ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ฟังก์ชัน TimeValue

ส่งกลับ ตัวแปร (วันที่) ที่มีเวลา

ไวยากรณ์

TimeValue ( เวลา )

เวลา ที่จำเป็นต้องใช้โดยปกติจะเป็น นิพจน์สตริง แสดงเวลาจาก 0:00:00 (12:00:00) เป็น 23:59:59 (11:59:59อาร์กิวเมนต์ ) รวม อย่างไรก็ตามเวลายังอาจเป็น นิพจน์ ที่แสดงถึงเวลาในช่วงนั้น ถ้าเวลามีค่า Null ค่าnullจะถูกส่งกลับ

ข้อสังเกต

คุณสามารถใส่เวลาที่ถูกต้องโดยใช้นาฬิกาแบบ12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมง ตัวอย่างเช่น "2:24PM" และ "14:24" มีอาร์กิวเมนต์เวลาที่ใช้ได้ทั้งหมด

ถ้าอาร์กิวเมนต์timeมีข้อมูลวันที่TimeValueจะไม่ส่งกลับค่านั้น อย่างไรก็ตามถ้าเวลามีข้อมูลวันที่ไม่ถูกต้องข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้น

ตัวอย่างคิวรี

นิพจน์

ผลลัพธ์

เลือก TimeValue ([DateTime]) เป็นนิพจน์จาก ProductSales

ส่งกลับค่าเวลาของเขตข้อมูล "DateTime" โดยไม่มีข้อมูลวันที่และแสดงในคอลัมน์นิพจน์

เลือก TimeValue ([DateTime]) เป็น JustTime จาก ProductSales

ส่งกลับค่าเวลาของเขตข้อมูล "DateTime" โดยไม่มีข้อมูลวันที่และแสดงในคอลัมน์ JustTime

ตัวอย่าง VBA

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ทำตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ในโมดูลของแอปพลิเคชัน Visual Basic for Applications (VBA) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA ให้เลือกการอ้างอิงนักพัฒนาในรายการดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากค้นหาและใส่เงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันTimeValueเพื่อแปลงสตริงในเวลา นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ตัวอักษรวันที่เพื่อกำหนดเวลาให้กับตัวแปรหรือตัวแปรวันที่โดยตรงตัวอย่างเช่น MyTime = #4: 35:17 PM #

Dim MyTime
MyTime = TimeValue("4:35:17 PM") ' Return a time.

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ดูเพิ่มเติม

การเลือกฟังก์ชันวันที่ที่ถูกต้อง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×