ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ฟังก์ชัน Val

ส่งกลับตัวเลขที่มีอยู่ในสตริงเป็นค่าตัวเลขของชนิดที่เหมาะสม

ไวยากรณ์

Val ( สตริง )

สตริงที่ จำเป็นอาร์กิวเมนต์ เป็น นิพจน์สตริง ที่ถูกต้อง

ข้อสังเกต

ฟังก์ชันValหยุดการอ่านสตริงในอักขระตัวแรกที่ไม่สามารถรับรู้ได้เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลข สัญลักษณ์และอักขระที่มักจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าตัวเลขเช่นเครื่องหมายดอลลาร์และเครื่องหมายจุลภาคไม่รู้จัก อย่างไรก็ตามฟังก์ชันจะรับรู้เลขนำหน้าของฐาน &O (สำหรับเลขฐานแปด) และ &H (สำหรับเลขฐานสิบหก) ช่องว่างแท็บและอักขระเลื่อนจะถูกปล้นจากอาร์กิวเมนต์

ต่อไปนี้ส่งกลับค่า๑๖๑๕๑๙๘:

Val("    1615 198th Street N.E.")

ในโค้ดด้านล่างValจะส่งกลับค่าทศนิยม-1 สำหรับค่าเลขฐานสิบหกที่แสดง:

Val("&HFFFF")

หมายเหตุ:  ฟังก์ชันValจะรับรู้เฉพาะช่วงเวลา () เป็นตัวคั่นทศนิยมที่ถูกต้อง เมื่อมีการใช้ตัวคั่นทศนิยมที่แตกต่างกันในแอปพลิเคชันระหว่างประเทศให้ใช้CDblแทนที่จะแปลงสตริงในตัวเลข

ตัวอย่างคิวรี

นิพจน์

ผลลัพธ์

เลือก DateofSale, val (DateofSale) เป็น testVal จาก ProductSales

ส่งกลับค่าจาก "DateofSale" และอักขระตัวเลขนำหน้าจากค่าของเขตข้อมูล "DateofSale" ในคอลัมน์ testVal Val () จะหยุดการอ่านสตริงในอักขระที่ไม่ใช่ตัวเลขแรก

ตัวอย่าง VBA

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ทำตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ในโมดูลของแอปพลิเคชัน Visual Basic for Applications (VBA) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA ให้เลือกการอ้างอิงนักพัฒนาในรายการดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากค้นหาและใส่เงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันValเพื่อส่งกลับตัวเลขที่มีอยู่ในสตริง

Dim MyValue
MyValue = Val("2457") ' Returns 2457.
MyValue = Val(" 2 45 7") ' Returns 2457.
MyValue = Val("24 and 57") ' Returns 24.

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×