ฟีเจอร์ของภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย

Microsoft Office สนับสนุนฟังก์ชันการทำงานและฟีเจอร์ของ ขวาไปซ้าย ในทุกภาษาที่เป็นแบบจากขวาไปซ้าย หรือภาษาที่ใช้ร่วมกันทั้งแบบจากขวาไปซ้ายและจากซ้ายไปขวาในการการป้อน แก้ไข และแสดงข้อความต่างๆ ในบริบทนี้ "ภาษาแบบจากขวาไปซ้าย" หมายถึงระบบการเขียนใดๆ ก็ตามที่เขียนจากขวาไปซ้าย และรวมถึงภาษาที่ต้องปรับรูปแบบตามบริบท เช่น อาหรับ และภาษาต่างๆ ที่ไม่มีการปรับรูปแบบตามบริบทด้วย คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการแสดงผลของคุณเพื่อให้อ่านจากขวาไปซ้าย หรือเปลี่ยนไฟล์แต่ละไฟล์เพื่อให้การอ่านเนื้อหาของไฟล์นั้นเป็นแบบจากขวาไปซ้ายได้

คุณอาจต้องเปิดใช้งานภาษาบนคีย์บอร์ดของ Windows สำหรับภาษาแบบจากขวาไปซ้ายที่คุณต้องการใช้ ดู เพิ่มเติมภาษาสำหรับป้อนข้อมูล ใน Windows และเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษาแบบจากขวาไปซ้าย

คลิกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้ภาษาหนึ่งสำหรับการแสดงผลของคุณ (เมนู กล่องโต้ตอบ และตัวช่วยสร้าง) และพิมพ์ในภาษาอื่นๆ ได้ตามต้องการ โดยขึ้นอยู่กับลักษณะที่คุณต้องการกำหนดค่าให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณเอง ถ้าคุณต้องการพิมพ์ด้วยภาษาแบบจากขวาไปซ้าย รวมทั้งดูเมนูและวิธีใช้ออนไลน์ในภาษานั้นๆ คุณสามารถตั้งค่าการแสดงผลของ Office ให้เป็นการกำหนดลักษณะของภาษานั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เปลี่ยนภาษาของ Microsoft Office

ฟีเจอร์แบบขวาไปซ้ายหลายๆ ฟีเจอร์ในโปรแกรม Office จะใช้ภาษาที่ใช้แสดงเพื่อกำหนดเค้าโครงหน้าจอ ทิศทาง รวมทั้งการจัดแนวข้อความภายในกล่องโต้ตอบ เมื่อคุณระบุภาษาที่ใช้แสดงสำหรับผู้ใช้แบบเรียงจากขวาไปซ้ายในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office เค้าโครงของเมนู กล่องโต้ตอบ และตัวช่วยสร้างจะเป็นแบบจากขวาไปซ้าย แต่การตั้งค่าของ Microsoft Windows จะยังคงเป็นแบบซ้ายไปขวา

ตัวอย่างเช่น เมื่อเลือกภาษาอาหรับเป็นภาษาที่ใช้แสดงใน Office (แต่เลือกภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้แสดงใน Windows) คุณจะเห็นการแสดงผลต่อไปนี้:

ภาษาของส่วนติดต่อผู้ใช้เป็นภาษาอาหรับ

แม้ว่าเมนูต่างๆ จะแสดงจากขวาไปซ้าย แถบชื่อเรื่องยังคงเป็นภาษาอังกฤษและปุ่ม ปิดย่อเล็กสุด และ ขยายใหญ่สุด ยังคงอยู่ที่มุมบนขวาเช่นเดียวกับที่แสดงในส่วนติดต่อแบบซ้ายไปขวา ถ้าตั้งค่าการแสดงผล Windowsสำหรับภาษาแบบจากขวาไปซ้าย ภาษาในแถบชื่อเรื่องจะถูกแปลเช่นกัน และปุ่ม ปิดย่อเล็กสุด และ ขยายใหญ่สุด จะอยู่ที่มุมบนซ้าย

ถ้าคุณทำงานด้วยภาษาแบบจากซ้ายไปขวาแต่บางครั้งจำเป็นต้องแทรกข้อความในภาษาแบบจากขวาไปซ้าย คุณสามารถเลือกภาษาแบบจากซ้ายไปขวา (เช่น ภาษาอังกฤษ) สำหรับภาษาที่ใช้แสดงและพิมพ์ด้วยภาษาแบบจากขวาไปซ้ายในโปรแกรม Office ส่วนใหญ่เมื่อคุณต้องการ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ตั้งค่าข้อความ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และลำดับเลขแบบจากขวาไปซ้าย สำหรับพื้นที่สำหรับการแก้ไขและ เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ด

คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางของข้อความจากภายในโปรแกรม Microsoft Office ได้โดยการเลือกปุ่มย่อหน้า จากขวาไปซ้าย ในกลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก (ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณได้เปิดใช้งานภาษาแบบจากขวาไปซ้ายเท่านั้น) ถึงแม้ว่าคุณจะเปลี่ยนการแสดงผลของคุณเป็นภาษาแบบจากขวาไปซ้ายแล้ว คุณต้องเปิดใช้งานภาษาบนคีย์บอร์ดที่เหมาะสมเพื่อป้อนข้อความในภาษานั้นด้วย

ถ้าภาษาที่ใช้แสดงตามปกติของคุณคือภาษาอังกฤษแต่คุณต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาอาหรับ ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. เปิดไฟล์ของโปรแกรม Office เช่น เอกสาร Word

 2. บนแท็บ ไฟล์ ให้เลือก ตัวเลือก > ภาษา

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่ากำหนดลักษณะภาษาของ Office ในรายการ ภาษาสำหรับการแก้ไข ให้เลือกภาษา อาหรับ ที่คุณต้องการ แล้วเลือก เพิ่ม

 4. ในตาราง เลือกแก้ไขภาษา ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาษาอาหรับที่เพิ่มใหม่ถูกไฮไลต์ แล้วเลือก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

  สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณตั้งค่าภาษาสำหรับการแก้ไขที่กำหนดขึ้นใหม่เป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งจะกลายเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมMicrosoft Office ทั้งหมดของคุณ

เมื่อต้องการพิมพ์โดยใช้คีย์บอร์ดดั้งเดิมของบางภาษาใดๆ คุณต้องเพิ่มรูปแบบคีย์บอร์ดที่เหมาะสม หลังจากเพิ่มรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษาอื่นและเลือกแถบภาษาให้อยู่บนแถบงาน ตัวบ่งชี้ภาษาจะปรากฏขึ้นบนแถบงาน รูปแถบภาษา และแสดงภาษาของคีย์บอร์ดปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ตัวบ่งชี้ภาษาสำหรับภาษาอาหรับคือ ตัวบ่งชี้คีย์บอร์ดภาษาอาหรับ

หมายเหตุ: แถบภาษา จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากเพิ่มคีย์บอร์ดสำหรับอย่างน้อยหนึ่งภาษานอกจากภาษาอังกฤษในกล่องโต้ตอบ บริการข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ใน Microsoft Windows

 • เมื่อต้องการแสดง แถบภาษา เมื่อตัวบ่งชี้ภาษาบนแถบงานแสดงอยู่ ให้เลือกตัวบ่งชี้ภาษา แล้วเลือก แสดงแถบภาษา

 • เมื่อต้องการแสดงตัวบ่งชี้ภาษาบนแถบงาน เมื่อ แถบภาษา แสดงอยู่ ให้เลือก ย่อเล็กสุด

 • เมื่อต้องการเลือกคีย์บอร์ดสำหรับภาษาอื่น ให้เลือกชื่อของภาษาปัจจุบัน (บน แถบภาษา) หรือตัวบ่งชี้ภาษา แล้วเลือกชื่อของภาษาอื่น

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานคีย์บอร์ดเฉพาะภาษา ให้ดู เปิดใช้งานหรือเปลี่ยนภาษาของรูปแบบคีย์บอร์ด

คุณสามารถป้อนข้อความโดยใช้ผังอักขระหรือรหัสอักขระ ASCII ได้โดยขึ้นอยู่กับภาษาที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการแทรกรหัสอักขระ ASCII โดยอัตโนมัติโดยใช้แกลเลอรีสัญลักษณ์ ให้ดู แทรกสัญลักษณ์

ถ้าคุณต้องการป้อนข้อความในภาษาอื่นเพียงเล็กน้อยและไม่ต้องการสลับคีย์บอร์ดของคุณ คุณสามารถใช้ผังอักขระ ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมของ Microsoft Windows คุณสามารถเลือกอักขระจากหน้าฟอนต์ของภาษาแบบจากขวาไปซ้ายหรือจากซ้ายไปขวา จากนั้นคัดลอกอักขระนั้นไปยังคลิปบอร์ด แล้วแทรกอักขระลงในเอกสารของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ผังอักขระในการป้อนข้อความ ให้ดูที่ การใช้อักขระพิเศษ (ผังอักขระ)

เมื่อเปิดใช้งานทั้งภาษาแบบจากซ้ายไปขวาและจากขวาไปซ้าย ให้เปิดใช้งานปุ่มย่อหน้า จากซ้ายไปขวา และ ขวาไปซ้าย บน Ribbon ในโปรแกรม Office ส่วนใหญ่ เมื่อคุณคลิกปุ่มดังกล่าว คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางของข้อความเมื่อใส่และจัดข้อความให้เต็มแนวได้

หมายเหตุ: ใน Microsoft OneNote ปุ่ม จากซ้ายไปขวา และ จากขวาไปซ้าย จะพร้อมใช้งานโดยการคลิกลูกศร การจัดแนวย่อหน้า

ข้อความใน เซลล์ หรือ เขตข้อมูล สามารถจัดให้ชิดซ้าย กึ่งกลาง หรือชิดขวาก็ได้ ในบางโปรแกรม เช่น Access และ Excel ข้อความยังมีทิศทางตามบริบทได้อีกด้วย

เมื่อข้อความมีทิศทางตามบริบท ข้อความและตัวเลขจะถูกจัดโดยดูตามอักขระตัวแรกของภาษาที่ป้อน ตัวอย่างเช่น ข้อความในเซลล์หรือเขตข้อมูลจะได้รับการจัดชิดขวาถ้าอักขระตัวแรกอยู่ในภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย และจัดชิดซ้ายถ้าอักขระตัวแรกอยู่ในภาษาที่เรียงจากซ้ายไปขวา คุณสามารถแทนที่ทิศทางของข้อความตามบริบทและสลับทิศทางของข้อความไปเป็นด้านซ้าย กึ่งกลาง หรือด้านขวาสำหรับวัตถุแต่ละวัตถุได้

โปรแกรมแบบขวาไปซ้ายหรือแบบผสมระหว่างขวาไปซ้ายและซ้ายไปขวาจำนวนมากจะใช้กฎบริบทที่จะควบคุมทิศทางของข้อความและลำดับการอ่านข้อความ กล่อง รายการ และองค์ประกอบอื่นๆ จะควบคุมกฎบริบทของข้อความภายในกล่อง รายการ และองค์ประกอบเหล่านี้

กฎบริบทสำหรับลำดับการอ่านและทิศทางของข้อความมีดังนี้

 • ถ้าอักขระเน้นตัวแรกเป็นแบบจากซ้ายไปขวา ลำดับการอ่านจะเป็นแบบจากซ้ายไปขวาด้วย และข้อความจะได้รับการจัดชิดซ้าย

 • ถ้าอักขระเน้นตัวแรกเป็นแบบขวาไปซ้าย ลำดับการอ่านจะเป็นแบบขวาไปซ้ายเช่นกัน และข้อความจะได้รับการจัดชิดขวา

 • ถ้ามีการพิมพ์เฉพาะ อักขระเป็นกลาง ทั้งลำดับการอ่านและทิศทางจะเป็นไปตาม ทิศทาง ของย่อหน้า (ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งแบบซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้าย) จนกว่าจะมีการพิมพ์อักขระเน้นตัวแรก

เมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนอักขระเน้นตัวแรกจากภาษาที่เรียงจากซ้ายไปขวาไปเป็นภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย (หรือกลับกัน) ทั้งลำดับการอ่านและทิศทางข้อความจะเปลี่ยนตามไปด้วย

ใน Word และโปรแกรมประมวลผลคำอื่นๆ คุณสามารถเลือก ค้นหา และแทนที่ ตัวกำกับเสียง แต่ละรายการ และอักขระภาษาอาหรับแต่ละตัวได้ไม่ว่าจะควบอยู่ด้วยกันหรือไม่ก็ตาม ตัวอักษรควบและตัวกำกับเสียงแต่ละตัวจะได้รับการจัดการเป็นหน่วยที่แยกจากกันของคำในภาษาแบบจากขวาไปซ้าย

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงการเลือกคำภาษาอาหรับซึ่งมีอักษรควบ 3 อักขระ (เมื่อเลือกอักขระแต่ละตัว)

คำที่มีการเลือกตัวอักษรควบตัวเดียว

คำที่มีการเลือกตัวอักษรควบสองตัว

คำที่มีการเลือกตัวอักษรควบสามตัว

ภาษาอินดิก เช่น เบงกาลี คุชราตี ฮินดี กัณณาท มะละยาลัม มาราฐี ปัญจาบี ทมิฬ และเตลุคู อาจเข้ากันไม่ได้กับตัวเลือกการค้นหาทั้งหมดใน Microsoft Office ตัวอย่างเช่น ตัวเลือก ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก และ ค้นหาทั้งคำเท่านั้น จะใช้ไม่ได้กับสคริปต์ในภาษาเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ยังคงสามารถใช้ตัวเลือกเหล่านี้เพื่อค้นหาอักขระภาษาละตินที่ตรงกันในเอกสารเดียวกันนี้ได้

ภาษาแบบจากขวาไปซ้าย

ฟีเจอร์ค้นหาและแทนที่จะค้นหาข้อความในลำดับตามที่ข้อความถูกใส่ในกล่อง ค้นหา แทนลำดับที่แสดงอยู่ ดังนั้น คุณสามารถค้นหาสตริงข้อความแบบจากขวาไปซ้ายโดยไม่คำนึงถึง ทิศทาง ของย่อหน้า คุณยังสามารถค้นหาอักขระที่ตรงกันที่รวมหรือไม่รวม Kashidas (ภาษาอาหรับเท่านั้น) Alef Hamza ภาษาอาหรับเท่านั้น) หรือ ตัวกำกับเสียง เช่น niqqud ของภาษาฮิบรู สำหรับรายการรหัสอักขระ ASCII และ Unicode ให้ดู แทรกสัญลักษณ์และอักขระ ASCII หรือ Unicode แบบภาษาละติน

ภาษาอินดิก

ภาษาอินดิก เช่น เบงกาลี คุชราตี ฮินดี กัณณาท มะละยาลัม มาราฐี ปัญจาบี ทมิฬ และเตลุคู อาจเข้ากันไม่ได้กับตัวเลือกการค้นหาทั้งหมดใน Microsoft Office ตัวอย่างเช่น ตัวเลือก ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก และ ค้นหาทั้งคำเท่านั้น จะใช้ไม่ได้กับสคริปต์ในภาษาเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ยังคงสามารถใช้ตัวเลือกเหล่านี้เพื่อค้นหาอักขระภาษาละตินที่ตรงกันในเอกสารเดียวกันนี้ได้

ภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทยและเวียดนาม อาจเข้ากันไม่ได้กับตัวเลือกการค้นหาทั้งหมดใน Microsoft Office ตัวอย่างเช่น ตัวเลือก ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก และ ค้นหาทั้งคำเท่านั้น จะใช้ไม่ได้กับอักขระของภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม ยังคงสามารถใช้ตัวเลือกเหล่านี้เพื่อค้นหาอักขระภาษาละตินที่ตรงกันในเอกสารเดียวกันนี้ได้

ดูเพิ่มเติม

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

เปลี่ยนภาษาของ Microsoft Office

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×