ฟังก์ชัน Year

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับ ตัวแปร (จำนวนเต็ม) ที่มีจำนวนทั้งหมดที่แสดงแทนปี

ไวยากรณ์

ปี ( วัน )

จำเป็นต้องมีวันอาร์กิวเมนต์ คือตัวแปรใด ๆนิพจน์ตัวเลข, นิพจน์สตริง หรือการผสมกันของเหล่านี้ที่สามารถแสดงวันที่ ถ้าวันประกอบด้วยค่า Null, Nullจะส่งกลับ

หมายเหตุ: ถ้าการตั้งค่าคุณสมบัติปฏิทินเป็นสุริยคติ เป็นจำนวนเต็มส่งกลับแสดงปีสุริยคติสำหรับอาร์กิวเมนต์วัน ถ้าปฏิทิน ฮิจเราะห์ เป็นจำนวนเต็มส่งกลับแสดงปีฮิจเราะห์สำหรับอาร์กิวเมนต์วัน สำหรับวันแบบฮิจเราะห์ จำนวนอาร์กิวเมนต์คือ นิพจน์จะแสดงวันและ/หรือเวลาจาก 1/1/100 (สุริยคติ 2 ส.ค. สัปดาห์แบบ) ถึง 4/3/9666 (สุริยคติ 31 dec, 9999)

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันYearเพื่อรับค่าปีจากวันที่ระบุ ในสภาพแวดล้อมการพัฒนา วันจะแสดงสัญพจน์กล่าวโดยสั้น ๆ วันจัดรูปแบบโดยใช้การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของโค้ดของคุณ

Dim MyDate, MyYear
MyDate = #February 12, 1969# ' Assign a date.
MyYear = Year(MyDate) ' MyYear contains 1969.
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×