ฟังก์ชัน TODAY

ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับเลขลำดับของวันที่ปัจจุบัน เลขลำดับคือโค้ดวันที่-เวลาซึ่งใช้สำหรับการคำนวณวันที่และเวลา คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน TODAY เป็นค่าเริ่มต้นเท่านั้น คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ในคอลัมน์จากการคำนวณได้

ไวยากรณ์

TODAY

ข้อสังเกต

วันที่จะถูกเก็บเป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้น วันที่ 31 ธันวาคม ีค.ศ. 1899 มีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2008 มีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากเป็นวันที่ 39448 นับจากวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1900

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×