ฟังก์ชัน StrComp

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับค่าตัวแปร(เต็ม) เพื่อแสดงผลลัพธ์ของแบบนิพจน์สตริง

ไวยากรณ์

StrComp ( string1 สตริง 2 [เปรียบเทียบ] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันStrCompมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

string1

ต้องระบุ นิพจน์ใด ๆ สตริงที่ถูกต้อง

สตริง 2

ต้องระบุ นิพจน์ใด ๆ สตริงที่ถูกต้อง

เปรียบเทียบ

เพิ่มเติม ระบุชนิดของสตริงที่เปรียบเทียบหรือไม่ ถ้าเปรียบเทียบอาร์กิวเมนต์ เป็น Null เกิดข้อผิดพลาด ถ้าเปรียบเทียบถูกละ การตั้งค่าตัวเลือกการเปรียบเทียบกำหนดชนิดของการเปรียบเทียบ


การตั้งค่า

การตั้งค่าการเปรียบเทียบอาร์กิวเมนต์คือ:

ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbBinaryCompare

0

ดำเนินการเปรียบเทียบไบนารี

vbTextCompare

1

ดำเนินการเปรียบเทียบเป็นข้อความ

vbDatabaseCompare

2

Microsoft Office Access 2007 เท่านั้น ดำเนินการเปรียบเทียบโดยยึดตามข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณ


ส่งกลับค่า

ฟังก์ชันStrCompมีค่าที่ส่งกลับต่อไปนี้:

If

StrComp ส่งกลับ

string1 มีค่าน้อยกว่าสตริง 2

-1

string1 จะเท่ากับสตริง 2

0

string1 มีค่ามากกว่าสตริง 2

1

string1 หรือสตริง 2เป็นNull

Null


ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันStrCompเพื่อส่งกลับผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบสตริง ถ้าอาร์กิวเมนต์ที่สามคือ 1 มีดำเนินการเปรียบเทียบเป็นข้อความ ถ้าอาร์กิวเมนต์สามมี 0 หรือละไว้ มีดำเนินการเปรียบเทียบไบนารี

Dim MyStr1, MyStr2, MyComp
MyStr1 = "ABCD": MyStr2 = "abcd" ' Define variables.
MyComp = StrComp(MyStr1, MyStr2, 1) ' Returns 0.
MyComp = StrComp(MyStr1, MyStr2, 0) ' Returns -1.
MyComp = StrComp(MyStr2, MyStr1) ' Returns 1.
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×