Office

ฟังข้อความอีเมลและเอกสารของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตัวแบบข้อมูล

เปิดอ่านออกเสียง หรือปิดใน Outlook

 1. เลือกไฟล์ >ตัวเลือก >ความง่ายในการเข้าถึง

 2. ภายใต้ตัวเลือกการแสดงแอปพลิเคชัน เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย'แสดงอ่านออกเสียง

  ความง่ายในการเข้าถึงหน้าด้วยแสดงอ่านออกเสียงถูกเน้น

ทำให้ Outlook อ่านข้อความของคุณ

 1. เลือกข้อความ

 2. จากเมนูหน้าแรกเลือกอ่านออกเสียง

  ปุ่มอ่านออกเสียง

Word

กำหนดให้ Word อ่านเอกสารของคุณ

 1. เปิดเอกสาร

 2. วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของ passage คุณต้องการให้ Word อ่านออกเสียง ถ้าคุณต้องการอ่านเอกสารทั้งหมดออกเสียง วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของเอกสาร

 3. เลือกการตรวจทาน>อ่านออกเสียง

  ปุ่มอ่านออกเสียง

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์การช่วยสำหรับการเข้าถึง Office

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×