ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ฟังก์ชัน Space

ส่งกลับ ตัวแปร (สตริง) ที่มีจำนวนช่องว่างที่ระบุ

ไวยากรณ์

ช่องว่าง (ตัวเลข)

หมายเลข ที่จำเป็นอาร์กิวเมนต์ คือจำนวนช่องว่างที่คุณต้องการในสตริง

ข้อสังเกต

ฟังก์ชันSpaceมีประโยชน์สำหรับการจัดรูปแบบผลลัพธ์และการล้างข้อมูลในสตริงที่มีความยาวคงที่

ตัวอย่างคิวรี

นิพจน์

ผลลัพธ์

เลือก Space (5) เป็น BlankSpace จาก ProductSales GROUP BY Space (5);

ส่งกลับสตริงของสีดำที่มี5ช่องว่างในคอลัมน์ BlankSpace

ตัวอย่าง VBA

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ทำตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ในโมดูลของแอปพลิเคชัน Visual Basic for Applications (VBA) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA ให้เลือกการอ้างอิงนักพัฒนาในรายการดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากค้นหาและใส่เงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันSpaceเพื่อส่งกลับสตริงที่ประกอบด้วยจำนวนช่องว่างที่ระบุ

Dim MyString
' Returns a string with 10 spaces.
MyString = Space(10)
' Insert 10 spaces between two strings.
MyString = "Hello" & Space(10) & "World"

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชันสตริงและวิธีใช้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×