ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ฟีเจอร์ของ Excel ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างสมบูรณ์ใน Excel Starter

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

Microsoft Excel Starter 2010 เป็นเวอร์ชันที่ใช้งานง่ายของ Excel ที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณไว้ล่วงหน้า Excel Starter มีฟีเจอร์ที่เป็นพื้นฐานในการสร้างและทำงานกับสเปรดชีตแต่จะไม่มีชุดของฟีเจอร์ที่พบใน Excel เวอร์ชันสมบูรณ์ บทความนี้แสดงรายการความแตกต่างระหว่าง Excel Starter และ Excel เวอร์ชันสมบูรณ์

ถ้าคุณพบว่าคุณจำเป็นต้องมีชุดฟีเจอร์ที่ยิ่งขึ้นกว่าที่ Excel Starter ให้คุณสามารถอัปเกรดจาก Excel Starter ไปยัง Excel ได้อย่างง่ายดาย บนแท็บหน้าแรกให้คลิกซื้อเพื่อไปที่ร้านค้าปลีกออนไลน์ที่คุณสามารถซื้อและดาวน์โหลด Office ได้ทันที

เนื้อหาของเวิร์กบุ๊ก

ฟีเจอร์นี้ใน Excel ...

ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบนี้ใน Excel Starter ...

Add-in

ไม่พร้อมใช้งาน

Add-in ไม่สามารถติดตั้งได้ด้วย Excel Starter ถ้าคุณเปิดเวิร์กบุ๊กที่สร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของ add-in ของ Excel ฟีเจอร์บางอย่างในเวิร์กบุ๊กอาจไม่ได้รับการสนับสนุน

PivotTable

ไม่พร้อมใช้งานเมื่อต้องการสร้าง

ถ้าคุณเปิดเวิร์กบุ๊กที่มี PivotTable คุณสามารถเรียงลำดับและกรอง PivotTable และคุณสามารถตัดคัดลอกวางหรือลบทั้ง PivotTable ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดรูปแบบเซลล์ใน PivotTable และคุณสามารถรีเฟรชข้อมูลได้

PivotChart

ไม่พร้อมใช้งานเมื่อต้องการสร้าง

ถ้าคุณเปิดเวิร์กบุ๊กที่มี Pivotchart คุณสามารถเปลี่ยนการออกแบบ PivotChart (โดยใช้แท็บออกแบบและเค้าโครง) รวมถึงการเปลี่ยนป้ายชื่อแกน คุณสามารถตัดคัดลอกวางและลบทั้ง PivotTable ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถรีเฟรชข้อมูลได้อีกด้วย

ตัวแบ่งส่วนข้อมูล

ไม่พร้อมใช้งานเมื่อต้องการสร้าง

ถ้าคุณเปิดเวิร์กบุ๊กที่มีแบ่งคุณสามารถใช้แบ่งเพื่อกรองข้อมูลในรายงาน PivotTable ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถนำสไตล์ตัวแบ่งส่วนข้อมูลไปใช้และคุณสามารถลบตัวแบ่งส่วนข้อมูลได้

กราฟิก SmartArt

ไม่พร้อมใช้งานเมื่อต้องการสร้าง

ถ้าคุณเปิดเวิร์กบุ๊กที่มี SmartArt คุณสามารถแก้ไขและจัดรูปแบบข้อความจัดรูปแบบรูปร่างและตัดคัดลอกวางหรือลบกราฟิก SmartArt ทั้งหมดได้

บรรทัดลายเซ็น

ไม่พร้อมใช้งานเมื่อต้องการสร้างการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลไม่พร้อมใช้งาน

ถ้าคุณเปิดเวิร์กบุ๊กที่มีบรรทัดลายเซ็นที่มีลายเซ็นที่ถูกต้องคุณสามารถดูรายละเอียดของลายเซ็นได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถตัดคัดลอกวางลบหรือปรับขนาดบรรทัดลายเซ็นได้อีกด้วย

วัตถุ

วัตถุสามารถเพิ่มลงในเวิร์กบุ๊กได้ด้วยการลากแล้วปล่อยลงในเวิร์กชีต วัตถุบางชนิดจะถูกแสดงเป็นรูปภาพแต่ผู้อื่นจะพร้อมใช้งานโดยการคลิกแท็บไฟล์แล้วคลิกเปิดถ้าซอฟต์แวร์สำหรับการเปิดวัตถุถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอก

ไม่พร้อมใช้งานเมื่อต้องการสร้าง

ถ้าคุณเปิดเวิร์กบุ๊กที่เชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอก Excel Starter จะรีเฟรชข้อมูล

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ไม่พร้อมใช้งานเมื่อต้องการสร้าง

ถ้าคุณเปิดเวิร์กบุ๊กที่มีกฎสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล Excel Starter จะบังคับใช้กฎ

ข้อมูลที่รวม

ไม่พร้อมใช้งานเมื่อต้องการสร้าง

ถ้าคุณเปิดเวิร์กบุ๊กที่มีข้อมูลที่รวมการเชื่อมโยงจะได้รับการสนับสนุน

ตารางข้อมูล

ไม่พร้อมใช้งานเมื่อต้องการสร้าง

ถ้าคุณเปิดเวิร์กบุ๊กที่มีตารางข้อมูลคุณสามารถรีเฟรชข้อมูลได้

ข้อคิดเห็น

ไม่พร้อมใช้งานเมื่อต้องการสร้างหรือลบ

ถ้าคุณเปิดเวิร์กบุ๊กที่มีข้อคิดเห็นคุณสามารถจัดรูปแบบและแก้ไขข้อความในข้อคิดเห็นได้

ไฟล์ในรูปแบบต่อไปนี้:

  • .xla

  • .xlam

  • dsn

  • .mde

  • .odc

  • udl

ไฟล์เหล่านี้ไม่เปิดใน Excel Starter

ฟีเจอร์ของโปรแกรม

ฟีเจอร์ของ Excel

ความพร้อมใช้งานใน Excel Starter

แถบเครื่องมือด่วน

คุณสามารถแสดงแถบเครื่องมือด่วนด้านบนหรือด้านล่างของ ribbon แต่คุณไม่สามารถเพิ่มหรือเอาคำสั่งออกจากแถบเครื่องมือได้

การกำหนด Ribbon เอง

Ribbon ของ Excel Starter ไม่สามารถกำหนดเองได้แต่คุณสามารถย่อและขยายได้โดยการกด CTRL + F1

การตรวจสอบข้อผิดพลาด

ขั้นตอนการคำนวณจะไม่แสดงขึ้น ไม่สามารถตรวจพบการอ้างอิงแบบวงกลมได้ อย่างไรก็ตามถ้าคุณเปิดเวิร์กบุ๊กที่มีการอ้างอิงแบบวงกลม Excel Starter จะแสดงหมายเลขเซลล์ของการอ้างอิงแบบวงกลมในแถบสถานะ

มุมมอง

มุมมองแบบเต็มหน้าจอและมุมมองแบบกำหนดเองจะไม่พร้อมใช้งาน

ถ้าคุณเปิดเวิร์กบุ๊กที่ถูกบันทึกไว้ในมุมมองแบบกำหนดเอง Excel Starter จะแสดงในมุมมองแบบกำหนดเองและไม่สามารถเปลี่ยนมุมมองได้

ส่วนหัวของคอลัมน์และแถว

ไม่สามารถปรับเปลี่ยนหัวเรื่องได้แต่คุณสามารถแสดงหรือซ่อนหัวเรื่องได้โดยการตรวจสอบหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายมุมมองในส่วนตัวเลือกแผ่นงานของแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ

มุมมอง

ถ้าคุณเปิดเวิร์กบุ๊กที่มีการจัดกลุ่มของแถวคุณสามารถขยายและยุบกลุ่มได้แต่คุณไม่สามารถเอาการจัดกลุ่มออกได้

ตรึงแนว

บานหน้าต่างไม่สามารถแช่แข็งได้ ถ้าคุณเปิดเวิร์กบุ๊กที่มีการตรึงบานหน้าต่าง Excel Starter ไม่สามารถยกเลิกการตรึงบานหน้าต่างได้แต่คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กได้

ซ่อนและยกเลิกการซ่อนหน้าต่างสมุดงาน

ไม่สามารถซ่อนหรือยกเลิกเวิร์กบุ๊กได้แต่แถวคอลัมน์และเวิร์กชีตสามารถซ่อนและยกเลิกได้

ถ้ามีการเปิดเวิร์กบุ๊กที่มีหน้าต่างที่ซ่อนอยู่ Excel Starter ไม่สามารถคืนค่าหน้าต่างได้ ไม่มีการสูญหายของข้อมูลและหน้าต่างที่ซ่อนอยู่สามารถยกเลิกได้ถ้าเวิร์กบุ๊กถูกเปิดใน Excel ในภายหลัง

แพคภาษา

เครื่องมือพิสูจน์อักษรได้รับการสนับสนุนแต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนภาษาของส่วนติดต่อผู้ใช้หรือวิธีใช้

แชร์

คุณสามารถแชร์เวิร์กบุ๊กของคุณได้โดยการบันทึกไปยัง Windows Live OneDrive ตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายหรือโดยการส่งอีเมลไปยังอีเมล อย่างไรก็ตาม Excel Starter จะไม่มีคำสั่งสำหรับการส่งเวิร์กบุ๊กของคุณเป็นโทรสารทางอินเทอร์เน็ตหรือการบันทึกเวิร์กบุ๊กของคุณไปยังไซต์ SharePoint

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×