สูตรและฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน SUM

ฟังก์ชัน SUM

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ฟังก์ชันSUMหนึ่งตัวทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติฟังก์ชันเพิ่มค่า คุณสามารถเพิ่มแต่ละค่า อ้างอิงเซลล์ หรือช่วง หรือผสมของทั้งสาม

ตัวอย่างเช่น

 • =SUM(A2:A10)

 • =SUM(A2:A10, C2:C10)

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

SUM(number1,[number2],...)

ชื่ออาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

number1    (จำเป็น)

ตัวเลขแรกที่คุณต้องการรวม ตัวเลขอาจเป็น 4, การอ้างอิงเซลล์ เช่น B6 หรือ ช่วง ของเซลล์ เช่น B2:B8

number2-255    (ไม่บังคับ)

นี่คือตัวเลขลำดับที่สองที่คุณต้องการนำมาบวก คุณสามารถระบุตัวเลขเพิ่มเติมได้ถึง 255 ตัว

ส่วนนี้จะอธิบายบางวิธีปฏิบัติดีที่สุดสำหรับการทำงานกับฟังก์ชัน SUM ส่วนใหญ่นี้สามารถนำไปใช้เพื่อทำงานกับฟังก์ชันอื่น ๆ เช่น

วิธีการ =1+2 หรือ =A+B – ขณะที่คุณสามารถใส่ =1+2+3 หรือ =A1+B1+C2 และได้รับผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด วิธีการเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะผิดพลาดด้วยเหตุผลหลายประการ:

 1. การสะกดผิด – ลองนึกภาพเมื่อคุณลองใส่ค่าที่เพิ่มขึ้นและ/หรือมีจำนวนมากดังตัวอย่างต่อไปนี้:

  • =14598.93+65437.90+78496.23

  ลองใช้การตรวจสอบว่า รายการของคุณถูกต้องแล้ว ได้ง่ายขึ้นอย่างมากเมื่อต้องการวางค่าเหล่านี้ในเซลล์แต่ละเซลล์ และใช้สูตร SUM นอกจากนี้ คุณสามารถจัดรูปแบบค่าเมื่อพวกเขากำลัง ใน เซลล์ ที่ทำให้อ่านได้ง่ายมากขึ้นจาก นั้น เมื่อพวกเขากำลังในสูตร

  ใช้ฟังก์ชัน SUM แทนค่าตายตัวในสูตร สูตรในเซลล์ D5 คือ =SUM(D2:D4)
 2. ข้อผิดพลาด #VALUE! จากการอ้างอิงข้อความแทนตัวเลข

  ถ้าคุณใช้สูตรเช่น:

  • =A1+B1+C1 หรือ =A1+A2+A3

  ตัวอย่างของการสร้างสูตรไม่ดี สูตรในเซลล์ D2 คือ =A2+B2+C2

  สูตรของคุณสามารถตัดถ้ามีค่าใด ๆ ไม่ใช่ตัวเลข (text) ในการอ้างอิงเซลล์ ซึ่งจะส่งกลับตัว #VALUE ข้อผิดพลาด ผลรวมจะละเว้นค่าข้อความ และทำให้คุณผลรวมของค่าตัวเลข

  การสร้างสูตรเหมาะสม สูตรของเซลล์ D2 คือ =SUM(A2:C2) แทนที่จะเป็น =A2+B2+C2
 3. ข้อผิดพลาด #REF! จากการลบแถวหรือคอลัมน์

  ข้อผิดพลาด #REF! เกิดจากการลบคอลัมน์ มีการเปลี่ยนแปลงสูตรเป็น =A2+#REF!+B2

  ถ้าคุณลบแถวหรือคอลัมน์ สูตรจะไม่อัปเดตโดยแยกแถวที่ลบออก ทำให้ได้ผลเป็นข้อผิดพลาด #REF! ซึ่งฟังก์ชัน SUM จะอัปเดตโดยอัตโนมัติ

  ฟังก์ชัน SUM จะปรับโดยอัตโนมัติสำหรับแทรกหรือลบแถวและคอลัมน์
 4. สูตรจะไม่อัปเดตค่าอ้างอิงเมื่อคุณแทรกแถวหรือคอลัมน์

  สูตร =A+B+C จะไม่อัปเดตถ้าคุณเพิ่มแถว

  ถ้าคุณแทรกแถวหรือคอลัมน์ สูตรจะไม่มีการปรับปรุงการรวมแถว เพิ่มตำแหน่งที่ฟังก์ชัน SUM จะปรับปรุงโดยอัตโนมัติ (ตราบใดที่คุณไม่ได้อยู่นอกช่วงอ้างอิงในสูตร) นี่คือสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณคาดหวังสูตรของคุณเมื่อต้องการปรับปรุง และจะ ไม่ ตามที่ได้จะทำให้คุณ มีผลลัพธ์ไม่สมบูรณ์ที่คุณอาจไม่ตรวจจับ

  ตัวอย่างการอธิบายสูตร SUM ขยายโดยอัตโนมัติจาก =SUM(A2:C2) เป็น =SUM(A2:D2) เมื่อมีการแทรกคอลัมน์
 5. SUM ที่มีการอ้างอิงเซลล์เฉพาะ และ ช่วง

  การใช้สูตร เช่น:

  • =SUM(A1,A2,A3,B1,B2,B3)

  เป็นเท่า ๆ กันข้อผิดพลาดเสี่ยงเมื่อแทรก หรือลบแถวภายในช่วงอ้างอิงโดยพิจารณาเหตุผลเดียวกัน เป็นการดีมากเมื่อต้องการใช้ช่วงแต่ละ เช่น:

  • =SUM(A1:A3,B1:B3)

  ซึ่งจะอัปเดตเมื่อมีการเพิ่มหรือลบแถว

ปัญหา

สิ่งที่ผิดพลาด

##### ปรากฏในฟังก์ชัน SUM ของฉัน และไม่แสดงผลลัพธ์

ตรวจสอบความกว้างของคอลัมน์ของคุณ #,### โดยทั่วไปจะหมายความ ว่า คอลัมน์แคบมากเกินไปเพื่อแสดงผลลัพธ์ของสูตร

ฟังก์ชัน SUM ของฉันแสดงสูตรเป็นข้อความ และไม่แสดงผลลัพธ์

ตรวจสอบว่า เซลล์ที่ไม่ได้ถูกจัดรูปแบบเป็นข้อความ เลือกเซลล์หรือช่วงในคำถาม และใช้Ctrl + 1เพื่อเรียกใช้กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์จาก นั้นคลิกการแท็บตัวเลขและเลือกรูปแบบคุณต้องการ ถ้าเซลล์ถูกจัดรูปแบบเป็นข้อความ และไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากที่คุณเปลี่ยนรูปแบบ คุณอาจต้องใช้F2 > Enterบังคับให้จัดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงได้

ฟังก์ชัน SUM ของฉันไม่อัปเดต

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการคำนวณถูกตั้งค่าเป็นAutomatic บนแท็บสูตรไปยังตัวเลือกการคำนวณ คุณยังสามารถใช้F9บังคับให้แผ่นงานในการคำนวณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าการคำนวณเป็นอัตโนมัติ จากแท็บสูตร ให้ไปที่ตัวเลือกการคำนวณ

ค่าบางค่าไม่ถูกเพิ่ม

เฉพาะค่าที่เป็นตัวเลขในฟังก์ชันอ้างอิงหรือช่วงเท่านั้นที่จะถูกรวม โดยเซลล์ว่าง ค่าตรรกะ เช่น TRUE หรือข้อความจะถูกละเว้น

ข้อผิดพลาด #NAME? ปรากฏขึ้นแทนที่ผลลัพธ์ที่คาดไว้

ซึ่งโดยปกติแล้วจะหมายความว่ามีการสะกดสูตรผิด เช่น =sume(A1:A10) แทนที่จะเป็น =SUM(A1:A10)

ฟังก์ชัน SUM ของฉันแสดงจำนวนเต็ม ทั้งที่ควรจะแสดงเป็นจุดทศนิยม

ตรวจสอบการจัดรูปแบบเซลล์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณแสดงเป็นจุดทศนิยม เลือกเซลล์หรือช่วงที่มีปัญหาแล้วใช้ Ctrl+1 เพื่อเรียกใช้กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์ จากนั้นคลิกแท็บตัวเลข แล้วเลือกรูปแบบที่คุณต้องการ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการ

 1. ฉันแค่ต้องการบวก/ลบ/คูณ/หารตัวเลขต่างๆ ดูชุดวิดีโอนี้ใน คณิตศาสตร์พื้นฐานใน Excel หรือ ใช้ Excel เป็นเครื่องคิดเลข

 2. วิธีทำจะแสดงตำแหน่งทศนิยมมากกว่า/น้อยกว่าได้อย่างไร คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบตัวเลขของคุณ เลือกเซลล์หรือช่วงในคำถาม และใช้Ctrl + 1เพื่อเรียกใช้กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์จาก นั้นคลิกแท็บตัวเลขและเลือกรูปแบบคุณต้องการ ทำให้แน่ใจว่าเพื่อระบุจำนวนของตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการ

 3. ฉันจะบวกหรือลบเวลาได้อย่างไร คุณสามารถบวกและลบเวลาได้สองสามวิธี เช่น หากต้องการหาส่วนต่างระหว่าง 8:00 น. - 12:00 น. เพื่อคิดเงินเดือน คุณควรใช้: =("12:00 PM"-"8:00 AM")*24 เพื่อนำเวลาสิ้นสุดมาลบด้วยเวลาเริ่มต้น โปรดทราบว่า Excel จะคำนวณเวลาเป็นหน่วยวัน คุณจึงจำเป็นต้องคูณด้วย 24 เพื่อได้ได้ผลรวมชั่วโมง ในตัวอย่างแรก เราใช้ =((B2-A2)+(D2-C2))*24 เพื่อหาผลรวมของชั่วโมงจากเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุด ไม่รวมพักกลางวัน (รวม 8.50 ชั่วโมง)

  ถ้าคุณเพียงแค่เพิ่มชั่วโมงกับนาที และต้องการให้แสดงแบบนั้น คุณสามารถหาผลรวมโดยไม่จำเป็นต้องคูณด้วย 24 ดังนั้นในตัวอย่างที่สอง เราจะใช้ =SUM(A6:C6) เนื่องจากเราต้องการเพียงผลรวมของชั่วโมงและนาทีสำหรับงานที่กำหนด (5:36 หรือ 5 ชั่วโมง 36 นาที)

  การคำนวณเวลา

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู: บวกหรือลบเวลา

 4. ฉันจะขอรับความแตกต่างระหว่างวันหรือไม่ เช่นเดียวกับเวลา คุณสามารถเพิ่ม และลบวัน นี่คือตัวอย่างมากทั่วไปของการนับจำนวนวันระหว่างวันที่สองวัน ได้ง่ายเหมือน= B2 A2 เมื่อต้องการทำงานกับวันและเวลาทั้งคีย์รีจิจะให้คุณเริ่มต้นด้วยจุดสิ้นสุดวัน / เวลา และลบเริ่มต้นวัน / เวลา

  คำนวณความแตกต่างระหว่างวันที่

  สำหรับวิธีเพิ่มเติมในการทำงานร่วมกับวันที่ ให้ดู: คำนวณจำนวนวันระหว่างวันที่ 2 วัน

 5. ฉันจะหาผลรวมเฉพาะเซลล์ที่มองเห็นได้อย่างไร ในบางครั้ง เมื่อคุณซ่อนแถวด้วยตัวเองหรือใช้ AutoFilter เพื่อแสดงเฉพาะข้อมูลบางอย่าง คุณยังต้องการบวกเฉพาะเซลล์ที่มองเห็นเท่านั้นด้วย คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน SUBTOTAL ถ้าคุณใช้ผลรวมแถวในตาราง Excel ฟังก์ชันใดๆ ที่คุณเลือกจากรายการดรอปดาวน์ ผลรวม จะถูกใส่โดยอัตโนมัติเป็นผลรวมย่อย ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีหาผลรวมข้อมูลในตาราง Excel

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลรวม

ฟังก์ชัน SUMIF ตัวบวกเฉพาะค่าที่ตรงกับเกณฑ์ที่เดียว

ฟังก์ชัน SUMIFS ตัวบวกเฉพาะค่าที่ตรงกับเกณฑ์หลายเกณฑ์

ฟังก์ชัน COUNTIF ตัวนับเฉพาะค่าที่ตรงกับเกณฑ์ที่เดียว

ฟังก์ชัน COUNTIFS การนับเฉพาะค่าที่ตรงกับเกณฑ์หลายเกณฑ์

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ค้นหา และแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

คีย์ลัดใน Excel สำหรับ Windows

คีย์ลัดใน Excel for Mac

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×