ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ฟังก์ชัน UBound

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับ Long ซึ่งประกอบด้วยตัวห้อยพร้อมใช้งานมากที่สุดสำหรับมิติที่ระบุของแออาร์เรย์

ไวยากรณ์

UBound ( arrayname [ขนาด] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันUBoundมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

arrayname

ต้องระบุ ชื่อของอาร์เรย์ตัวแปร ตามข้อตกลงการตั้งชื่อตัวแปรมาตรฐาน

มิติ

เพิ่มเติม ตัวแปร (ความยาว) จำนวนเต็มที่ระบุขอบเขตของมิติที่จะส่งกลับ ใช้ 1 สำหรับมิติแรก 2 สำหรับวินาที และอื่น ๆ ถ้ามิติถูกเว้นไว้จะถือว่าเป็น 1


ข้อสังเกต

ฟังก์ชันUBoundจะใช้กับฟังก์ชันLBoundกำหนดขนาดของอาร์เรย์ ใช้ฟังก์ชันLBoundเพื่อค้นหาขีดจำกัดด้านล่างของมิติที่มีอาร์เรย์

UBoundส่งกลับค่าต่อไปนี้สำหรับอาร์เรย์ที่มีมิติต่อไปนี้:

Dim A(1 To 100, 0 To 3, -3 To 4)

คำชี้แจง

ค่าส่งกลับ

UBound(A, 1)

100

UBound(A, 2)

3

UBound(A, 3)

4


ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันUBoundเพื่อกำหนดตัวห้อยพร้อมใช้งานมากที่สุดสำหรับมิติที่ระบุของอาร์เรย์

Dim Upper
' Declare array variables.
Dim MyArray(1 To 10, 5 To 15, 10 To 20)
Dim AnyArray(10)
Upper = UBound(MyArray, 1) ' Returns 10.
Upper = UBound(MyArray, 3) ' Returns 20.
Upper = UBound(AnyArray) ' Returns 10.
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×