ฟังก์ชัน Split

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับค่าเป็นแบบฐานศูนย์ มิติเดียวอาร์เรย์ ที่ประกอบด้วย substrings จำนวนที่ระบุ

ไวยากรณ์

แยก ( นิพจน์ [ตัวคั่น] [ขีดจำกัด] [เปรียบเทียบ] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันแยกมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

นิพจน์

ต้องระบุ สตรินิพจน์ซึ่งประกอบด้วย substrings และตัวคั่น ถ้านิพจน์แบบ string("") ความยาวเป็นศูนย์แยกส่งกลับว่างเป็นแถว นั่นคือ อาร์เรย์ โดยไม่มีองค์ประกอบและไม่มีข้อมูล

ตัวคั่น

เพิ่มเติม สตริงที่อักขระที่ใช้ในการระบุขีดจำกัดของสตริงย่อย ถ้าเว้นไว้ อักขระช่องว่าง ("") จะถือว่าเป็นตัวคั่น ถ้าตัวคั่นเป็นสตริงข้อความยาวเป็นศูนย์ อาร์เรย์ในองค์ประกอบเดี่ยวที่ประกอบด้วยสตริงทั้งนิพจน์จะส่งกลับ

ขีดจำกัด

เพิ่มเติม จำนวน substrings จะส่งกลับ – 1 ระบุว่า substrings ทั้งหมดจะถูกส่งกลับ

เปรียบเทียบ

เพิ่มเติม ค่าตัวเลขที่ระบุชนิดของการเปรียบเทียบการใช้เมื่อประเมิน substrings ดูส่วนการตั้งค่าสำหรับค่า


การตั้งค่า

อาร์กิวเมนต์เปรียบเทียบสามารถมีค่าต่อไปนี้:

ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbUseCompareOption

– 1

ดำเนินการเปรียบเทียบโดยใช้การตั้งค่าของคำสั่งการเปรียบเทียบตัวเลือก

vbBinaryCompare

0

ดำเนินการเปรียบเทียบไบนารี

vbTextCompare

1

ดำเนินการเปรียบเทียบเป็นข้อความ

vbDatabaseCompare

2

Microsoft Office Access 2007 เท่านั้น ดำเนินการเปรียบเทียบโดยยึดตามข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×