Office

ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft Power Query สำหรับ Excel

Microsoft Power Query สำหรับ Excel มีฟังก์ชันที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ นอกจากการรวมฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงซึ่งสอดคล้องกับ Microsoft Excel 2013 แล้ว Power Query ยังรวมการสนับสนุนในการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับสถานการณ์ทั่วไปและให้การแก้ไขปัญหาที่สามารถทำได้

ในบทความนี้

Ribbon Power Query

การเข้าถึง Ribbon ด้วยคีย์บอร์ด

แป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ด

Ribbon ค้นหา

ค้นหาแบบสอบถาม

การนำทางผลลัพธ์การค้นหา

นำเข้ารายการผลลัพธ์การค้นหา

Ribbon ตัวแก้ไขคิวรี

Windows 7 ความคมชัดสูง

Windows 7 Narrator

ข้อมูลเพิ่มเติมและแป้นพิมพ์ลัด

Power Query รวมการสนับสนุนการช่วยสำหรับการเข้าถึงซึ่งสอดคล้องกับ Windows 7 และแอปพลิเคชัน Office 2013

Ribbon Power Query

Office 2013 มีการนำส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Fluent หรือ Ribbon มาใช้กับแอปพลิเคชัน Office ทั้งหมด ซึ่งจะสอดคล้องกันระหว่างแอปพลิเคชัน ด้วย Ribbon POWER QUERY คุณสามารถทำงานต่างๆ ได้

การเข้าถึง Ribbon ด้วยคีย์บอร์ด

ถ้าคุณยังไม่เคยใช้ Ribbon มาก่อน ข้อมูลในส่วนนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบแป้นพิมพ์ลัดของ Ribbon โดย Ribbon จะมาพร้อมกับทางลัดใหม่ที่เรียกว่า เคล็ดลับคีย์ เมื่อต้องการให้เคล็ดลับคีย์ปรากฏ ให้กด ALT

เคล็ดลับคีย์ Ribbon Power Query

เมื่อต้องการแสดงแท็บบน Ribbon ให้กดคีย์ของแท็บนั้น กดตัวอักษร Y2 สำหรับแท็บ POWER QUERY ป้าย เคล็ดลับคีย์ สำหรับปุ่มของแท็บนั้นๆ จะปรากฏขึ้นมา จากนั้นกดคีย์บอร์ดของปุ่มที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น กดตัวอักษร F สำหรับปุ่ม การค้นหาออนไลน์

เคล็ดลับคีย์ Ribbon ตัวสำรวจข้อมูล 2

นอกจากนี้ เพื่อช่วยผู้ใช้ที่ใช้คีย์บอร์ดในการย้ายไปตามส่วนต่างๆ ของ Ribbon ผู้ใช้สามารถข้ามจากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มได้โดยกด Ctrl + ลูกศรขวา/ซ้าย บนแท็บ Ribbon เพื่อย้ายไปยังกลุ่มถัดไป/ก่อนหน้า

ด้านบนของหน้า

แป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ด

ไม่สนับสนุนแป้นพิมพ์ลัด/แป้นลัดภายในตัวแก้ไข Power Query

Ribbon ค้นหา

บนแท็บ POWER QUERY ให้กดตัวอักษร F เพื่อแสดงบานหน้าต่าง การค้นหาออนไลน์

เคล็ดลับคีย์ Ribbon Power Query

ค้นหาแบบสอบถาม

  1. พิมพ์คำที่ใช้ค้นหาลงในกล่องค้นหา

  2. กด Enter หรือกด Tab เพื่อย้ายโฟกัสไปที่ปุ่ม ค้นหา จากนั้นกด Spacebar

การนำทางผลลัพธ์การค้นหา

  • กด Tab เพื่อนำทางไปยังรายการผลลัพธ์การค้นหา กด Shift+ Tab เพื่อนำทางย้อนกลับ

  • เมื่อต้องการไปที่หน้าผลลัพธ์การค้นหา ให้กด Tab จนกระทั่งโฟกัสอยู่บนปุ่มหน้าผลลัพธ์ กด Tab เพื่อเลือกหน้าผลลัพธ์ และกด Spacebar

  • ในการย้ายไปยังหน้าผลลัพธ์การค้นหาถัดไปหรือก่อนหน้า ให้กด Tab ไปยัง ถัดไป หรือ ก่อนหน้า แล้วกด Spacebar

  • เมื่อต้องการกลับไปที่ชุดของผลการค้นหาก่อนหน้า ให้กดแป้น Tab ไปที่ ย้อนกลับ ลูกศรย้อนกลับ แล้วกด Enter หรือ Spacebar

นำเข้ารายการผลลัพธ์การค้นหา

  1. นำทางไปยังรายการผลลัพธ์การค้นหา

  2. กด Enter หรือ Spacebar

ด้านบนของหน้า

Ribbon ตัวแก้ไขแบบสอบถาม

ด้วย Ribbon ตัวแก้ไขแบบสอบถาม คุณสามารถดำเนินการแปลงข้อมูลได้ ในกล่องโต้ตอบ ตัวแก้ไขแบบสอบถาม ให้กด Y01 เพื่อแสดงคีย์ต่างๆ บนคีย์บอร์ดของแท็บ หน้าแรก หรือ Y02 เพื่อแสดงคีย์ต่างๆ บนคีย์บอร์ดของแท็บ มุมมอง

เคล็ดลับคีย์ Ribbon ตัวแก้ไขแบบสอบถาม

แท็บ หน้าแรก

เคล็ดลับคีย์ Ribbon ตัวแก้ไขแบบสอบถาม

แท็บ แทรก

เคล็ดลับคีย์ Ribbon ตัวแก้ไขแบบสอบถาม

แท็บ มุมมอง

เคล็ดลับคีย์ Ribbon ตัวแก้ไขแบบสอบถาม

โหมดความคมชัดสูงของ Windows 7

Power Query สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ในขณะที่อยู่ในโหมด ความคมชัดสูง ใน Windows 7. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน ความคมชัดสูง ใน Windows 7 ให้ดูที่ การเปิดใช้ความคมชัดสูง

ด้านบนของหน้า

โปรแกรมผู้บรรยายของ Windows 7

คุณสามารถอ่านเนื้อหาโดยใช้ Windows 7 Narrator สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน Narrator ใน Windows 7 ให้ดูที่ การเปิดและใช้งาน Narrator.

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติมและแป้นพิมพ์ลัด

ใช้ Windows เพื่อให้สามารถเข้าถึง Office ของคุณได้

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel

ไซต์ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Microsoft

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×