ฟังก์ชัน Str

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับ ตัวแปร (สตริง) การแสดงตัวเลข

ไวยากรณ์

สายอักขระ (ลบหมายเลข)

จำเป็นต้องมีจำนวนอาร์กิวเมนต์ เป็น Long ประกอบด้วยใด ๆ ที่ถูกต้องนิพจน์ตัวเลข

ข้อสังเกต

เมื่อตัวเลขจะถูกแปลงเป็นสตริงที่ ช่องว่างนำหน้าเสมอสำรองไว้สำหรับเครื่องหมายของตัวเลข ถ้าnumberเป็นค่าบวก สตริงที่ส่งกลับประกอบด้วยช่องว่างนำหน้า และเครื่องหมายบวกคือโดยนัย

ใช้ฟังก์ชันFormatเพื่อแปลงค่าตัวเลขที่คุณต้องการจัดรูปแบบ เป็นวัน เวลา หรือสกุลเงิน หรือ ในรูปแบบอื่น ๆ ผู้ใช้กำหนดเอง ไม่เหมือนกับสายอักขระฟังก์ชันการจัดรูปแบบไม่มีช่องว่างนำหน้าแทนเครื่องหมายของจำนวน

หมายเหตุ: ฟังก์ชันสายอักขระรู้จักเฉพาะเครื่องหมายมหัพภาค (.) เป็นตัวคั่นทศนิยมที่ถูกต้อง เมื่อตัวคั่นทศนิยมแตกต่างกันอาจถูกนำไปใช้ (ตัวอย่างเช่น ในแอปพลิเคชันนานาชาติ), ใช้CStrเพื่อแปลงตัวเลขเป็นสตริงที่

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันสายอักขระเพื่อส่งกลับสตริงที่เป็นที่ใช้แทนจำนวน เมื่อตัวเลขจะถูกแปลงเป็นสตริงที่ ช่องว่างนำหน้าเสมอสำรองไว้สำหรับเครื่องหมายไว้

Dim MyString
MyString = Str(459) ' Returns " 459".
MyString = Str(-459.65) ' Returns "-459.65".
MyString = Str(459.001) ' Returns " 459.001".
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×