ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ฟังก์ชัน Weekday

ส่งกลับ ตัวแปร (จำนวนเต็ม) ที่มีจำนวนทั้งหมดที่แสดงแทนวันของสัปดาห์

ไวยากรณ์

วันทำงาน(วันที่[, firstdayofweek ] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันวันทำงานมีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

date

จำเป็น ตัวแปร นิพจน์ตัวเลขนิพจน์สตริง หรือการรวมกันของสิ่งเหล่านี้ที่สามารถแสดงวันที่ได้ ถ้าวันที่มีค่า Null ค่าnullจะถูกส่งกลับ

firstdayofweek

ไม่จำเป็น ค่าคงที่ ที่ระบุวันแรกของสัปดาห์ ถ้าไม่มีการระบุvbSundayจะสันนิษฐาน

การตั้งค่า

อาร์กิวเมนต์firstdayofweekมีการตั้งค่าเหล่านี้:

ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbUseSystem

0

ใช้การตั้งค่า NLS API

vbSunday

1

วันอาทิตย์ (ค่าเริ่มต้น)

vbMonday

2

วันจันทร์

vbTuesday

3

วันอังคาร

vbWednesday

4

วันพุธ

vbThursday

5

วันพฤหัสบดี

vbFriday

6

วันศุกร์

vbSaturday

7

วันเสาร์

ค่าส่งกลับ

ฟังก์ชันวันทำงานสามารถส่งกลับค่าใดค่าหนึ่งดังต่อไปนี้

ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbSunday

1

วันอาทิตย์

vbMonday

2

วันจันทร์

vbTuesday

3

วันอังคาร

vbWednesday

4

วันพุธ

vbThursday

5

วันพฤหัสบดี

vbFriday

6

วันศุกร์

vbSaturday

7

วันเสาร์

ข้อสังเกต

ถ้าการตั้งค่าคุณสมบัติปฏิทินเป็นสุริยคติจำนวนเต็มที่ส่งกลับจะแสดงวันที่คริสต์ศักราชของสัปดาห์สำหรับอาร์กิวเมนต์วันที่ ถ้าปฏิทินเป็นฮิจเราะห์จำนวนเต็มที่ส่งกลับจะแสดงวันที่ฮิจเราะห์ของสัปดาห์สำหรับอาร์กิวเมนต์วันที่ สำหรับวันที่แบบฮิจเราะห์หมายเลขอาร์กิวเมนต์คือนิพจน์ตัวเลขที่สามารถแสดงวันที่และ/หรือเวลาจาก 1/1/100 (คริสต์ศักราช 2, ๗๑๘) ผ่าน 4/3/9666 (คริสต์ศักราช31ธันวาคม๙๙๙๙)

ตัวอย่างคิวรี

นิพจน์

ผลลัพธ์

เลือก DateofSale, วันทำงาน ([DateofSale]) เป็นนิพจน์จาก ProductSales

ส่งกลับค่าจากเขตข้อมูล "DateofSale" และตัวเลขที่แสดงถึง ' วันทำงาน ' ของค่าวันที่เหล่านี้ (ตามค่าเริ่มต้นวันอาทิตย์จะถือว่าเป็นวันแรกของสัปดาห์ 1)

เลือก DateofSale, วันทำงาน ([DateofSale], 2) เป็น NewWeekDay จาก ProductSales

ส่งกลับค่าจากเขตข้อมูล "DateofSale" และตัวเลขที่แสดงถึง ' วันทำงาน ' ของค่าวันที่เหล่านี้ (พิจารณาวันจันทร์เป็นวันแรกของสัปดาห์)

ตัวอย่าง VBA

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ทำตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ในโมดูลของแอปพลิเคชัน Visual Basic for Applications (VBA) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA ให้เลือกการอ้างอิงนักพัฒนาในรายการดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากค้นหาและใส่เงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันวันทำงานเพื่อรับวันของสัปดาห์จากวันที่ที่ระบุ

Dim MyDate, MyWeekDay
MyDate = #February 12, 1969# ' Assign a date.
MyWeekDay = Weekday(MyDate)
' MyWeekDay contains 4 because
' MyDate represents a Wednesday.

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ดูเพิ่มเติม

การเลือกฟังก์ชันวันที่ที่ถูกต้อง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×