ฟังก์ชัน VLOOKUP

ใช้ VLOOKUP ซึ่งเป็นหนึ่งใน ฟังก์ชันสำหรับการค้นหาและการอ้างอิง เมื่อคุณต้องการค้นหาบางอย่างในตารางหรือช่วงตามแถว เช่น หาราคาของชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ตามหมายเลขชิ้นส่วน

ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด ฟังก์ชัน VLOOKUP จะระบุว่า:

=VLOOKUP(ค่าที่คุณต้องการหา, ช่วงที่คุณต้องการหาค่าดังกล่าว, หมายเลขคอลัมน์ในช่วงที่มีค่าที่ส่งกลับ, ค่าที่ตรงกันพอดีหรือค่าที่ตรงกันโดยประมาณ – แสดงเป็น 0/FALSE หรือ 1/TRUE)

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการฝึกอบรมที่เรียกว่า VLOOKUP: ใช้เมื่อใดและอย่างไร

เคล็ดลับ: ความลับของ VLOOKUP คือการจัดระเบียบข้อมูลของคุณ เพื่อให้ค่าที่คุณค้นหา (หมายเลขชิ้นส่วน) อยู่ทางด้านซ้ายของค่าที่ส่งกลับที่คุณต้องการค้นหา (ราคาของชิ้นส่วน)

ใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP เพื่อหาค่าในตาราง

ไวยากรณ์

VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

ตัวอย่างเช่น

 • =VLOOKUP(105,A2:C7,2,TRUE)

 • =VLOOKUP("กิจจาการ",B2:E7,2,FALSE)

ชื่ออาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

lookup_value    (จำเป็น)

ค่าที่คุณต้องการค้นหา ค่าที่คุณต้องการค้นหาต้องอยู่ในคอลัมน์แรกของช่วงของเซลล์ที่คุณระบุใน table-array

ตัวอย่างเช่น ถ้า table-array ครอบคลุมเซลล์ B2:D7 แล้ว lookup_value ของคุณต้องอยู่ในคอลัมน์ B ให้ดูที่กราฟิกด้านล่าง Lookup_value สามารถเป็นค่าหรือการอ้างอิงไปยังเซลล์ก็ได้

table_array    (จำเป็น)

ช่วงของเซลล์ที่ VLOOKUP จะค้นหา lookup_value และส่งกลับค่า

คอลัมน์แรกในช่วงของเซลล์ต้องมี lookup_value (เช่น นามสกุล ในกราฟิกด้านล่าง) ช่วงของเซลล์จำเป็นต้องมีค่าส่งกลับ (เช่น ชื่อ ในกราฟิกด้านล่าง) ที่คุณต้องการค้นหาด้วย

เรียนรู้วิธีเลือกช่วงในเวิร์กชีต

col_index_num    (จำเป็น)

หมายเลขคอลัมน์ (เริ่มด้วย 1 สำหรับคอลัมน์ซ้ายสุดของ table-array) ที่มีค่าส่งกลับ

range_lookup    (มีหรือไม่มีก็ได้)

ค่าตรรกะที่ระบุว่าคุณต้องการให้ VLOOKUP ค้นหาค่าที่ตรงกันโดยประมาณหรือค่าที่ตรงกันพอดี:

 • TRUE จะถือว่าคอลัมน์แรกในตารางถูกเรียงลำดับตามตัวเลขหรือตามตัวอักษร จากนั้นจะค้นหาค่าที่ใกล้เคียงที่สุด นี่คือวิธีการเริ่มต้นถ้าคุณไม่ได้ระบุวิธีการใดไว้

 • FALSE ค้นหาค่าที่ตรงกันในคอลัมน์แรก

เริ่มต้นอย่างไร

มีข้อมูลสี่อย่างที่คุณจำเป็นต้องมีเพื่อที่จะสร้างไวยากรณ์ VLOOKUP:

 1. ค่าที่คุณต้องการค้นหา หรือที่เรียกว่าค่าการค้นหา

 2. ช่วงที่มีค่าการค้นหา โปรดทราบว่าค่าการค้นหาควรอยู่ในคอลัมน์แรกในช่วง เพื่อให้ฟังก์ชัน VLOOKUP สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง เช่น ถ้าค่าการค้นหาของคุณอยู่ในเซลล์ C2 แสดงว่าช่วงของคุณควรเริ่มด้วย C

 3. หมายเลขคอลัมน์ในช่วงที่มีค่าส่งกลับ เช่น ถ้าคุณระบุเป็น B2: D11 เป็นช่วง คุณควรนับคอลัมน์ B เป็นคอลัมน์แรก คอลัมน์ C เป็นคอลัมน์ที่ 2 ไปเรื่อยๆ

 4. นอกจากนี้ คุณสามารถระบุค่าเป็น TRUE ถ้าคุณต้องการค่าส่งกลับเป็นที่ตรงกันโดยประมาณ หรือ FALSE ถ้าคุณต้องการค่าส่งกลับเป็นที่ตรงกันพอดี ถ้าคุณไม่ระบุค่าใดๆ ค่าเริ่มต้นจะเป็น TRUE หรือค่าที่ตรงกันโดยประมาณเสมอ

ในตอนนี้ ให้นำค่าทั้งหมดทางด้านบนมารวมกันตามตัวอย่างทางด้านล่าง:

=VLOOKUP(ค่าการค้นหา, ช่วงที่มีค่าการค้นหา, หมายเลขคอลัมน์ในช่วงที่มีค่าส่งกลับ, ระบุค่าเพิ่มเติมเป็น TRUE สำหรับค่าที่ตรงกันโดยประมาณ หรือ FALSE สำหรับค่าที่ตรงกันพอดี)

รูปภาพต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณควรตั้งค่า VLOOKUP ของคุณเพื่อส่งกลับราคาของ จานเบรค ซึ่งเป็น 85.73

ตัวอย่าง VLOOKUP
 1. D13 คือ lookup_value หรือค่าที่คุณต้องการค้นหา

 2. B2 ถึง E11 (ถูกไฮไลต์เป็นสีเหลืองในตาราง) เป็น table_array หรือช่วงที่มีค่าการค้นหาอยู่

 3. 3 คือ col_index_num หรือหมายเลขคอลัมน์ใน table_array ที่ประกอบด้วยค่าที่ส่งกลับ ในตัวอย่างนี้ คอลัมน์ที่สามในอาร์เรย์ตารางคือ ราคาชิ้นส่วน ดังนั้นผลลัพธ์สูตรจะเป็นค่าจากคอลัมน์ ราคาชิ้นส่วน

 4. FALSE คือ range_lookup ทำให้ค่าที่ส่งกลับจะเป็นค่าตรงกันพอดี

 5. ผลลัพธ์จากสูตร VLOOKUP คือ 85.73 ซึ่งเป็นราคาของ จานเบรก

ตัวอย่าง

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมอีก 2-3 ตัวอย่างของฟังก์ชัน VLOOKUP:

ตัวอย่าง 1

ตัวอย่าง VLOOKUP 1

ตัวอย่าง 2

ตัวอย่าง VLOOKUP 2

ตัวอย่าง 3

ตัวอย่าง VLOOKUP 3

ตัวอย่าง 4

ตัวอย่าง VLOOKUP 4

ตัวอย่าง 5

ตัวอย่าง VLOOKUP 5

ปัญหา

สิ่งที่ผิดพลาด

ค่าที่ส่งกลับไม่ถูกต้อง

ถ้า range_lookup เป็น TRUE หรือไม่ได้รวมไว้ คอลัมน์แรกต้องถูกเรียงลำดับตามตัวอักษรหรือตามตัวเลข ถ้าไม่ได้เรียงลำดับคอลัมน์แรก ค่าที่ส่งกลับอาจเป็นบางอย่างที่คุณไม่ได้คาดไว้ ให้เรียงลำดับคอลัมน์แรก หรือใช้ FALSE สำหรับค่าที่ตรงกันพอดี

#N/A ในเซลล์

 • ถ้า range_lookup เป็น TRUE และถ้าค่าใน lookup_value น้อยกว่าค่าที่น้อยที่สุดในคอลัมน์แรกของ table_array คุณจะได้รับค่าความผิดพลาด #N/

 • ถ้า range_lookup เป็น FALSE ค่าความผิดพลาด #N/A จะหมายความว่า ไม่พบตัวเลขที่ตรงกันทุกประการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด #N/A ใน VLOOKUP ให้ดู วิธีแก้ไขข้อผิดพลาด #N/A ในฟังก์ชัน VLOOKUP

#REF! ในเซลล์

ถ้า col_index_num มากกว่าตัวเลขของคอลัมน์ใน table-array คุณจะได้รับค่าความผิดพลาด #REF!

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด#REF! ใน VLOOKUP ให้ดู วิธีแก้ไขข้อผิดพลาด #REF! ในฟังก์ชัน VLOOKUP

#VALUE! ในเซลล์

ถ้า table_array น้อยกว่า 1 คุณจะได้รับค่าความผิดพลาด #VALUE!

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด #VALUE! ใน VLOOKUP ให้ดู วิธีแก้ไขข้อผิดพลาด #VALUE! ในฟังก์ชัน VLOOKUP

#NAME? ในเซลล์

#NAME? โดยปกติแล้ว ค่าความผิดพลาดจะหมายความว่า สูตรไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศ สำหรับการค้นหาชื่อของบุคคล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้เครื่องหมายอัญประกาศครอบชื่อในสูตร ตัวอย่างเช่น ให้ใส่ชื่อ "กิจจาการ" ใน=VLOOKUP("กิจจาการ",B2:E7,2,FALSE)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู วิธีแก้ไขข้อผิดพลาด #NAME!

ให้ทำสิ่งนี้

สาเหตุ

ใช้การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์สำหรับ range_lookup

การใช้การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์นั้นจะช่วยคุณกรอกสูตร ดังนั้นสูตรจะค้นหาช่วงการค้นหาเดียวกันเสมอ

เรียนรู้วิธีใช้การอ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์

ไม่ได้จัดเก็บตัวเลขหรือค่าวันที่เป็นข้อความ

เมื่อค้นหาตัวเลขหรือค่าวันที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในคอลัมน์แรกของ table_array ไม่ได้ถูกเก็บเป็นค่าข้อความ มิฉะนั้น ฟังก์ชัน VLOOKUP อาจให้ค่าที่ไม่ถูกต้องหรือค่าที่ไม่คาดคิด

เรียงลำดับคอลัมน์แรก

เรียงลำดับคอลัมน์แรกของ table_array ก่อนจะใช้ VLOOKUP เมื่อ range_lookup เป็น TRUE

ใช้อักขระตัวแทน

ถ้าrange_lookup เป็น FALSE และ llookup_value เป็นข้อความ คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน ได้แก่ เครื่องหมายคำถาม (?) และเครื่องหมายดอกจัน (*) ใน lookup_value ได้ เครื่องหมายคำถามใช้แทนอักขระหนึ่งตัว ส่วนดอกจันใช้แทนอักขระหลายตัวติดกัน ถ้าคุณต้องการค้นหาเครื่องหมายคำถามหรือดอกจัน ให้พิมพ์เครื่องหมายตัวหนอน (~) ไว้หน้าอักขระ

ตัวอย่างเช่น =VLOOKUP("Fontan?",B2:E7,2,FALSE) จะค้นหาอินสแตนซ์ทั้งหมดของ กิจจาการ โดยอักษรตัวสุดท้ายสามารถแตกต่างกันได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณไม่มีอักขระที่ผิด

เมื่อค้นหาค่าข้อความในคอลัมน์แรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในคอลัมน์แรกไม่มีช่องว่างอยู่ข้างหน้า ไม่มีช่องว่างอยู่ข้างหลัง ไม่มีการใช้เครื่องหมายอัญประกาศแบบตรง ( ' หรือ " ) และแบบโค้ง ( ‘ หรือ “) อย่างไม่สม่ำเสมอ หรือไม่มีการใช้อักขระที่ไม่พิมพ์ออกมา ถ้ามีกรณีเหล่านี้ ฟังก์ชัน VLOOKUP อาจให้ค่าที่ไม่คาดคิดได้

เมื่อต้องการรับผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ให้ลองใช้ ฟังก์ชัน CLEAN หรือ ฟังก์ชัน TRIM เพื่อเอาช่องว่างที่อยู่ข้างหลังค่าตารางในเซลล์ออก

คุณมีคำถามที่เกี่ยวกับฟังก์ชันโดยเฉพาะหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice.

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

บัตรอ้างอิงโดยสรุป: ทบทวน VLOOKUP
บัตรอ้างอิงโดยสรุป: เคล็ดลับการแก้ไขปัญหา VLOOKUP
ทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ VLOOKUP
วิธีแก้ไขข้อผิดพลาด #VALUE! ในฟังก์ชัน VLOOKUP
วิธีแก้ไขข้อผิดพลาด #N/A ในฟังก์ชัน VLOOKUP
ภาพรวมของสูตรใน Excel
วิธีหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้
ตรวจจับข้อผิดพลาดในสูตร
ฟังก์ชัน Excel (เรียงตามตัวอักษร)
ฟังก์ชัน Excel (เรียงตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×