ฟังอ่านออกเสียงข้อความที่เลือก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้คุณลักษณะข้อความเป็นคำพูดเพื่อฟังอ่านออกเสียงใน Microsoft Office สำหรับ Mac ไฟล์ข้อความที่เลือก

 1. ถ้าคุณยังไม่ได้ทำ ให้ตั้งค่าฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นคำพูด

  1. บนเมนู Apple ให้คลิก การกำหนดลักษณะของระบบ

  2. คลิกการเข้าถึง >คำพูด

  3. เลือกข้อความเสียงที่คุณต้องการใช้

   เคล็ดลับ: คุณสามารถเปลี่ยนความเร็วที่อ่านคำได้โดยการเลื่อนแถบเลื่อน อัตราการพูด

  4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงคำพูดข้อความที่เลือกเมื่อกดคีย์รีจิ แล้ว คลิ กตั้งค่าคีย์ เพื่อกำหนดคีย์ลัดที่คุณต้องการใช้เพื่อฟังข้อความที่อ่านออกเสียง แป้นพิมพ์ลัดเริ่มต้นคือ ตัวเลือก + Esc

 2. ในไฟล์ Office ของคุณ เลือกข้อความที่คุณต้องการได้ยินเสียง นั้นแล้ว กดแป้นพิมพ์ลัด

ดูเพิ่มเติม

แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

คีย์ลัดของ Excel

คีย์ลัดของ outlook

คีย์ลัดของ PowerPoint

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เปิดตัวเลือกการช่วยสำหรับการเข้าถึง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×