ฟังก์ชัน TimeSerial

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับ ตัวแปร (วันที่) ที่มีเวลาสำหรับชั่วโมง นาที และวินาทีที่ระบุ

ไวยากรณ์

TimeSerial ( ชั่วโมง นาที วินาที )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันTimeSerialมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

ชั่วโมง

ต้องระบุ ตัวแปร (จำนวนเต็ม) ตัวเลขตั้งแต่ 0 (12:00 A.M.) ถึง 23 (11:00 P.M.), หรือแบบนิพจน์ตัวเลข

นาที

ต้องระบุ ตัวแปร (จำนวนเต็ม) นิพจน์

วินาที

ต้องระบุ ตัวแปร (จำนวนเต็ม) นิพจน์


ข้อสังเกต

เมื่อต้องการระบุเวลา เช่น 11:59:59 ช่วงของตัวเลขสำหรับแต่ละอาร์กิวเมนต์TimeSerialควรเป็นช่วงปกติสำหรับหน่วย นั่นคือ 0-23 สำหรับชั่วโมง และสัมพัทธ์สำหรับนาทีและวินาทีไว้ อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถระบุเวลาสัมพัทธ์สำหรับแต่ละอาร์กิวเมนต์ ใช้นิพจน์ที่ใช้แทนตัวเลขของชั่วโมง นาที หรือวินาทีก่อน หรือหลังจากช่วงเวลาหนึ่ง ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้นิพจน์แทนที่เป็นตัวเลขเวลาแบบสัมบูรณ์ ฟังก์ชันTimeSerialจะส่งกลับเวลา 15 นาทีก่อน (-15) 6 ชั่วโมงก่อนเที่ยง (12 - 6), หรือ 5:45:00 น.

TimeSerial(12 - 6, -15, 0)

เมื่อมีอาร์กิวเมนต์ใดมีขนาดเกินช่วงปกติของอาร์กิวเมนต์ จะเพิ่มให้เป็นหน่วยมีขนาดใหญ่ถัดไปตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น ถ้าอาร์กิวเมนต์ นั้นจะถูกประเมินเป็นหนึ่งชั่วโมง 15 นาที ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดหนึ่งอยู่นอกช่วง -32768 ถึง 32767 ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ถ้าเวลาที่ระบุ โดยอาร์กิวเมนต์สามทำให้วันที่ที่อยู่นอกช่วงของวันยอมรับ ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันTimeSerialเพื่อส่งกลับเวลาสำหรับชั่วโมงระบุ นาที และวินาที

Dim MyTime
MyTime = TimeSerial(16, 35, 17)
' MyTime contains serial representation of 4:35:17 PM.
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×