ฟังก์ชัน Sum

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับผลรวมของชุดของค่าที่อยู่ในเขตข้อมูลที่ระบุในแบบสอบถาม

ไวยากรณ์

Sum ( expr )

พื้นที่สำรองไว้exprแทนนิพจน์สตริง ระบุเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลตัวเลขที่คุณต้องการเพิ่มหรือนิพจน์ที่ทำการคำนวณโดยใช้ข้อมูลในเขตข้อมูลนั้น ตัวถูกดำเนินการในexprสามารถใส่ชื่อของเขตข้อมูลตาราง ค่าคง หรือฟังก์ชัน (ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งทริน หรือผู้ใช้กำหนดเองแต่ไม่ใช่ฟังก์ชันการรวม SQL ฟังก์ชันอื่น ๆ)

ข้อสังเกต

ฟังก์ชันSumหาผลรวมค่าในเขตข้อมูล ตัวอย่าง คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันSumเพื่อหาผลรวมราคาของค่าธรรมเนียมการขนส่ง

ฟังก์ชันSumละเว้นระเบียนที่ประกอบด้วยNull เขตข้อมูล ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณสามารถคำนวณผลรวมของผลิตภัณฑ์ของ UnitPrice และปริมาณเขตข้อมูล:

SELECT Sum(UnitPrice * Quantity) AS [Total Revenue]
FROM [Order Details];

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันSumในนิพจน์แบบสอบถาม คุณยังสามารถใช้นิพจน์นี้ในคุณสมบัติSQLของตัวQueryDef วัตถุหรือ เมื่อสร้างแบบชุดระเบียนโดยยึดตามแบบสอบถาม SQL ได้ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×