ฟังก์ชัน Val

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับตัวเลขที่มีอยู่ในสตริงเป็นค่าตัวเลขของชนิดที่เหมาะสม

ไวยากรณ์

Val ( สตริงที่ )

จำเป็นสตริงที่อาร์กิวเมนต์ คือใด ๆ ที่ถูกต้องนิพจน์สตริง

ข้อสังเกต

ฟังก์ชันValหยุดอ่านสตริงที่จากอักขระตัวแรกจะไม่รู้จักเป็นส่วนหนึ่งของจำนวน สัญลักษณ์และอักขระที่มักจะถือว่าส่วนต่าง ๆ ของค่าตัวเลข เช่นเครื่องหมายดอลลาร์และเครื่องหมายจุลภาค จะไม่รู้จัก อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันรู้จักหน้าที่ radix &O (สำหรับเป็นเลขฐานแปด) และ&H (ตัวเลขฐานสิบหก) ค่าว่าง แท็บ และอักขระเลื่อนแยกออกจากอาร์กิวเมนต์

ต่อไปนี้ส่งกลับค่า 1615198:

Val("    1615 198th Street N.E.")

ในโค้ดด้านล่างValส่งกลับค่าทศนิยม -1 สำหรับค่าเลขฐานสิบหกแสดงอยู่:

Val("&HFFFF")

หมายเหตุ: ฟังก์ชันValรู้จักเฉพาะเครื่องหมายมหัพภาค (.) เป็นตัวคั่นทศนิยมที่ถูกต้อง เมื่อตัวคั่นทศนิยมอื่นใช้ กับในแอปพลิเคชันนานาชาติ ใช้CDblแทนการแปลงสตริงที่เป็นตัวเลข

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันValเพื่อส่งกลับตัวเลขที่อยู่ในสตริงข้อความ

Dim MyValue
MyValue = Val("2457") ' Returns 2457.
MyValue = Val(" 2 45 7") ' Returns 2457.
MyValue = Val("24 and 57") ' Returns 24.
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×