ฟังก์ชัน String

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับ ตัวแปร (สตริง) ที่มีสตริงอักขระซ้ำๆ ของความยาวที่ระบุ

ไวยากรณ์

สตริง ( number อักขระ )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันสตริงที่มีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

ตัวเลข

ต้องระบุ ความยาว ความยาวของสตริงที่ส่งกลับ ถ้าประกอบด้วยตัวเลขค่า Null, Nullจะส่งกลับ

อักขระ

ต้องระบุ ตัวแปร โค้ดอักขระ ระบุอักขระหรืออักขระตัวแรกจะใช้ในการสร้างค่าที่ส่งกลับสตรินิพจน์สตริง ถ้าอักขระประกอบด้วยค่า Null, Nullจะส่งกลับ


ข้อสังเกต

ถ้าคุณระบุตัวเลขสำหรับอักขระมากกว่า 255สตริงที่แปลงหมายเลขโค้ดอักขระที่ถูกต้องโดยใช้สูตร:

อักขระ Mod 256

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันสตริงที่เพื่อส่งกลับทำซ้ำอักขระสตริงข้อความยาวที่ระบุ

Dim MyString
MyString = String(5, "*") ' Returns "*****"
MyString = String(5, 42) ' Returns "*****"
MyString = String(10, "ABC") ' Returns "AAAAAAAAAA"
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×