ฟังก์ชัน WEEKDAY

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับค่าวันในสัปดาห์ที่สอดคล้องกับค่าวันที่ ตามค่าเริ่มต้น วันจะเป็นจำนวนเต็ม อยู่ในช่วงตั้งแต่ 1 (อาทิตย์) ถึง 7 (เสาร์)

ไวยากรณ์

WEEKDAY(serial_number,return_type)

Serial_number     คือเลขลำดับที่ใช้แทนวันที่ที่คุณต้องการค้นหาวัน

return_type     คือตัวเลขที่ระบุชนิดของค่าส่งกลับ

return_type

ตัวเลขที่ถูกส่งกลับ

1 หรือละเว้น

ตัวเลข 1 (วันอาทิตย์) ถึง 7 (วันเสาร์)

2

ตัวเลข 1 (วันจันทร์) ถึง 7 (วันอาทิตย์)

3

ตัวเลข 0 (วันจันทร์) ถึง 6 (วันอาทิตย์)

ข้อสังเกต

วันที่จะถูกเก็บเป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้น วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.1899 จะมีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2008 มีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากเป็นวันที่ 39448 นับจากวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1900

ตัวอย่าง

ในตัวอย่างต่อไปนี้ โปรดสังเกตว่า 2/14/2008 คือวันพฤหัสบดี

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=WEEKDAY("14/2/2008")

วันของสัปดาห์ เป็นเลข 1 (วันอาทิตย์) ถึง 7 (วันเสาร์) (5)

=WEEKDAY("14/2/2008",2)

วันของสัปดาห์ เป็นเลข 1 (วันจันทร์) ถึง 7 (วันอาทิตย์) (4)

=WEEKDAY("14/2/2008",3)

วันของสัปดาห์ เป็นเลข 0 (วันจันทร์) ถึง 6 (วันอาทิตย์) (3)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×