อมูล

ไม่มีตัวเลือก ใหม่จากที่มีอยู่ อีกต่อไป

ใน Office ตัวเลือก ใหม่จากที่มีอยู่ ที่ช่วยให้คุณสร้างไฟล์ใหม่จากไฟล์ที่มีอยู่จะไม่มีอีกต่อไปเมื่อคุณคลิก ไฟล์ > ใหม่

แต่คุณสามารถเปิดเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่และบันทึกด้วยชื่อไฟล์ที่แตกต่างกัน (ไฟล์ > บันทึกเป็น) แทนได้

หรือถ้าเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการใช้อยู่ในโฟลเดอร์ เวิร์กบุ๊กล่าสุด (ไฟล์ > เปิด > เวิร์กบุ๊กล่าสุด) คุณสามารถคลิกขวาที่ชื่อไฟล์และเลือก เปิดสำเนา Excel จะสร้างสำเนาโดยมีการเพิ่มตัวเลขลงไปในชื่อไฟล์ คุณสามารถบันทึกเวิร์กบุ๊กด้วยชื่อไฟล์อื่นได้ตามต้องการ

วิธีที่คุณบันทึกและใช้เทมเพลตเวิร์กบุ๊กมีการเปลี่ยนแปลง

ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นเทมเพลต เวิร์กบุ๊กนั้นจะปรากฏในโฟลเดอร์ เทมเพลตของฉัน ภายใต้ เทมเพลตที่มีอยู่ (ไฟล์ > ใหม่) โดยอัตโนมัติ

ในขณะนี้ เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นเทมเพลต เวิร์กบุ๊กนั้นจะไม่ปรากฏขึ้นเป็นเทมเพลต ส่วนบุคคล บนหน้า ใหม่ โดยอัตโนมัติ (ไฟล์ > ใหม่) นอกจากว่าคุณจะสร้างโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเก็บเทมเพลต (ตัวอย่างเช่น C:\Users\<ชื่อผู้ใช้>\My Templates) แล้วทำให้โฟลเดอร์นั้นเป็นตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของเทมเพลตส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อต้องการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของเทมเพลต ให้คลิก ตัวเลือก บนแท็บ ไฟล์ บนแท็บ บันทึก ในกล่อง ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของเทมเพลตส่วนบุคคล ให้ใส่เส้นทางไปยังโฟลเดอร์เทมเพลตที่คุณสร้างขึ้น

ตัวเลือกที่คุณสามารถตั้งค่าสำหรับการบันทึกเวิร์กบุ๊ก

ขณะนี้เทมเพลตแบบกำหนดเองทั้งหมดที่คุณบันทึกลงในโฟลเดอร์เทมเพลตจะปรากฏ ภายใต้ ส่วนบุคคล บนหน้า ใหม่ (ไฟล์ > ใหม่) โดยอัตโนมัติ

ตำแหน่งที่ตั้งของเทมเพลตส่วนบุคคล

ไม่มีตัวควบคุม กล่องแยก แล้ว

ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า คุณใช้ตัวควบคุม กล่องแยก บนเวิร์กชีตเพื่อแยกหน้าต่างออกเป็นบานหน้าต่างที่ตำแหน่งใดก็ได้บนเวิร์กชีต

TBD

ตัวควบคุม กล่องแยก ได้ถูกเอาออกจาก Excel 2013 ไปแล้ว แต่คุณยังสามารถแยกหน้าต่างออกเป็นบานหน้าต่างได้โดยใช้ปุ่ม แยก บน Ribbon เลือกเซลล์ที่คุณต้องการวางการแยก แล้วคลิก มุมมอง > แยก

คุณยังสามารถลากการแยกเพื่อจัดวางตำแหน่งใหม่ได้ และดับเบิลคลิกที่การแยกในแนวตั้งหรือแนวนอนเพื่อเอาการแยกนั้นออก

เวิร์กบุ๊กเปล่าบนหน้าจอเริ่มต้นไม่ได้ยึดตาม Book.xltx

ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า เมื่อคุณบันทึกการตั้งค่าเวิร์กบุ๊กที่คุณใช้บ่อยในเทมเพลตเวิร์กบุ๊กที่ชื่อว่า Book.xltx ซึ่งถูกเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ XLStart (ปกติคือ C:\Users\ชื่อผู้ใช้\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart) เทมเพลตนี้จะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างเวิร์กบุ๊กเปล่าใหม่

เมื่อคุณเริ่ม Excel 2013 หน้าจอเริ่มต้นจะปรากฏขึ้นและ Excel จะไม่เปิดเวิร์กบุ๊กใหม่ขึ้นโดยอัตโนมัติ เวิร์กบุ๊กเปล่าที่คุณสามารถคลิกได้บนหน้าจอเริ่มต้นจะไม่สัมพันธ์กับ Book.xltx

เมื่อต้องการตั้งค่า Excel ให้เปิดเวิร์กบุ๊กใหม่ที่ใช้ Book.xltx โดยอัตโนมัติ ให้ทำดังนี้

  • คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก จากนั้นบนแท็บ ทั่วไป ภายใต้ ตัวเลือกเริ่มต้น ให้ยกเลิกการเลือกกล่อง แสดงหน้าจอเริ่มต้นเมื่อแอปพลิเคชันนี้เริ่ม ในครั้งถัดไปที่คุณเริ่ม Excel โปรแกรมจะเปิดเวิร์กบุ๊กที่ใช้ Book.xltx

ตัวเลือกเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Excel

การกด CTRL+N จะสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ที่ใช้ Book.xltx

ไม่มี Microsoft Clip Organizer แล้ว

Microsoft Clip Organizer จะไม่รวมอยู่ใน Office 2013 อีกต่อไป ฟีเจอร์ของ Clip Organizer จะถูกแทนที่ด้วยกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ (แทรก > รูปภาพออนไลน์) ฟีเจอร์ แทรกรูปภาพออนไลน์ แบบใหม่นี้ จะช่วยให้คุณสามารถค้นหาและแทรกเนื้อหาจากคอลเลกชันคลิปอาร์ตของ Office.com และแหล่งข้อมูลออนไลน์อื่นๆ เช่น การค้นหารูปภาพ/วิดีโอของ Bing, Flickr และ OneDrive หรือหน้า Facebook ของคุณได้

ไม่มี Microsoft Office Picture Manager แล้ว

Microsoft Office Picture Manager จะไม่ถูกรวมอยู่ใน Office 2013 ฟีเจอร์ที่ถูกแทนที่ด้วยWindows Photo Galleryทั่วไป

ไม่มี ออกจาก ในมุมมอง Office Backstage ต่อไปแล้ว

ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า คุณสามารถออกจาก Excel และปิดเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมดในครั้งเดียว เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับความแตกต่างของคำสั่งปิด และออกจาก ในมุมมอง Office Backstage (แท็บ ไฟล์) ออกจาก ได้ถูกเอาออก Excel 2013

อย่างไรก็ดี คุณจะสังเกตได้ว่าการคลิก ไฟล์ > ปิด หรือปุ่ม ปิด ปุ่ม ปิด (ในมุมบนขวาของหน้าต่างแอปพลิเคชัน) จะปิดเฉพาะเวิร์กบุ๊กครั้งละหนึ่งเวิร์กบุ๊ก ซึ่งค่อนข้างเสียเวลาเมื่อคุณมีหลายเวิร์กบุ๊กเปิดอยู่และคุณเพียงต้องการออกจาก Excel

เมื่อต้องการออกจาก Excel ในแบบที่คุณเคยทำมาก่อน ให้เพิ่ม ออกจาก ลงในแถบเครื่องมือด่วน (ไฟล์ > ตัวเลือก > แถบเครื่องมือด่วน) หรือคลิกขวาที่ไอคอน Excel บนแถบงาน Windows เพื่อเลือก ปิดหน้าต่างทั้งหมด

ตัวเลือกปิดหน้าต่างทั้งหมด

เทมเพลตโทรสารไม่ได้ถูกติดตั้งพร้อมกับ Office

เพื่อลดขนาดของการติดตั้ง Office เทมเพลตโทรสารจะไม่ถูกรวมไว้อีกต่อไป

ก่อนที่จะส่งโทรสารโดยใช้ฟีเจอร์ โทรสารทางอินเตอร์เน็ต ใน Excel 2013 (ไฟล์ > แชร์ > อีเมล > ส่งเป็นเอกสารทางอินเตอร์เน็ต) คุณสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตโทรสารได้ คลิก ไฟล์ > ใหม่ และพิมพ์ โทรสาร ในกล่อง ค้นหาเทมเพลตออนไลน์

บริการช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษหายไป

เนื่องจากใช้ต่ำ บริการและฟีเจอร์ความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษจะไม่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเกิดอะไรขึ้นเมื่อต้องการความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษอย่างไร

ถ้าคุณพยายามที่จะใช้บริการ คุณจะได้รับข้อความ "อาจไม่สามารถค้นหาบริเนื่องจากคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ โปรดเชื่อมต่อ แล้วลองอีกครั้ง"แม้ว่าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

บริการการอ้างอิงภาษาเกาหลี (KOLR) หายไป

เนื่องจากใช้ต่ำ บริการการค้นคว้าอ้างอิงภาษาเกาหลีจะไม่พร้อมใช้งาน ซึ่งมีผลต่อ Excel รุ่นภาษาอังกฤษและเกาหลี

ถ้าคุณพยายามที่จะใช้บริการ คุณจะได้รับข้อความ "อาจไม่สามารถค้นหาบริเนื่องจากคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ โปรดเชื่อมต่อ แล้วลองอีกครั้ง"แม้ว่าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×