ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงใน OneDrive

OneDrive มีฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงที่ช่วยให้ผู้ใช้ที่มีข้อจำกัดด้านร่างกาย ความบกพร่องทางสายตา หรือความพิการอื่นๆ สามารถจัดเก็บและแชร์ไฟล์ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงมากมาย เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอ แว่นขยาย และการรู้จำเสียงพูดมีอยู่แล้วภายในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ เมื่อต้องการค้นหาวิธีใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ ให้ดู ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

หมายเหตุ: 

 • OneDrive คือแอปพลิเคชันบนเว็บซึ่งทำงานบนระบบคลาวด์ และคุณสามารถเข้าถึงและไปยังไฟล์และโฟลเดอร์ของคุณด้วยเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

 • เมื่อคุณใช้ OneDrive เราขอแนะนำให้คุณใช้ Internet Explorer เป็นเบราว์เซอร์ของคุณ

ในหัวข้อนี้

ทำความรู้จักกับเค้าโครงของ OneDrive

OneDrive จะทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ในหน้าต่างเบราว์เซอร์ ชื่อของ OneDrive จะแสดงอยู่ในแถบเครื่องมือ พร้อมกับตัวเรียกใช้แอป Office 365 ที่มีไทล์ของบริการ Microsoft และแอปพลิเคชัน Office Online รวมถึงจดหมาย (Outlook.com) Excel Online, OneNote และอื่นๆ แถบเครื่องมือจะยังมีคำสั่งเพื่อรับการแจ้งเตือน จัดการตัวเลือก รับความช่วยเหลือ และลงชื่อออก

ภายใต้แถบเครื่องมือจะมีแถบเมนูที่มีกล่องค้นหา ตัวเลือกมุมมอง และคำสั่งข้อมูล เมื่อคุณทำงานกับไฟล์ของคุณ แถบเมนูจะยังมีคำสั่งสำหรับสร้างหรืออัปโหลดไฟล์ใหม่ เปิดหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่เลือก หรือเรียงลำดับไฟล์ในแบบต่างๆ ถ้าคุณเลือกคำสั่งข้อมูล บานหน้าต่างข้อมูลจะเปิดขึ้นทางด้านขวาของหน้าต่าง OneDrive หลักและแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่เลือก

ภายใต้แถบเมนูจะมีโครงสร้างของโฟลเดอร์และไฟล์ที่จัดเก็บอยู่ภายใน OneDrive ถ้าคุณกำลังทำงานด้วยหน้าจอกว้าง เช่น คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป บานหน้าต่างทางซ้ายจะแสดงรายการโครงสร้างการนำทางรายถึงประเภทมุมมองของไฟล์ ไฟล์ที่ดูล่าสุด รูปภาพ ไฟล์ที่แชร์ และถังรีไซเคิล ถ้าคุณกำลังทำงานด้วยหน้าจอแคบ เช่น โทรศัพท์ ประเภทมุมมองจะพร้อมใช้งานในเมนูของตัวเลือกเพิ่มเติมบนแถบเครื่องมือแทนที่จะเป็นในบานหน้าต่างทางซ้าย มุมมองหน้าต่างหลักจะมีรายการของโฟลเดอร์และไฟล์สำหรับประเภทมุมมองที่เลือก

เมื่อคุณเลือกโฟลเดอร์ในมุมมองหลัก โฟลเดอร์นั้นจะเปิดขึ้นและแสดงรายการโฟลเดอร์ย่อยและไฟล์ที่อยู่ภายใน เมื่อคุณเข้าถึงรายละเอียดของระดับที่ต่ำกว่า เมนูจะมีคำสั่ง เช่น เปิด แชร์ ดาวน์โหลด ย้าย และคัดลอกไฟล์ที่เลือก คำสั่งที่พร้อมใช้งานจะเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับว่าได้ทำการเลือกไว้หรือไม่และชนิดของรายการที่เลือก

เมื่อคุณเลือกไฟล์ ไฟล์อาจเปิดในแท็บเบราว์เซอร์ปัจจุบันหรือในแท็บเบราว์เซอร์แยก (ตัวอย่างเช่น ใน Word Online หรือ Excel Online)

นำทางโดยใช้แป้นพิมพ์ลัด

เมื่อต้องการนำทางใน OneDrive และเพื่อวนรอบผ่านกลุ่มขององค์ประกอบต่างๆ ของหน้าจอ ให้กดแป้น Tab (ไปข้างหน้า) หรือ Shift+Tab (ไปข้างหลัง) เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้กด Enter เมื่อต้องการเรียกดูภายในเมนูหรือรายการ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง จากนั้น เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter เมื่อต้องการออกจากเมนูหรือโหมด ให้กด Esc สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ่าน แป้นพิมพ์ลัดใน OneDrive

เมื่อคุณย้ายไปรอบๆ พื้นที่ในหน้าต่าง OneDrive โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่คุณโฟกัสอยู่ ไม่ว่าจะเป็นแถบเมนู (คุณจะได้ยิน “กล่องค้นหา”) หรือมุมมองโครงสร้าง (คุณจะได้ยิน “OneDrive“ หรือชื่อของคุณ) หรือมุมมองหลัก (คุณจะได้ยิน “รายการของโฟลเดอร์และไฟล์”)

งานพื้นฐานใน OneDrive

เริ่มต้น OneDrive

 1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

 2. ถ้าคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Office 365 ของคุณ (ไม่ว่าจะผ่านองค์กรของคุณหรือบัญชี Microsoft ของคุณ) ให้ไปที่ https://portal.office.com ลงชื่อเข้าใช้บัญชีองค์กรของคุณหรือ บัญชี Microsoft

 3. กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าโฟกัสจะอยู่บนตัวเรียกใช้แอป กด Enter

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ลิงก์ OneDrive“ กด Enter

อัปโหลดไฟล์

เมื่อคุณต้องการบันทึกไฟล์จากระบบไฟล์บนอุปกรณ์ของคุณไปยัง OneDrive ให้เลือกตำแหน่งใน OneDrive แล้วอัปโหลดไฟล์

 1. เมื่อ OneDrive เปิดอยู่ ให้กดแป้น Tab จนกว่าโฟกัสจะย้ายไปที่มุมมองแบบโครงสร้าง คุณจะได้ยิน “OneDrive” หรือชื่อของคุณ

 2. กดแป้นลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นจนกระทั่งโฟกัสอยู่บนรายการมุมมอง ไฟล์ กด Enter โปรดแน่ใจว่าไม่ได้เลือกสิ่งใดในรายการของโฟลเดอร์และไฟล์

 3. กดแป้น Tab ไปยังแถบเมนู คุณจะได้ยิน “ใหม่” กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “อัปโหลด” กด Enter

 4. ในกล่องโต้ตอบ เลือกไฟล์เพื่ออัปโหลด ให้กดแป้น Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยิน “มุมมองโครงสร้าง” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “เอกสาร”) เพื่อเข้าถึงมุมมองโครงสร้าง

 5. เมื่อต้องการเลือกโฟลเดอร์ที่มีไฟล์จัดเก็บอยู่ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง แล้วกด Enter

 6. กดแป้น Tab หนึ่งครั้งเพื่อย้ายไปยังรายการของโฟลเดอร์และไฟล์ แล้วกดแป้นลูกศรลงหรือลูกศรขึ้น เพื่อเลือกไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด

  เคล็ดลับ: เมื่อเลือกไฟล์ที่อยู่ติดกันหลายไฟล์ ให้กดแป้น Shift ค้างไว้เมื่อคุณเลือกไฟล์แรก แล้วกดแป้นลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นจนกว่าคุณจะเลือกไฟล์สุดท้าย ทุกไฟล์ระหว่างไฟล์แรกกับไฟล์สุดท้ายจะถูกเลือก

 7. กด Enter ไฟล์ที่เลือกไว้จะถูกอัปโหลดไปยังตำแหน่งที่คุณเลือกใน OneDrive และคุณจะได้ยิน “อัปโหลดหนึ่งรายการไปยังไฟล์” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “อัปโหลด”)

ดาวน์โหลดไฟล์

เมื่อคุณต้องการคัดลอกไฟล์จาก OneDrive ไปยังอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือกไฟล์ใน OneDrive และดาวน์โหลดไฟล์

 1. เมื่อ OneDrive เปิดอยู่ ให้กดแป้น Tab จนกว่าโฟกัสจะย้ายไปที่มุมมองแบบโครงสร้าง คุณจะได้ยิน “OneDrive” หรือชื่อของคุณ

 2. กดแป้นลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นจนกระทั่งโฟกัสอยู่บนรายการมุมมอง ไฟล์ กด Enter

 3. กดแป้น Tab จนกว่าโฟกัสจะอยู่บนรายการของโฟลเดอร์และไฟล์

 4. กดแป้นลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นจนกว่าจะเลือกไฟล์ที่คุณต้องการดาวน์โหลด

 5. กด Shift+Tab สองครั้งเพื่อย้ายไปยังแถบเมนู คุณจะได้ยิน “แชร์” หรือ “เปิด” โดยขึ้นอยู่กับชนิดของไฟล์ที่เลือก กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ดาวน์โหลด” กด Enter

 6. ถ้าคุณได้รับข้อความแจ้งเตือนที่ถามคุณว่าคุณต้องการดาวน์โหลดไฟล์หรือไม่ ให้กด Alt+N และทำตามคำแนะนำเพื่อบันทึกไฟล์ เมื่อทำเสร็จแล้ว คุณจะได้ยิน "การดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์" จากข้อความแจ้งเตือนนี้ คุณสามารถนำทางไปยังแป้นเพื่อเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด เปิดโฟลเดอร์ หรือดูไฟล์ที่ดาวน์โหลดของคุณ เมื่อต้องการปิดข้อความแจ้งเตือน ให้กด Alt+N อีกครั้ง กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังแป้น ปิด แล้วกด Enter

ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์

 1. ใน OneDrive ให้กดแป้น Tab จนกว่าโฟกัสจะอยู่บนกล่อง ค้นหา

 2. พิมพ์ชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่คุณต้องการค้นหา รายการที่เปิดขึ้นจะมีผลลัพธ์การค้นหาที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

 3. กดแป้นลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อฟังชื่อของไฟล์หรือโฟลเดอร์ในผลลัพธ์การค้นหา

 4. เมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์หรือไฟล์ในรายการผลลัพธ์การค้นหา ให้กด Enter ถ้าข้อความแจ้งเตือนเปิดขึ้น ให้กด Alt+N แล้วทำตามำแนะนำ เพื่อเปิดโฟลเดอร์หรือไฟล์

แชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์

 1. เมื่อ OneDrive เปิดอยู่ ให้กดแป้น Tab จนกว่าโฟกัสจะย้ายไปที่มุมมองแบบโครงสร้าง คุณจะได้ยิน “OneDrive” หรือชื่อของคุณ

 2. กดแป้นลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นจนกว่าโฟกัสจะอยู่บนโฟลเดอร์ ตัวอย่างเช่น ไฟล์ล่าสุดแชร์กับฉัน ที่มีไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์ กด Enter

 3. กดแป้น Tab จนกว่าโฟกัสจะอยู่บนมุมมองหลักและคุณจะได้ยิน “รายการของโฟลเดอร์และไฟล์”

 4. กดแป้นลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นจนกว่าคุณจะเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์ คุณสามารถเลือกได้เพียงหนึ่งไฟล์หรือหนึ่งโฟลเดอร์

 5. เมื่อต้องการเข้าถึงแถบเมนู ให้กด Shift+Tab สองครั้ง ถ้าจำเป็น ให้กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แชร์” กด Enter

 6. ในกล่องโต้ตอบ แชร์ ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการรายการด้วย

 7. กดแป้น Tab ไปยังปุ่ม สามารถแก้ไข เมื่อต้องการเลือกว่าบุคคลที่คุณแชร์รายการด้วยจะสามารถดูไฟล์ได้อย่างเดียวหรือสามารถแก้ไขได้ ให้กดแป้นลูกศรลง

 8. กดแป้น Tab ไปยังกล่องข้อความ และถ้าคุณต้องการ คุณสามารถพิมพ์ข้อความไปยังบุคคลที่คุณแชร์รายการด้วย

 9. ถ้าคุณกำลังแชร์ไฟล์ ให้กดแป้น Tab แล้วเลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ ถ้าคุณกำลังแชร์โฟลเดอร์ ให้กดแป้น Tab แล้วเลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แชร์ทุกอย่างในโฟลเดอร์นี้ แม้แต่รายการที่มีสิทธิ์เฉพาะ

 10. กดแป้น Tab แล้วเลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งคำเชิญทางอีเมล

  เคล็ดลับ:  กล่องกาเครื่องหมายเหล่านี้จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น

 11. กดแป้น Tab ไปยังปุ่ม แชร์ แล้วกด Enter

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×