ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ฟังก์ชัน Tan

ส่งกลับ สองชั้น ที่ระบุแทนเจนต์ของมุม

ไวยากรณ์

Tan ( number )

หมายเลข ที่จำเป็นต้องมีอาร์กิวเมนต์ เป็นสองเท่าหรือ นิพจน์ตัวเลข ที่ถูกต้องใดๆที่แสดงเป็นมุมในหน่วยเรเดียน

ข้อสังเกต

แทนที่จะใช้มุมและส่งกลับอัตราส่วนของสองด้านของรูปสามเหลี่ยมที่เหมาะสม อัตราส่วนคือความยาวของด้านตรงข้ามมุมที่หารด้วยความยาวของด้านที่อยู่ติดกับมุม

เมื่อต้องการแปลงองศาเป็นเรเดียนให้คูณองศาด้วย PI /๑๘๐ เมื่อต้องการแปลงหน่วยเรเดียนเป็นองศาให้คูณหน่วยเรเดียนโดย 180/pi

ตัวอย่างคิวรี

นิพจน์

ผลลัพธ์

เลือก Tan (90) เป็นแทนเจนต์จากกลุ่ม ProductSales โดย Tan (90);

ส่งกลับค่า "แทนเจนต์" ของอาร์กิวเมนต์ number (นิพจน์ตัวเลขใดๆที่แสดงมุมในหน่วยเรเดียน) และแสดงในค่าแทนเจนต์ของคอลัมน์

ตัวอย่าง VBA

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ทำตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ในโมดูลของแอปพลิเคชัน Visual Basic for Applications (VBA) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA ให้เลือกการอ้างอิงนักพัฒนาในรายการดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากค้นหาและใส่เงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันTanเพื่อส่งกลับค่าแทนเจนต์ของมุม

Dim MyAngle, MyCotangent
MyAngle = 1.3 ' Define angle in radians.
MyCotangent = 1 / Tan(MyAngle) ' Calculate cotangent.

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×